2.guia tabac

Download 2.Guia tabac

Post on 13-Jul-2015

3.106 views

Category:

Health & Medicine

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Guies de prctica clnica

  ww

  w.g

  enca

  t.cat

  /ics

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t de

  l con

  sum

  del

  taba

  c

 • De

  tec

  ci

  i tr

  ac

  tam

  en

  t d

  el

  co

  nsu

  m d

  el t

  ab

  ac

  Guies de prctica clnica

 • De

  tec

  ci

  i tr

  ac

  tam

  en

  t d

  el

  co

  nsu

  m d

  el t

  ab

  ac

  Guies de prctica clnica i material docent Coordinadors de la Guia: Carmen Cabezas Pea, metgessa de famlia. Subdirecci General dePromoci de la Salut. Departament de Salut

  Carlos Martn Cantera, metge de famlia. Equip dAtenci Primria Passeig de Sant Joan. Barcelona

  Autors: Josep Llus Ballv Moreno, metge de famlia. Equip dAtenciPrimria Florida Nord. LHospitalet de Llobregat

  Jordi Blad Creixent, metge de famlia. Equip dAtenci PrimriaJaume I. Tarragona

  Margarida Borrs i Martorell, metgessa de famlia. Equip dAtenciPrimria Les Borges del Camp.

  Slvia Granollers Mercader, diplomada en infermeria. Equip dAtenciPrimria Sant Just de Sant Just Desvern

  Concepci Morera Jordn, metgessa de famlia. Responsable delrea dAvaluaci. Serveis dAtenci Primria. mbit Territorial Girona

  Antoni Serra Abella, diplomat infermeria. ABS Peneds rural.Vilafranca del Peneds. Barcelona

  Elvira Zarza Carretero, coordinadora de processos d'infermeria. SAPde lHospitalet de Llobregat. Barcelona

 • Direcci del projecte Guies de prctica clnica:

  Eva Comn Bertrn

  Coordinaci:

  Arantxa Cataln Ramos

  Suport:

  Rosa Dehesa Camps

  M. Carmen Gimnez Caraballo

  Unitat de Coordinaci i Estratgia del Medicament.

  Direcci Adjunta d'Afers Assistencials

  Generalitat de Catalunya

  Institut Catal de la Salut

  Edici: Institut Catal de la Salut

  Coordinaci editorial:

  M. Teresa Ciuraneta Murgarella

  Gabinet Tcnic i de Comunicaci

  Coordinaci lingstica

  Georgia Bascompta Marsal

  Gabinet Tcnic i de Comunicaci

  Primera edici: abril de 2009

 • 4 Institut Catal de la Salut Guies de prctica clnica

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t del

  con

  sum

  del

  taba

  c

 • Guies de prctica clnica Institut Catal de la Salut 5

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t del

  con

  sum

  del

  taba

  cndex Presentaci ___________________________________________________________7

  Resum de recomanacions ________________________________________________9

  1. Introducci__________________________________________________________11

  2. Definici del problema_________________________________________________13

  3. Detecci / identificaci del consum de tabac _______________________________17

  4. Diagnstic de fumador ________________________________________________18

  5. Intervenci dajuda ___________________________________________________22

  6. Intervenci intensiva __________________________________________________28

  7. Tractament farmacolgic ______________________________________________35

  Bibliografia ___________________________________________________________46

  Annexos:

  Annex 1. Com ajudar a decidir-se i motivar___________________________________51

  Annex 2. Registre de consum _____________________________________________52

  Annex 3. Consells per controlar el pes ______________________________________55

  Annex 4. Tcnica per mesurar el monxid de carboni en aire espirat_______________56

  Annex 5. Procs delaboraci i difusi de la guia de prctica clnica _______________58

 • 6 Institut Catal de la Salut Guies de prctica clnica

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t del

  con

  sum

  del

  taba

  c

 • Guies de prctica clnica Institut Catal de la Salut 7

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t del

  con

  sum

  del

  taba

  cPresentac i LInstitut Catal de la Salut es complau a presentar una nova Guia de Prctica Clnica que ve a sumar-se a la ja mplia srie de documents de suport a la tasca assistencial dels professionals, impulsats i generats per la nostra Instituci.

  En aquesta ocasi es tracta de la Guia per a la detecci i tractament del consum de tabac

  Aquest document aporta una revisi acurada del coneixement cientfic actualment disponible sobre aquest tema, i el tradueix en recomanacions per a la prctica diria. Pel seu contingut docent, la Guia constitueix tamb un valus document per facilitar ladquisici de competncies clniques que ha de caracteritzar el desenvolupament dels professionals de lInstitut Catal de la Salut.

