İsmmmo mesleki gelişmeleri İzleme kurulu

Download İSMMMO  Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu

Post on 31-Dec-2015

72 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kayıtlı Elektronik Posta. Elektronik İmza. İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu. Elektronik tebligat : MADDE 7/a -  (Ek madde : 11/1/2011-6099/3 md.)   Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1

SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme KuruluElektronik mzaKaytl Elektronik Posta

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu27201 Sayl Tebligat Kanunu Elektronik tebligat:

MADDE 7/a -(Ek madde: 11/1/2011-6099/3 md.)Tebligata elverili bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yaplmasn isteyen kiiye, elektronik yolla tebligat yaplabilir.Anonim, limited ve sermayesi paylara blnm komandit irketlere elektronik yolla tebligat yaplmas zorunludur.

Elektronik yolla tebligat, muhatabn elektronik adresine ulat tarihi izleyen beinci gnn sonunda yaplm saylr.Bu maddenin uygulanmasna ilikin usl ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu319 Ocak 2013CUMARTESResm GazeteSay : 28533ELEKTRONK TEBLGAT YNETMELMADDE 7(1) Anonim, Limited ve sermayesi paylara blnm komandit irketlere, elektronik yolla tebligat yaplmaszorunludur. Gerek kiiler ve dier tzel kiiler elektronik tebligattan istee balolarak yararlanr.

(2) Kendilerine yalnzca elektronik yolla tebligat yaplmaszorunlu olan muhataplarn, tebligatkarmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yaplmasgereken muhataplara, elektronik tebligatn zorunlu bir sebeple yaplamamashlinde, Kanunda belirtilen dier usullerle tebligat yaplr. Bu tebligatta ayrca, mteakip tebligatlarn elektronik ortamda yaplacabildirilir.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu4KAYITLI ELEKTRONK POSTA (KEP) NEDR?Kaytl Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geerli ve teknik olarak gvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

KEP, e-imza ve zaman damgas kullanlarak, bir elektronik postann iletildiini garanti altna almay, gnderen ve alan taraflarn kim olduklarnn bilinmesini, gnderilen iletinin ne olduunun, ieriinin bakalarnca deitirilmediinin ve gnderim zamannn kesin olarak tespit edilmesini salamaktadr.

KEP, elektronik posta yoluyla yasal geerli ve teknik olarak gvenli bir ekilde e-belge paylamn salayabilen ve bu ilemlerle ilgili kesin delil salayabilen tek aratr.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu5Standart E-Posta

??Gnderici ve Alc Kimlikleri Belli DELDR.26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu6Sep / Standart E-posta iletisinde;

Veri btnl yoktur, gnderilen ierikler deitirilebilir.

Kimlik dorulanamaz.

Alnma veya yollanma zaman inkar edilebilir.

Yasal adan delil olarak kabul edilemez.

Standart Elektronik Posta (SEP) kalemle yazlm bir kartpostal gndermeye benzer.26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu7

Gnderici ve Alc Kimlikleri BellidirKaytl Elektronik Posta26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu8

Gnderim, teslimve okunma zaman kayt altna alnr.erik btnl korunur.26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu9

Uyumazlk durumunda hukuken geerlidir.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu10SEP/Standart E-PostaKEP/Kaytl E-Posta

Kesin Kimlik TespitiXKesin Teslim GvenliiXTeslimat TarihiXerik GvenliiXGizlilikXHukuken Geerlilik/KantX26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu11

Kaytl e-postanz hazrlayn ve dijital imzanzla kimliinizi dorulayn.HAZIRLASize den e-posta ieriinizi oluturmak,

Alcnn kaytl e-posta adresini bilmiyorsanz,KEP Rehberinden alcnn adresini bulup e-postanz gnderin.GNDERelektronik imzanz ile kimliinizi dorulayp gndermek.

KEP sistemi ile gnderilene-postann teslim edilme, okunma zaman veierik btnl bilgilerini sistemden takip edin.TAKP ETDaha sonrasnda gnderinizin teslim edilmesi, okundu bilgisinin alnmas ve ierik btnlnn korunmas artk TNB KEPin grevi.

KEPahsen ulatrlmas gereken,

ahen mi ulatrmam gerekiyor?

ahsen ulatrlmas gereken,Ulatndan emin olmak istediiniz,

KEPUlatndan emin olmam ne kadar nemli?

ahsen ulatrlmas gereken,Ulatndan emin olmak istediiniz,erik btnl korunmas gereken,

KEPGnderdiim ierii ileride ispat etmem gerekir mi?

ahsen ulatrlmas gereken,Ulatndan emin olmak istediiniz,erik btnl korunmas gereken,Anlamazlk konusu olabilecek tm iletiler.

KEPGnderimim muhtemel bir anlamazlk konusu olabilir mi?

Bu sorulardan herhangi birine cevabnz EVET ise KEP kullanmalsnz.

Gndericinin KEP AlanAlcnn KEP AlanZamandan kazann, maliyeti drnKat tketiminden kurtulunGvenle gnderinKep letisi hazrlamaAdres Defteri SorguElektronik imza ile gnderi

Kullanc dorulama gvenlik kontrolZarflama, imzalama, zaman damgalama ve gnderim1. Gnderi Alnd Onay3. Gnderi okundu onayzgnlk btnlk elektronik imza gvenlik kontrolleriAlcnn E-posta kutusu2. Gnderi Teslim onay

Elektronik imza dorulama

KEP Sistemi Nasl alr?

