asgmnt judi simpanan

Download ASGMNT JUDI SIMPANAN

Post on 16-Jul-2015

1.055 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 2. 3. 4.

ROHAIDAH BINTI HJ ABD HAFNI ASMIZAR BINTI AZAHAR TITEN RAHAYU BINTI ELIAS SUHAILA BINTI MOHD SHARIFF

DX 091756PIJ01 DX 091772PIJ01 DX 091779PIJ01 DX 091762PIJ01

FAKULTI TAMADUN ISLAM

PENSYARAH: USTAZ AHMAD FUHAD BIN ALIMSEMESTER II, SESI 2011/2012

PENGHARGAAN

BismillahHirrahmaNirrahim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Di kesempatan ini kami ingin mengucap syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dan izin-Nya maka kami dapat menyiapkan Tugasan Berkumpulan ini.

Jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah subjek Usul Fiqh II iaitu Ustaz Ahmad Fuhad Bin Alim atas bimbingan, tunjuk ajar serta galakan yang diberikan sepanjang tempoh menyempurnakan tugasan berkumpulan ini. Huluran bantuan dan sokongan yang diberikan akan kami kenang dan hargai sepanjang hayat kami.

Tidak dilupakan, penghargaan kepada keluarga kami dan rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berjuang di jalan Allah, serta semua pihak yang terlibat samaada secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan Tugasan Berkumpulan tentang Peningkatan Kadar Judi Di Malaysia ini. Jasa kalian tidak terbalas, hanya Allah s.w.t jua yang dapat membalas dan memberkatinya. Akhir kata, terima kasih atas semua yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini.

I

BAB SURAT 1 PENGHARGAAN KANDUNGAN Definisi judi

TAJUK

MUKA I II-III 1

1.1 Judi dari sudut agama Islam 1.2 Judi dari sudut ajaran lain 1.2.1 Judi mengikut ajaran Budha 1.2.2 Judi mengikut ajaran Kristian 1.2.3 Judi mengikut ajaran Yahudi 1.2.4 Judi mengikut Amerika Syarikat dan Negara-Negara Dunia 1.3 Judi dari kamus dewan 1.3.1 Judi 1.3.2 Tikam Ekor 1.3.3 Judi Wawei 1.3.4 Judi Karen 1.2.5 Judi Bola 2 3 4 Pendapat-pendapat mengenai judi Faktor-faktor berlakunya judi Kesan negatif gejala judi 4.1 Negara 4.2 Kanak-kanak 4.3 Institusi keluarga 4.4 Terheret dengan budaya hutang 4.5 Meningkat pelbagai masalah social 4.6 Masyarakat

II

5

Langkah mengatasi masalah judi mengikut Islam 5.1 Agenda bertindak bersepadu bagi menangani gejala judi di Malaysia 5.1.1 Masyarakat 5.1.2 Pihak kerajaan 5.1.3 Pihak berkuasa 5.1.4 Sekolah 5.1.5 Ibu bapa 5.1.6 Parti politik 5.1.7 Badan bukan kerajaan 5.1.8 Mahasiswa

6

Cadangan Kesimpulan Bibliografi

III

1.0 Definisi Judi

Judi secara umumnya boleh ditakrifkan sebagai permainan dengan memakai wang dan lain-lain sebagai taruhan. Judi yang kita ketahui sebagai parasit masyarakat yang kini semakin membarah di dalam masyarakat yang berbilang kaum. Perkara yang dibenci di sisi Allah ini menjadi kesukaan hamba-hambanya yang terlalu sukakan kehidupan dunia fana ini. Budaya berjudi sudah semakin diktiraf dalam masyarakat kita. Judi sudah dimaklum secara darurat dalam agama bahawa ianya haram. Tetapi berapa ramai umat Islam yang terlibat dengan judi? Baik sama ada judi itu yang HARAM di sisi kerajaan mahupun yang HALAL. TOTO, MAGNUM 4 DIGIT, PAN SWEEP sudah menjadi perkara biasa di kalangan masyarakat awam. SIAPA yang tidak kenal GENTING. Itulah antara lokasi yang menjadi kebanggaan kerajaan dan rakyat Malaysia. Genting merupakan antara 10 syarikat judi terbesar di Asia. Itu tidak mengambil kira judi kecil-kecilan yang semakin popular di kalangan penonton tv sekarang ini seperti rancangan Insomnia. Mereka tidak lagi menghormati Institusi agama seperti Jabatan Mufti. Walaupun perkara itu sudah difatwakan haram baik dari Ulama luar dan dalam negara, kerajaan masih tetap membenarkan ianya berleluasa. Bayangkan di Malaysia ini, terdapat 12 buah industri Arak dan judi dan 12 orang Muslim Melayu yang menjadi Ahli Lembaga Pengarahnya. Lebih parah lagi, rakyat Malaysia diheret dalam pelaburan secara langsung dalam Syarikat perjudian melalui KWSP, Lembaga Tabung Angkatan Tenteram Amanah Raya Sdn Bhd, Kementerian Kewangan Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jika penyakit-penyakit ini tidak dibendung, akan hancurlah negara. Generasi akan datang akan terus hidup dalam kemungkaran, dan memimpin negara tanpa landasan Islam yang sebenar. Tetapi, jika kita mencegah parasit ini dari awal, kita dapat melahirkan insan yang patuh pada ajaran Allah yang Maha Benar. Generasi akan datang akan mengikut ajaran Allah dan meninggalkan larangannya. Masyarakat yang harmoni, tinggi sahsiah dan berintegriti juga akan terbentuk jika kita segera menghalangi perkara-perkara ini.

