raznovrsnost ptica, ana

Download Raznovrsnost ptica, Ana

If you can't read please download the document

Post on 19-Jul-2015

872 views

Category:

Science

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PTICE

PTICEraznovrsnost

Praptice Raznovrsnost pticaVeslaiceTrkaiceLetaice

Pingvini(latinski naziv Spheniscidae) su porodica vodenih, neleteihptica, koje ive uglavnom najunoj hemisferi. Obuhvataju estrodovasa 17 ili 20vrsta, u zavisnosti od autora. Pingvini su prilagoeni ivotu u vodi sa krilima koja su evoluirala uperaja. Perje im je crno na leima, dok je na trbuhu belo. Hrane se raiima,ribom,lignjamai drugim morskim ivotinjama koje love dok plivaju pod vodom. Pod vodom provode skoro polovinu svog ivota.

4TrkaiceTrkaicesupticekoje nemajusposobnostda lete, ve se umesto toga oslanjaju na svoju sposobnost tranja. Smatra se da su evoluiraneod svojih predaka ptica letaica. Nadred ptica trkaica broji oko 40 danas ugroenih vrsta.Najpoznatiji predstavnici sunoj,emu,kazuar,nandu.NaNovom Zelanduse moe nai najvie ovihvrsta na jednom mestu, ukljuujuikivijei takahe.Opis ptica trkaica Glavna odlika ovihpticasukrilakoja su tokom procesaevolucijeatrofirala ili potpuno nestala, tako da ove ptice nisu u stanju da lete. Veruje se da su one u veini sluajeva nastale u odsustvu brojnih prirodnih neprijatelja naostrvimana kojima su boravile, pri emu nisu imale potrebu da lete. S druge strane,kandena nogama ilikrilimasu im dobro razvijene, pruajui zatitu od eventualnih manjih neprijatelja.-Nojevi

-Kivi

Tipska morfologija ptice na primeru vrste: 1 kljun2 teme 3 oni prsten4 oko5 plat 6-11 perje krila12 donja pokrivna pera repa 13 bedro 14 tibiotarzalni zglob 15 pisak tarsus 16 prsti17 tibia 18 trbuh 19 bokovi20 grudi 21 obraz 22 kresta

LetaicePtice letaice(Neognathae,Carinatae) je nadred koji obuhvata ptice ija je grudna kost sa dobro razvijenim kotanim grebenom (crista sterni), kobilicom i dobro razvijenim krilima te su dobri letai ili plivai. Veina recentnih (dananjih) ptica pripada ovom nadredu. Imaju neognatannepani svodi letnaperasu prava i kruta zahvaljujui posebnoj graizastavice.Letaicama pripadaju : Golubovi (golub, gugutka, grlica)Koke (domaa koko, urka, fazan, jarebica, paun, prepelica, mali i veliki tetreb)Plovue (patka, guska)aplje (roda, bela i siva aplja, kaikara)Detlii (une)Dnevne grabljivice (orao, jastreb, kobac, soko, miar)None grabljivice (sova) Pevaice (laste, vrapci, senice, kosovi, slavuj, vrane, gavrani)

Hvala na panji

Tadi Ana, VI-1