pembiayaan kereta

Download Pembiayaan Kereta

Post on 31-Dec-2016

226 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Untuk membuat perbandingan, anda boleh menyuruh pihak bank / penjual kereta mengisi kertas kerja ini. Oleh kerana borang ini adalah untuk perhitungan berdasarkan kadar faedah yang tetap, periksalah dengan pihak bank jika pinjaman anda di kira berdasarkan kadar bulanan.

  1. Apakah cara yang di gunakan untuk membuat pengiraan faedah bagi pinjaman?2. Apakah Kadar Faedah Efektif-nya (EIR)?3. Apa akan terjadi sekiranya saya membayar keseluruhan jumlah pinjaman sebelum tamat tempoh perjanjian? Adakah perlu diberi notis untuk jangkamasa yang tertentu?4. Adakah sebarang denda di kenakan sekiranya keseluruh jumlah pinjaman di bayar sebelum tamat tempoh perjanjian?5. Jika saya memilih untuk membayar keseluruh jumlah pinjaman sebelum tamat tempoh perjanjian, perlukan saya menyerahkan kembali sebarang faedah yang saya terima dari pihak bank semasa membuat pemohonan pinjaman?6. Adakah sebarang potongan harga jika pinjaman di jelaskan sebelum tamat tempoh perjanjian?, Jika ada, berapakah jumlahnya?7. Adakah lain-lain bayaran yang akan di kenakan? Seperti bayaran sema proses pinjaman (permohonan, penyerahan)Ingat: Pinjaman merupakan satu tanggungjawab dari segi kewangan dan undang-undang. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari pihak bank sebelum anda mengambil sebarang pinjaman.

  Kereta yang berharga sehingga $55,000 tidak termasuk COE

  a. Kadar Faedah

  b. Wang Pendahuluan minimum

  c. Kadar faedah bagi bayaran yang lambat.

  d. Pinjaman yang di jelaskan sebelum tamat tempoh pinjaman

  e. Denda / bayaran tambahan jika pinjaman di jelaskan sebelum tamat tempoh

  Kereta yang berharga melebihi $55,000 tidak termasuk COE

  a. Kadar Faedah

  b. Wang Pendahuluan minimum

  c. Kadar faedah bagi bayaran yang lambat.

  d. Pinjaman yang di jelaskan sebelum tamat tempoh pinjaman

  e. Denda / bayaran tambahan jika pinjaman di jelaskan sebelum tamat tempoh

  Perjanjian Sewa Beli tidak tertakluk di bawah Akta Sewa Beli.a. Bank bebas untuk menetapkan kadar faedah yang tetap ataupun kaedah yang lain seperti secara bulanan.

  b. Tidak perlu wang pendahuluan minimum.

  c. Ditentukan oleh Bank.

  d. Jika pengiraan kadar faedah berdasarkan kadar yang tetap, potongan harga faedah harus mengikut kiraan Aturan 78 (lihat Gambaran 3). Sila bertanya pihak bank jika kadar faedahnya berbeza.

  e. Bank di benarkan mengenakan bayaran tambahan bagi mereka yang menjelaskan pinjaman sebelum tamat tempoh (lihat Gambaran 3). Ini adalah untuk menampung sebahagian daripada kos yang perlu ditanggung oleh bank bila sesuatu pinjaman dilunaskan lebih awal. Tiada harga tetap. Oleh itu, anda harus periksa dengan bank anda mengenai bayaran tambahan yang akan di kenakan.

  C. Pindaan pada Akta Sewa Beli (Bagi pemilik kereta yang mengambil pinjaman selepas 1 November 2004)

  Akta Sewa Beli telah dipinda pada tahun 2004. Akta Pindaan itu, yang berkuatkuasa pada 1 November 2004, menjejas Perjanjian Sewa Beli yang di tandatangani pada atau selepas tarikh tersebut.

