lg 3d tv cze

Download LG 3D TV cze

Post on 08-Sep-2014

934 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NVOD K OBSLUZE

Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmov televizorPed uvedenm zazen do provozu si peliv prostudujte tento nvod a ulote jej pro budouc potebu.

www.lg.com

2

LICENCE

LICENCEU rznch model se podporovan licence mohou liit. Dal informace o licencch naleznete na webov strnce www.lg.com. Vyrobeno na zklad licence od spolenosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitho D jsou ochrann znmky spolenosti Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodnmi znmkami nebo registrovanmi obchodnmi znmkami spolenosti HDMI Licensing LLC.

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX je digitln formt videa vytvoen DivX, LLC, dceinou firmou spolenosti Rovi Corporation. Tento vrobek je oficiln certifikovanm zazenm DivX Certified pro pehrvn videa ve formtu DivX. Dal informace a softwarov nstroje pro konverzi soubor na video ve formtu DivX naleznete na webov strnce divx.com. INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikovan zazen DivX Certified mus bt pro pehrvn film DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrovno. Chcete-li zskat registran kd, pejdte do sti DivX VOD v menu nastaven zazen. Dal informace a informace o dokonen registrace najdete na adrese vod. divx.com. Certifikovan zazen DivX Certified pro pehrvn videa ve formtu DivX a do rozlien HD 1080p, vetn prmiovho obsahu. Loga DivX, DivX Certified a souvisejc loga jsou ochrann znmky spolenosti Rovi Corporation nebo jejch dceinch spolenost a jsou pouvna na zklad licence. Podlh jednomu nebo nkolika nsledujcm americkm patentm: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

ESKY ESKY CS

LICENCE

3

ESKY CS

4

OBSAH

OBSAH2 66 9 9 16 16 16 20 21 22 24 25 25

40 40

- Zapnut nebo vypnut elektronickho prvodce poady EPG - Vbr programu - Reim prvodce TE/DAL - Reim prvodce 8 dn - Reim zmny data - Okno s rozenm popisem - Reim nastaven funkce Nahrt/ Pipomenout - Reim nastaven funkce Pipomenout - Reim seznamu loh Pouit doplkovch monost - prava pomru stran - Zmna reim AV - Pouit seznamu vstup - Zamknut tlatek na televizoru (dtsk zmek) Pouit rychlho menu Pouit zkaznick podpory - Aktualizace testovacho softwaru - Testovn obrazu / zvuku - Pouit testu signl - Pouit informac o vrobku nebo slub

LICENCE MONTAPPRAVAVybalen Dokupuje se zvl Sousti a tlatka Zvedn a pemstn televizoru Instalace televizoru - Pipojen stojanu - Pokud nechcete pout podstavec - Mont na stolek - Mont na stnu - Uspodn kabel - Nastaven displeje - Pipojen televizoru

41 41 41 41 41 41 42 42 42 44 44 45 46 47 47 48 48 48

ESKY CS

26 DLKOVOVLADA 30 SLEDOVNTELEVIZE30 30 31 31 31 33 34 35 36 36 38 39 40 Pipojen antny Prvn zapnut televizoru Sledovn televize Sprva program - Automatick nastaven programu - Nastaven digitln kabelov televize (pouze v reimu kabelov TV) - Manuln nastaven programu (v digitlnm reimu) - Manuln nastaven programu (v analogovm reimu) - Zesilova - prava seznamu program - Informace CI [Common interface] - Vbr seznamu program EPG (Elektronick prvodce poady) (v digitlnm reimu)

49 3DOBRAZ49 50 50 51 Technologie 3D - Pi pouvn 3D brl - Pozorovac rozsah 3D obrazu Sledovn 3D obrazu

53 ZBAVA53 54 55 56 57 60 62 64 - Pipojen k pevn sti - Stav st - Pipojovn zznamovch zazen USB - Prochzen soubor - Sledovn film - Prohlen fotografi - Poslech hudby - Prvodce DivX VOD

