alge - odlike, raznovrsnost i značaj

Download Alge - odlike, raznovrsnost i značaj

If you can't read please download the document

Post on 21-Mar-2017

5.108 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Alge

AlgeVladan Nei

Opte osobineAlge su jednoelijski i vieelijski organizmi bez tkiva.Hrane se autotrofno.Imaju organizovano jedro i elijski zid.Algologija.Alge su nekada svrstavane u tri carstva: monera, protista i biljaka.Danas alge spadaju u carstvo protista jer nemaju tkiva koja su odlika biljaka.Veina algi ive u vodi i na vlanim mestima.

Zeleni biariJednoelijske alge sa po jednim biem.Hlorofil a i b.Hrane se miksotrofno.Uglavnom naseljavaju zagaene vode.Najpoznatiji predstavnici su Facus (Phacus sp.) i Euglena (Euglena viridis)

Silikatne alge, dijatomejeJednoelijski i kolonijalni organizmi.Hlorofil a i c.ive u slanim i slatkim vodama.Hrane se autotrofno.elijski zid ojaan silicijumom.Kuica teka.Razmnoavaju se polno i bespolno.Vrste: Navikula i Cimbela.

Vatrene algeJednoelijski organizmi.Uglavnom morski.Hrane se autotrofno, ree miksotrofno.Hlorofil a i c su zamaskirani karotenima.Vrste: Peridinium, Ceracium.

BioluminiscencijaVatrene alge imaju zanimljivu osobinu da oslobaaju neonski plavu svetlost. U tome im pomae enzim luciferaza koja aktivira pigment luciferin.

Mrke algeVieelijske su vrste.ive privrene za tlo.Imaju jako velika vegetativna tela.Hlorofil a i c.Autotrofna ishrana.Mrki pigmenti maskiraju hlorofile.Vrste: Brai, Laminarija, Sargasum.

Crvene algeUglavnom su vieelijski organizmi.Osetljive su na zagaenje, pa ih manje ima u slatkim vodama.Hlorofil a i d.Dominira crveni pigment.Hrane se autotrofno.Vrste: Bangia i Batrachospermum.

DinMakrocistis je mrka alga ije telo dostie i do 70m duine.Ona pravi podvodne praume.Bogata je mineralnim supstancama i veoma hranljiva.

Zelene algeJednoelijski, kolonijalni ili vieelijski oblici.Hlorofil a i b.Autotrofni su organizmi.Vrste: Hlorela, Hlamidomonas, Volvoks, Spirogira.

PrljeniceHare, prljenice su alge koje veoma podseaju na biljke.Naseljavaju slatke i brakine vode.Hlorofil a i bAutotrofna ishrana.Telo graeno iz prljenova sa kojih polaze grane.Vrste: Prljenica

Znaaj algiFitoplankton, iji su dominantni predstavnici upravo alge, je najvei proizvoa kiseonika na planeti Zemlji.Osim kiseonika, alge su jako bitni proizvoai organske materije.Alge su imale znaajnu ulogu u nastanku nafte.Alge su hrana oveku i drugim ivotinjama.U industriji lekova i kozmetikih proizvoda.Biogorivo.Bioindikatori, npr. Morska salata i Euglena ive na zagaenim stanitima pa njihovo prisustvo znai da je voda zagaena. Crvene alge ukazuju na iste vode.

Brze pitaliceVrsta zelenih algi Volvoks je:

Jednoelijski oblik

Kolonijakni oblik

Vieelijski oblikPokazatelji istih voda su:

Zeleni biari

Crvene alge

Morska salata

Brze pitaliceVrsta sa slike je:

Hlorela

Batrakospermum

Spirogira

Brze pitaliceAlge u svom telu imaju ulja, one su zato pogodne za pravljenje:

Hleba

Biogoriva

Ulja za podmazivanje konicaBioluminiscencija je odlika:

Prljenica

Vatrenih algi

Crvenih algi

Hvala na panji!