  Pindaan yang amat penting bagi pembeli kereta ialah sistem pengiraan faedah. Kadar faedah tidak lagi di wajibkan untuk menjadi tetap. Pihak bank bebas mengenakan kadar faedah berdasarkan kadar yang tetap atau berdasarkan kaedah yang lain seperti secara bulanan atau kadar yang berubah-ubah. Jika faedah di letakkan berdasarkan kadar yang tetap, Aturan 78 harus di gunakan untuk pengiraan potongan harga faedah bagi mereka yang mahu menjelaskan keseluruhan pinjaman sebelum tamat tempohnya. Pihak bank juga di benarkan untuk mengenakan bayaran tambahan bagi mereka yang menjelaskan pinjaman mereka lebih awal. Anda harus bertanya dengan pihak bank mengenai syarat-syarat bagi pinjaman dan sistem pengiraan faedah sebelum mengambil pinjaman tersebut.

  Di bawah adalah ringkasan bagi beberapa perubahan utama di bawah Akta Sewa Beli.

  D. Perbandingan Kadar Faedah Antara Bank-BankOleh kerana kadar faedah boleh diberikan dengan dasar yang berbeza, gunakan Kadar Faedah Efektif (EIR) untuk membuat perbandingan. Ia mencerminkan kos faedah yang sebenar terhadap pinjaman anda. Jika pinjaman anda di petik pada kadar yang tetap, sila minta EIR untuk pinjaman anda.

  Gambaran 4 Kadar Faedah Efektif (EIR)Jumlah pinjaman untuk kereta sebanyak $60,000 di bayar selama 5 tahun berdasarkan kadar yang tetap iaitu 2.6% setahun mempunyai EIR sebanyak 5.092% setahun.Jumlah pinjaman untuk kereta sebanyak $60,000 di bayar selama 7 tahun berdasarkan kadar yang tetap iaitu 2.6% setahun mempunyai EIR sebanyak 4.992% setahun.Kadar EIR adalah lebih tinggi daripada kadar tetap yang dikenakan kerana pengiraan kadar faedah dibuat secara pukal tanpa menimbangkan jumlah bayaran ansuran yang di buat sepanjang jangkamasa pinjaman. Perhatikan juga bahawa tempoh pinjaman menjejas kadar EIR sekalipun kadar yang diberikan adalah tetap. Dibawah kadar faedah bulanan, faedah yang di kenakan adalah kadar efektifnya, sebab pengiraan faedah dibuat berdasarkan jumlah pinjaman yang menurun setiap bulan.Dibawah kadar faedah bulanan, faedah yang di kenakan adalah kadar efektifnya, sebab pengiraan faedah dibuat berdasarkan jumlah pinjaman yang menurun setiap bulan.

  E. Kertas Kerja Pinjaman Kereta (Berdasarkan kadar yang tetap

  Maklumat pinjaman

  a) Jumlah pinjaman

  b) Bayaran faedah(Jumlah pinjaman asal x Kadar faedah x Tempoh pinjaman)$ ______ x _______% setahun x __________ tahun

  (Kadar Faedah Efektif adalah ________ % setahun)

  c) Jumlah keseluruhan (a) + (b)

  d) Bayaran Bulanan (secara ansuran)(Jumlah keseluruhan / tempoh pinjaman dalam bulan)Harap maklum bahawa dengan mengisi borang pinjaman ini bukan bermakna pihak bank menawarkan pinjaman.

  F. SOALAN-SOALAN YANG PENTING UNTUK DI TANYA KEPADA PIHAK BANK

  Perkara-Perkara Akta Sewa Beli sebelum 1 November 2004

  Akta Sewa Beli selepas 1 November 2004

  a. Di wajibkan mengenakan kadar yang tetap.

  b. Wang pendahuluan minimum sebanyak 10% berdasarkan harga kereta.

  c. Di tetapkan kepada 3% campur kadar utama bank tempatan.

  d. Potongan harga faedah mengikut kiraan Aturan 78 (sila lihat Gambaran 2)

  e. Tidak ada denda / bayaran tambahan bagi yang menjelaskan pinjaman sebelum tamat tempoh.

