tablica genetike_andjela slobodina

Download Tablica Genetike_Andjela Slobodina

Post on 03-Jan-2016

1.610 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numerologija

TRANSCRIPT

TABLICA GENETIKE

Za izraunavanje tablice genetike potrebno je prvo da znamo azbuku, kako bi mogli da zamenimo slova brojevima. Na primeru to izgleda ovako:

Nastaviemo na primeru Vesne Pani.

Sada emo nacrtati tablicu genetike u koju emo ubaciti brojeve iz imena Vesne Pani. Gledali smo koliko ima jedinica u imenu i prezimenu Vesne Pani. Izbrojali smo ih pet i to smo i upisali u tablicu genetike. Takoe ima i dve etvorke, kao i po jednu peticu, esticu i devetku. Nedostaju brojevi dva, tri, sedam i osam. Kako bismo bili sigurni da smo tano uradili tablicu genetike, sabraemo slova u imenu i brojeve sa tablice genetike, koji moraju da daju isti broj. Ime Vesna Pani sadri deset slova. Brojevi sa tablice genetike 5 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10. Deset slova u imenu, deset brojeva na tablici genetike, dobro je uraeno. Ako vam se ne sloi krenite ponovo i pronaite gde ste pogreili. Sami vidite da u ovoj tablici ima najvie petica, a da nedostaju neki brojevi. U daljem tekstu imate objanjenje za svaku situaciju sa tablice genetike. Tablica genetike nije samo nae porodino naslee, ve nam pokazuje i naslee iz prolih ivota koje nose nae "elije seanja" i na duhovni kod. Moe nas zauditi to to kad ve imamo neega dosta i dovoljno traimo jo vie. Naravno da naa dua trai savrenstvo i da se zato ponovo ogremo fizikim telom i novim roenjem. To nije reinkarnacija po uenju drugih vera. To je novo roenje duha. Kraj molitve Simvol vere kae: ... - ekam vaskrsenje mrtvih i ivot budueg veka.Nee mrtvi ustati iz grobova, jer su ve prah. Ustae i vaskrsnue njihov duh koji e dobiti novo telo. Vaskrsenje u vaskrslom Gospodu, koji je dao svoj ivot na krstu za oprost naih grehova. Vaskrsavaemo i ponovo iveti na zemlji dok ne nauimo i postanemo savrenstvo ljubavi i dostojni Gospodove rtve za nae spasenje.Tablicu genetike treba dobro prouiti, jer nam je ona putokaz kako da savladamo i usavrimo onu snagu koju smo posedovali u prolim ivotima, a koje sada nismo svesni. Pomae nam da na ivot bude kvalitetniji i sadrajniji. Razvijamo talente koje nismo znali da posedujemo. Pogledajte kojih brojeva imate najvise, a koji nedostaju pa nastavite dalje

NAJVIE BROJEVA BROJEVI KOJI NEDOSTAJU

POGLEDAJTE KOJIH BROJEVA IMATE NAJVIE U TEBLICIGENETIKE I NADJITE TUMAENJE

NAJVIE JEDINICANajvie jedinica govori o velikoj hrabrosti u prolom ivotu ili ivotima. Bila je neustraiva i veliki predvodnik, ivei po sopstvenim ubeenjima. Bila je pionir svog vremena. Dar koji je sada dobila je velika snaga koja izvire iz svake pore ivljenja.I sada u ovom ivotu takve osobe mogu takoe biti pioniri ovog vremena u raznim oblastima u zavisnosti od afiniteta i talenta za neku oblast. Da li e u tome uspeti zavisi i od kombinacije drugih brojeva i karmikog duga koji nosi sa sobom iz prolih ivota.Ali ova kombinacija daje i tvrdoglavu osobu aristokratskog dranja koja mnogo analizira sve sa im doe u kontakt.

