genel tem°zl°k ve h°jyen e‍°t°m°

Download GENEL TEM°ZL°K VE H°JYEN E‍°T°M°

Post on 11-Jan-2016

330 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ. ÜLKEMİZDE TEMİZLİK TÜKETİMİ!. DETERJAN TÜKETİMİ ABD ‘YE KIYASLA 12 KAT AVRUPA’YA KIYASLA 10 KAT DAHA AZDIR!... SUUDİ ARABİSTAN’DA TEMİZLİK KAĞIDI TÜKETİMİ KİŞİ BAŞINA ÜLKEMİZİN 6 KATIDIR!. TEMİZLİK VE BAKIMIN TEMEL ANLAMLARI. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • GENEL TEMZLK VE HJYEN ETM

 • LKEMZDE TEMZLK TKETM!.DETERJAN TKETMABD YE KIYASLA 12 KATAVRUPAYA KIYASLA 10 KAT DAHA AZDIR!...

  SUUD ARABSTANDA TEMZLK KAIDI TKETM K BAINA LKEMZN 6 KATIDIR!....

 • TEMZLK VE BAKIMINTEMEL ANLAMLARI

 • Temizlik ve Bakmn leviTemizlik, her trl kullanm eyas zerinden yabanc maddelerin uzaklatrlmas ilemidir. Kullanlan eya zerinde mekanik yada kimyasal bakmdan zararl etkiler yapan ve eyann grntsn bozan tm unsurlar, yabanc madde olarak deerlendirilmelidir.

 • TEMZLK VE BAKIMIN LEVDeerlerin korunmas.Gzelletirmek.Hijyen.Kullanm artlarnn iyiletirilmesi.

 • Deerlerin Korunmas :Toz, kir, kum vb. malzemeler ok serttirler ve eyalarn yzeylerine onarm zor zararlar verirler. Yzeylerin zamanla anmas bu tr malzemelerden kaynaklanmaktadr. Anm bir yzey ise kiri ve tozu uzun sre tutmakla kalmayp anmann artmasna ve eyalarn deerlerini kaybetmesine neden olur.

 • Gzelletirme :Temizlenmi ve kirden arnm bir eya yzeyi, gzel ve estetik bir grnm salar.

 • Hijyen :Kirli ve tozlu bir yzey, bakteri ve mikroplarn remesi iin en uygun ortam oluturur. Bu durum ortamda enfeksiyon riskinin artmasna neden olur.

 • Kullanm artlarnn iyiletirilmesi :Toz ve kiri barndrmayan, ortam kokusunu gzelletiren ilemler yaplarak kullanm artlarnn iyiletirilmesi mmkndr.

 • Kir :Organik ve inorganik maddelerden oluan ve yzeylere yaparak kt grnm salayan tm maddeler Kir olarak deerlendirilebilir. Kirler ; kat, yar kat veya sv halde bulunabilirler. Bakterilerin beslenmesi iin gerekli ortam olutururlar.

 • Kirin eya zerine yapmas ;Kirin cinsine,Yzeyin zelliklerine.Zamana baldr.

 • Kirlerin yzeye yapmas ;Elektrostatik etkiler ; Kir paracklar ve yzeylerin farkl elektrik ykne sahip olmalar,Adhezyon etkisi ; Molekllerin birbirini ekme etkisi,Mekanik etki ; Hal zerine den krntlarn ipliklere balanmas,Kimyasal etki ; Paslanma veya kimyasal reaksiyonlar sonucu gerekleir.

 • KRLERN SINIFLANDIRILMASIA.) Gevek kir.B.) Yapkan kir.C.) Partikl kir.

 • A.) Gevek KirlerHer eit yzeye yapmayan kirlerdir.1.) Byk ve kaba kirler.Ta, kum, izmarit, tala vs. kirler.2.) Kk ince toz paracklar.Ortam havasna kararak kirlilik yapan eitli boyuttaki tozlar.

 • B.) Yapkan Kirler.Temiz yzeylere yaparak kt bir grnme sebep olan kirlerdir.1.) Suda znebilen kirler.Su, deterjan zeltisi ve/veya kk mekanik etkilerle yok edilebilen yiyecek iecek lekeleri, amur vs. kirlerdir.2.) zclerde znen kirler.Kimyasal zcler ve mekanik bir uygulama ile temizlenebilen, ya, motor ya, ruj lekesi vs. kirlerdir.

 • C.) Partikl Kirler.Sadece temizleme ile kmayp, zel bir uygulama gerektiren kirlerdir.1.) Rengi bozmak.2.) Oksidasyon.3.) Difzyon.

 • 1.) Rengi Bozmak.Ahab koyulatrmak.Mantar soldurmak.Dokuma ii ve sentetik materyallerin rengini bozmak.Radyasyona tabii zeminler.

