istarski zavičajni zavičajni kviz „Ča je ča“, ... „krasna zemljo“ predstavlja...

Download Istarski zavičajni  zavičajni kviz „Ča je ča“, ... „Krasna zemljo“ predstavlja kombinaciju testa čija su pitanja vezana su uz povijest Istre u 19

Post on 13-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Istarski zaviajni kviz Krasna zemljo

  Quiz regionale Istriano Meraviglioso paese

  bilten / bollettino

  Pore / Parenzo, 30. 9. 2011.

 • 2 Istarski zaviajni kviz Krasna zemljo / Quiz regionale Istriano Paese Meraviglioso - 30. 9. 2011.

  Na zaviajni kviz prijavila sam se jer mi se svia tema i jer me zanima kakvo e to biti iskustvo.

  Mi sono presentata al Quiz regionale perch il tema mi piace e sono molto curiosa che cosa porta la nuova esperienza.

  Roena sam u Istri, tonije u Puli, i smatram da svi koji

  vole svoj zaviaj moraju poneto znati o njemu pa sam tako i ja krenula u istraivanje povijesti Istre. Svaki put kada netko neto govori o Istri, paljivo sluam, nekada ak i zapiem kako bi to bolje sve to zapamtila.Ja mislim kako bih kroz igru i uenje mogla nauiti jo vie od onoga to ujem od raznih pria i kako bi to bilo vrlo korisno za mene jer sam ja osoba koja je roena u Istri i koja voli i potuje svoj rodni kraj.

  Sono nata in Istria, a Pola, sono dell oppinione che tutti quelli che amano il loro paese devono sapere qualcosa su di esso, perci mi sono data allesplorazione della storia dellIstria. Ogni volta quando si parla dellIstria, ascolto con attenzione e me lo segno pure per poter memorizzare al meglio. Penso che attraverso il gioco e lo studio posso imparare di pi di quello che sento dalle storie raccontate, e che per me questo sar molto utile, siccome sono nata in Istria, amo e stimo il mio Paese.

  Na kviz sam se prijavila jer kada budem u javnosti pitana o svom zaviaju elim ga to bolje i opirnije prikazati. Oekujem usvojiti to vie znanja uz igru i zabavu.

  Mi sono presentata al quiz pe-rch quando sar interrogata sulla storia del nostro Paese vo-rrei rappresentarlo al meglio. Attraverso il gioco e il divertimento

  spero di imparare di pi.Volim povijest, a

  osobito povijest Istre. Radujem se to u sudjelovanjem na kvizu imati priliku nauiti jo vie o istarskoj prolosti.

  Mi piace la storia, specialmente la storia dellIstria. Mi rallegra che con la partecipazione al quiz imparer tante cose sulla storia del mio Paese.

 • 3Istarski zaviajni kviz Krasna zemljo / Quiz regionale Istriano Paese Meraviglioso - 30. 9. 2011.

  UVODNE rijei / INTRODUZIONE

  Temelj zaviajnog identiteta je znanje o prolosti i posebnostima svoga kraja, o tradi-ciji i obiajima, o nematerijalnoj i materijalnoj batini. Istra je prebogata ljepotama kojima esto zbog povrnosti, brzine i novih naina ivljenja ne pridajemo dovoljno vanosti iako su upravo te razliitosti ono to obogauje svakoga, jer zamislimo kako bi bilo dosadno kada bismo svi imali ista iskustva i iste stavove.Zaviajni kviz Krasna zemlja djelo je zaljubljenika u poluotok i pravi nain kako u mladim generacijama pobuditi interes za znanjem o vlastitoj povijesti, o mijenama koje su stalnost svakog graninog prostora, o razliitostima koje nas obogauju jer nas motiviraju da promiljamo sebe i drutvo koje nas okruuje. Istarska upanija Regione Istriana i ubudue e podravati projekte poput ovoga koji mladim ljudima pomae u oblikovanju linosti kako bi postali jo bolji ljudi jer samo ovjek koji cijeni sebe i svoje moe u dananjem globaliziranom svijetu potivati tue te traiti prava koja mu pripadaju.

  La base dellidentit regionale la conoscenza del proprio territorio di origine; storia, tradizioni, usi e costumi, ovvero tutto ci che forma il patrimonio materiale e immateriale. LIstria culturalmente ricca, variegata, ma a causa della vita frenetica di oggi, spesso non riusciamo a coglierne la bellezza. E la maggior bellezza dellIstria sta proprio nelle diversit culturali che arricchiscono ognuno di noi. Il quiz regionale Meraviglioso paese opera di chi ama la penisola istriana, ed il modo migliore per risvegliare nei giovani linteresse e la coscienza sulla propria storia, sui costanti cambiamenti che avvengono nei territori di frontiera, e su quelle caratteristiche che ci arricchiscono perch costantemente motivano luomo a pensare a se stesso e alla societ che lo circonda.La Regione Istriana Istarska upanija sosterr anche in futuro progetti di tale profilo, che aiutino a sviluppare una propria identit e ci migliorino come persone, perch soltanto un essere umano che abbia stima di s e della propria cultura pu rispettare il prossimo, esigere i diritti che gli spettano e vivere in armonia con gli altri.

  Patricia Smoljan, proelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehniku kulturu Istarske upanije /

  Assessore dell`Assessorato allistruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana

 • 4 Istarski zaviajni kviz Krasna zemljo / Quiz regionale Istriano Paese Meraviglioso - 30. 9. 2011.

