informatieavond groep 3 a

Download Informatieavond groep 3 a

Post on 13-Aug-2015

234 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Werkwijze groep 3 2014 - 2015
 2. 2. Algemene punten van schoolbelang Visie Mariaschool & Human Dynamics Welke punten zijn voor de Mariaschool belangrijk: Goed pedagogisch klimaat: veiligheid, respect, goede sfeer t/m groep 4 spreken wij niet over pesten, maar omgaan met elkaar. In het begin van het jaar spreken we regels af om de kinderen te leren hoe het best met elkaar om te gaan Uitgaan van Verschillen Zelfverantwoordelijkheid Samenwerken
 3. 3. De nieuwe schoolgids staat op de website De gang is een werkplek! Gelieve er op te letten wanneer u zich hier tijdens schooltijd bevindt
 4. 4. Even voorstellen Ada van Meurs & Anke Allard Wilma van Kester, vrijwilliger van de vacaturebank, op donderdag voor de beide groepen 3 Therese Koop, klassenassistent op vrijdag Meester Michael gymleerkracht op maandag
 5. 5. Karin Dame. Is de I.B-er van onze school, voor alle groepen. Specialist op gebied van externe zaken. Onderzoeken Contacten met S.M.W. Verwijzing speciaal basisonderwijs Rugzakleerlingen Etc.
 6. 6. Voor de goede gang van zaken deur s ochtends open om 08.35 uur De kinderen komen zelfstandig de school in. Ouders komen alleen naar binnen wanneer er iets belangrijks te melden is aan de leerkracht. om 08.45 uur begint de les om 12.00 uur komen de kinderen naar buiten op woensdag is dit om 11.45 uur
 7. 7. v.v. voor de goede gang van zaken Er is een telefoonketen voor bijzondere situaties Het is belangrijk dat u het juiste e-mail adres doorgegeven hebt. Wanneer er iets is, laat het de leerkracht weten!!Wanneer er iets is, laat het de leerkracht weten!! (Via mail voor 7 uur of een briefje)(Via mail voor 7 uur of een briefje)
 8. 8. Handig om te weten Zakdoekjes in het laatje Eten en drinken in de bakken Mogelijkheid om te abonneren op schoolmelk/optimel Dins- en donderdag zijn zogenaamde gruitdagen, de kinderen mogen in de pauze alleen groente en/of fruit eten (bakjes a.u.b. zo beperkt/klein mogelijk) Alleen het hoog nodige in de laatjes Geen onnodige zaken meenemen Eerste half uur niet naar de w.c
 9. 9. v.v. handig om te weten Na iedere vakantie luizencontrole Indien nodig krijgen de kinderen na een leerstofkern een veilig&vlot boekje mee naar huis om te oefenen Nagekeken werk Niet alles wordt door de leerkracht nagekeken, maar wel gecheckt!!
 10. 10. Vragen? Iets te vragen of niet duidelijk en belangrijk? Vraag het de juf Het liefst na schooltijd Klassenouder niet voor problemen of klachten Klassenouder groep 3a moeder van Yannick en moeder van Tim
 11. 11. Kind afwezig of verlof Verlof aanvragen bij directie via formulier Dokter, tandarts e.d. van te voren doorgeven Ziek, voor half negen doorgeven a.u.b.
 12. 12. Bekijken van het werk Werk bekijken van de kinderen op de inloopuurtjes is om werk van het eigen kind, samen te bekijken Vragen over werk of kind, maak een afspraak!!
 13. 13. Helpen in de klas? Structureel Op de computer Flitsen aan het begin van een schooltijd Rekenen do. 09.00-10.00 uur Taal verschillende momenten in de week hierover komt een brief Verkeer Dinsdag 7 april (fietsles) Vrijdag in juni (wandelles) hierover komt een brief
 14. 14. v.v. Helpen in de klas Crea-ochtenden woensdagochtend 10 december 2014 18 maart 2015 Incidentele activiteiten Via brief(je)/nieuwsbrief/e-mail
 15. 15. Gezocht!!!!!!!! Mensen die de groep overblijfouders willen versterken Deze groep bestaat voor het grootste deel uit ouders van oud leerlingen Wanneer deze mensen er mee ophouden hebben we een groot probleem Blijft uw kind ook over, denk er dan eens goed over na of u niet n keer in de week over kunt/wilt blijven zodat het overblijven bestaansrecht blijft houden
 16. 16. Remedial teaching Extra hulp, wanneer dat nodig blijkt te zijn In de klas van eigen leerkracht of een ander Buiten de klas van een ander Op cognitief of motorisch gebied Tijdsduur Kortstondig, wordt niet gemeld Langdurig wordt gemeld bij de ouder/verzorger Klimop-klas wordt gedraaid door Juf Janneke Kinderen die meer begaafd zijn Kinderen die extra begeleiding nodig hebben
 17. 17. Groep drie is niet leuk! De eerste maanden.
 18. 18. Vakken Taal/lezen Veilig Leren Lezen werkt met verschillende niveaus maan, maan/ster, maan/raket, zon Rekenen Wereld in getallen Schrijven Pennenstreken Catechese Trefwoord Biologie Leefwereld Verkeer Verkeers-educatie-pakket Sociaal emotionele ontwikkeling Goed gedaan Expressie vakken: Handvaardigheid/tekenen/muziek/ dans & drama Engels (proeven aan) Take it easy
 19. 19. Extra informatie betreffende lezen Belangrijk vl voor te lezen thuis en regelmatigBelangrijk vl voor te lezen thuis en regelmatig boekjes op niveau uit de bibliotheekboekjes op niveau uit de bibliotheek samensamen tete lezenlezen.. Maak er, iedere dag, een gezellig moment van.Maak er, iedere dag, een gezellig moment van. Ook al is het maar 10 minuten!!!!!Ook al is het maar 10 minuten!!!!! Letters benoemen zoals ze klinken.Letters benoemen zoals ze klinken. Niet teveel aandacht schenken aan vieze c.q.Niet teveel aandacht schenken aan vieze c.q. lelijke woorden.lelijke woorden.
 20. 20. Gymnastiek Kleding: - gymbroek + shirt of gympakje - gymschoenen Misschien handig om er op te letten wat voor kleding de kinderen op een gymdag aan hebben. Gymdagen: maandag & vrijdag Op maandag een handdoek omdat de schoolafspraak is dat de kinderen douchen.
 21. 21. Rapport Twee keer per jaar een rapport - 27 januari - 2 juli Twee keer per jaar een spreekuur- avond - 7 of 9 oktober - 17 februari of 4 maart
 22. 22. Einde van de presentatie Bedankt voor het lezen