návod - televize lg plazma 42pq6000 cze

Download Návod - Televize LG Plazma 42PQ6000 Cze

Post on 18-Nov-2014

2.566 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nvod - Televize LG Plazma 42PQ6000 Cze

TRANSCRIPT

esky

Plazmov televizor

UIVATELSK PRUKAPlazmov televizory42PQ10** 50PQ10** 42PQ11** 50PQ11** 42PQ20** 50PQ20** 42PQ30** 50PQ30** 42PQ60** 50PQ60** 50PS20** 50PS30** 50PS60** 60PS40**

Ped pouvnm vaeho zazen si prosm peliv pette tuto pruku. Uschovejte ji pro pozdj pouit. Zapite si slo modelu a vrobn slo pstroje. Na ttku pipevnnm k zadnmu krytu naleznete informace, kter muste sdlit svmu prodejci, budete-li potebovat servis. Model : Sriov .:

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodnmi znmkami nebo registrovanmi obchodnmi znmkami spolenosti HDMI Licensing LLC.

PSLUENSTVZkontrolujte, zda bylo s televizorem dodno nsledujc psluenstv. Pokud njak psluenstv chyb, kontaktujte prodejce tohoto zazen.

PSLUENSTV

Uveden obrzek se me liit od skutenho televizoru.ENERAV V

GY SAV

ING

MO DE

PO W ERENER GY

RAT IO

SAVIN G

LIS T

Owner's ManualME NUQ.M EN U

M UT E

Q.V IEW

neboRETU RNIN FOi

FR

EE

/ EX

ZE

IT

GU ID E MA R FA K V

Uivatelsk pruka

baterie

Sov kabel

x2 x4

Sov kabel

rouby pro podstavec

Ochrann kryt (G str.8)

(G str.8)(s vjimkou 60PS40 **)

Drk kabelu (G str.8)

Feritov jdro(Tato poloka nen dodvna se vemi modely.)

Drk kabel (G str.8)(pouze 60PS40**)

Konzola pro pipevnn na stnu (prodvan samostatn)

Tato poloka nen dodvna se vemi modely.

Letic hadk Slou s itn obrazovky.AW-50PG60MS (s vjimkou 60PS40**) AW-60PG60MS (pouze 60PS40**)Pokud je na vnjm povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setete pouze hadkem urenm k itn vnjho povrchu vrobku Pi odstraovn nestrejte skvrnu pli hrub. Dejte pozor, abyste nevyvinuli plin tlak. Me zpsobit pokrbn nebo zmnu zabarven.

Pouit feritovho jdra (Tato poloka nen dodvna se vemi modely.) Feritov jdro je mon pout ke snen elektromagnetickho vlnn pi pipojen napjecho kabelu. m ble zsuvce je feritov jdro umstno, tm lpe. Zstrku zasute zcela do zsuvky.

1

OBSAHPSLUENSTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PPRAVAOBSAH OVLDN NA ELNM PANELU . . . . . . . . 4 INFORMACE O ZADNM PANELU . . . . . . . 6 Rozloen podstavce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ZADN KRYT PRO USPODN VODI 8 Instalace s podstavcem na stolku . . . . . . . . 8 Rady pro sprvnou instalaci . . . . . . . . . . . . 9 Mont na ze: Horizontln instalace . . . . . . 9 Pipojen antny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 OTON STOJAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SEZNAM VSTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 DATOV SLUBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 INPUT LABEL (VSTUPN TTEK) . . . . . . . 49 AV MODE (REIM AV) . . . . . . . . . . . . . . . . 50 SIMPLE MANUAL (STRUN PRUKA) 51 Initializing (Inicializace obnoven vchozho nastaven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

PRCE SE ZAZENM USBPipojovn zazen USB . . . . . . . . . . . . . 53 SEZNAM FOTOGRAFI . . . . . . . . . . . . . . 54 SEZNAM HUDBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 MOVIE list (Seznam film) . . . . . . . . . . . .61 Registran kd DivX . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

NASTAVEN EXTERNCH ZAZENNASTAVEN PIJMAE HD . . . . . . . . . . . 11 Nastaven pehrvae DVD . . . . . . . . . . . 13 Nastaven videorekordru . . . . . . . . . . . . . 16 VLOEN MODULU CI . . . . . . . . . . . . . . . . 19 NASTAVEN DIGITLNHO ZVUKOVHO VSTUPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 NASTAVEN JINCH ZDROJ A/V . . . . . . 20 Vstup USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nastaven potae . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Nastaven obrazovky pro reim potae . 24

EPG (Elektronick prvodce poady) (V DIGITLNM REIMU)- Zapnut / vypnut EPG . . . . . . . . . . . . . 67 - Vbr programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - Funkce tlatek v reimu prvodce NOW/NEXT (Nyn/Dal) . . . . . . . . . 68 - Funkce tlatek v reimu osmidennho prvodce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - Funkce tlatek v reimu zmny data . . 69 - Funkce tlatek v poli rozenho popis 69 - Funkce tlatek v reimu zadvn zznamu/pipomnky . . . . . . . . . . . . . 70 - Funkce tlatek v reimu seznamu asovae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