NAJVIE DVOJKINajvie dvojki u tablici dalo je osobi da moe da radi najbolje kada ima ortaka ili u grupi gde je harmoninost prisutna. Uvek preputa vostvo drugima, jer nema hrabrosti da preuzme odgovornost. Dvojka obino govori da je osoba bila u prolim ivotima vie ena ili nean mukarac lepog lica, koji umesto da osmisli ivot, on mu se preputao. Osobine koje ima sada su strpljenje i udruivanje.Ali, radije iskukaju pomo od drugih umesto da sami urade neto za sebe. Oslanjaju se na porodicu i prijatelje ekajui da stvari uu same u tokove ivota.

NAJVIE TROJKIOvo su roeni talenti za umetnost i odlini govornici. U prolim ivotima bavili su se zabavljanjem publike. U ovom ivotu dobili su gracioznost i "talenat za ljubav".Zato su skloni ljubomori, afektima i mogu dugo da ute. Mataju i prave planove "ta e sve uraditi" ali, do realizacije dolazi retko ili nikada.

NAJVIE ETVORKIetvorka kao kvadrat, Saturn i graditelj, daje velike radnike koji e proi sve prepreke da dou do svog cilja. Oni su u prolim ivotima bili masoni ili graditelji i konstruktori velelepnih crkava. Postavili su temelje na kojima poivaju dananja kultura i drutvo. Talenat koji su u ovom ivotu dobili je posveenost svemu to rade i u emu uestvuju.Negativna osobina im je to se uvek zatvaraju u kvadrat i time sebe ograniavaju. Saturn im je uvek plemenit uitelj, ali oni to ne mogu da sagledaju, jer se vrsto dre ivotnog puta koji su sebi zacrtali, a taj put je uvek tei.

NAJVIE PETICANajvie petica tera uvek na promene. Inventivne su i imaju viziju budunosti. Oseaju veliku ljubav prema slobodi i ruenju granica. Veoma su skloni istraivanju. Imaju velike ulne apetite, koje nose iz prolih ivota.Nekonformizam e pokuati da sakriju.

NAJVIE ESTICANajvie estica u neijoj tablici genetike govori o osobama koje su u prolim ivotima bile na usluzi ljudima. Sada imaju puno ljubavi za druge. U ovom ivotu im je dato da naue da su oni najvaniji, pa onda svi drugi. I u ovom ivotu su dobili da brinu za druge da bi to doveli do savrenstva. Loa strana im je to preuzimaju odgovornost za sve i svakoga. Ako je neto loe misle da su oni krivi.

NAJVIE SEDMICAOvo je retkost. iveli su puno prolih ivota u veri i izolaciji, isposnitvu i traenju smisla prave vere. Sada, u ovom ivotu su usamljenici i imaju veliku potrebu za samoom. Nesposobni su da odgovore svakodnevnom ivotu. Dobili su da u ovom ivotu imaju veru u sebe i Boga. Kod nekih osoba ovo moe da dovede do alkoholizma, droge ili depresije.

NAJVIE OSMICAOve osobe su vete u pravljenju novca i dobro poznaju zakone ivota. Poseduju velike moi uma i strategije. Dobili su da sada u ovom ivotu razumeju zakon karme i tajnu kosmosa i Boanske Svetlosti. Nii tipovi sa drugim loim aspektima mogu biti tirani i nasilnici. Mogu da cepidlae i svima trae greke. Mogli bi da se kockaju ne samo za kockarskim stolom, nego i u svim delovima ivota.

NAJVIE DEVETKIOvde se radi o osobi koja brine za druge i ima neograniena oseanja i spoznaje lepotu ivota. Ovo je jedna stara dua koja je prola mnoge inkarnacije na planeti. Zadatak ovih osoba je da shvate i prihvate svaiju ljubav i da sami doprinesu vie ljubavi na planeti. Negativna strana je nestalnost koja izvire iz njihove oseajne prirode, zbog koje doivljavaju krajnje promene raspoloenja i u ivotu samo vide melodramu. Pazite da gledajui sa visine ne vidite dobro ni u emu.

BROJEVI KOJI NEDOSTAJUBrojevi koji nedostaju na tablici genetike ukazuju na slabosti ili na nerazvijene talente. Ovi brojevi se esto pojavljuju na karti na nekom od segmenata ili formula proraunavanja. Tada taj segment treba dobro prouiti i u skladu sa drugim brojevima nai reenje da se pojaa ili promeni nain pristupa. Ali ako taj broj nemate ni na jednom od segmenata na karti, naite pomo i osmislite svoj ivot na nov i kvalitetan nain.

