top in strategisch management - vrhl- op kpi’s brainstormsessies ... (/qc) engineer qa(/qc)...

Download TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT - vrhl- op kpi’s brainstormsessies ... (/qc) engineer qa(/qc) coordinator qc inspector ndt inspector welding engineer document controller client representative

Post on 25-May-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TOP IN STRATEGISCH MANAGEMENT

  MANAGEMENT CONSULTANTS

  www.top-advies.nl

 • 2

  U wilt kwaliteit in de bedrijfsvoering bedrijfsprocessen optimaliseren efficiency verhogen kostenbewust werken

 • ONZE MISSIE: Het begeleiden van organisaties en hun mensen naar excellente prestaties.

  Geen tijdelijke verbeteringen op korte termijn,

  maar veranderingen die duurzaam zijn en

  structureel bijdragen aan de continuteit van

  uw bedrijf. En dat doet u met een ervaren

  partner die uw branche door en door kent.

  ONZE AANPAKWie structureel wil verbeteren, zal zich open

  moeten stellen voor structurele verande ringen.

  Een duurzame verbetering van bedrijfsvoering

  of processen, begint bij verandering op alle

  niveaus. Geen symptoombestrijding, maar

  aanpakken bij de bron!

  TOP WIL Inzicht creren in de huidige structuur en

  cultuur van uw organisatie. U bijstaan in verandering van gedrag en

  daarmee structureel verbeteren. Mensen in uw bedrijf empoweren,

  motiveren en betrekken bij verandering. Maar vooral u daarin begeleiden, zodat u

  ons uiteindelijk niet meer nodig heeft.

 • TOP IN KWALITEITSMANAGEMENT

  Kwaliteitszorg in uw bedrijf is meer dan het hebben van een ISO 9001 certificaat of het vaststellen van prestatie-indicatoren (KPIs). Het helpt uw

  organisatie en uw mensen groeien naar de

  top. En dat is te managen!

  TOP GAAT MET U IN GESPREK Hoe is uw organisatie ingericht en wie

  hebben sleutelposities? Waar kunt u efficinter en effectiever

  werken? Bent u bereid om te veranderen voor een

  duurzame verbetering? Hoe kunt u kwaliteit borgen in uw

  bedrijfsvoering?

  We gaan doelgericht aan de slag met uw

  organisatie, zoeken verbindingen tussen

  verschillende mensen en afdelingen. Door

  inzicht kunt u zelf bedrijfsprocessen verbete-

  ren en klantcontinuteit bewaken. Wij helpen

  u een stap dichter naar de top.

  IMPLEMENTATIE VAN KWALITEITSNORMEN 9001 KWALITEITSMANAGEMENT 9004 MANAGEN OP DUURZAAM SUCCES

  RISICOMANAGEMENT (ISO 31000)

  STAKEHOLDERSMANAGEMENT

  ORGANISATIECULTUUR EN GEDRAG

  OPTIMALISATIE VAN BEDRIJFSPROCESSEN

  STUREN OP KPIS

  BRAINSTORMSESSIES

  INTERNE AUDITS

  EFFECTIEVE PROJECT KICK-OFFS

 • U wilt kwaliteit in de bedrijfsvoering bedrijfsprocessen optimaliseren efficiency verhogen kostenbewust werken

 • TOP IN VEILIGHEIDSMANAGEMENT

  U wilt medewerkers die veilig werken goede arbeidsomstandigheden

  om optimaal te presteren voldoen aan markteisen en

  conform certificering effectief risicos managen

  maar vooral betrokken mensen die risicos durven aan te pakken

 • TOP IN VEILIGHEIDSMANAGEMENT

  Veiligheid en arbeidsomstandigheden op en om de werkvloer, zijn belang-rijker dan de veiligheidscertificaten. Want de APK voorkomt geen ongevallen;

  het gaat om degene die achter het stuur zit.

