NON – HOČKIN LIMFOM

Download NON – HOČKIN LIMFOM

Post on 31-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • TA TREBATE PITATI

  VAEG LEKARA?

  Koju tip i podtip NHL imam?

  Moete li mi objasniti nalaz patologa

  ( PH nalaz )?

  Koji je stadijum bolesti i ta to znai?

  Koje opcije leenja postoje? Da li je u

  toku neka klinika studija gde mogu biti

  ukljuen?

  Koji plan leenja Vi preporuujete i

  zato?

  ta je cilj tog leenja? Da li je to elimi-

  nacija tumora, da li e mi se poboljati

  stanje ili oboje?

  Ko je sve ukljuen u proces mog le-

  enja i ta svaki lan tima radi?

  Da li je neophodno zapoeti leenje

  odmah?

  Kako e ovo leenje uticati na moj sva-

  kodnevni ivot? Da li u moi da radim,

  da ostvarujem svoje uobiajene aktiv-

  nosti, da vebam?

  Koji dugoroni neeljeni efekti mogu

  biti povezani sa mojim leenjem?

  Koji pregledi i analize su mi potrebni za

  kontrole i koliko esto su kontrole?

  Gde mogu da se obratim za psiholoku

  podrku potrebnu mojoj porodici i meni?

  Kome mogu da se obratim pitanjima u

  vezi sa leenjem?

  NON HOKIN LIMFOM Vae osnovne informacije o bolesti

  Kontakt i informacije

  Institut za onkologiju Vojvodine

  Put doktora Goldmana 4

  21204 Sremska Kamenica

  (021) 4805 100 fax (021) 66 13 741

  www.onk.ns.ac.rs

  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU

  VOJVODINE

  Klinika za internu onkologiju

 • TA ZNAI STADIJUM BOLESTI?

  Stadijum bolesti je nain na koji se opisuje gde je tumor smeten, da li se proirio u okolinu samog organa i da li se proirio na druge organe u telu. Postoje etiri stadijuma NHL bolesti, stadi-jumi od I do IV. Veliku pomo u predvianju uspeha leenja agresivnih NHL ima IPI ( Internacionalni prognostiki indeks ) skala. KAKO SE LEI NON-HOKIN LIMFOM?

  Leenje NHL zavisi od tipa, podtipa i stadi-juma NHL, moguih neeljenih efekata kao i opteg zdravstvenog stanja. Kod pacijenata sa spororastuim NHL koji su bez simptoma i dobrog opteg stanja kao mogue je aktivno praenje tj. pod stalna kontrola lekara bez primene lekova. Najei prvi oblik leenja NHL je hemi-oterapija.

  Kod pacijenata u ranom stadijumu bolesti koji imaju velike limfne vorove ili u cilju olakanja simptoma kao to je bol, primen-juje se radioterapija i to najee nakon ili tokom hemioterapije.

  TA JE NON HOKIN LIMFOM?

  Non-Hokin limfom (NHL) je maligna bolest limfnog sistema kod koje se elije limfnog sistema transformiu, nekontrolisano rastu i formiraju tumor. NHL moe biti indolentnog tj. sporog rasta (niskog stepena malignosti) ili agresivan tj. brzog rasta (visokog stepena malignosti). Takoe, moe imati karakter-istike i jednog i drugog. Najei tip je B-elijski limfom, neto rei je T-elijski limfom a relativno redak je limfom NK elija. S obzirom na to da NHL ima mnogo tipova i podtipova izuzetno je bitna precizna dijagnoza.

  KOJA JE FUNKCIJA LIMFNOG SISTEMA?

  Limfni sistem je mreasti sistem kanala koij se granaju po celom telu. Kroz ove kanale protie limfa, bistra tenost koja sadri limfo-cite (bele krvne elije) ija je uloga pomo u borbi protiv infekcija i bolesti. Limfa se saku-plja u limfne vorove. Poto limfno tkivo postoji u gotovo svim delovima tela, NHL se moe razviti gotovo u svakom delu tela.

  Druge opcije leenja ukljuuju primenu monoklonalnog antitela Mabthera, koje se moe dati zajedno sa hemioterapijom u le-enju mnogih tipova B- elijskog limfoma kao i primena radioimunoterapije. Transplantacija matine elije kosne sri je takoe jedna od opcija leenja. Prilikom donoenja odluke o nainu leenja moe biti predloeno i leenje kroz klinike studije. Potreban je razgovor sa nadlenim lekarom o svim opcijama leenja. Neeljeni efekti terapije koji nastaju tokom leenja NHL spreavaju se potpornom terapijom koju sprovodi zdravstveni tim i koja predstavlja vaan deo samog leenja.

  KOJA JE MOJA ULOGA U LEENJU KARCINOMA? Kljuna uloga je stalna komunikacija sa lekarom koji Vas lei i od kojeg e te dobiti informacije o novinama u leenju. Takoe, moete traiti i miljenje drugog lekara koji se bavi leenjem NHL. Potrebno je da organizujete ivot prema novonastaloj situaciji. Ukoliko osetite potrebu, moete potraiti i psiholoku potporu. Podrka Vae okoline i Vama bliskih osoba je od velike pomoi tokom dijagnostike i le-enja.

Recommended

View more >