bozcaada 2008 sempozyum

Post on 13-Jan-2016

289 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bozcaada 2008 sempozyum

TRANSCRIPT

 • BOZCAADA DEERLER SEMPOZYUMU25-26 AUSTOS 2008

  Bozcaada

 • anakkale Onsekiz Mart niversitesi YaynlarNo: 77

  ISBN: 978-975-8100-83-5

  2008 anakkale Onsekiz Mart niversitesi

  EditrlerProf. Dr. Ali AKDEMIR

  Prof. Dr. Osman DEMRCANDo. Dr. Selehattin YILMAZDo. Dr. Turan TAKAOLU

  Yrd. Do. Dr. Evren ERGNAL

  Kapak TasarmGlhan APAK

  YayneviAynal Pazaranakkale

  0(286) 213 85 86

 • BLM KURULUProf. Dr. Ali AKDEMR

  Prof. Dr. Osman DEMRCANProf. Dr. Ali ZPINARProf. Dr. Selma GVEN

  Do. Dr. H. Rdvan YURTSEVENDo. Dr. Turan TAKAOLU

  Yrd. Do. Dr. A. Evren ERGNALYrd. Do. Dr. Murat TOSUNOLU

  Yrd. Do. Dr. Mithat ATABAYYrd. Do. Dr. Emel CAN

  Yrd. Do. Dr. Ferah ZKKDr. idem KAPTAN AYHAN

  DZENLEME KURULUbrahim ENET (Bozcaada Kaymakam)

  Mustafa MUTAY (Bozcaada Belediye Bakan)Do. Dr. H. Rdvan YURTSEVEN

  Do. Dr. Turan TAKAOLUYrd. Do. Dr. A. Evren ERGNAL

  Yrd. Do. Dr. Emel CANYrd. Do. Dr. Sevil YALIN

  r. Gr. Murat AKSU

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  i

  T.C. KLTR VE TURZM BAKANI SAYIN ERTURULGNAYIN NSZ

  Bilimsel ve teknolojik gelimelerin her alana yn verdii 21. yzylda kltreldeerleri akademik platformlarda hatrlamaya, aratrmaya, deerlendirmeye veakademik bir bak as ile yeniden yorumlamaya her zamankinden daha okihtiya duyulmaktadr. Bilimsel ve akademik dnce sistemi, gemiimize vegnmze ynelik nitelikli deerlendirme ve analizler araclyla kltr vemedeniyet dinamiklerimizi hareketlendirmektedir.

  Toplumu bir arada tutarak farkl gr ve fikirler arasnda uzlamay vebirliktelik bilincini ortaya koyan kltrel deerler, kltrel gelime sayesindeuluslararas almalara kendine zg ynleriyle katkda bulunmaktadr. Yerel veuluslararas dzlemde kltrel gelimenin srekliliini ve etkinliliini salamak iinise bilimsel dnce ve akademik zihniyet en nemli kaynamzdr. O haldeyaplmas gereken bu zihniyetten yola karak kltrel zenginliimizi yaatmak veevrensel kltre katk salamaktr.

  Kltrel miras yoluyla gemii aklda tutmak gelecee yn vermenin ensalkl yoludur. Ancak, hatrlamann ve korumann bir adm tesine geerek ulusalkltr mirasmz, gnn gereksinimlerini karlayacak btncl bir yaklamlayeniden ele almak bir zorunluluktur. Byle bir bak as lkemizi, demokratik veada medeniyetler seviyesine ulatrma hedefine bir adm daha yaklatracaktr.

  Trkiyenin, sahip olduu kltrn ve tarihin farknda olan, dncelerinizgrce ifade eden, ada ve katlmc insanlarn yaad daha zgr vedemokratik bir lke olmas kltr politikamzn hedeflerindendir. niversitelerimizyaptklar akademik almalar, sempozyum ve konferanslar ile bu politikamznbilimsel erevesinin uluslararas standartlara tanmasna yardmc olmaktadr. Bubalamda Onsekiz Mart niversitesinin anakkalenin kltrel ve tarihizelliklerini ortaya karmak adna byk bir zveri ile gerekletirdii,akademisyen, uzman ve aratrmaclarn zenli almalarnn sunulduusempozyumun nemi ortadadr. Sempozyum teblilerinden oluan bu kitap,akademisyenlerin yan sra kltr ve medeniyet konularna ilgi duyan tm okurlarnyararlanaca temel bir kaynak niteliindedir.

