top in strategisch management - vrhl- op kpi’s brainstormsessies ... (/qc) engineer qa(/qc)...

Download TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT - vrhl- op kpi’s brainstormsessies ... (/qc) engineer qa(/qc) coordinator qc inspector ndt inspector welding engineer document controller client representative

Post on 25-May-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT

    MANAGEMENT CONSULTANTS

    www.top-advies.nl

  • 2

    U wilt kwaliteit in de bedrijfsvoering bedrijfsprocessen optimaliseren efficiency verhogen kostenbewust werken

  • ONZE MISSIE: Het begeleiden van organisaties en hun mensen naar excellente prestaties.

    Geen tijdelijke verbeteringen op korte termijn,

    maar veranderingen die duurzaam zijn en

    structureel bijdragen aan de continuteit van

    uw bedrijf. En dat doet u met een ervaren

    partner die uw branche door en door kent.

    ONZE AANPAKWie structureel wil verbeteren, zal zich open

    moeten stellen voor structurele verande ringen.

    Een duurzame verbetering van bedrijfsvoering

    of processen, begint bij verandering op alle

    niveaus. Geen symptoombestrijding, maar

    aanpakken bij de bron!

    TOP WIL Inzicht creren in de huidige structuur en

    cultuur van uw organisatie. U bijstaan in verandering van gedrag en

    daarmee structureel verbeteren. Mensen in uw bedrijf empoweren,

    motiveren en betrekken bij verandering. Maar vooral u daarin begeleiden, zodat u

    ons uiteindelijk niet meer nodig heeft.

  • TOP IN KWALITEITSMANAGEMENT

    Kwaliteitszorg in uw bedrijf is meer dan het hebben van een ISO 9001 certificaat of het vaststellen van prestatie-indicatoren (KPIs). Het helpt uw

    organisatie en uw mensen groeien naar de

    top. En dat is te managen!

    TOP GAAT MET U IN GESPREK Hoe is uw organisatie ingericht en wie

    hebben sleutelposities? Waar kunt u efficinter en effectiever

    werken? Bent u bereid om te veranderen voor een

    duurzame verbetering? Hoe kunt u kwaliteit borgen in uw

    bedrijfsvoering?

    We gaan doelgericht aan de slag met uw

    organisatie, zoeken verbindingen tussen

    verschillende mensen en afdelingen. Door

    inzicht kunt u zelf bedrijfsprocessen verbete-

    ren en klantcontinuteit bewaken. Wij helpen

    u een stap dichter naar de top.

    IMPLEMENTATIE VAN KWALITEITSNORMEN 9001 KWALITEITSMANAGEMENT 9004 MANAGEN OP DUURZAAM SUCCES

    RISICOMANAGEMENT (ISO 31000)

    STAKEHOLDERSMANAGEMENT

    ORGANISATIECULTUUR EN GEDRAG

    OPTIMALISATIE VAN BEDRIJFSPROCESSEN

    STUREN OP KPIS

    BRAINSTORMSESSIES

    INTERNE AUDITS

    EFFECTIEVE PROJECT KICK-OFFS

  • U wilt kwaliteit in de bedrijfsvoering bedrijfsprocessen optimaliseren efficiency verhogen kostenbewust werken

  • TOP IN VEILIGHEIDSMANAGEMENT

    U wilt medewerkers die veilig werken goede arbeidsomstandigheden

    om optimaal te presteren voldoen aan markteisen en

    conform certificering effectief risicos managen

    maar vooral betrokken mensen die risicos durven aan te pakken

  • TOP IN VEILIGHEIDSMANAGEMENT

    Veiligheid en arbeidsomstandigheden op en om de werkvloer, zijn belang-rijker dan de veiligheidscertificaten. Want de APK voorkomt geen ongevallen;

    het gaat om degene die achter het stuur zit.

    Veiligheid is mensenwerk, waarbij gedrag

    & bedrijfscultuur de sleutelwoorden zijn.

    En dat is te sturen!

    TOP RICHT ZICH OP MENSEN EN PROCESSEN Onveilig handelen is de grootste oorzaak

    van ongevallen. Wij betrekken mensen bij het veiligheids-

    beleid en daarmee draagvlak creren om

    veilig te werken. Daarbij focussen wij op zowel de werkvloer

    als de top van de organisatie. Wij geven sturing aan en brengen structuur

    aan in de veiligheidscultuur. De beginselen van risicomanagement zijn

    beperkt, glashelder en niet moeilijk. Onduidelijke of falende implementatie

    hiervan leidt tot ongevallen en faalkosten.

    Bent u zich bewust van het aantal bijna-on-

    gevallen in uw organisatie? Waar mensen

    werken, zijn de nodige risicos aanwezig.

    Een veiligheidscertificaat is geen garantie voor

    veiligheid of goede arbeidsomstandigheden:

    de menselijke factor is bepalend. De beste

    investering in veiligheid is dan ook sturing geven aan de mens. Zodat vanuit betrokken-

    heid in de hele organisatie, de bereidheid er

    is om zowel van de top van het management

    tot aan de werkvloer veilig te werken. Natuur-

    lijk kan een veiligheidsmanagementsysteem

    daar structuur in aanbrengen en helpt certi-

    ficering de technische veiligheidsprocessen.

    Maar echte veiligheid begint bij uzelf!