  Veiligheid is mensenwerk, waarbij gedrag

  & bedrijfscultuur de sleutelwoorden zijn.

  En dat is te sturen!

  TOP RICHT ZICH OP MENSEN EN PROCESSEN Onveilig handelen is de grootste oorzaak

  van ongevallen. Wij betrekken mensen bij het veiligheids-

  beleid en daarmee draagvlak creren om

  veilig te werken. Daarbij focussen wij op zowel de werkvloer

  als de top van de organisatie. Wij geven sturing aan en brengen structuur

  aan in de veiligheidscultuur. De beginselen van risicomanagement zijn

  beperkt, glashelder en niet moeilijk. Onduidelijke of falende implementatie

  hiervan leidt tot ongevallen en faalkosten.

  Bent u zich bewust van het aantal bijna-on-

  gevallen in uw organisatie? Waar mensen

  werken, zijn de nodige risicos aanwezig.

  Een veiligheidscertificaat is geen garantie voor

  veiligheid of goede arbeidsomstandigheden:

  de menselijke factor is bepalend. De beste

  investering in veiligheid is dan ook sturing geven aan de mens. Zodat vanuit betrokken-

  heid in de hele organisatie, de bereidheid er

  is om zowel van de top van het management

  tot aan de werkvloer veilig te werken. Natuur-

  lijk kan een veiligheidsmanagementsysteem

  daar structuur in aanbrengen en helpt certi-

  ficering de technische veiligheidsprocessen.

  Maar echte veiligheid begint bij uzelf!

  GEDRAGSMODEL SCAN

  VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING

  SAFETY AWARENESS

  RISK MANAGEMENT

  VGM PROJECTPLANNEN

  EMERGENCY RESPONSE PLANNEN

  FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS (FMEA)

  VCA

  VEILIGHEIDSLADDER

  TAAK RISICO ANALYSE

  VEILIGHEIDSCULTUUR- EN GEDRAGSONDERZOEK

  ONGEVALSONDERZOEK

  OHSAS 18001

  WORKSHOP KROKODILLENJACHT

  RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

  BLOOTSTELLINGSSCAN

  ONDERZOEK NAAR SCHADELIJK GELUID OF GEVAARLIJKE STOFFEN

  UITVOEREN VEILIGHEIDSRONDES

  KOSTEN - BATEN (KINNEY) ANALYSES

  ISO 31000 RISICO MANAGEMENT

 • TOP IN DUURZAAM ONDERNEMEN EN MILIEUMANAGEMENT

  Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu management. Immers, goede invulling geven aan MVO geeft

  mogelijkheden om als organisatie te groeien,

  zonder dat dit gepaard gaat met ongunstige

  kosten efficiency. TOP onderscheidt zich door

  met u de mogelijkheden in plaats van de

  beperkingen te onderzoeken.

  TOP IS UW SCHAKEL In het vinden van toegevoegde waarde van

  milieu management. Zodat duurzaam ondernemen bijdraagt

  aan de continuteit van uw organisatie. In het kaderen van de keten en betrekken

  van uw stakeholders.

  TOP denkt vanuit de ondernemer. Wij

  weten hoe we uw bedrijf voordeel kunnen

  laten behalen uit Duurzaam ondernemen.

  Zo kunnen we op een verantwoorde manier

  werken aan uw duurzame bedrijfsresultaat.

