List učenika Turističke i ugostiteljske škole 2012.

Download List učenika Turističke i ugostiteljske škole 2012.

Post on 28-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • 1

  KOLSKA GODINA 2012. - 2013.

  LIST UENIKA TURISTIKE I UGOSTITELJSKE KOLE DUBROVNIK

  Izlazi jednom godinje Cijena 5 kn

  ...to u njem znai

  moja mala kap?...

 • 2 3

  Rije urednika A TO KAD NAETE NOVANIK pUN EURA?

  U ovom broju naeg kolskog lista sudjelovali su: Petra Puljizevi, Marina Puljizevi, Tea Poljani, Matea Ban, Nikoleta Boroje, Matea Batini, Marija Obuljen, Alen ampara i urednica lista Stela Marino-vi. (Nekoga smo sigurno zaboravili, svaki put tako ispadne!) O sebi i svojim ivotnim uspjesima pisali su nai bivi uenici: Dario Mari-novi Baka, Sandro Sukno, Nika Dobud, Mario Milutinovi, Prosper Lenert, Antonio Lujak, Kate Lujo, Jelena Hendi, Matea Deranja, Ante Tolja, Stela Metkovi, Ante Toni Prizmi i Kazuhiro Tamari.Mentorica i goni robova bila je Maja Miloevi, prof. hrvatskog jezika. Do neba i natrag zahvalni smo Ani Misir i njenim spretnim grafikim rjeenjima i eljku Tutnjeviu na njegovim fotografijama kojima uvijek spasi cijelu stvar.

  U OVOM BROJU SUDJELOVALI SU:

  paula Savin, uenica T

  uristike i ugostiteljske kole, ovog ljeta

  na taraci kafia u Lapadu pronala je no

  vanik u fotelji u

  kojemu se nalazilo preko est tisua eura

  .

  - Uzeli smo novanik i odnijeli ga u kafi

  oekujui da e

  se vlasnik brzo vratiti po njega. No, kako

  se ni poslije uru vremena

  nisu vratili, otvorili smo ga, vidjeli o kom

  e se radi i primijetili veu

  svotu novca. Uzela sam novanik i odnije

  la ga doma da bude na

  sigurnom. Ujutro smo ga mislili odnijeti n

  a policiju. No, Talijan se

  izbezumljen pojavio u kafiu u nadi da

  e pronai makar svoje

  dokumente, ako ne i novce. Iznenadio

  se kad ga je otvorio,

  vidjelo se na njemu da ne oekuje netak

  nut novanik. U znak

  zahvalnosti dao nam je 100 eura. Ljudi u

  kafiu esto ostave

  upaljae, cigarete ili ak mobitele, no nisa

  m mogla ni sanjati

  da e netko zaboraviti skoro pedeset tis

  ua kuna ispri-

  ala je Paula kojoj je ovo bila druga se

  zona kako radi u

  lapadskom kafiu. Zato je postupila tak

  o, a ne nekako

  drugaije? Potenje se ne moe niim na

  platiti!

  Matea Batini, 4.d

  pOTENJE se ne moe niim pla

  titi

  Evo nas zajedno i ove kolske godine s novim kolskim listom. Kao i uvijek, nae kolske novine piu o aktualnostima vezanim za na kolski ivot u proteklih godinu dana. Sudjelovali smo u raznim humanitarnim i volonterskim akcijama, pokazali kako znamo i drugima pomoi. Raznim prezentacijama, izlobama, sajmovima i cateringom aktivno smo se bavili i ove godine. Ispriali smo vam sve o uspjesima naih sadanjih, a i onih bivih uenika. Iz godine u godinu napredujemo s novim i stalnim rubrikama, zanimljivim i aktualnim temama kao to su preseljenje kole, ekologija u sukobu sa zaradom, ekskurzija, izleti... Ove smo godine ekoloki osvjeteniji, to potvruje pria o naoj rijeci Ombli i njenoj vanosti. Ne damo Omblu! Kapi koje ine isti slap mogu svata napraviti! Nau uspjenost dokazuju upravo bivi uenici koji su napustili kolske klupe, a danas su najbolji u onome to rade. Zbog napornog rada tijekom zimskih praznika slijedi jedno veliko HVALA svim uenicima koji su sudjelovali u ovom broju i naoj dragoj, neizostavnoj profesorici Maji bez koje ne bismo uspjeli.

