preuzmite kompletan tekst u pdf

Download Preuzmite kompletan tekst u PDF

Post on 05-Feb-2017

224 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 11LEPOTA NEGA ZDRAVLJE10 LEPOTA NEGA ZDRAVLJE

  Aktuelno

  Prehlada i grip dovode do pojaverazliitih simptoma u predelu gr-la, nosa i sinusa, a javljaju se

  uglavnom u jesenjim i zimskim mese-cima. Prehladu karakterie zaepljennos, kijavica, ponekad bolno grlo, gla-vobolja i malaksalost, a uz navedenesimptome kod gripa se jo javljaju i

  drhtavica, suvi kaalj,poviena temperatura ibolovi u miiima.

  Ishrana bogata voem,povrem, integralnimitaricama, kao i upotre-ba prirodnih lekovitihsredstava znatno dopri-nosi jaanju imuniteta ipredstavlja prvi korak uprevenciji prehlade i gri-pa.

  ajevi se koriste pre-teno kroz samomedika-

  ciju i to na osnovu sopstvene odlukepacijenta, samostalno ili kombinova-njem sa drugim lekovima u preventi-vi oboljenja, kao i u terapiji oboljenjau poetnim fazama ili kod blaih ob-

  lika bolesti.U apotekama Apoteke Beograd pa-

  cijenti mogu da dobiju struan saveto samomedikaciji i biljnim proizvodi-ma koji se mogu koristiti kroz ovaj vidupotrebe prirodnih lekovitih sredsta-va.

  ajevi za ove namene mogu se svr-stati u vie grupa:

  I aj za ublaavanje tegoba kod upa-le grla: Svojim blagim antiseptinimdelovanjemotkla-

  nja neprijatne simptome koji se javlja-ju kod bolnog upaljenog grla. Upotre-ba ove ajne meavine zapoinje pripojavi prvih simptoma zatezanja i bo-la u grlu.

  II aj za ublaavanje tegoba kod pre-hlade: Prijatnog je ukusa i mirisa.Imablago antiseptiko delovanje i prepo-ruuje se kao prijatan ajni napitak uzterapiju lekovima.

  III ajevi protiv kaljaSuvi nadraajni kaalj koji je na-

  jei simptom u poetku sva-ke prehlade umiruje Sle-

  zov aj.

  Za olakavanje iskaljavanja kori-sti se Grudni aj br.1. Ovaj aj raz-mekava gustu sluz nastalu kao po-sledica prehlade, olakavajui njenopokretanje i lake iskaljavanje u is-to vreme smirujui kaalj. Pije se sa-mo u toku dana ali ne i uvee prespavanja.

  Kod hroninog oboljenja bronhija iplua, astme, alergijskog kalja,puakog kalja, upotrebljava se Grud-ni aj br.2. Ima blago ekspektorantnodelovanje, smiruje kaalj i moe se ko-ristiti dui vremenski period.

  ajevi od lista lipe i zove olakava-ju preznojavanje kod prehlade igripa a koren belog sleza i list al-fije se koriste za ispiranje usta i

  grla.Bosiljak, list alfije i cvet kamilice

  mogu se koristiti kao sredstva za in-halaciju, dok se vitaminsko-aroma-tini aj, ipak i hibiskus kao napiciveoma prijatnog ukusa mogu koristi-ti umesto vode.

  Pored ajeva, u Apoteci Beograd nabazi lekovitog bilja se proizvode i sle-dei preparati, koji se mogu koristiti zaolakavanje tegoba kod gripa i prehla-

  de: sirupi od belog sleza, jagorevi-ne, bokvice i ehinacee, kao i pre-

  parati sa propolisom (kapi isprej za decu i odrasle).

  Zato, verujte tradiciji inaem znanju o lekovi-tom bilju. Za reenjesvih lakih zdravstve-nih tegoba potraite

  savet u najblioj apoteci,kod svog farmaceuta.

  Specijalista lekovitog bilja Mira Stojanovi

  PREVENCIJA I LEENJE prepar atima lekovitog bilja