  Radujem se to je pokrenuta inicijativa Istarski zaviajni kviz Krasna zemljo koji e biti prigoda i izazov mnogima za bolje upoznavanje zaviajne prolosti ovoga kraja. estitam entuzijastima koji ulau svoje sile uma i srca da bi se kod naih mladih, koji su izloeni mnogim utjecajima velikoga svijeta, potaklo istraivanje i upoznavanje bogatstva nae prolosti. to dublje srastemo s duhovnim korijenima zaviaja, to emo biti stabilniji u svom stavu i identitetu, to ponosniji na bogatstva duha koja smo batinili i koja nas ispunjavaju i oplemenjuju.

  Mi rallegra che si sia avviata liniziativa del quiz regionale Meraviglioso Paese, che per molti sar un occasione e una sfida per conoscere al meglio la storia del loro paese. Mi congratulo con gli entusiasti che danno ogni loro sforzo possibile per i nostri giovani, i quali sono sotto la pressione del grande mondo, e con ci stimolano linteresse per conoscere la ricchezza della storia del nostro paese. Crescendo con le radici spirituali del nostro paese, saremo pi stabili nella propria identit e orgogliosi della ricchezza che abbiamo ereditato e che ci soddisfa e esalta.

  Mons. Ivan Milovan, biskup poreki i pulski / vescovo di Parenzo e Pola

 • 5Istarski zaviajni kviz Krasna zemljo / Quiz regionale Istriano Paese Meraviglioso - 30. 9. 2011.

  ZATO zaviajni kviz? / PERCH il quiz regionale? Kviz Krasna zemljo projekt je Daniela Bogeia, profesora povijesti i geografije u Pazinskom kolegiju klasinoj gimnaziji, voditelja SV-a nastavnika povijesti u S I i predsjednika KDPDI-a, i mene, koja predajem povijest u O Stoja, a voditeljica sam SV-a uitelja povijesti u O I. Poticaj ovom projektu jest zaviajni kviz a je a, koji se ve niz godina odrava u organizaciji nastavnika Primorsko-goranske upanije. Krasna zemljo predstavlja kombinaciju testa ija su pitanja vezana su uz povijest Istre u 19. stoljeu te terenskih zadataka vezanih uz podruje grada Porea. Kviz je dio programa obiljeavanja 150. godinjice osnutka Istarskog pokrajinskog sabora.

  Il quiz Paese Meraviglioso un progetto del professore Daniel Bogei e mio. Il professor Bogei il professore di storia e geografia In Pazinski kolegij klasina gimnazija, dirigente dellAttivo regionale di storia per la regione Istriana per le scuole superiori e il preside della Societ Cattolica degli educatori dellIstria. Io insegno storia nella Scuola elementare media Stoja a Pula e sono la dirigente dellAttivo regionale di storia per le scuole elementari medie. Il movente di questo nostro progetto il quiz regionale a je a, che da anni opera in organizzazione degli insegnanti della Regione Primorsko goranska. Il quiz Meraviglioso Paese rappresenta una combinazione del test, nel quale le domande sono legate alla storia del Istria nel XIX secolo con le domande sul campo legate alla citt di Pore Parenzo. Il Quiz fa parte del programma di celebrazione del 150 anniversario del Consiglio regionale istriano.

  Cilj projekta jest popularizacija zaviajne povijesti, a dugorono i zaviajne nastave i zaviajnosti. U tom smislu, iako ovogodinji kviz pokreemo temom iz povijesti zaviaja, elja nam je s vremenom ukljuiti i druge aspekte zaviajnosti. Jedna od specifinosti ovoga kviza jesu terenski zadaci i mogunost internetskog pristupa literaturi i oglednim testovima. Kljunu ulogu u realizaciji ovog projekta odigrali su, kao i uvijek, entuzijasti. Ovom prilikom elim od srca zahvaliti kolegama: Sonji Bani, Igoru Dobriu, Orijani Paus, Neli Peteh, Kristini Varda, Sandri Zohil i svima onima koji su na bilo koji nain doprinijeli ostvarenju zaviajnog kviza. Posebnu zahvalnost dugujemo Istarskoj upaniji i njenom Upravnom odjelu za kulturu na elu s proelnikom Vladimirom Torbicom jer su prepoznali i financijski poduprli projekt. Isto tako zahvaljujemo Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehniku kulturu Istarske upanije na elu s Patricijom Smoljan. Zahvalu upuujemo Srednjoj koli Mate Balote Pore, Osnovnoj koli Pore i Pazinskom kolegiju klasinoj gimnaziji Pazin, Porekoj i Pulskoj biskupiji. Nadamo se da e i naa nastojanja oko 2. zaviajnog kviza, koji povodom 200. obljetnice roenja biskupa Jurja Dobrile planiramo realizirati u jesen 2011., biti prepoznate i podrane.

  Lo scopo del progetto divulgare la storia della Regione e a lunga data divulgare la storia della Regione attraverso le lezioni di storia nelle scuole, cio dare limportanza a tutti gli aspetti legati allla Regione (arte, storia, letteratura). Le caratteristiche di questo Quiz sono le domande sul campo e laccesso alla letteratura e ai test di prova via Internet. Un grande e importante ruolo nella realizzazione del Quiz, come sempre hanno avuto gli entusiasti. In questa occasione vorrei ringraziare i colleghi: Sonja Bani, Igor Dobri, Orijana Paus, Nela Peteh, Kristina Varda e Sandra Zohil, e a tutti gli altri che in qualsiasi modo hanno dato il loro contributo nella realizzazione del Quiz. Un ringraziamento speciale dobbiamo alla Regione Istriana e all Assessorato alla cultura e allAssessore, il signor Vladimir Torbica, perch hanno riconosciuto e in modo finanziario hanno sostenuto il progetto. Allo stesso modo ringrazio lAssessorato allistruzione , lo sport e la cultura tecnica e la signora Patrizia Smoljan. R

Recommended

View more >