  Stela Marinovi, urednica kolskog lista

  O emu nam priaju nai bivi uenici?

  Naa Dubrovaka trpeza

  Kamo smo putovali?

  Kapi optimizma

 • 4 5

  Volonterska akcija branja mandarina i naranaa u Dubrovniku i Cavtatu za dubrovake beskunike Volonterskog centra Dubrovnik odrana u 20. 10.

  potakla je i nae uenike na nesebian potez. U toj akciji sudjelovali su uenici 2.d razreda Nika Sari, Antonela Vrlji i Vicko Lazo, te Mario Boban i Vlaho Kekez.

  Narane za beskunike

  Nai uenici sudjelovali u volonterskom projektu

  Umjetniko edukativni festival Tree uho Japan odrao se u Dubrovniku od 7. do 11.11. 2012. Tree uho Japan u potpunosti je volonterski projekt kojem je cilj razvoj kvalitetnih sadraja koji slue edukaciji i opem

  dobru zajednice. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s razliitim aspektima japanske kulture, od kinematografi-

  je, izrade origamija, kaligrafije, taiko-bubnjeva, meditacije, japanske kuhinje, borilakih vjetina itd.

  Slike potvruju da su u tome sudjelovali i nai uenici, umjetnici svoga zanimanja.

  Marina Puljizevi, 4.d

  da bismo imali sluha za volonterstvo

  NE TREBA NAM TREE UhO

  Antonela Vrlji, Ana Vatovi, Antonio upi, Ana ano, Vicko Lazo, Zora utuk

 • Ako je Dubrovnik mala Venecija, onda je Venecija veliki Dubrovnik

  Cijeli grad jedan spomenik

  6 7

  Grad Dubrovnik i ove je godine putovanjem na-gradio uenike i njihove mentore za osvojeno jedno od prva tri mjesta na dravnim natje-canjima u kolskoj godini 2011/12. Lani je to