OBSAH

5

65 PRAVANASTAVENTELEVIZORU65 66 66 67 73 76 77 78 81 Pechod na hlavn menu prava nastaven - Nastaven pro NASTAVEN - Nastaven pro OBRAZ - Nastaven pro ZVUK - Nastaven pro AS - Nastaven pro ZMEK - Nastaven pro MONOSTI - Nastaven pro S

91 91 91

Rychl teletext - Vbr strnky Speciln funkce pro teletext

92 DIGITLNTELETEXT92 92 Teletext v rmci digitln sluby Teletext v digitln slub

93 DRBA93 93 93 93 94 itn televizoru - Obrazovka a rm - Skka a stojan - Napjec kabel Prevence vyplen obrazu na obrazovce televizoru

82 VYTVENSPOJEN83 84 84 84 84 85 86 86 86 86 86 87 87 88 88 88 89 89 Pehled o pipojen Pipojen k pijmai HD, DVD nebo videorekordru - Pipojen HDMI - Pipojen DVI k HDMI - Komponentn pipojen - Pipojen pes Euro Scart - Kompozitn pipojen Pipojen k potai - Pipojen HDMI - Pipojen DVI k HDMI - Pipojen RGB Pipojen zvukovho systmu - Pipojen digitlnm optickm zvukovm kabelem - Pipojen sluchtek Pipojen k portu USB Pipojen modulu CI Pipojen SIMPLINK - Aktivace funkce SIMPLINK

95 ODSTRAOVNPOTESKY CS

97 TECHNICKDAJE 109 110110 110 110 111 111 112

KDYIR

NASTAVENEXTERNHO OVLDACHOZAZEN

Nastaven RS-232C Typ konektoru; 9pinov D-Sub konektor Konfigurace sriovho rozhran RS-232C Komunikan parametry Referenn seznam pkaz Protokol penosu/pjmu

90 TELETEXT90 90 90 90 90 90 Zapnut/vypnut Jednoduch teletext - Vbr strnky Teletext Top - Vbr bloku/skupiny/strnky - Pm vbr strnky

6

MONT A PPRAVA

MONTAPPRAVAVybalenZkontrolujte, zda vrobek obsahuje nsledujc poloky. Pokud nkter psluenstv chyb, obrate se na mstnho prodejce, od nho jste vrobek zakoupili. Vyobrazen v tomto nvodu se me liit od skutenho vrobku nebo poloky.

Dlkov ovlada a baterie(AAA)

Nvod k obsluze

Letic hadk1 (Tato poloka nen soust u vech model.)

Feritov jdro (Zvis na modelu)

Napjec kabel (Tato poloka nen soust u vech model.)

ESKY CS

1

Leticm hadkem opatrn otete msta na skce.

Pouze 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45** x4 M4 x 26 x3 M5 x 14,5 x4 M4 x 28 x3 M5 x 24

(S vjimkou 60PV25**, 60PZ25**, 60PZ55**)

(Pouze 60PV25**, 60PZ25**, 60PZ55**)

roub pro mont

Drk kabel

Drk napjecho kabelu

Ochrann kryt

Brle 3D (AG-S250 : Zvis na modelu)

Ochrann kryt pska

MONT A PPRAVA

7

Pouze 22LK33**

Drk kabel

Ochrann kryt

Pouze 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**

x2 (M4x6)

x2 (M4x16)

x4 M4 x 14

nebo

(S vjimkou 19/22LV23**)

(Pouze19/22LV23**)

roub pro mont

Drk kabel

Adaptr DC

Pouze 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**, 32/37/42LK46**

ESKY CS

x8 (M4 x 20) roub pro mont(S vjimkou 47LK53**, 47LK95**)

(Pouze 47LK95**)

roub pro upevnn

Ochrann kryt

Brle FPR 3D1

Pouze 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**, 42/47LW54**, 32/37/42/47LV36** x8 (M4x12)(S vjimkou 32LV25**)

x8 (M4x14)(Pouze 32LV25**) (Pouze 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**, 32/37LV36**) (Pouze 32/ 42/47/55LW45**, 42/47LW54**)

roub pro mont1 Poet brl 3D se me liit podle zem.