SLEDOVN TELEVIZE / VBR PROGRAMFunkce tlatek na dlkovm ovladai . . . . 28 Zapnn televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Inicializace nastaven . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Volba programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nastaven hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 QUICK MENU (RYCHL NABDKA) . . . . . 33 Vbr a nastaven nabdek OSD . . . . . . . . 34 Automatick ladn program . . . . . . . . . 35 Run ladn program (V DIGITLNM REIMU) . . . . . . . . . . . . . 36 Run ladn program (V ANALOGOVM REIMU) . . . . . . . . . . . 37 prava programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 DIAGNOSTICS (Diagnostika) . . . . . . . . . . 43 CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Zobrazen seznamu program . . . . . . . . . 45

NASTAVEN OBRRAZUNASTAVEN VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 spora elektrick energie / SPORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 PEDDEFINOVAN NASTAVEN OBRAZU - Reim obrazu-uivatelsk . . . . . . . . . . . . . 74 RUN PRAVA OBRAZU - Reim obrazu-uivatelsk . . . . . . . . . . . . . 75 TECHNOLOGIE VYLEPEN OBRAZU . . . . 76 Pokroil ovldn obrazu . . . . . . . . . . . . . . 78

2

PICTURE RESET (VCHOZ NASTAVEN OBRAZU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Metoda ISM (Minimalizace lpn obrazu) . . 82 Ukzkov reim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Nastaven reimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

TELETEXTZapnut / vypnut . . . . . . . . . . . . . . Jednoduch teletext (SIMPLE Text) Nejlep teletext (TOP Text) . . . . . Rychl teletext (FASTEXT) . . . . . . . Speciln funkce teletextu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 105 105 106 106

OBSAH

NASTAVEN ZVUKU A JAZYKAAUTOMATICK VYROVNN HLASITOSTI 85 PEDDEFINOVAN NASTAVEN ZVUKUSOUND MODE (REIM ZVUKU) . . . . . . . . 86 PRAVY NASTAVEN ZVUKU-UIVATELSK REIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 CLEAR VOICE (IST HLAS) . . . . . . . . . . 88 Nastaven vyven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 NASTAVEN ZAPNUT A VYPNUT REPRODUKTOR TELEVIZORU . . . . . . . 89 VOLBA DIGITLNHO ZVUKOVHO VSTUPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 AUDIO RESET (RESETOVN ZVUKU) . . 91 Zvukov popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 I/II - Stereo / duln pjem (Pouze v analogovm reimu) . . . . . . 93 - Pjem NICAM (Pouze v analogovm reimu) . . . . . . . . 94 - Vbr vstupu zvuku reproduktor . . . . . 94 Volba jazyka/zem nabdky na obrazovce . 95 LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITLNM REIMU) . . . . . . . 96

DIGITLN TELETEXTTELETEXT V RMCI DIGITLN SLUBY 107 TELETEXT V DIGITLN SLUB . . . . . . 107

DODATKYEEN PROBLM . . . . . . . . . . . . . . . . 108 drba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Technick daje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kd IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Nastaven externho dcho zazen . . . 115

NASTAVEN ASUNastaven hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 NASTAVEN AUTOMATICKHO ZAPNUT A VYPNUT . . . . . . . . . . . . . . . . 98 NASTAVEN ASOVAE VYPNUT . . . . . . 99

RODIOVSK ZMEK A KLASIFIKACENastaven hesla a zamknut systmu . . . 100 BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 RODIOVSK ZMEK . . . . . . . . . . . . . . . 102 Blokovn vstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Zmek Klves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3

PPRAVAOVLDN NA ELNM PANELU

Uveden obrzek se me liit od skutenho televizoru.

UPOZORNNG

Pokud nen mon zapnout televizor pomoc dlkovho ovldn, stisknte knoflk hlavnho napjen na pstroji.(Je-li vypna vypnut, televizor nen napjen a nen mon jej zapnout pomoc dlkovho ovladae.)

INPUT

PPRAVA

42/50PQ1 **, 42/50PQ30**, 50PS30** 1Oknko pjmu paprsk z dlkovho ovladae Inteligentn senzorUpravuje obraz podle podmnek v mstnosti.

(s vjimkou 42/50PQ11**) Indiktor napjen/pohotovostnho reimu V pohotovostnm reimu svt erven. Po zapnut televizoru svt mode.

INPUTINPUT INPUT

MENUOKMENU

OKP POWER

PPOWER (Tlatko)

INPUT MENU (Vstup)MENU

(Nabdka)OK

OK

VOLUMEP POWER

PROGRAMME

42/50PQ10**, 42/50PQ20**, 50PS20**MENU

Upravuje obraz podle OK podmnek v mstnosti.

Inteligentn senzor (s vjimkou 42/50PQ10**)P POWER

Oknko pjmu paprsk z dlkov ho ovladae

Indiktor napjen/pohotovostnho reimu V pohotovostnm reimu svt erven. Po zapnut televizoru svt mode.

INPUT

MENU

OKINPUT MENU OK

PP

INPUT (Vstup)

MENU (Nabdka)

OK

VOLUME

PROGRAMME

POWER (Tlatko)

4

42/50PQ60**, 50PS60**P

PROGRAMME

PPRAVA

P

VOLUME OKOK

Oknko pjmu paprsk z dlkovho ovladae

Inteligentn senzorUpravuje obraz podle podmnek v mstnosti.MENU

MENU (Nabdka) INPUT (Vstup)INPUT

Indiktor napjen/pohotovostnho reimu V pohotovostnm reimu svt erven. Indiktor nesvt, piem televizor zstv zapnut.

POWER(Tlatko)

T

MENU

OK 60PS40**

P

POWER

Oknko pjmu paprsk z dlkovho ovladae P