  bilo putovanje u Rueil Malmaison i Pariz, a ove godine u Veneciju, jo jedan grad prijatelj Dubrovnika. Putovanje je zasluilo 60-ak uenika i njihovih mentora iz osnovnih i srednjih kola Grada. Iz nae kole nagraeni su Lucija Pavlina za drugo mjesto na dravnom natjecanju iz tali-janskog jezika te Julia Mainkovi i Andrea Rui Dragoje za prvo, odnosno drugo mjesto na dravnom natjecanju Gastro 2012. Naalost, uenice zbog svojih obveza nisu mogle ii, ali boje nae kole branili su njihovi mentori Ana Bai, Ljiljana Prce i Nika Grabovac te Milan Peri koji je iao kao predstavnik Grada, ali ipak je i dio nae ekipe. Putovanje je zapoelo zorom na dubrovakom aerodro-mu. Sat leta i slijeemo na aerodrom Marco Polo. Transfer na Lido di Jesolo, smjetaj u hotelu te pravac Venecija! Nakon pristajanja na Riva degli Schiavoni, doekala nas je ivopisna lokalna vodika koja nas je priom provela kroz povijest ovog predivnog grada-drave. Kao i Dubrovnik, cijeli je grad spomenik pa je teko nabrojati sve to smo vidjeli. Trg i Bazilika svetog Marka sa zvonikom, Santa Maria della Salute, Most Rialto, Most uzdaha i Dude-va palaa svakako su najupeatljiviji. Sve to zainjeno priama o gondolijerima, Casanovi i Marcu Polu, koji je, to se nas tie, ipak Korulanin. Vrijeme izmeu Boia i Nove godine doprinijelo je da Veneciju doivimo u najboljem svjetlu, bez prevelike turistike guve. Grad je diskretno okien i ve je sve u znaku venecijanskih maski i karnevala. Uz jedinstvenu kulturnu batinu, bljetavilo ekskluzivnih trgovina svjetskih modnih marki, stotine restorana, slastiarnica i kafia svakako je doprinijelo naem oduevljenju ovim gradom - spomenikom na vodi. Ipak, duh grada upoznat ete tek ako se izgubite u sporednim uliicama, u lokalnim restoranima i kafi-ima kamo zalaze stanovnici ovog grada. A i espresso u sporednim uliicama jeftiniji je od 7 eura koliko ete platiti na Trgu sv. Marka. Sutradan je bio predvien izlet na otoke Lagune. Burano nas je sve oduevio skladom i ivopisnim bojama proelja kua. to je ipka za Burano, to je staklo za Murano. Brodi nas je doveo do tvornice stakla gdje nam je majstor u nekoliko minuta prikazao kako se pue staklo i kako u nekoliko poteza iz bezline mase istopljenog stakla stvoriti propetog konjia to je izazvalo spontani aplauz nas gledatelja. Tri dana u Veneciji brzo su prola. Zahvaljujui lijepom vremenu, Aneli i Kseniji iz agencije Dubrovnik Partner, doivjeli smo ono najljepe od Venecije i puni dojmova vratili se u Grad proslaviti Novu godinu. Hvalevrijedna akcija Grada pokazuje kako se trud isplati, a znanje jo uvijek cijeni.

  Napisao: Nika GrabovacFotografije: Ana Bai

  Milan Peri, Ana Bai, Nika Grabovac i Ljiljana Prce - mala ali jaka ekipa nae kole

  Kanal za pamenje

 • 98

  U organizaciji Udruge sArt koja u svojim raznim programima obuhvaa i onaj koji bismo mogli nazvati Sedam dana Lokruma, kad prireuju druenje s vegetarijancima, nai uenici dali su svoj doprinos caterin-gom i tako ve drugu godinu za redom odali priznanje ovoj vrlo pozitivnoj akciji. Po rijeima njihove tajnice Tee Batini, naa kola redovito dokazuje svoje umijee na njihovim akcijama. Kau, na vegetarijanski jelovnik koji se sastoji od raznih pateta bio je za prste polizati!

  Marina puljizevi, 4.dZa prste polizati! Sedam dana LOKRUMA

  Nita nam nee ovaj dan pokvariti!

 • 10 11

  ienje hotela Vis II.

  ponosni na sebe Od otvaranja Volonterskog centra Dubrovnik u travnju 2010. na ovamo imali su vie akcija. Na samom poetku obavili su ie-

  nje i ureenje Hotela Vis II. u kojem borave nezbrinute osobe. Tom prilikom volontirali su i nai uenici zajedno sa svojom profe-soricom Ljiljanom Prce. Nakon beskrajnog sjedanja za kompjuterom, konano imamo priliku osjetiti se korisnima i uivati u lijepom danu i druenju s istomiljenicima. Ponosni smo na sebe, rekli su nam uenici nae kole.

  Tea poljani, 3.c

  Volonteri sa svojom profesoricom

  Ljiljanom Prce

 • 12 13

  R onioci Ronilakog kluba Du-brovnik, meu kojima i na rav-natelj Antun Peruina, redovito sudjeluju u svim ekolokim akci-jama ienja podmorja pa su to napravili i krajem svibnja te poetkom lipnja prole godine. Najea ienja obavljaju se u staroj gradskoj luci gdje, osim onoga to more nanese tijekom zime, bude i kunog otpada, najlonskih vreica, plastinih i staklenih boca svega onoga to ne pri-pada moru. Ipak, ronioci su ustanovili da dugogodinji napori u ouvanju podmorja daju rezultate jer je smea na morskom dnu sve manje. Svaku tu ekoloku akciju poprate i nai uenici sudjelujui na svoj nain, u skladu sa svojom strukom.

