แบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555...

Download แบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 เบื้องต้น

Post on 04-Jan-2016

31 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

แบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 เบื้องต้น. พรรณวิภา เจริญธนโชติ ส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ. แนวทางปฏิบัติ. - นโยบายของหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการ และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณใน เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 2555

 • - /- -

 • - / - -

 • 2555 .55 (1) .55 (2) .55 (3) .55 (4)

 • .55 (1) 2555 2555 2554

 • .55 (1) 1. 2. 3. * . 55 (4)

 • .55 (1) () 1. 2. 3. * . 55 (4)

 • .55(1) 1. ()2. 3. 4. * . 55 (4)

 • . 55(1) 1. 2. 3. 4. 5.

 • . 55(1) 6. 7. * . 55 (4)

 • .55 (1)/ 1. 2. . . . . 32. * . 55 (4)

 • .55 (1) 1. 1.1 1.1.1 /// 1.1.2 ///

 • .55 (1) 1.1.3 5,000 20,000 / 2.2 /

 • .55 (1) 2. 2.1 5,000 20,000 - - - - .................

 • .55 (1) 2.2 - - - - ................

 • .55 (1) 3. 4.

 • .55 (1) 1. / 2. ()

 • Download www.bb.go.th

 • 55 (2) 2555 1 - 16 /

 • 55 (2) .. 2555 1.35

 • .55 (3)- ..2555 1 - 16 / 1. ( )2. ( )3. 4.

 • .55 (4)- ..2555 1 - 16 /

 • 1 - 16 - .55 (1)- /- .55 (2) 1-16 - .55 (3) .55 (4) .55 (1) /

 • 1-16 () .(1) .55(2) .55(3) 1 (// 1 ) .55(2) 2 .55(3) 2 .55(4) 1

  *** ***

 • - .55(1) / 1

 • 1 - 16 24 2553

 • 02 940 6490 02 940 6490E-MAIL budgetmanage@hotmail.com

Recommended

View more >