 • 2.) Oksidasyon.Tonik asit, metal, pas nemin parke zerinde yapt lekeler.

 • 3.) Difzyon.PVC nin derinliklerine inen ve yumuatc moleklleri boyayan renkli ya maddeleri.

 • YZEYLERDE OLUAN KR ETLER VE KRLERE MDAHALE EKLLER

 • TEMZLK MADDELERTemizlik maddeleri temizleme ilemini aada belirtilen genel zellikler erevesinde gerekletirirler. Emlsifiye etme: Ya su iinde znr hale getirerek kolayca uzaklamasn salamak, Peptize etme: Kimyasal olarak proteinleri kk paralara blerek kolayca uzaklamalarn salamak, Saponifikasyon: Kimyasal olarak yalarn sodyum hidroksitle (NaOH) etkileerek sabuna dntrlmesi, Islatma: Suyun yzey geriliminin drlmesi, Su yumuatma: Sudaki iyonlarla kompleks yaparak temizleyicinin etkisinin arttrlmas,

 • Meyve, ay, Mrekkep, Ya Lekeleri ;Deterjanl solsyonlar kullanlarak ortamdan uzaklatrlr.

 • Boya, Madeni ya lekeleri,Solvent veya ovma ile temizlenir.

 • Kire, pas gibi lekeler.Asidik solsyonlar kullanlarak,ortamdan uzaklatrlrlar.

 • TEMZLK YNTEMLERNN SINIFLANDIRILMASIZAMANA BALI TEMZLK.TEMZLEME YZEYNE BALI TEMZLK.EYA FORMUNA BALI TEMZLK.KULLANILAN MALZEME VE ALIMA ORTAMINA BALI TEMZLK.

 • ZAMANA BALI TEMZLKnaat sonras temizlik.Srekli gnlk temizlik.Ara temizlik (ani durumlarda)Temel temizlik

 • TEMZLEME YZEYNE BALI TEMZLKCam yzey temizlii.Metal yzeylerin temizlii.Plastik yzeylerin temizlii.Ahap yzeylerin temizlii.

 • EYA FORMUNA BALI TEMZLKD cephe temizlii.Pencere ve cam yzey temizlii.Yer yzeylerinin temizlii.Hal temizlii.Koltuk temizlii.Tuvalet temizlii.Kvet ve lavabo temizlii.

 • KULLANILAN MALZEME YADAALIMA ORTAMINA BALI TEMZLK Kuru temizlik.Nemli temizlik.Islak temizlik.Sprge ile temizlik.Vakum makinesi ile temizlik.Nemli silme.Islak silme.Islak ovma.Spreyleme.

 • HJYEN NEDR ?SALIKLI ORTAMDIR.

 • GRNEN KR.KR,Gz, Burun, Cilt tarafndan alglanan bulunduu ortamda bulunmamas gereken materyallerdir.

 • MKRO ORGANZMA NEDR?

  Mikroorganizmalar ok kk canllardr. Bazlar faydal olup, ekmek, peynir, arap ve antibiyotik retiminde kullanlr. Dierleri ise, (ki Bayer kimyann rnlerinin alanna bunlar girmektedir) patojen olup canllarn zellikle de insanlarn hasta olmasna sebep olurlar.

 • BAKTER NEDR ?

 • Bakteriler, tek hcreli organizmalar olup ikiye blnerek oalrlar. remeleri ok hzldr. Eer uygun koullar salanrsa, saylar 7-20 dakikada ikiye katlanr

 • BAKTERLERN OALMA HIZI NEDR?1 Bakteri hcresi ;

  3 saat iinde 512 .6 saat iinde 262.000.8 saat iinde 16,000,000. adet

  hcre olabilir.

 • BAKTERLER, REMEK/OALMAKN NEYE HTYA DUYARLAR ?

 • BAKTERLER REMEK / OALMAK N A) GIDA MADDELERNE,B) ORTAM SICAKLIINAC) YETERL ZAMANAD) UYGUN NEMEE) UYGUN pH'A F) YETERL MKTARDA OKSJENE

  HTYA DUYARLAR

 • BESLENMEBakteriler besin ortam bulamazlar ise reyemezler bu sebeple kritik noktalarda sk sk yaplan temizlik uzun aralklarda en iyi yaplan temizlikten daha etkilidir.

 • ISI

 • ZAMAN

 • NEMBakteriler gerekli nemli ortam bulamazlarsa reyemezler. Bu sebeple ortamn her zaman nemli olduunu dnmemiz hijyen kontrolnn nemini arttrr

 • MKROORGANZMALAR NASIL MHA EDLR?Mikroorganizmalar iki yntemle imha edilirler,1- Genel Is prosesleriPastrizasyonSterilizasyon2- Kimyasal MaddeleriTemizlik MaddeleriDezenfektanlar

 • MKROORGANZMALAR NASIL MHA EDLR?