    GEDRAGSMODEL SCAN

    VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING

    SAFETY AWARENESS

    RISK MANAGEMENT

    VGM PROJECTPLANNEN

    EMERGENCY RESPONSE PLANNEN

    FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS (FMEA)

    VCA

    VEILIGHEIDSLADDER

    TAAK RISICO ANALYSE

    VEILIGHEIDSCULTUUR- EN GEDRAGSONDERZOEK

    ONGEVALSONDERZOEK

    OHSAS 18001

    WORKSHOP KROKODILLENJACHT

    RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

    BLOOTSTELLINGSSCAN

    ONDERZOEK NAAR SCHADELIJK GELUID OF GEVAARLIJKE STOFFEN

    UITVOEREN VEILIGHEIDSRONDES

    KOSTEN - BATEN (KINNEY) ANALYSES

    ISO 31000 RISICO MANAGEMENT

  • TOP IN DUURZAAM ONDERNEMEN EN MILIEUMANAGEMENT

    Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu management. Immers, goede invulling geven aan MVO geeft

    mogelijkheden om als organisatie te groeien,

    zonder dat dit gepaard gaat met ongunstige

    kosten efficiency. TOP onderscheidt zich door

    met u de mogelijkheden in plaats van de

    beperkingen te onderzoeken.

    TOP IS UW SCHAKEL In het vinden van toegevoegde waarde van

    milieu management. Zodat duurzaam ondernemen bijdraagt

    aan de continuteit van uw organisatie. In het kaderen van de keten en betrekken

    van uw stakeholders.

    TOP denkt vanuit de ondernemer. Wij

    weten hoe we uw bedrijf voordeel kunnen

    laten behalen uit Duurzaam ondernemen.

    Zo kunnen we op een verantwoorde manier

    werken aan uw duurzame bedrijfsresultaat.

    ISO 14001

    MVO PRESTATIELADDER

    ISO 26000

    BRL 7000

    FSC

    ISO 9004

    LCA CONFORM ISO 14040 / ISO 14044

    KETENANALYSES T.B.V. CO2 PRESTATIELADDER

    DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS ISO 9004

    MILIEUKUNDIGE ONDERSTEUNING

  • TOP IN DUURZAAM ONDERNEMEN EN MILIEUMANAGEMENT

    U wilt duurzaam ondernemen inzetten om

    uw bedrijfsresultaat te verhogen duurzaam en verantwoord,

    maar vooral succesvol ondernemen

  • TOP IN TRAININGEN EN WORKSHOPS

    U wilt een effectieve bedrijfscultuur

    waarin medewerkers begrijpen hoe het werkt en bereid zijn tot actie

    waarmee u samen tot goede resultaten kunt komen

  • De meeste trainingen en workshops zijn gericht op kennisoverdracht. Maar wordt die kennis ook daad-werkelijk omgezet in actie? Want als u echt

    iets in de bedrijfscultuur wilt veranderen,

    zult u moeten sturen op gedrag. Dan gaat

    het cht gebeuren.

    TOP TRAINT Op kennis, maar vooral op gedrag,

    competenties en zachte skills. In structuur, veiligheid en systemen die

    belangrijk zijn voor de bedrijfscultuur. Om mensen te empoweren, weerstand

    weg te nemen.

    Laten we eerlijk zijn: Een cultuurverandering

    na n training is niet mogelijk. Wij weten

    hoe belangrijk aandacht en nazorg is na een

    workshop of training. Om mensen bereid te

    krijg tot actie en verandering, moeten zij zich-

    zelf motiveren en in zichzelf geloven. Daarom

    besteden wij minstens net zoveel aandacht

    aan hoe de ingezette verandering binnen uw

    organisatie blijvend is. Dat vraagt ook wat van

    u als manager! Dat is empowerment! En als

    dan alle weerstand is weggenomen, kan niets

    die gewenste gedragsverandering meer in de

    weg staan.

    GEDRAG, ZACHTE SKILLS

    COMMUNICATIE

    EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

    COACHING

    LEIDERSCHAP & MOTIVATIE

    EFFECTIEF SAMENWERKEN

    FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

    INTERNE AUDITS

    DISC GEDRAGSPROFIELEN

    MANAGEMENT DRIVES

    GESPREKSTECHNIEKEN

    STRUCTUUR, VEILIGHEID, SYSTEMEN

    VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN (SAFETY AWARENESS)

    RISICO MANAGEMENT

    ONGEVALSONDERZOEK / ROOT CAUSE

    WORKSHOP KROKODILLENJACHT

    SAFETY COACH

    OBSERVATIE METHODIEKEN

    LEIDINGGEVEN EN VEILIGHEID

    EFFECTIEVE PROJECT KICK-OFFS

  • TOP IN ENGINEERING

    U zoekt een ingenieursbureau met alle kennis en infrastructuur in huis. Engineers met een praktische, ondernemende inslag, die op de hoogte zijn

    van de actualiteiten in de GWW-sector.

    Een sparringpartner die het spanningsveld

    tussen duurzaam ondernemen en efficiency

    begrijpt, waarmee u kunt innoveren en de

    concurrentie voor blijven.

    TOP PRESENTEERT NCOB: ONS EIGEN INGENIEURS-BUREAU Engineers met creatieve en bruikbare

    technologische oplossingen. Goede sparringpartner voor GWW, TD

    en Productmanagers. Gespecialiseerd in asfalttechnologie en

    infra bouwstoffen. Productontwikkeling en duurzame

    innovaties: onze kracht!

    NCOB is ons onafhankelijke ingenieursbureau

    met kennis en ervaring in de GWW en Infra.

    We helpen technologen, managers en leiding-

    gevenden bij hun zoektocht naar ontwikkeling

    en innovatie om zo hun concurrentie voor

    te blijven. Daarbij maken we gebruik van alle

    kennis en infrastructuur van TOP. Zo kunnen

    we milieubelasting van nieuwe producten

    in kaart brengen of aantonen waarom een

    product meer of minder belastend is in het

    kader van energy efficiency.

    Het begeleiden van uw productontwikkeling

    en innovatie zijn onze kracht. NCOB beschikt

    over de juiste infrastructuur op het gebied

    van Life Cycle Analysis

Recommended

View more >