  LInstitut Catal de la Salut vol potenciar un abordatge transversal dels problemes de salut ms prevalents, desplegant un procs de continutat assitencial on els facultatius i els infermers i les infermeres dels diferents nivells assistencials juguen un paper fonamental.

  La Guia per a la detecci i tractament del consum de tabac contribuir sens dubte al desplegament daquest procs de continutat assistencial que lInstitut Catal de la Salut ha establert com a lnia prioritria de treball.

  La capacitaci tcnica i cientfica dels seus autors i revisors, el rigor metodolgic amb qu ha estat elaborada, i les revisions dutes a terme per les societats cientfiques catalanes, lAgncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques i la Fundaci Institut Catal de Farmacologia, avalen la qualitat daquesta Guia.

  Us preguem que reviseu i considereu aquest document a lhora de prendre les vostres decisions assistencials, recordant per que les guies, malgrat el seu paper de suport i dajut al professional, no poden donar resposta a totes les situacions complexes que es produeixen a la consulta, on s el professional qui ha dindividualitzar i decidir en funci de les caracterstiques, preferncies i valors de cada pacient.

  A tots els qui han treballat per fer-la possible, volem donar-los les grcies per la seva contribuci a millorar la qualitat de lassistncia sanitria que sofereix en els nostres centres i a donar el millor servei al ciutad.

  Enric Argelagus Vidal

  Director gerent

  Montserrat Figuerola Batista

  Adjunta a Direcci Gerncia dAfers Assistencials.

 • 8 Institut Catal de la Salut Guies de prctica clnica

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t del

  con

  sum

  del

  taba

  c

  Nivells devidncia cientfica i grau de les recomanacions utilitzades *

  Nivell Tipus devidncia cientifica (EC)

  1++ Metaanlisis, revisions sistemtiques dassajos clnics controlats aleatoris (ACC) o de ACC amb un risc molt baix de tenir biaixos, de gran qualitat.

  1+ Metaanlisis, revisions sistemtiques dassajos clnics controlats aleatoris (ACC) o de ACC amb un baix risc de tenir biaixos, ben realitzats.

  1- Metaanlisis, revisions sistemtiques dassajos clnics controlats aleatoris (ACC) o de ACC amb un alt risc de tenir biaixos.

  2++

  Revisions sistemtiques de gran qualitat destudis de cohorts o cas-control Estudis de cohorts o cas-control de gran qualitat amb risc molt baix de tenir biaixos per factors de confusi o atzar i amb altes probabilitats de que la relaci sigui causal

  2+ Estudis de cohorts o cas-control ben realitzats amb baix risc de tenir biaixos per factors de confusi o atzar i amb moderades probabilitats de que la relaci sigui causal

  2- Estudis de cohorts o cas-control amb alt risc de tenir biaixos per factors de confusi o atzar i un risc significatiu de que la relaci no sigui causal

  3 Estudis no analtics (estudis descriptius no experimentals ben dissenyats, series de casos)

  4 Opinions dexperts

  Grau Recomanaci

  A (Nivells dEC

  1++, 1+)

  Requereix almenys un metaanlisi, revisi sistemtica o assaig clnic controlat aleatori classificat com a 1++ i que sigui aplicable a la poblaci diana o una revisi sistemtica dACC o una evidncia basada en estudis classificats com a 1+, aplicables a la poblaci diana que mostrin una consistncia global en els resultats.

  B (Nivells dEC 2++, 1++, 1+)

  Requereix disposar destudis classificats com a 2++ aplicables a la poblaci diana i que mostrin una consistncia global en els resultats o extrapolacions de la evidencia de estudis classificats com 1++ o 1+.

  C (Nivells dEC

  2+, 2++)

  Requereix disposar devidncia obtinguda destudis classificats com a 2+ aplicables a la poblaci diana i que mostrin una consistncia global en els resultats o evidncia extrapolada destudis classificats com a 2++

  D (Nivells dEC

  3, 4, 2+)

  Nivell devidncia 3 o 4; o evidncia extrapolada destudis classificats com a 2+

  * Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Methodology Review Group. Report on the review of the method of grading guideline recommendations. Edinburgh; SIGN: 1999.

 • Guies de prctica clnica Institut Catal de la Salut 9

  Det

  ecci

  i t

  ract

  amen

  t del

  con

  sum

  del

  taba

  cResum de recomanac ions Recomanacions per la detecci del consum del tabac

  A La forma de detecci del consum de tabac s lanamnesi, es a dir, preguntar a cada pacient si fuma

  D Saconsella preguntar a tota persona a partir de 10 anys que ve a la consulta si ha provat el tabac o s fumador/a actiu

  A

  Cal registrar la declaraci de consum/ no consum de tabac i la data de lanamnesi?: Es recomana incloure la informaci en les dades bsiques (pressi arterial, freqncia cardaca, pes, talla i co