  Gen nesiller, kendi kltr ve kendi kimliklerini doru bir ekilderendikleri takdirde baka kltrlere de hogrl yaklaabilecektir. Bu sebeple,anakkalenin kltrel, tarihi ve sosyal deerlerinin korunmasn ve tantlmasnhedefleyen bu sempozyumda ve sunulan teblilerin kitap haline getirilmesindeemei geenleri kutluyorum.

  Erturul GNAYT.C. Kltr ve Turizm Bakan

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  ii

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  iii

  ANAKKALE VALS SAYIN ORHAN KIRLININ NSZanakkale ili, sahip olduu tarihi, doal, mitolojik deerleriyle lkemizin enmstesna kentlerinden birisidir. Ayn zamanda anakkale, eitim dzeyi yksekhalk, tarma elverili topra, anakkale ve lke sorunlarna duyarl STKlar,koordineli alan ynetim dinamikleri, 25000 rencisi olan niversitesi ilelkemizin en stratejik illerinden birisidir.

  anakkalenin Assos, Kaz Da, Troia, Milli Park, anakkale Boaz,anakkale Savalar, Abide gibi yaygnlkla bilinen deerlerinin yan sra,uzmanlarca bilinen, yre insanlarnca bilinen ve fakat yaygnlkla bilinmeyen oksayda deeri vardr.

  Bilinen deerlerle, bilinmeyen ve fakat ekonomik, kltrel, mitolojik adananlam ifade eden deerleri kaydedip, deerlerine deer katmak, her kesimdeninsanlarn yaygnlkla ortak yargsdr.

  Bu yargdan hareketle Valilik, Belediye, niversite, anakkale Ticaretve Sanayi Odas, ASAD ibirliiyle anakkale li DeerleriSempozyumlar organizasyonuna karar verilmitir. Kltr ve TurizmBakanl sempozyumlarmz desteklemitir.

  Balangcndan itibaren organizasyona katk veren tm kurum vekurulularn titiz almas sonucunda baarl tantm gerekletirilmitir. lkesathnda yaklak 400 bildiri sempozyumlara sunum iin gnderilmitir.

  Bildiriler kitap olarak yaynlanmtr. Ama tm ile ve beldeler dzeyindeanakkalenin tarihi, kltrel, mitolojik, ekonomik, ekolojik deerlerini ortayakarmak, envanterini yapmak, koruma ve gelitirme ynelimli stratejilergelitirmektir.

  14 ile ve beldede gerekletirilecek sempozyumlardan sonra yeni bir kitapdaha yaynlanacaktr. Bu kitapta; bildirilerden yararlanlarak deer ad, deerkategorisi, deer yks, deeri koruyacak ve deere deer katacak stratejiler ilestratejilerin gereini yapacak kurumlara ilikin bilgiler yer alacaktr.

  Yaklak bir yllk planlama, alma sonucunda ortaya kan bu etkinlik;anakkalenin tantmna, anakkale hakknda bilgilenmeye, sorunlarnnzmne araclk edecek niteliktedir.

  Bu etkinliin baaryla ortaya kmasnda emek verenlere itenlikle teekkretmeliyiz. Etkinliimize destek veren Kltr ve Turizm Bakan Sayn ErturulGNAYa ve Mstear Sayn smet YILMAZa teekkr ediyorum.

  Bu etkinlikte doal olarak anakkale Onsekiz Mart niversitesi aktif rolalmtr. almaya katk veren bata Rektr Prof. Dr. Ali AKDEMR olmakzere, Rektr Yardmcs Prof. Dr. Osman DEMRCANa, Do. Dr. TuranTAKAOLUna, Do. Dr. Selehattin YILMAZa itenlikle teekkr ediyorum.Bilim ve Organizasyon Kurulu ile ibirlii iinde alan Yrd. Do. Dr. EvrenERGNAL, Dr. Cengiz AKBULAK, r. Gr. Murat LDRR, r. Gr.Glhan APAK ve Ahmet ZEYBEKi de itenlikle kutluyorum. Sempozyumlarasponsorluk destei salayan GESTAa ayrca teekkr ediyorum.