  Pastrizasyon ve Sterilizasyon genel s proseslerinden ikisidir. BAYER KMYA nn uygulama alan ise mikroorganizmalarn Kimyasal olarak imha edilmesiyle ilgilidir. Kirlilik seviyesini minimumda tutmak iin; kullanlan makine-ekipman, kap ve yzeylerin hem temizlenmesi hem de dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

 • GENEL DEZENFEKTANLARKuaterner Amonyum TuzlarAmfoterik maddelerAnyonik asit sanitizerleriAldehitlerPerasetik asitAlkol bazl dezenfektanlarHidrojen peroksitMix HalojenlerKlrr dioksitFenoller

 • BAZI DEZENFEKTANLARLA LGL DETAY BLGLER

  KLOR (100-200 ppm): Genel olarak her zeminde zel olarak su slahnda ve tavukulukta kullanlan bir dezenfektan eidir. Organik maddelerden etkilenir. En ok bilinen ekli hipoklorittir. Ucuzdur ve birok organizmaya kar etkilidir. Anyonik maddelerden ve sert sulardan etkilenmez. Ar kokuludur, beyazlatc bir etkisi vardr ve koroziftir. Sulu zeltisi kararl deildir.

 • TEMZLK ve DEZENFEKSYONKAVRAMLARIN KARITIRILMASITEMZLK VE DEZENFEKSYON LEMLERNN AYRI AMALARI ve LEVLER OLMASIBAKTERST, DEZENFEKSYON ve STERLZASYON Bakteri, Virs, MantarKAVRAMLARININ AYRIMITEMZLK ve BAKIM KAVRAMLARININ NEM,TEMZLK: Yzeylerden istenilmeyenlerin kimyasal veya mekanik olarak uzaklatrlmasBAKIM: Temizlii kolaylatrmak, yzeylerin kimyasal kalnt ve risk oluturmasn nlemek ve estetii salamak (rnek: cila)

 • DEZENFEKTE ETMENN KURALLARI GVENLK KALKANI TEMZLN DEZENFEKSYON AISINDAN NCEL Yzey veya ekipman temiz deil ise dezenfektasyonun etkisi ciddi bir ekilde azalr. Yzeyler ar derecede slak ise dezenfektasyonun etkisi ciddi bir ekilde azalr. Yzeylerde deterjan kalnts var ise (yani yzey iyi durulanmam ise) dezenfektasyonun etkisi ciddi bir ekilde azalr. Farkl dezenfektanlar kesinlikle kartrlmamaldr. Dezenfektanlar uygulandktan sonra yeterli reaksiyon sresi verilmelidir. Temizleme kimyasal kullanlan , gda ile temas eden yzeyler her zaman souk su ile durulanmaldr. En iyi sonucu elde edebilmek iin, her zaman temizleme ve dezenfekte ilemlerinin, tamam ile ayr ileri yapan, ayr fonksiyonlara sahip ilemler olduu hatrlanmal ve temizleme ve dezenfektasyon ilemleri ayr ayr uygulanmaldr.

 • BAZI DEZENFEKTANLARLA LGL DETAY BLGLER

  yot (25-50 ppm) - Genel olarak dermatolojik rnlerde cilt dezenfektan olarak kullanlr ve halojen olarak organik kimyasallardan etkilenir.

  Kuaterner Amonyum Bileikleri (200 ppm) - Non-toksik, non-korozif zellik gsterirler. Kokusuz ve kararldrlar; kalc etkileri fazladr, fakat virslere ve baz gram(-) bakterilere kar etkili deildir. Anyonik aktif maddeler ile uyumsuzdur.

 • BAZI TERMLERN ANLAMI

  ANTSEPTK: Enfeksiyon sonucu meydana gelen zarar nleyen veya snrlayc etkisi olan, canl doku zerindeki mikroorganizmalarn yok edilmesinde kullanlan kimyasal maddelere verilen isim.

  BAKTERSD: Belirli artlar altnda bakterileri ldren; kimyasal ajanlara verilen isim.

  BYOSD: Mikroorganizmalar ldren veya oalmalarn durdurma kapasitesi olan kimyasal ajanlarn genel ad.

 • BAZI TERMLERN ANLAMI

  DEZENFEKSYON: Mikroorganizmalarn yok edilmesine verilen ad. Dezenfeksiyon yntemiyle, genel olarak, bakteri sporlar yok edilemez. Dezenfeksiyon sonucu tm mikroorganizmalar ldrlmeyebilir, ancak mikroorganizma miktar sala zarar verecek snrlarn altna indirilir.

  DEZENFEKTAN: Belirli artlar altnda

Recommended

View more >