tanisal bronkoskop° (mini sempozyum)

Download TANISAL BRONKOSKOP° (Mini Sempozyum)

Post on 18-Mar-2016

94 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum). Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR Oturum Başkanları. Çalışma Başlıkları. Otofloresan Bronkoskopi Bakteriyel Translokasyon Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi Transbronşiyal biyopside hemoraji Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TANISAL BRONKOSKOP(Mini Sempozyum)Do. Dr. Sedat ALTIN Do. Dr. Meltem TOROturum Bakanlar

 • alma BalklarOtofloresan BronkoskopiBakteriyel TranslokasyonTransbroniyal ne Aspirasyon BiyopsisiTransbroniyal biyopside hemorajiTransbroniyal lenf nodu aspirasyonu

 • FOBun Tan DeeriTansal amal bronkoskopinin endikasyonlarna bal olarak, toplam tan deeri % 55-75 arasnda deimektedir. FOB, santral hava yollarndaki tmrlerde % 90-95 gibi yksek tan deerine sahipken periferik akcier karsinomlarnda bu oran % 50-60a dmektedir. 3 cm.den daha kk periferik tmrlerde tan deeri % 30 civarndadr.

 • GNMZDE BRONKOSKOP

  Tansal bronkoskopiTransbroniyal ine aspirasyonu (Santral ve periferik lezyonlara Wang inesiyle)Havayollar ve mediastene Endobroniyal ultrasound Otofluoresan Bronkoskopi: D-light, LIFE sistem Sanal bronkoskopiThe D-light system

 • GRMSEL(Terapotik) BRONKOSKOPYabanc cisim kartlmasLazer bronkoskopiEndobroniyal Elektrokoter ve Argon Plazma KoagulasyonKriyoterapi BrakiterapiFotodinamik tedaviTrakeobroniyal stent

 • Bronkoskopi endikasyonlar:I. TansalSemptomlarn deerlendirilmesi (hemoptizi,lokalize wheeze, aklanamayan 3 haftadan uzun sren ksrk)Bron ii hastaln deerlendirilmesi (tmr,yabanc cisim,striktr,fistl,mukus tka, termal hasar)Gs grafisindeki anormalliklerin deerlendirilmesi (kitle,infiltrasyon,atelektazi,plevral efzyon).Hiler ve mediastinal lenf nodlarnn endobroniyal ultrason ile deerlendirilmesi II. Hastalk seyrinin izlenmesi amacylaAkcier transplantasyonuAkcier kanserinin evrelenmesi

 • Bronkoskopi endikasyonlar:III.Tedavi amal/giriimselYabanc cisim karlmasEndobroniyal lazer, kriyo, argon ve elektrokoter tedavisiBrakiterapiEndobroniyal stent uygulamasIV. Aratrma amalDifz akcier hastalklarnda bronkoalveoler lavaj uygulamasAstmda endobroniyal biyopsi ve fralama

 • B r o n k o s k o p i k t a n y n t e m l e r i I. Endoskopik inspeksiyonII. Proksimal endobroniyal rnekleme Bron lavaj Fralama Forseps biyopsiIII. Ekstrabroniyal ve distal rnekleme Transbroniyal akcier biyopsisi Transbroniyal ine aspirasyonu Bronkoalveoler lavaj

 • Major komplikasyonlarSolunum depresyonuPnmoniPnmotoraksHavayolu obstrksiyonuKardiopulmoner arrestCiddi AritmilerPulmoner dem

 • Minr komplikasyonlarVazovagal reaksiyonlarAteAritmilerHemorajiBulant-kusma

 • Otofloresan Bronkoskopi

 • Anormal floresansl alanlardan alnan biyopsiler, trakeobronial aataki displazilerin ve karsinoma in-sitularn yakalanma orann arttrr.

 • Otofluoresan prensipleri

 • Otofloresann azalmasnn nedenleri Fluorofor konsantrasyonun azalmasMatriksteki deiiklikTmr hiperemesiEpitelin kalnlamasQu J, MacAulay C, Lam S, Palcic B. Optic Engineering 1995; 34: 3334 - 3343

 • Otofloresan bronkoskopi Sorunlar/Yan etkilerBronkoskopi sresini uzatr(~ 10)Spesifitesinin dklok sayda biopsi alnmasKomplikasyonlara neden olabilirMaliyeti arttrrYanl pozitif sonularnflamasyon, nedbe, nceki biyopsi yerleriGerek sensivitesi?Farkl sistemler Karlatrmal almalarn eksiklii

 • Transbroniyal ne Aspirasyonu

 • Lenf bezi haritas

 • Bronkoskopik ne Aspirasyonu Prakash UBSChest. 1999;116:1403-1408 Paratrakeal, subkarinal ve perihiler alanlarda lokalize lenf nodlarnn tansnda ve evresinde submukozal ve endobroniyal kitlelerin tansnda periferik nodllerin ve kitlelerin tansndabronkojenik ve mediastinal kistlerin drenajnda kullanlmtr. Aspirasyon inesi 18- 22 gauge boyutlarndadr.KHDAK iin tansallk oran % 43 ile 83 arasnda

 • TBA ile Mediastinal Evreleme TBA kullanlarak mediastinumun evrelenmesi iin yaplan 12 alma dahil edilme kriterlerini iermektedir. Bu almalar 906snn ( % 99.7) akcier kanseri olduu kantlanm 910 deerlendirilebilir hastay iermektedir.

  TBAnun sensitivitesi 0.76 ve spesifitesi 0.96 olarak bulunmutur. Ortalama NPV % 71 ve ortalama % 70 prevelans (% 30 ile % 88 arasnda) deimekte.

 • Transbroniyal Biyopsi

 • Tavsiyeler:Trombosit saym ve/veya protrombin zaman, transbroniyal biyopsi yaplmayacaksa, bronkoskopi ncesi sadece bilinen risk faktrleri olan hastalarda baklmaldr. [B] Bronkoskopide biyopsi alnmas planlanyorsa oral antikoaglanlar ilemden en az 3 gn nce kesilmeli veya dk doz K vitamini verilmelidir. [B] Antikoaglanlara devam etmek gereken nadir durumlarda INR 2.5un altnda tutulmal ve heparin balanlmaldr. [C]

 • Komplikasyonlar:% 0.1 ile %11 arasnda rapor edilmitir. Hemoptizi, (% 1-4)Aritmiler, Pnmotoraks (% 5)