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  iv

  niversitemiz ile koordineli almay Valilik adna gerekletiren ValiYardmcs Ali PARTALa teekkr ediyorum.

  alma ibirlii ierisinde gerekletiren anakkale Belediye Bakan lgrGKHANa, Belediye Meclis yesi smet GNEHANa, Ticaret ve SanayiOdas Bakan lhami TEZCANa, Bakan Yardmcs Hayrettin DERELye,Oda Genel Sekreteri Abdurrahim TEMZe, ASAD Bakan HseyinYALMANa ve deerli yardmclarna teekkr ediyorum.

  lelerde organizasyonlar planlayp gerekletiren Kaymakamlara veBelediye Bakanlarna teekkr ediyorum. Son olarak bildirileri titizlikledeerlendiren Bilim Kurulu yelerine teekkr ederim.

  Orhan KIRLI(anakkale Valisi)

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  v

  ANAKKALE BELEDYE BAKANI SAYIN LGRGKHANIN NSZ

  anakkale, esiz gzelliklere sahip corafyasnda saklad dnya tarihinin vekltrnn nemli miraslaryla deerleri yksek bir kenttir. Corafik olaraklkemizin en batsnda yer alan kentimiz, ada ve demokrat insanlaryla dayzn batnn aydnlna evirmi bir kenttir.

  anakkale, Asya ve Avrupay birbirine balayan boaz, adalar, rzgar,Kazdalar gibi doal gzelliklerinin yannda, 5 bin yllk bir gemie sahip Troias, antik kalntlarla dolu, tarihin ilk felsefe okulunun kurulduu Asos u ileattnz her admda kendinizi tarih, kltr ve doann esiz ahengi iindebulacanz ender rastlanan yerlerdendir.

  anakkale Savalar, emperyalizme kar topyekun verilen milli mcadele vemmet olmaktan ulus olma yolunda bir milletin att byk adm olarakaratrmaclar iin gncelliini hibir zaman yitirmeyecektir.

  anakkale kentinin vizyonunda kentsel deerler srdrlebilir gelimeanlay ile btnletirilmitir. Bu kentsel deerlerin banda anakkale Boaz,Saray Havzas gibi doal deerler; kale, sivil tarihi yaplar gibi somut tarihseldeerler; maniler halk oyunlar gibi somut olmayan tarihi miras; uzla, hogr,ok kltrllk oulculuk gibi kltrel deerler ve tarih te iki byk savayaayan blgede barn asl grev olarak savunulmas yer almaktadr.

  Kentlileme srecinde entelektel bak as, paylam ve katlmclnyksek olduu kentimizde, Barn kenti uygar anakkaleyi yaayan ve yaatanbelediye vizyonumuzla kentin tm deerlerine sahip kmak, korumak,gelitirmek, ada ve mutlu bir kent yaratmak balca amacmzdr.

  anakkalenin doasn, tarihi ve kltrel deerlerini korurken ve geleceknesillere aktarrken, tm deerlerimizi insanln hizmetine sunarak anakkaleyigelitirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerekletirmek iin anakkale Belediyesiolarak yalnz kent merkezinde deil, il apnda nc ve ynlendirici rol oynamayahazrz.

  Sahip olduumuz sosyal, kltrel, ekonomik ve evresel deerlerininsaptanmas, bu deerlerin korunmas, adna, niversitemiz nclnde yaplan buok ynl almann, deerlerimize deer katacak bir rol oynayacana inanyorve emei geen tm kii ve kurululara teekkrlerimi sunuyorum.

  lgr GKHAN(anakkale li Belediye Bakan)

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  vi

 • Bozcaada Deerleri Sempozyumu (2526 Austos 2008)

  vii

  ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES REKTRPROF. DR. AL AKDEMRN NSZ

  anakkale Onsekiz Mart niversitesi 9 Fakltesi, 3 Yksekokulu, 11 MeslekYksekokulu, 15 Aratrma Merkezi, 25 000 civarnda rencisi, 1150 retimeleman ile lkemizin ada niversitelerinden biridir.

  OMnn lkemiz ve niversite topluluu iindeki yeri ve nemi yanndaanakkale iin de zel nemi vardr.

  OM bir yandan bilimin evrensel konularna duyarl etkinlikler,aratrmalar gerekletirirken, eitim-retim yaparken; dier yandan ierisindebulunduu ilin sorunlarna, deerlerine duyarl etkinlikler ve aratrmalar dayapmaktadr.

  Bu bak asnn bir sonucu olarak anakkale li DeerleriSempozyumlar konseptine ulalmtr.

  Yrenin sorunlarna duyarl olan ve kalc zm araylarn ivediliklesrdren anakkale Valisi Sayn Orhan KIRLIya nerilen bu alma, onayaln

Recommended

View more >