hdy blteni - blteni ekİm - kasim - aralik 2015 gel ey merhamet!

Download Hdy Blteni -  Blteni  EKİM - KASIM - ARALIK 2015 Gel ey MERHAMET!

Post on 15-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hdy Blteniwww.hudayivakfi.org EKM - KASIM - ARALIK 2015

  Gel eyMERHAMET!

 • NDEKLER

  Bakandan...Merhamet! Hava gibi, su gibi muhta olduumuz iksir... Ba aa bir

  cemiyeti, ba yukar edecek bir kudret Byle diyor Necip Fazl Ksakrek Reis Bey isimli tiyatro eserinde.

  Gerekten de byledir merhamet. Damarlarmzda akan kan gibi tm zerrelerimize ilemesi gereken bir kuvvet.

  Fazlas da az da zarar getiren bir duygu. Bu yzden byklerimiz Mer-hametten maraz doar demilerdir. Merhamet, hem zehir hem panzehir bir bakma.

  Vakfmzn ayda bir karm olduu bltenin bu saysndaki ana te-mas merhamet.

  Azz Mahmd Hdy Vakf olarak, dnyann drt bir yannda ihtiyac olana eitim, ihtiyac olana insani yardm hizmetlerini ulatrma gayretinin temelinde yatan en hassas duygu da merhamettir.

  Bu hassas deerdir bizlerin yardmlama hususunda srekli diri duygular beslememizi salayan.

  Bu hassas deerin giderek hassasiyetini yitirdii gnmzde bu duyguyu tm insanlarla paylamann nemi her geen daha da artmaktadr. Her ey merhamete muhta deta ve merhamette onu verene

  Nerede kullanlacan bilmediinizde yokluu da varl da ayn hkm-de olan bir deerdir merhamet. Kesinlikle ameliyat edilmesi gereken bir hastay, can acmasn diye ameliyat etmeyen doktorun yapt merha-met deildir. ocuunun uykusu blnmesin diye onu sabah namazna kaldrmayan ebeveynin yapt da merhamet deildir. Bir annenin bebeini emzirmesi onun merhametinin gstergesidir; ama evde yangn her tara-f sarmken bebeini emziren anne merhametli deildir. Okuma imkn bulunmayan insanlarn ncelikli ihtiyac bir okuldur. Alkla kar karya olan insanlarn ise karnlarn doyuracak bir lokma ekmee ihtiyac vardr. Herkesin her ihtiyacn karlamak deildir merhamet; gerekten ihtiya hissedilen bir konuda ihtiya sahibinin ihtiyacn gidermektir. Bu bakmdan merhametin nerede, kime ve ne ekilde sergileneceinin de ok iyi anla-lmas gerekmektedir.

  Bu gn dnyann drt bir yannda birok insan ayn anda farkl ula-r yayor. Kimisi varlk iinde yzerken; kimisi yokluun en derinlerinde bouluyor. Kimi en iyi imknlarda istemedii kadar bilgiye ulaabilirken; hemen yan banda bir bakas bilgisizlik uurumuna doru son srat gidi-yor. Kimi hibir sknt ekmeden hayatn srdrrken onunla ayn havay soluyan baka birisinin bandan sknt eksik olmuyor. Bu u noktalar bir arada yaayan insanlar ulardan ortalara doru ekecek ve ortada bulu-turacak temel duygu da yine merhamettir.

  unu da unutmamamz gerekiyor: Merhameti retemediimiz zaman; onu yaatacak nesiller yetitiremediimiz zaman insanlar arasndaki fark-lar ve u noktalar gittike daha onulmaz bir hle gelecektir. Yoksulluun ve yokluun nne geecek areleri merhametli insanlar bulacaklardr. Savalarn, atmalarn ve her trl iddetin engelleyicisi de merhamet neferleri olacaktr.

  Bizler Azz Mahmd Hdyi Vakf olarak yaptmz saha analizleriyle zorda kalm insanlarmzn imdat lklarna elimizden geldiince areler aryoruz. Bu bakmdan merhamet nazarndan bakmak istiyoruz dnyaya.

  Cenab- Allah nazarmza feraset versin. Gayretimizi bereketlendirsin. Merhamet pnarlarndan doyasya istifade etmemizi ve tecellilerini nasip etsin.

