viera: nik nehľadá boha

Download Viera: Nik nehľadá Boha

Post on 13-Jan-2016

44 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Viera: Nik nehľadá Boha. 9 Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom , 10 ako je napísané: „ Nik nie je spravodlivý , 11 nik nie je rozumný , nik nehľadá Boha . 12 všetci poblúdili , všetci sa stali neužitočnými : nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Viera: Nik nehad Boha

 • 9 Ve sme u o idoch i Grkoch vyhlsili, e vetci s pod hriechom, 10 ako je napsan: Nik nie je spravodliv, 11 nik nie je rozumn, nik nehad Boha.12 vetci pobldili, vetci sa stali neuitonmi: nikto nerob dobre, veru, celkom nik.13 Ich hrtan je ako otvoren hrob, svojimi jazykmi hovoria stivo,za perami maj jed vretenc,14 ich sta s pln kliatby a horkosti;15 ich nohy s rchle prelieva krv,16 na ich cestch skaza a neastie;17 nepoznali cestu pokoja. 18 Pred ich oami nieto bzne Boej.22 Lebo niet rozdielu: 23 ve vetci zhreili a chba im Boia slva.

  Rim 3,9-18.22-23

 • Pn je milostiv a lskav ...Vemohci Ocko ...

  Preo teda neprevam jeho lsku a moc?

 • Vieroun odpove:HRIECH. Som hrieny.

  o to ale znamen?

 • Rim 3,23: Vetci zhreili achba im Boia slva.

  Dsledkom hriechu je, e ti chba Boia slva!

  o je to Boia slva?Zjavenie jeho mocnej prtomnosti.

  Toto je dsledok hriechu vtvojom ivote! Chba zjavenie Boej moci aprtomnosti.

 • o je ale hriech poda Boieho slova? Ako je napsan?

  Nik nie je spravodliv, nik nie je rozumn, nik nehad Boha.Vetci pobldili, vetci sa stali neuitonmi: nikto nerob dobre, veru, celkom nik.

 • nespravodlivos opak Boej spravodlivosti = udsk spravodlivosnerozumnos opak Boej mdrosti = udsk mdrosnehadanie Boha opak hadania Boha = hadanie stvorenzanedbanie dobra opak dobrch skutkov, ktor pripravil Boh = udsk dobropobldenie opak Boej cesty = udsk cestyneuitonos opak Boej uitonosti = udsk uitonos

 • BOH nik nehad Boha

  HRIECH je vtom, e nehadm Boha: chodm do kostola, recitujem modlitby, plnm prikzania ale ja vskutonosti nehadm Boha!

  Ide oneho, ojeho osobu ak ho nehad, hre!Pre ns hrei znamen poruova morlku, robi zl skutky, ale hlavn prikzanie znie:Milova bude Pna, svojho Boha, celm srdcom. Dt 6,4Ven ivot je vtom, aby poznali teba. Jn 17,3KKC 1: (Boh) Vol ho (loveka) a pomha mu, aby ho hadal, poznal a miloval zo vetkch sl.

 • Nauili sme sa nboenstvu bez Boha aume to aj svoje deti! To je hriech!Je to vnaej prirodzenosti je to podstata hriechu.Zriec sa toho rozhodn sa hada Boha, ti po om celm srdcom.Zriec sa robenia nieoho nboenskho bez hadania Boha.

  Ak je ovocie toho?

 • Ich hrtan je ako otvoren hrob

 • Svojimi jazykmi hovoria stivo

 • Za perami maj jed vretenc.

 • Ich sta s pln kliatby a horkosti

 • Ich nohy s rchle prelieva krv

 • Na ich cestch skaza a neastie

 • Nepoznali cestu pokoja

 • Pred ich oami nieto bzne Boej

 • Koho sa to tka?Vetci s pod hriechomLebo niet rozdielu: vetci zhreilinik nie je ... veru, celkom nikvetci ...

  Tka sa to ma aj teba!

 • o robi?Hadajte Pna, km sa d njs, volajte ho, km je nablzku!Iz 55,6n

  Budete ma hada a njdete ma; ak ma budete hada celm svojm srdcom, dm sa vm njs - hovor Pn.Jer 29,13-14

  Kto had, njde ... Mt 7,7