  Tea Poljani, 3.c

  AKCIJA IeNJA PODMORJA

  isto more je i na isti obraz

  SAJAM POSLOVA 2012.

  Bilo kuda, nai svuda

  p oetkom oujka 2012. na Sveuilitu u Du-brovniku sveano je otvoren tradicionalni peti Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog Zavoda za zapoljavanje, Podruna slu-ba Dubrovnik. Sajam je otvorila zamjenica upana Marija Vukovi. Prisutnima su se takoer obratili i proelnik HZZ-a Dasen Jasprica te gradonaelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahui. Kao i uvijek u tim prigodama, svojim sudjelovanjem sajam su obiljeili nai vrijedni uenici i njihovi nastavnici Ljiljana Prce, Ante Kristi i Milan Peri.

 • 14 15

  GASTRO 2012., Iskazali se kvalitetom i kreativnou

  Dodjelom medalja i plaketa zakljueno je 32. Dravno i meunarodno natjecanje uenika GASTRO 2012. koje svake go-dine okuplja najbolje budue turistike

  i ugostiteljske strunjake iz europe i Hrvatske. U devet disciplina natjecanje se odravalo od 16. do 18. travnja, a domain natjecanja, Turistika i ugostiteljska kola Dubrovnik, zajedno s organi-zatorom, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, bila je

  zadovoljna umijeima ovih mladih ljudi koji su se iskazali i kvalitetom i kreativnou. teta je to je tek mali dio ljudi mogao uivati u pogledu na sve ono to su uenici odradili. U sklopu natjecanja GASTRO odrala se i rasprava na temu usklaivanja standarda kvalifikacija s europskim standardima u obrazovnom sektoru turizam i ugostiteljstvo. Sve estitke ovim mladim i sposobnim ljudima, s nagradama ili bez njih!

  Matea Ban, 3.c

  A ndrea Rui Dragoje i Julia Mainkovi, uenice nae kole, pobijedile su svaka u svojoj disciplini na natjecanju Gastro iskazavi se kvalitetom i kreativnou. Natjecale su se u disciplinama poslu-ivanje menija i recepcijsko poslovanje osvojivi tako najvie uspjeha u poznavanju svoje struke. Obje zahvaljuju svojim mentorima Ljiljani Prce i Niki Grabovcu na svom znanju i pomoi u pripremama za taj nastup. Andrei je najtea bila komunikacija sa stranim partnerom, a Juliji pismeni dio natjecanja. Tvrde kako organizacija dravnog Gastra za bilo koju turistiko-ugostiteljsku kolu znai puno jer se pokazuje znanje, strpljivost i trud uenika i njihovih mentora. Za nas je Gastro jedno novo iskustvo, prilika da upoznamo nove ljude

  i dobro se zabavimo, ali i pokaemo svoje znanje rekle su. Nauile su kako je dobrom voljom i trudom mogue postii dobre rezultate. A za to e im vrijediti nagrada? Andrei za upis na fakultet, a Juliji kao jedna lijepa uspomena. A jesu li spremne za rad u turizmu nakon srednje kole? Da, jer ova kola pruila nam je izvrsnu podlogu-rekle su nam.