  Ahmed H. TOPBAAziz Mahmd Hdyi Vakf Yn. Kur. Bakan

  4

  8 10

  16

  12

  Aziz Mahmd Hdyi Vakf eref Bakan Osman Nri Topba Hocaefendi mnmzn Bu lemdeki hidi; MERHAMET

  Gazeteci Yazar: Ahmet TAGETRENGel Ey: MERHAMET

  Hdy gnlls Musa MER ileRportaj Suriyeden stanbula: UMUT YOLCULUU

  Nur Muhammet BALOLUCana Yakn nsanlarn Uzaktaki lkesi; MAL

  Hdyiden: HABERLER

  Afrikaya Eitim-retimiyle Model Bir lke :TRKYE

  Kurban Yolculuunda Ugandada hizmete koan Hdy Gnlls Numan Nurullah Aras Beyle Rportaj: Hi Bireyi Olmayanlar Ne Zaman Paylar!

  48

  101214

  1618

  Yayn Tr: Yaygn Sreli

  Yl:1 Say:1

  aylk periyotlarla kmaktadr.Ekim-Kasm-Aralk Says

  Sahibi:Azz Mahmd Hdy Vakf

  Yayn Sorumlusu:Serdar ERYILMAZ

  Editr:Rasih TURANOLU

  Grafik - Mizanpaj:Sleyman SERN

  Tashih:Numan Nurullah ARAS

  Bask:Erkam Matbaas

  BANKA HESAP (IBAN) NUMARALARI (TL)Albaraka Turk : TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32Kuveyt Turk : TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03Vakfbank : TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09Ptt Bank : 573 47 26 / SKDAR B.

  BANKA HESAP (IBAN) NUMARASI ()Commerzbank Iban: DE25500400000609114400 / SWIFT: COBADEFFXXX

 • Merhamet, mnn en byk ltuf meyvesidir. Kurn- Kermde, kendisini bizlere en ok Rahmn ve Rahm esmsyla tantan Cenb- Hak, Peygam-ber r Efendimizi de Raf ve Rahm yani ok efkat ve merhamet sahibi ola-rak takdm etmektedir. Bylece Onun mmetinin de merhamet shibi olmasn arzu buyurmaktadr.

  Nitekim yet-i kermede:

  Mminlere (efkat ve tevz) kanadn indir. (el-Hicr, 88) buyurmak

  sretiyle Cenb- Hak, Peygamber Efen-dimizin ahsnda mminlerin de birbir-lerine kar ok efkatli ve merhametli olmalarn emretmitir.

  Ayrca Allah diyen bir kalbin; merha-metten ve onun fiil tezhrleri olan infak ve hizmetten nasipsiz olmas dnlemez. Kmil bir mmin, bata insan olmak zere

  mahlkattan hibirinin sesli veya ses-siz ferydna bgne kala-

  maz, elinden gelen hi-bir eyi esirgeyemez.

  Bu hususta bir mminin sahip olma-s gereken kalb derinlik ve incelii, eyh Sd, Bostan adl eserinde, bandan geen bir hikye ile yle zah etmektedir:

  Bir yl amda yle bir ktlk oldu ki, klar ak unuttular. Gkyz yeryz-ne kar yle hasis davrand ki, ekinler ve hurma aalar dudaklarn bile slatama-dlar. Ne kadar pnar varsa hepsi kurudu. Yetimlerin scak gzyalarndan baka bir damla su kalmad.

  Bulutlar, sanki buhar olmutu. Bacalar-dan tten ise yoksullarn hndan baka bir ey deildi.

  Aalar kurumu, plak fakirlere dn-mt. Gl, kuvvetli kiiler tkattan dm, ciz kalmlard. Bahelerde gl-ge ve dalarda yeillik kalmamt.

  Vaziyet byle iken, bir gn yanma bir dostum geldi. Bir deri bir kemik kalmt. Hlbuki zengin, kudretli, an ve eref sahi-bi, hem de csseli bir insand. Bu sebeple hlini grnce ok ardm. Kendisine:

  Ey gzel huylu dostum; ne oldu, nasl bir felkete uradn? Grdm bu zayf, bitkin ve kederli hlinin sebebi nedir?.. diye sordum.

  Dostum ise bana hayret iinde derin derin bakt. Sonra zgn bir ekilde yle cevap verdi:

  Dostum! Kederimin sebebini bilmi-yorsan, bu ne gaflet! Biliyorsan niin soru-yorsun? Grmyor musun ki, felket son raddeye vard. Ne gkten yere yamur iniyor, ne yerden gklere, h edenlerin feryd ykseliyor!

