can akin global warming merhamet

Download Can Akin Global warming Merhamet

Post on 08-Jul-2015

1.376 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Can akın mr akin şair şiir poet dichter poeta поет сăвăç bardd digter ποιητής poète 诗人詩人 poetry şer poesie 詩歌 詩 poésie poesía photograph fotografie fotografische bild 相片 foto בילד fotoğraf مايكروسوفت أوفيس باوربوينت microsoft powerpoint slayt slideshows slide 維基百科 自由的百科全書 youtube video turkey türkei turquie turchia turquia exhibition ausstellung mostra exposición

TRANSCRIPT

  • KRESEL ISINMASEVG BLNC IIIEFKAT VE MERHAMET

    NLGN NART / CAN AKINKRESEL BLN DEM GRUBU

  • Kresel Felaketlerin durabilmesi ve Dnyann tekrar dengesine kavuabilmesi iin Kresel Bilinlenmenin veya Bilin Deiiminin gereklemesi gerekmektedir. Dnyada insanl oluturan her insann tarafndan retilen ve eyleme dklen dncelerin, arzularn, isteklerin gezegeni kresel felaketlere hazrlad aka grlyor. Buradan da unu anlyoruz ki; yeryzndeki Toplumsal Bilincin bilinlenmesi gerekiyor. Fakat Bilin bilintir. Bilin farkndalk demektir. Ksaca bir eyi fark etmektir. Ve Farkndalk bir eyin veya nesnenin veya dncelerin arzularn stne odaklanmaktr. Farkndalk nesneyi fark ettii anda Bilin oluur. Burada bilincin bilinlenmesi diye bir ey sz konusu deildir. Ancak dier ad farkndalk olan bilincin zerinde olduu olgular nesneleri anlaylar veya snrlar inanlar her nereye odaklanyorsa "onlar" ve onlar ile kendisi arasndaki "ilikiyi" deitirmesinden bahsedebiliriz. Farkndaln odakland nesne veya olgular brakp baka nesne ve olgularn zerine odaklanmasna veya onlarla olan ilikisinin eklini deitirmesine Bilin deiimi denir. Biz Dnya nsanlarnn Farkndal Kazanan-Kaybeden olgusundan, "enlerin" ve "daha oklarn nasl elde edileceinden, bizi deerlerinden ayran, onlar sevmemize ve kendimiz gibi bilmemize engel olan her trl inancn nefretin- kinin- fkenin zerinden, maddenin esaretinde tutan tketim alkanlklarmzdan ekmeliyiz. Farkndalmz "sevgiye" "kazan kazana", "paylamaya", birlikte dnya gezegeninde daha huzurlu ve mutlu nasl yaayabileceimiz olgusuna evirmeliyiz "nk dleriniz ve dnceleriniz geleceinizi yaratr." "nsann hayat, insann hayalidir." Gide Toplumsal Bilin Deiiminin; dnyann kapsna gelmi felaketleri durdurmas, dnyada olmakta olan ve daha da iddetlenecei belirtilen Kresel felaketleri azaltmas ve dnyay dengelemesi gerekmektedir.

  • Kresel Isnmadan bahsederken nedense srekli fabrikalarn sanayinin ok uluslu retim irketlerinin almas gereken nlemlerden, onlara verilecek cezalardan, evreyi kirletenlere uygulanacak yaptrmlardan ve retim sonucu aa kan gazlarn ve atklarn ne yaplacandan ve hatta bu atklarn ticari olarak deerlendirilmesinden bahsediliyor. Atklarn ticari olarak deerlendirilmesinin konuulmas ise apayr etik ile ilgili bir sorun. Ancak ve ancak atk maddeleri reten fabrikalara, sanayiye, kurululara ve kiilere cezalar verilirse, yaptrmlar uygulanrsa ve uluslar aras anlamalar imzalanabilirse Kresel Isnmann durdurulacana ve felaketlerin nne geilebileceine inanlyor. Tabi ki nlemlerin alnmas, yaptrmlarn uygulanmas, atk madde reten yerlerin cezalandrlmas gerekmektedir. Anlamalarn ve ibirliklerinin salanmas Kresel Isnmann ve Kresel felaketlerin durdurulmas iin arttr. Fakat sorun uradadr. Uluslararas ibirlikleri, anlamalar, imzalar, nlemler, yaptrmlar, cezalar yeterli midir? Ve en nemlisi de ceza ve yaptrmlar Toplumsal Bilincin deiimi iin yeterli midir? Atk madde ve zararl gaz reten kurulularn patronlarna ve evreyi kirleten dierlerine kesilen cezalar uygulanan yaptrmlar, ilgili kiilerin akllarn birden bire bana m getirecek. Neye ve nasl zarar verdiklerini birden bire fark etmeye mi balayacaklar. Veya evreyi kirleten retimlerini ve tutumlarn nasl deitirecekler. Ve nasl temiz bir retim yapacaklar. Bu mmkn mdr? u an dnyada ki atk retimi ve ticareti besleyen, Tketim Alkanlnn lgncasna reklam ve ihtiya olmayan nesnelerle bombardmana tutulmasnn nne nasl geilecek