Gndericinin E-posta kutusuLogin : E-imza Mobil imza KAYITLI ELEKTRONK POSTA SSTEMNE LKN USULVE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

MADDE 12 Kaytl elektronik posta hesabnn kontrol edilmesi(1) Hesap sahibinin ya da ilem yetkilisinin, KEP hesabna erierek gelen iletileri kontrol etmesi esastr.

(2) Mcbir sebep hlleri dnda KEP hesabna eriilmemesi durumunda o ign iinde gelen iletinin ertesi ign hesap sahibine ulat ve okunduu kabul edilir.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu20Teslimat ve Okunma GarantisiGnderi Btnlnn KorunmasTarafsz Yasal Koruma ve Gvence

Fayda

KEP SSTEM LE YAPILABLECEK LEMLERKEP sistemiyle resmi, zel ve ticari her trl belge veya yaz kurum, kurulu ve ahslar arasnda elektronik olarak gnderilip alnabilecek, baka bir deyile yasal geerli olarak elektronik yazma ve bildirim (beyanname, bildirge, bavuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yaplabilecektir.

irketler ile gerek kiiler arasnda ve kurum ii her trl yazma, belge paylam, szleme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon grme dkmleri, banka talimatlar, hesap ekstreleri, kredi kart ekstre gnderimleri, sipariler, ihale teklifleri, e-ticaret ilemleri gibi saysz alanda kullanlmaya balanacaktr.

Kullanclar tarafndan istendii takdirde, iletiimin gizlilii salanarak gvenli haberleme ve elektronik belgelerin gvenli bir ortamda saklanmas da KEPHS tarafndan verilecek katma deerli hizmetleri ile mmkn olabilecektir.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu22

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu23KEP Hizmet Salayclar26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu24MESLEK MENSUPLARI26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu25LETMELER26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu2626.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu27Elektronik mza olmadan KEP gnderebilir miyim?

Hayr. KEP gnderimi iin e-imza kullancs olmalsnz. (GNDER / AL)

E-mza kullanmyorsanz sadece size gnderilen KEP gnderilerini alabilirsiniz. (SADECE AL)

Elektronik mza Nedir?5070 sayl Elektronik mza Kanununda;

Gvenli elektronik imza, elle atlan imzaya edeer kabul edilmi ve elektronik imza ile oluturulmu verilerin senet hkmnde olaca belirtilmitir.

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu28

Elektronik mza Nedir?E-imza,elle atlan imza ile ayn hukuki geerlilie sahiptir.E-imza, elektronik ilemlerde gnderilen bilginin yolda deimediini, gnderen kiiye ait olduunu ve inkar edilemeyeceini garantiler.E-imzaelektronik ortamda gerekleen ilemlerde kiilerin kimlik bilgilerinin doruluunu garantiler.E-imzagerek kiiler adna oluturulur. Kurum adna e-imza oluturulamaz.26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu29

TTK da Elektronik mzaYTTK ya gre ticaret irketleri ile gerek ve tzel kii dier tacirlere ilikin olarak, Kanunun zorunlu tuttuu btn ilemler elektronik ortamda gvenli elektronik imza ile de yaplabilecek, bu ilemlerin dayana olan belgeler de ayn usulle elektronik ortamda dzenlenebilecektir .(TTK, m.1526/f.3).26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu30

TTK da Elektronik mzaKonimentonun, tama senedinin ve sigorta poliesinin imzas elle, faksimile bask, zmba, stampa, sembol eklinde mekanik veya elektronik herhangi bir ara ile de atlabilecei ve dzenlendikleri lke kanunlarnn izin verdii lde bu senetlerde yer alacak kaytlarn el yazs, telgraf, teleks, faks ve elektronik dier aralarla yazlabilecei, oluturulabilecei ve gnderilebilecei hkm altna alnmtr. TTK, m.1526/f.2).26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu31

TTK da Elektronik mzaTacirler arasnda, dier taraf temerrde drmeye, szlemeyi feshe veya szlemeden dnmeye ilikin ihbar veya ihtarlargvenli elektronik imzaile yaplabilecektir. (TTK, m.18/f.3) Cari hesap bakiyesinin belirlenmesi ile ilgili bildirimler de gvenli elektronik imzaile yaplabilecektir (TTK, m.94/f.2)26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu32

Elektronik mza ile ne yaplamaz!Ancak kanunlarn resmi ekle veya zel bir merasime tabi tuttuu hukuki ilemler ile teminat szlemelerinin gvenli elektronik imza ile gerekletirilemeyecei hkme balanmtr.

Kanunlarn merasimi ya da nc taraflarn ahitliini gerek grd emlak alm satm, veraset ve intikal, evlenme gibi ilemler

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu33

E-mza Kullanm AlanlarElektronik mza Kullanm Alanlar

Kamu Gzetim Kurumu Bavuru ilemleri Bireysel ve Kurumsal Bankaclk ilemleri T.C.Vatanda Kimlik Dorulama SistemiD Ticaret Mstearl UygulamalarGmrk ve Ticaret Bakanl UygulamalarSalk Bakanl UygulamalarKamu hale Kurumu UygulamalarEnerji Piyasas Denetleme Kurulu UygulamalarGmrk Mstearl UygulamalarKOSGEB UygulamalarTrk Patent Enstits Uygulamalarevre Bakanl UygulamalarTbitak Uygulamalar Ulusal Yarg A Projesi

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu34

E-mza salayan kurumlar Turktrust (SMMMO Anlama)E-GuvenE-Tugra

26.1.2014SMMMO Mesleki Gelimeleri zleme Kurulu35