NEDOSTATAK JEDINICENedostatak jedinice (retko se javlja) je nedovoljna spoznaja sebe i svog ega. To moe da bude i vea povezanost sa Bogom, vie nego to mnogi mogu da shvate. Treba da upoznaju i spoznaju sebe i da ive po sopstvenim ubeenjima.

NEDOSTATAK DVOJKEOvakve osobe ne umeju da planiraju, nemaju takta ni strpljenja. Nedostaje im intuicija, osim ako dvojku nemaju na nekom drugom segmentu na karti. Treba da naue da sluaju i deluju svojim oseanjima, da budu u veem skladu sa ljudima. Takoe treba da se naue strpljenju.

NEDOSTATAK TROJKETreba da naue da budu vedri i da uivaju u ivotu. Malo imaju iskustva da uopte budu spontani i da spontano stvaraju. Na svakom koraku treba da ispoljavaju radost u svemu to rade.

NEDOSTATAK ETVORKEKoliko god se plaili izaite iz kvadrata etvorke i uradite ba ono ega ste se najvie plaili da neete uspeti. Hoete, samo treba razbiti sve blokade koje vae elije seanja nose. ansa vam je data, nemojte je propustiti. ivite osloboeni strahova i nekih mora koje su tu bez stvarnog razloga.

NEDOSTATAK PETICENedostatak petica govori o strahu iz prolog ili prolih ivota gde su bili u izolaciji ili potpuno posveeni poslu. Imaju strahove od svih vrsta promena. Savet za ove osobe je da ine sve ono to je protivno njihovoj prirodi.

NEDOSTATAK ESTICEOvaj broj esto se via u kartama razvedenih ili brakova bez venanja. U ovom ivotu treba da nauite teku lekciju, da zavolite sebe i da vodite rauna o sebi kako biste mogli da pomognete i drugima.

NEDOSTATAK SEDMICENedostatak sedmice u tablici genetike moe da bude nedostatak u veri. Ovo su osobe koje su u prolim ivotima bile iskuenici, kalueri ili svetenici koji su vrei pokoru, stekli strah od vere, a nisu spoznali samu veru. Danas oni ne veruju nikome pa ni sami sebi. Moraju da naue da veruju prvenstveno sebi, kao i u mo ljubavi.

NEDOSTATAK OSMICEU prolim ivotima ove osobe su imale premalo iskustva sa novcem i sa poslovnim aranmanima. Imaju i strah od autoriteta. Kod ena nedostatak osmica moe da bude strah od mukaraca. Verovatno imate osmicu na nekom drugom segmentu na karti. Ako nemate probajte da se osamostalite, da sami vodite svoje poslove i da sebe postavite kao autoritet. Vi to moete i znate da samo velikom samoinicijativom moete postii sopstveni autoritet i nad drugima.

NEDOSTATAK DEVETKENedostatak devetki koji se ree sree. To su osobe koje ne znaju da prataju i ne znaju ta je milost. Lekcija je da naue ta je milost i steknu razumevanje za radost i bol ivota. Prvo treba da naue kako da budu milostivi sami prema sebi.Ovde je karma najvie pogodila upravo osobe koje nemaju devetke na tablici genetike. SRCEDa bi izraunali kakvo nam je srce, naravno ne anatomsko nego mentalno i emotivno, sabraemo vrednost samoglasnika. Samoglasnici su u tablici slova obeleeni crvenom bojom. Ovo sam uradila da bi vam bilo lake da se snaete pravei analizu. Znamo da nas srce uvek vodi ka naim emocijama i tu emo najlake odrediti kakvi smo mi, ili neko ko nas zanima na tom planu. Kod sabiranja samoglasnika, dobijeni broj svedite na jednocifeni broj. Primer Vesne Pani, samoglasnici u njenom imenu su: 9 + 1 + 1 + 4 = 15, dalje 5 + 1 = 6 znai broj srca Vesne Pani je broj 6. U daljem te

Recommended

View more >