  • Dnyada retilen her mal, dnya toplumu tarafndan satn alnsn diye retiliyor. Ve pazarlama stratejilerinde hedef kitleden bahsediliyor. Globalleen dnya ekonomisinde hedef kitle btn dnya toplumudur. Sahte ihtiyalar yaratlyor. retim ve pazarlama irketleri; bizlere, ihtiyacmz olmayana rnleri pazarlamak iin, peimizde lgncasna bir aratrma iindeler. Ve rnlerini bilinaltmza atmak ve artlanma yaratmak iin inanlmadk reklam modelleri yaratlyor. Gidiyoruz ve rnleri satn alyoruz. Nedenini sorgulamyoruz bile. Tpk yeniden programlanabilen robotlar gibiyiz. reticiler bile bizi, bizden daha iyi tanyor. Artk biz, biz deiliz. Satn aldmz rnlerin, bize ne ekilde hizmet ettiini, ne anlamda faydas olduunu, bize ve evreye zararl olup olmadn gerekten sorgulamyoruz. Ve insanlar kendi gerek ihtiyalarnn dnda yaratlan tketim alkanlnn kurban oluyor. Daha ok daha ok kazanmas gerekiyor. Para kazanmas iin daha ok baarl olmas gerekiyor. Daha baarl olmas iin dierlerini gemesi gerekiyor.vs. Daha ok kazanrsa daha ok tketebilir. Daha ok kazanmak, daha ok tketmek demek. Daha ok tketmek daha fazla retim demek Daha fazla retim, daha fazla evresel kirlilik ve Kresel Felaketlerin daha hzl bir ekilde yaklamas demek. Sonuta kresel kirlilik ve kresel snma hzla trmanmaya devam edecek. Her birimizin daha ok tketmeyi, daha oklar istemeyi, ayn alkanlklar ve inanlar srdrmeyi devam ediimizde, kresel felaketlere bir davetiye daha karlacak. Ksr dng dnp gidecek.

  • Dnyada yaanan her eyden kendi admza sorumluyuz. *Sanayi patronlarnn, evreyi kirleten fabrika kaplarna kilit vuracan sanyorsunuz yanlyorsunuz. *Silah ve sava teknolojisini retenlerin, artk silah retmeyeceklerini ve tehlikeli nkleer denemeler yapmayacan sanyorsanz, yanlyorsunuz. *Dnyay ynetenlerin hepimizin, btn dnyay dnerek hareket ettiini dnyorsanz yanlyorsunuz. Neden mi? nk SZ deimediniz. nk sizin bilincinizin ierii ve ilikileri deimedi. nk tketim alkanlnz, arzularnz, istekleriniz, beklentileriniz, inanlarnz, snrlarnz deimedi. Toplumsal Bilincin deimesi iin nce SZN deimeniz gerekiyor. "Dnyada grmek istediiniz deiiklik ne ise o olun" Mahatma Ghandi u ana kadar yaplan nkleer denemelerde Dnya ve zerinde bulunan btn canllarn ve sistemlerin, Dnyann ekirdeinin ve yrnge konumunun ne kadar zarar grm olabileceini tahmin edebiliyor musunuz? Henz kamuoyuna yansmam gizli blgelerdeki yeralt laboratuarlarnda bilim adamlarnn nelerle uratklarn biliyor musunuz? rettikleri biyolojik silahlardan ve teknolojilerden, oyun oynadklar atomlardan, radyo aktif maddelerden ve bunlarla ilgili yaplan deneylerden haberiniz var m?.