  ISO 14001

  MVO PRESTATIELADDER

  ISO 26000

  BRL 7000

  FSC

  ISO 9004

  LCA CONFORM ISO 14040 / ISO 14044

  KETENANALYSES T.B.V. CO2 PRESTATIELADDER

  DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS ISO 9004

  MILIEUKUNDIGE ONDERSTEUNING

 • TOP IN DUURZAAM ONDERNEMEN EN MILIEUMANAGEMENT

  U wilt duurzaam ondernemen inzetten om

  uw bedrijfsresultaat te verhogen duurzaam en verantwoord,

  maar vooral succesvol ondernemen

 • TOP IN TRAININGEN EN WORKSHOPS

  U wilt een effectieve bedrijfscultuur

  waarin medewerkers begrijpen hoe het werkt en bereid zijn tot actie

  waarmee u samen tot goede resultaten kunt komen

 • De meeste trainingen en workshops zijn gericht op kennisoverdracht. Maar wordt die kennis ook daad-werkelijk omgezet in actie? Want als u echt

  iets in de bedrijfscultuur wilt veranderen,

  zult u moeten sturen op gedrag. Dan gaat

  het cht gebeuren.

  TOP TRAINT Op kennis, maar vooral op gedrag,

  competenties en zachte skills. In structuur, veiligheid en systemen die

  belangrijk zijn voor de bedrijfscultuur. Om mensen te empoweren, weerstand

  weg te nemen.

  Laten we eerlijk zijn: Een cultuurverandering

  na n training is niet mogelijk. Wij weten

  hoe belangrijk aandacht en nazorg is na een

  workshop of training. Om mensen bereid te

  krijg tot actie en verandering, moeten zij zich-

  zelf motiveren en in zichzelf geloven. Daarom

  besteden wij minstens net zoveel aandacht

  aan hoe de ingezette verandering binnen uw

  organisatie blijvend is. Dat vraagt ook wat van

  u als manager! Dat is empowerment! En als

  dan alle weerstand is weggenomen, kan niets

  die gewenste gedragsverandering meer in de

  weg staan.

  GEDRAG, ZACHTE SKILLS

  COMMUNICATIE

  EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

  COACHING

  LEIDERSCHAP & MOTIVATIE

  EFFECTIEF SAMENWERKEN

  FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

  INTERNE AUDITS

  DISC GEDRAGSPROFIELEN

  MANAGEMENT DRIVES

  GESPREKSTECHNIEKEN

  STRUCTUUR, VEILIGHEID, SYSTEMEN

  VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN (SAFETY AWARENESS)

  RISICO MANAGEMENT

  ONGEVALSONDERZOEK / ROOT CAUSE

  WORKSHOP KROKODILLENJACHT

  SAFETY COACH

  OBSERVATIE METHODIEKEN

  LEIDINGGEVEN EN VEILIGHEID

  EFFECTIEVE PROJECT KICK-OFFS

 • TOP IN ENGINEERING

  U zoekt een ingenieursbureau met alle kennis en infrastructuur in huis. Engineers met een praktische, ondernemende inslag, die op de hoogte zijn

  van de actualiteiten in de GWW-sector.

  Een sparringpartner die het spanningsveld

  tussen duurzaam ondernemen en efficiency

  begrijpt, waarmee u kunt innoveren en de

  concurrentie voor blijven.

  TOP PRESENTEERT NCOB: ONS EIGEN INGENIEURS-BUREAU Engineers met creatieve en bruikbare

  technologische oplossingen. Goede sparringpartner voor GWW, TD

  en Productmanagers. Gespecialiseerd in asfalttechnologie en

  infra bouwstoffen. Productontwikkeling en duurzame

  innovaties: onze kracht!

  NCOB is ons onafhankelijke ingenieursbureau

  met kennis en ervaring in de GWW en Infra.

  We helpen technologen, managers en leiding-

  gevenden bij hun zoektocht naar ontwikkeling

  en innovatie om zo hun concurrentie voor

  te blijven. Daarbij maken we gebruik van alle

  kennis en infrastructuur van TOP. Zo kunnen

  we milieubelasting van nieuwe producten

  in kaart brengen of aantonen waarom een

  product meer of minder belastend is in het

  kader van energy efficiency.

  Het begeleiden van uw productontwikkeling

  en innovatie zijn onze kracht. NCOB beschikt

  over de juiste infrastructuur op het gebied

  van Life Cycle Analysis

Recommended

View more >