  Matea Ban, 3.c

  Andrea Rui Dragoje i Julia Mainkovi, GASTRO pobjednice

  kola nam je pruilaizvrsnu podlogu

 • 16 17

  REALIZACIJA pROGRAMA STRUNOG USAVRAVANJA

  U sklopu Nacionalnog plana za poticanje zapoljavanja Turistika i ugostiteljska kola Dubrovnik u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapoljavanje realizirala je program

  usavravanja za kuhare specijaliste za priloge, variva i garniture. - Cilj ovog programa jest pripremiti polaznike da se u svakom trenutku mogu prilagoditi zahtjevu trita. Napravili smo nekoliko novih programa, a to su kuhar specijalist, konobar i slastiar specijalist. Zbog velikog broja hotela visoke kategorije, svjesni smo potrebe za specijalizacijom unutar struke kazao je Nedjeljko Jan-i, profesor u Turistikoj i ugostiteljskoj koli Dubrov-nik, dodavi kako su se verificirali programi somme-liera. Tvrdi kako u naem gradu ima malo ljudi koji su uistinu sommelieri, a isti je problem i s barmenima. Raznim dodatnim kolovanjem, teajevima, usavra-vanjem otvaraju se vee mogunosti i konkurentnost na tritu rada. Ravnatelj Turistike i ugostiteljske kole Dubrovnik Antun Peruina istaknuo je kako je ovjek klju uspjeha u turizmu, da svi imamo potencijal, samo je pitanje tko nas vodi.- Vano nam je to je kola dobila ovaj posao. Bitno je oslukivati trite i na taj nain uoiti koje programe treba verificirati pa se na neki nain nametnuti tritu - kazao je Peruina i dodao kako se kola trudi biti spona izmeu uenika i trita rada.

  Matea Ban, 3.c

  Moramo se nametnuti

  tritu radaU srijedu su nam javili kako bi bilo lijepo kad bismo nastu-pili na otvaranju 14. Proljetne kole kolskih knjiniara u Hotelu La Croma, u etvrtak smo poeli osmiljavati kako to izvesti, u petak smo imali koncept, u subotu ga uvjebavali, a u nedjelju smo imali predstavu koja je trebala biti izvedena za tri dana kau uenici Dramske grupe Turistike i ugostiteljske kole koje je uspjeno spremila njihova profesorica Marjana Batini. I tako je iz ale nastala irata sastavljena uglavnom od pjesama Luka Paljetka i njihovih vlastitih umotvorina. Kostime iz 16. stoljea posudile su im Dubrovake ljetne igre, a nastupili su: Nikoleta Belemei, Rela Petric, Paula Ivani, Kristina Dedo, Kata-rina Butrica, Julia Mainkovi, Toni Macan, Ilir Sufaj, Luka Klobasa, Toni Ante Prizmi, Antun Macan, a pomagali su im i gimnazijski Zelenci Toni Perai i Luka erjan. To je bila tek pretpremijera, a premijera se dogodila na otvaranju dravnog natjecanja GASTRO kojem je Turistika i ugostiteljska kola bila domainom.

  Petra Puljizevi, 3.c

  Na otvaranju 14. proljetne kole kolskih knjiniara u hotelu La Croma natupili uenici Turistike i ugostiteljske kole i Gimnazije

  IRATA U TAJICAMA

  Nastavnici nae kole u punom pogonu

  Na Toni kao Pomet

 • 18 19

  Rijeka Ombla, kap koja je prelila au

  424031N - 18810EOmbla je jedna od b

  rojnih rijeka koja izvire

  kao dio Trebinjice, rijeke ponornice koja

  po-

  nire u Popovu polju u dubrovakom zal

  eu.

  Tridesetak metara od izvora rijeke Omble

  na-

  lazi se mali slap visine 70-ak cm nakon ko

  jeg

  Ombla utjee u Jadransko more u 5 km

  du-

  gakom fjordu Rijeke dubrovake kod m

  je-

  sta Komolac pa se smatra da je njen vodot

  ok

  dugaak 30 metara i da je Ombla najkra

  a rijeka na svijetu.

  U neposrednoj blizini izvora Omble ma

  lo je naplavljeno

  movarno podruje i otoi obrastao mo

  varnom vegeta-

  cijom traka, to predstavlja stanite m

  aloj populaciji ri-

  jetke i ugroene vrste rijene kornj...

Recommended

View more >