roub pro upevnn

Brle FPR 3D1

8

MONT A PPRAVA

UPOZORNNNepouvejte jin ne legln zskan poloky, jinak nen zaruena bezpenost a ivotnost vyy robku. Zruka se nevztahuje na pokozen a zrann zpsoben nelegln zskanmi polokami. yy

POZNMKAPoloky dodan se zazenm se mohou v zvislosti na modelu liit. yy Specifikace vrobku nebo obsah tohoto nvodu se mohou za elem zlepen funkc vrobku yy zmnit bez pedchozho upozornn. Jak se pouv feritov jdro (Pouze plazmov televizor) 1 K omezen elektromagnetickho ruen audiokabelu potae pouijte feritov jdro. Audiokabel potae omotejte tikrt kolem feritovho jdra. Feritov jdro umstte v blzkosti televizoru. (ed) [Prez feritovm jdrem] 2 K omezen elektromagnetickho ruen napjecho kabelu pouijte feritov jdro. Napjec kabel omotejte jednou kolem feritovho jdra. Feritov jdro umstte v blzkosti tel evizoru. [Obrzek 1] [k zsuvce] [k televizoru] [k externmu zazen]10 mm(+ / - 5 mm)

[k televizoru]

(ern) [Prez feritovm jdrem] 3 K omezen elektromagnetickho ruen napjecho kabelu pouijte feritov jdro. Napjec kabel omotejte jednou kolem feritovho jdra. Umstte feritov jdro v blzkosti tel evizoru a zsuvky. [Obrzek 2] [k zsuvce] [Obrzek 3] [k televizoru]

ESKY CS

(ern) [Prez feritovm jdrem] 4 K omezen elektromagnetickho ruen kabelu st LAN pouijte feritov jdro. Kabel st LAN omotejte jednou kolem malho feritovho jdra a tikrt kolem velkho feritovho jdra. Feri tov jdro umstte v blzkosti televizoru. (2) (1) [k televizoru] [k externmu A (ed) B(ed) A B B zazen] [Prez feritovm jdrem] [Figure 4] - Pokud je mte k dispozici jedno feritov jdro, postupujte podle Obrzku 1. - Pokud mte k dispozici dv feritov jdra, postupujte podle Obrzk 1 a 2. - Pokud mte k dispozici ti feritov jdra, postupujte podle Obrzk 1 a 3. - Pokud jsou pouita tyi feritov jdra, postupujte dle obrzk 1, 2 a 4 (1). - Pokud je pouito pt feritovch jader, postupujte dle obrzk 1, 3 a 4 (1). - Pokud je pouito est feritovch jader, postupujte dle obrzk 1, 3 a 4(2). yy optimln pipojen pouvejte kabely HDMI Pro a zazen USB s rmekem, kter m tlouku men ne 10 mm a ku men ne 18 mm.(S vjimkou 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 47LK95**, 42/50PT45**)

*A *B

10 mm 18 mm

MONT A PPRAVA

9

Dokupuje se zvlU samostatn dokupovanch poloek me v zjmu zlepen kvality dojt bez pedchozho upozornn k pravm nebo zmnm. Ve vci nkupu tchto poloek se obrate na prodejce. Zazen pracuje pouze s kompatibilnm plazmovm televizorem, televizorem LED LCD nebo televizorem LCD od spolenosti LG.Pouzeplazmovtelevizor PouzetelevizorLCD/LEDLCD

Brle 3D (AG-S230, AG-S250, AG-S270 : Pouze modely 3D)1

Brle FPR 3D1 (AG-F2** : Pouze modely 3D)

Nzev nebo technick een modelu se me zmnit z dvodu zdokonalen funkc produkt nebo zmny uritch okolnost nebo uplatovanch zsad ze strany vrobce.

ESKY CS

Sousti a tlatkaPOZNMKAyy Televizor me bt za elem spory elektrick energie uveden do pohotovostnho reimu. Pokud nebude televizor del dobu pouvn, ml by bt vypnut, co pispje ke snen s