  • Bu teknolojileri retilmesine vesile olan finansrnden, aratrmacsna yneticisinden pazarlamacsna, ne yapacaz? Bu kiilere nasl bir ceza keseceiz? Ne tr bir yaptrm uygulayacaz? nsanolunun beyninin iindeki korkunluktan, agzllkten, kokumuluktan, nefretten, erdemsizlikten, sradanlktan ekimeden ve kargaadan ve agzl egosundan nasl emin olabiliriz? nsanlarn "henz ortaya kmam" agzl ve ykc sonular retecek dncelerine ve isteklerine, ruhuna da ceza verebilir miyiz? Nereye kadar ceza kesip yaptrm uygulayabiliriz? Her bir nsann Ruhunun bekiliini nasl yapacaz? te tam burada Toplumsal Bilincin tek tek dnya toplumunu oluturan her bireydeki deiimin zorunluluundan bahsedebiliriz. Hepimiz tek tek bilincimizi deitirmezsek Kresel Felaketleri yaratan ayn Toplumsal Bilincin dncelerini ve eylemlerini retmeye devam edeceiz. Tpk sonuna kilitlenmi bir robot gibi. Her birimiz tek tek nsanlarla hayatla ile ilikimizi dncelerimizi, isteklerimizi, inanlarmz, snrlarmz, kalplarmz, yarglarmz, tanmlarmz deitirebildiimizde Toplumsal Bilinci, dolaysyla Dnyann Kaderini de deitirebileceiz. Bu deiimi yaratabilmek iin nce iimize ve kendimize cesurca bakabilmeliyiz. Her eyin daha daha fazlasn istemekten, yalnzca kendimiz iin istemekten vaz gemeliyiz. Dierlerinin Varln iimize sindirmeliyiz. imizdeki isteklerin ve arzularn kargaasn grebilmeliyiz. Kalplarmz, artlanmalarmz yarglarmz ve nelerin" Gerek Biz" olduunu fark edebilmeliyiz. Nelerin bizde kalacana ve nelerin deimesi gerektiine dardan etki almadan drste ve pozitif bir Ruh Eilimiyle karar verebilmeliyiz.

  • Seimlerimizde ve ilikilerimizde beklentilerimizde etki-tepki kanunlarnn dinamiklerini fark ederek ve bu dinamiin dna karak gerekletirmeye altmz Sevgi Bilincine geiimizi yapabilmeliyiz. Kalp olarak sunulan yaamlardan- zgr yaamlara geebilmeliyiz. Deimekten ve deitirmekten korkmamalyz. nk Toplumsal Bilincin deiimi her birimizin iindeki deiime baldr. Koulsuzca vermeyi ve paylamay, dierlerini de kendimiz olarak bildiimizde ve Dnyay; bizim iin de yaadmz bir Btnm Organizma olarak kabullenebildiimizde yapabiliriz. Vermeyi ve paylamay, dierlerini ve Dnyadaki yaam yeniden sevmeyi renebildiimizde baarabiliriz. Sevmeyi her birimiz kendimiz adna iimizde duygularmzda dncelerimizde ve ruh hallerimizde dengelenebildiimizde baarabiliriz. Dengelendiimizde kendimizi severiz. Her halimizi kabullenebiliriz. Kendini kabul etmek her halin isel olarak grlm olmas demektir. Kendini seven insan dierlerini de sever. Kendini sevmeyen insan dierlerini de sevemez. inizde ne varsa, siz dnzda da onu grebilirsiniz. Siz, siz de olmayan asla gremezsiniz. Kendinizde sevgiyi bulun ki onu btn insanlarda ve doada da grebilin. Ve bu sevgiyle, sevginin bilinciyle, zararsz doa ve dierleri iin "zararsz" hale gelebilin. Dengelenmek; kendi iimize, zihnimize duygularmza, isteklerimize, agzllmze, nefretimize, kendimizle ilgili her trl hislerimize, ksaca imaj olarak oluturulmu kiilie korkusuzca bakabildiimizde ve bizde olmakta olan drste net bir ekilde grebildiimizde ortaya kan bir merkezlenme ve ruhsal olarak doygunluk halidir.

  • Ve siz drste bakabildiinizde iiniz, yaplmas gerekeni isel olarak bilirsiniz. Ve sizin iinize drste bakabilmeniz dl size huzur olarak yansr. Siz huzur duyduka daha ok iinize bakabilirsiniz. Buda daha ok dengeye gelmek demektir. Ve bu da ol