1.1 Judi dari Sudut Ajaran Islam

Segala jenis bentuk perjudian samada loteri, tikam, mesin slot/jackpot atau seumpamanya adalah satu kesalahan dan berdosa besar di sisi Islam.

Firman Allah: "Mereka bertanya kepadamu tentang minum khamar(segala macam minuman yang memabukkan) dan berjudi. Katakanlah: "Kedua macam (perbuatan itu) adalah dosa besar (dan ada manfaat) bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya itu". (AlBaqarah: 219)

Allah ta'ala telah berfirman yang mafhumnya: "Wahai orang-orang mukmin. Sesungguhnya arak, judi, berhala, anak panah (judi) adalah najis (kotor) dari kelakuan syaitan. Jauhilah ia supaya kamu beroleh kemenangan. Sesungguhnya syaitan bertujuan menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui arak dan judi, serta menghalang kamu dari mengingati Allah dan mendirikan solat". (Al-Maidah, 90-91)

Ayat ini jelas menunjukkan pengharaman 'khamr' (arak) dan segala bentuk 'maysir' (judi). Al maisir pada hakikatnya adalah segala bentuk permainan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan material secara mudah. Unsur 'mudah' lebih dominan daripada perhitungan kerja keras dan kreativiti yang sihat.

Muhammad Ali Ash Shahbuny dalam tafsir Rawaul bayaan tafsir ayatil ahkam. Mengatakan "Para ulama telah sepakat akan haramnya berbagai macam judi/qimar dan yang termasuk diharamkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah; 219 adalah setiap permainan yang menguntungan satu pihak dan merugikan pihak lain maka termasuk dalam maisir/qimar/judi yang diharamkan".

Dikutip dari DR Yusuf Qardhawi yang mengatakan "semua permainan yang di dalamnya ada perjudian, maka hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi adalah segala permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya".

Al qimar / judi adalah permainan yang seorang mengambil dari kawan sepermainnya sesuatu demi sesuatu(berupa material). Al qimar/judi pada masa kini adalah seluruh permainan yang diisyaratkan padanya adanya suatu pemberian (berupa material) bagi pihak yang menang yang diambil dari pihak yang kalah.

Menurut badan kerjasama Pondok pesantren Jawa Barat bahwa judi adalah permainan dengan taruhan dengan segala bentuk dan caranya (tekniknya) yang pelakunya sebahagian beruntung dan sebahagian rugi adalah termasuk maisir/qimar.

Judi menurut Ibrahim Anis Al-Mu;jam Al-Wasith hal 7589, adalah "setiap permainan (labun) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (muraahanah)."

Menurut Al-Jurani dalam At-Tarif hal. 17910, judi adalah "setiap permainan yang didalamnya di isyaratkan adanya suatu (berupa material) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang."

Menurut Ali Ash-Shabuni dalam Rawai Al-Bayanfi Ayat Al-Ahkam(I/279), judi adalah "setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (riba) bagi satu pihak dan kerugian (khasarah) bagi pihak lainnya".

Secara bahasa, judi adalah mempertaruhkan sejumlah wang dalam suatu permainan. Dalam Fatwa al Azhar dijelaskan, judi dalam bahasa Arab "al maisir" atau "al qimmar". Dikatakan "al maisir" yang bermakna mudah. Kerana dengan berjudi seseorang boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang sangat mudah. Dalam judi, beberapa orang akan bertaruh dengan hartanya dan melakukan sebuah permainan seperti dadu, tebak angka atau yang lain. Kemudian yang menang akam mengambil kumpulah harta tersebut.

Beberapa definisi tersebut saling melengkapi, sehingga dari kesemuanya dapat disimpulkan definisi judi yang secara menyeluruh. Jadi adalah segala permainan yang permainan yang

mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang / untung mengambil (merampas) harta material dari pihak yang kalah.

Berdasarkan definisi di atas, dalam judi ada 3 (tiga) unsur aktiviti utama : 1) Pertama, adanya taruhan harta yang berasal dari para pihak yang sedang berjudi. 2) Kedua, ada suatu permainan, untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. 3) Ketiga, pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan(murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

1.2 Judi dari Sudut Ajaran Lain

1.2.1 Judi Mengikut Ajaran Buddha

Ajaran lama Buddha Hinayana juga, menggariskan lima larangan kepada penganut Budha iaitu; "membunuh, mencuri, menipu, berzina, meminum alkohol dan berjudi". Namun ajaran baru Budha Mahayana telah melonggarkan larangan ini dan ia hanya terpakai kepada yang mahu menjadi sami atau betul-betul menghayati ajaran Budha. Juga tercatit dalam kitab lama Budha kisah masyhur 'Ratapan si Penjudi' (Gambler's Lament) yang menjadi pengajaran berguna apabila seorang penjudi yang kalah wang taruhan menyebabkan dia kehilangan anak dan isteri.

Walaupun ajaran Budha tidak mengharamkan secara jelas aktiviti judi dan membenarkannya sekadar permainan rekreasi dan hiburan seperti permainan 'mahjung' atas dasar untung nasib atau 'ong'. Namun Budha memberi amaran keras bagi yang mempertaruhkan wang dan mengabaikan tanggungjawab keluarga sehingga hilang wang pertaruhan dan sumber mata pencarian.

1.2.2 Judi Mengikut Ajaran Kristian

Bagi ajaran Kristian pula tidak ada kejelasan dalam pengharaman judi tetapi ajaran Kristian memberi amaran bagi yang mencari kekayaan secara cepat dan cintakan wang seperti yang disebut di dalam Timothy 6:10 " Bagi mereka yang mencintakan wang ia adalah punca bagi

segala kejahatan. Bagi mereka yang terlalu taksub berlumba mendapatkan wang dan me