  Ona dedim ki:

  Biliyorum! Fakat bu ktlk, seni niye

  mnmzn Bu lemdeki hidi;

  MERHAMETAziz Mahmd Hdyi Vakf eref Bakan Osman Nri Topba Hocaefendi:

  bu kadar teessre gark ediyor ki? Zehir, panzehirin bulunmad yerde adam l-drr. Bakas yoksulluktan lebilir. Fakat sen yoksul deilsin ki... Senin her eyin var. Dnyay tufan kaplasa bundan rdee bir zarar gelir mi?

  Bunun zerine o keml ehli dostum, li-min chile bakmas gibi, nce beni batan aa szd ve sonra da bana pek gcen-mi olduunu da ifde edercesine, mnl mnl dedi ki:

  Farz et ki ben denizin kysndaym ve ok sevdiim dostlarm da denizde bouluyor. Sylesene, bu durumda ms-terih olabilir miyim? Yzmn solgunlu-u yoksulluktan deildir. Benim yzm sarartan, yoksullarn zdrabdr. Akll bir insan ne kendisinde ne de bakalarnda bir yara grmek ister. Hamdolsun benim bir yaram yok, ama bakalarnda bir yara grdm vakit titriyorum, vcudum sarslyor. Zira vicdan sahibi olan, kendi zsnda bir yara grmek istemedii gibi, Allhn dier mahlktnda da grmek istemez. Bir dnsene, bir hastann ya-

  nnda bulunan kimse shhatte bile olsa ii rahat edebilir mi? Zavall, fakir b-relerin hlini grdke, yediim her bir lokma bana zehir oluyor, dert oluyor. Hemcinslerini seflette gren bir insan, glistanda elenebilir mi hi? Zira ala-yan birini grdmde, benim de gzm nemleniyor.

  Unutulmamaldr ki merhamet, mn-mzn bu lemde ahidi olan ve bizi kalben

  Rabbimize yaklatran ilh bir cevherdir.

  Merhamet, bizlere ihsn ve ikrm edil-mi olan her nimeti, bu nmetlerden mah-rum olan kimselerle gnl honutluu iinde paylaabilmektir. Dier bir ifdeyle merhamet, bakalarnn mahrmiyetini telf iin, gece gndz demeden onlarn yardmna komaktr.

  Bu sebeple denilebilir ki; dertli bir insan

  Ey akll kii! Sen yerde olanlara merhamet et ki, gkte olanlar da sana merhamet etsin! hadsine kulak ver! Senden aa olana ac ki, senden stn olan da sana acsn! (Hazret-i Mevln)

  HDY BLTEN Ekim - Kasm - Aralk 2015 HDY BLTEN Ekim - Kasm - Aralk 20154 5

 • karsnda gnln zdrap duymas ve mer-hamet duygularnn comas, insanda has-sas bir kalbin varlnn ilk almetidir.

  Nitekim lemlere rahmet olarak gnde-rilen Peygamber r Efendimizin, bu hlin mstesn bir zirvesini tekil ettiini Cerir bin Abdullah t yle anlatmaktadr:

  Bir gn erken vakitlerde Raslullah rin huzrunda idik. O esnda Mudar Kablesinden, kllarn kuanm, perian bir topluluk kageldi. Gelenlerin zerinde kaplan derisine benzeyen, alaca izgili basit bir aba vard. Bu abay delerek balarndan geirmilerdi. Fakat neredeyse plak vazi-yetteydiler.

  Onlar bu derece fakir grnce Allah Raslnn yznn rengi deiti. Hemen evine girdi. Sonra da kp Bille ezn oku-masn emretti, o da okudu. Sonra Bill kmet getirdi ve Efendimiz namaz kldrd. Akabinde bir hutbe rd ederek u yet-i

  kermeyi okudu:

  Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yara-tan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden

  pek ok kadn ve erkek meydana getiren Rabbinize hrmetsizlikten saknn! Allah phesiz hepinizi grp gzetmektedir. (en-Nis, 1)

  Sonra da u yeti okudu:

  Ey mn edenler! Allahtan korkun, herkes yarn iin ne hazrladna baksn!.. (el-Har, 18)

  Daha sonra:

  Her bir fert altnndan, gmnden, elbisesinden, bir lek bile olsa budayndan, hurmasndan sadaka versin. Hatt yarm hur-ma bile olsa sadaka versin! buyurdu.

  Bunun zerine Ensrdan bir adam, ar-lndan dolay neredeyse kaldrmaktan ciz kald, hatt kaldramad bir torba getirdi. Ahl birbiri peine skn edip sraya gir-miti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yn olutuunu grdm. Baktm ki Rasl-i Ekrem Efendimizin yz glyor, sanki al-tn gibi parlyordu (Mslim, Zekt, 69)