  a. Bank bebas untuk menetapkan kadar faedah yang tetap ataupun kaedah yang lain seperti secara bulanan.

  b. Tidak perlu wang pendahuluan minimum.

  c. Tidak tetap. Bank boleh tentukan.

  d. Jika pengiraan kadar faedah berdasarkan kadar yang tetap, potongan harga faedah harus mengikut kiraan Aturan 78 (lihat Gambaran 2). Sila bertanya pihak bank jika kadar faedahnya berbeza.

  e. Bank di benarkan mengenakan bayaran bagi mereka yang menjelaskan pinjaman sebelum tamat tempoh. Ini adalah untuk menampung sebahagian daripada kos yang perlu ditanggung oleh bank bila sesuatu pinjaman dilunaskan lebih awal. Tiada harga tetap. Oleh itu, anda harus periksa dengan bank anda mengenai bayaran tambahan yang akan di kenakan.

  Pembiayaan Kereta

  Ubah Aleh Jun 2005

 • n (n + 1) 35 (35 + 1)

  N (N + 1) 60 (60 + 1)R = ------------- X TC = -------------- X $3,900.00 = $1342.62

  APA YANG ANDA HARUS TAHU MENGENAI PINJAMAN MEMBELI KERETA

  Panduan ini akan menerangkan kepada para bakal pembeli kereta perkara-perkara yang harus di beri perhatian bila mengambil pinjaman membeli kereta melalui kaedah sewa beli seperti cara perhitungan faedah, kadar faedah yang sebenar, penebusan awal. Perubahan-perubahan terbaru pada Akta Sewa Beli akan juga di jelaskan.

  A. Pembelian Kereta Melalui Kaedah Sewa Beli

  Apabila anda mendapat pinjaman wang daripada bank untuk membeli sebuah kereta, anda telah memasuki satu perjanjian sewa beli. Ini adalah satu skim pembayaran kereta untuk tempoh yang berpanjangan. Anda boleh menggunakan kereta itu selepas anda membayar wang pendahuluan, menandatangani surat perjanjian sewa-beli dan membuat pembayaran ansuran terlebih dahulu, tetapi pihak bank adalah pemilik kereta tersebut sehingga anda menjelaskan kesemua hutang anda.

  Semua urus niaga sewa-beli tertakluk dibawah Akta Sewa Beli (HP Act). Akta Sewa Beli telah dipinda dalam tahun 2004 dan akta yang telah dipinda itu, yang berkuatkuasa pada 1 November 2004, hanya menjejas perjanjian sewa-beli yang dibuat semasa atau selepas tarikh tersebut. Semua perjanjian yang di tandatangani sebelum 1 November 2004 masih tertakluk pada Akta Sewa Beli yang belum dipinda.

  B. Akta Sewa Beli yang belum dipinda (Untuk pemilik kereta yang mengambil pinjaman sebelum 1 November 2004)

  Pemilik kereta tertakluk pada Akta Sewa Beli yang belum dipinda jika mereka membeli secara sewa-beli sebelum 1 November 2004.

  Akta Sewa Beli mentadbir semua pinjaman bagi kereta yang berharga sehingga $55,000, tidak termasuk harga bagi Sijil Hak Milik (COE). Di bawah Akta Sewa Beli yang lama, adalah wajib bagi faedah untuk pinjaman kereta (untuk harga kereta sehingga $55,000) di kira mengikut kadar yang tetap. Di bawah sistem kadar pengiraan ini, jumlah faedah di kira dahulu secara pukal mengikut kadar faedah yang tetap dan ia kemudian di campur dengan jumlah pinjaman asal untuk menentukan jumlah bayaran bulanan. Ini bererti kadar faedah adalah tetap untuk keseluruhan tempoh pinjaman dan bayaran setiap bulan adalah sama di sepanjang tempoh perjanjian pinjaman (Lihat Gambaran 1 di bawah). Ini melindungi anda daripada perubahan kadar faedah. Untuk kereta yang berharga lebih daripada $55,000 yang tidak tertakluk di bawah Akta Sewa B