Session 17 Annika Nilsson & Malin Gibrand

Download Session 17  Annika Nilsson & Malin Gibrand

Post on 06-Jul-2015

97 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Integrering av ISO 39001 i verktyget fr kommunal trafikskerhetsrevision, Transportforum 2014

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. INTEGRERING AV ISO 39001 I VERKTYGET FR KOMMUNAL TRAFIKSKERHETSREVISION TrivectorAnnika Nilsson och Malin Gibrand, Trivector Traffic AB</li></ul> <p> 2. VAD R EN KOMMUNAL TRAFIKSKERHETSREVISION? Metod fr att utvrdera och frbttra en kommuns trafikskerhetsarbete starten fr ett systematiskt och effektivt trafikskerhetsarbete. Utvecklades 2004 och frvaltas av SKL. Har genomfrts i ca 40 kommuner mellan 2005 och 2009. Trivector2 3. VARFR BEHVS EN NY VERSION? Riksdagen har beslutat om etappml och indikatorer fr trafikskerhet Ny internationell ledningssystemsstandard fr trafikskerhet: ISO 39001 Hsten 2013 gav SKL ut en ny handbok Trafikskra staden Identifierat brister och frbttringsmjligheter i befintlig modell och metod Trivector3 4. UPPGRADERING AV VERKTYGET FR KOMMUNAL TRAFIKSKERHETSREVISION Skyltfondsprojekt, sep 2012 mars 2013: Integrering av ISO 39001 och nationella etappml / indikatorer fr trafikskerhet TrivectorSKL-projekt, maj 2013 februari 2014: Ytterligare uppdatering och anpassning till ny SKLhandbok fr kommunala trafikskerhetsprogram Pilotstudier - i Linkping och Norrtlje kommun4 5. ISO 39001 VAD R DET? Ledningssystemstandard fr vgtrafikskerhet Trafikverket och SIS initierade internationellt arbete ett 30-tal lnder och flera organisationer deltog (t ex WHO) Publicerades 2012, ven i svensk versttning Syftet r att standardisera och systematisera arbetet med trafikskerhet p en internationell niv Bygger p samma princip som andra ISO-standarder Trivector5 6. NYTTOR MED ETT LEDNINGSSYSTEM PlanActDoCheck TrivectorFler fretag och organisationer kan arbeta systematiskt med trafikskerhet. Trafikskerhet kan beaktas vid handel med varor och tjnster.6 7. TRAFIKSKRA STADEN NY HANDBOK TrivectorSka ge kommunerna std i att ta fram ett mlinriktat kommunalt trafikskerhetsprogram7 8. 8 Trivector 9. 2 DIMENSIONER Trafikskerhetstillstnd tgrder som vidtagits Har man gjort rtt? TrivectorTrafikskerhetskultur Hur systematiskt trafikskerhet hanteras i olika kommunala processer Kommer man att gra rtt?9 10. 7 BEDMNINGSOMRDEN TrivectorOlyckor och skador Organisation och styrning Fysisk planering Trafikplanering, trafikskerhetstgrder, LTF Drift och underhll Fordon, resor och transporter Externt samarbete10 11. MAXIMALT 10 STJRNOR Trafikskerhetstillstnd Trafikskerhetskultur Trivector11 12. HUR GR REVISIONEN TILL?2. 3. 4. 5. 6. 7.Initiering Besk 1 - Uppstartsmte Inventering Besk 2 - Intervjuer Analys och rapport Besk 3 - Slutredovisning Projektavslut = startskottet! Trivector1.12 13. VAD RESULTERAR REVISIONEN I? Beskrivning av nulget kartlgger bde vad man gr och hur man arbetar Kartlgger styrkor och svagheter Frslag till avsiktsfrklaringar Frslag till frbttringsaktiviteter Mjlighet fr prioritering av frbttringsaktiviteter Stjrnbedmning och benchmarking Trivector13 14. NATIONELLA ETAPPML FR 2020 Antal omkomna 500 450Nuvarande etappml: 220400 350 300250 200 150 100 50 0200920112013201520172019Faktiskt utfall Suicid Halvering 2010 - 2020 Nuvarande etappml 2007 - 2020 Utveckling med pgende processer Trivector2007Nytt etappml inom EU: 13314 15. FLERA INDIKATORER BERR KOMMUNER Indikator 1. Hastighetsefterlevnad, statligt vgnt 2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vgnt3. Nykter trafik 4. BltesanvndningUtgngslge 2010Mlniv 2020Ca 43 % 80% Hastighetsgrnser, sjlvfrklarande gator, ATK, upphandlings/bidragskrav 80% Ca 52 %99,74 %99,90%96 %99 %SMADIT5. Hjlmanvndning - CykelMts 2012Avvaktar mtning6. Skra personbilar i trafik35 %80%7. Skra MC i trafik (ABS)18 %70 %8. Skra statliga vgar67 %100 %9. Skra GCM-passager i ttort10. Drift och underhll av GCM-vgarOknt Saknas Sker utformning, rtt hastighetsgrnsOkntSaknasInsatskriterier, insatstider, kvalitetskontroll Trivector- Moped27 % 65 Lokal samverkan, egna tjnsteresor%15 16. OLYCKOR OCH SKADOR vergng frn enbart polisrapporterade olyckor till att ven inkludera sjukhusrapporterade olyckor i STRADA Trivector16 17. TRAFIKPLANERING, TS-TGRDER OCH LTF TrivectorHgre krav p hastighetsefterlevnad i det kommunala vgntet Hgre krav p skra GCMpassager Tydligare krav p skra och tillgngliga gngstrk dvs. att gngstrk inventerats och tgrdats utifrn barns och ldres behov (fallolyckor)17 18. UTMANING FR KOMMUNERNA Trivector VNDA TRENDEN FR OSKYDDADE TRAFIKANTEROmkomna oskyddade trafikanter (gende, cyklister och mopedister) 18 19. DRIFT OCH UNDERHLL Strre fokus p fotgngare och cyklister Bedmer ven faktiskt utfall av arbetet, t ex andel GCM-nt som uppfyller kraven p DoU Trivector19 20. FORDON, RESOR OCH TRANSPORTER Hgre krav p uppfljning av de trafikskerhetskrav som stlls vid upphandling av person-, gods- och varutransporter: Redovisning av egenkontroller Uppvisa policys Kontroll av protokoll frn bilprovningen eller polisrapportering Trivector20 21. EXTERNT SAMARBETE Hgre krav p att samarbetet ska leda till terkommande insatser: SMADIT Information om bltesanvndning, hjlmanvndning, alkohol i trafiken med t ex Polis Polisinsatser och polisvervakning av trafiknykterhet och bltesanvndning Trivector21 22. ERFARENHETER FRN LINKPING ETT SKOLEXEMPEL Genomfrde TS-revision 2007 Tog fram trafikskerhetsprogram baserat p: Skadeinventering &amp; problembeskrivning TS-revision med nulge, brister/styrkor och frbttringstgrder Etapp ml 2020 &amp; nya indikatorerHar fljt upp sitt trafikskerhetsprogram Gr nu en ny revision Trivector22 23. TRAFIKSKERHETSREVISION fr ett effektivt och framgngsrikt framtagande av trafikskerhetsprogram Underlttar initieringsfasen att f ett vlformulerat uppdrag Ger en heltckande nulgesbeskrivning kring de nationella inriktningsomrdena dr styrkor &amp; svagheter pekas ut Faktastdd bild av problemets storlek Underlag fr att utveckla lokala mlFrslag p frbttringstgrder &amp; avsiktsfrklaringar Ger nya perspektiv &amp; argument Strker/initierar samarbete Engagerar och utbildar TrivectorUnderlag till tgrdsplanFrankringsprocessen inleds tidigt! 23 24. DEN UPPGRADERADE REVISIONEN TrivectorGe goda frutsttningar fr att ta fram ett ledningssystem fr trafikskerhet och certifiering enligt ISO 39001 Uppfljning av de nya indikatorerna fr etappml 2020 Utgra grund fr framtagande av ett kommunalt trafikskerhetsprogram 24 25. Appleyard (1981) Livable streetsAnnika Nilsson 010-456 56 47, annika.nilsson@trivector.se 010-456 56 72, malin.gibrand@trivector.se TrivectorMalin Gibrand</p>