°†°ndek°ler °†°ndek°ler

Download °‡°NDEK°LER °‡°NDEK°LER

Post on 08-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NDEKLER NDEKLER...........................................................................................................................I KISALTMALAR......................................................................................................................IV GR..........................................................................................................................................1

  I. BLM

  BALKAN KRZLERNDE AVRUPA BRLNN TUTUMU

  A.1990 Sonras Dnemde Balkanlarda lk Sava: Yugoslavyann Paralanmas......11

  1. ATnin Yugoslavya Krizindeki lk Giriimleri.............................................12

  a. AT Troykas.......................................................................................12

  b. Lahey Grmeleri ve Badinter Komisyonu.....................................13

  2. AT iinde Tanma Sorunu.............................................................................15

  3. Yugoslavya Krizinde AT D Politikasnn Deerlendirilmesi....................17

  B. Balkanlarda Yeni Bir Sava Alan: Bosna-Hersek..................................................19

  1. Bosna-Hersek Krizinde ATnin Diplomatik Giriimleri...............................26

  2. Dayton Bar Anlamasna Giden Srete AB Giriimleri.........................26

  3. Bosna-Hersek Krizinde AB D Politikasnn Deerlendirilmesi.................29

  C. Balkanlarn Sorun Kayna: Kosova.......................................................................32

  1. ABnin Kosova Krizindeki Giriimleri........................................................33

  2. Kosovada Barn Salanmasndan Sonraki Srete AB D Politikas......38

  3. Kosova Krizinde ABye ye Devletlerin Tavr...........................................41

  II. BLM

  DAYTON BARI ANTLAMASI SONRASINDA ABNN BALKANLARA YNELK

  GELTRD POLTKALAR

  A. Royaumont Sreci...................................................................................................47

  I

 • B. Blgesel Yaklam Politikas..................................................................................48

  C. stikrar Pakt.............................................................................................................51

  1. stikrar Paktnn erii ve Yaplanmas......................................................52

  2. stikrar Paktnn Siyasi Etki ve Sonular....................................................55

  D. stikrar ve Ortaklk Sreci........................................................................................58

  1. stikrar ve Ortaklk Srecinin levi ve Yaps.............................................58

  a. stikrar ve Ortaklk Antlamalar.......................................................61

  b. stikrar Salama, Gelime ve Yeniden Yaplandrma iin Topluluk

  Yardm.............................................................................................63

  2. stikrar ve Ortaklk Srecinin Geliimi.........................................................65

  a. Zagreb Zirvesi ve Potansiyel Adaylk Kavram.............................66

  b. Makedonya ve Hrvatistann stikrar ve Ortaklk Anlamalarn mzalamas ve Sonrasnda Yaanan Gelimeler................................67

  c. Selanik Zirvesi ile Bat Balkanlarn n Plana k.......................70

  III. BLM

  BATI BALKAN LKELERNN AVRUPA BRL LE LKLER

  A. HIRVATSTAN......................................................................................................77

  1. AB ile Hrvatistan Arasndaki Resmi likinin Tarihesi.............................77

  2. AB ile Hrvatistan Arasndaki likilerin Siyasi Boyutu..............................81

  B. MAKEDONYA.......................................................................................................84

  1. Avrupa Birlii ile Makedonya likilerinin Resmi Boyutu..........................84

  2. Yunanistan-Makedonya likisinin ABye Yansmalar...............................87

  3. Makedonyadaki Sorunlar Karsnda ABnin Tutumu................................90

  C. ARNAVUTLUK......................................................................................................93

  1. AB ile Arnavutluk likilerinin Resmi Boyutu.............................................93

  2. Balkanlarda Arnavut Sorunu Kapsamnda Arnavutluk-AB likileri..........96

  II

 • D. BOSNA-HERSEK...................................................................................................99

  1. AB ile Bosna-Hersek likilerinin Resmi Boyutu.........................................99

  2. AB ile Bosna-Hersek likilerinin Siyasi Boyutu........................................102

  E. SIRBSTAN-KARADA ve KOSOVA................................................................105

  1. AB ile Srbistan-Karada likileri..............................................................106

  2. Kosovann Stats ve Kosovada AB Varl............................................111

  IV. BLM

  AB DI POLTKASINA VE AVRUPA GVENLNE ETKLER

  BAKIMINDAN BATI BALKANLAR

  A. ABnin Genileme Politikas Kapsamnda Bat Balkanlar.....................................117

  B. ABnin Ortak D ve Gvenlik Politikas Kapsamnda Bat Balkan Stratejisi.......121

  C. Transatlantik likilerinde Balkan Faktr.............................................................124

  D. Bat Balkanlarn Avrupa Gvenliine ve AGSPye Etkileri................................129

  1. AGSPnin gelitirilmesinin Bat Balkanlara Yansmas............................130

  2. Bat Balkanlarn Avrupa Gvenlii Hakknda Gsterdikleri.....................133

  SONU...................................................................................................................................136 KAYNAKA..........................................................................................................................140

  ZET.......................................................................................................................................153

  ABSTRACT............................................................................................................................155

  III

 • GR

  Souk Savan sona ermesi, uluslararas ilikilerde dengelerin sarslmasna neden

  olan en nemli olaylarn banda gelmektedir. ki kutuplu sistemin ortadan kalkmas, Avrupa

  ktas zerindeki gvenlik basksn ortadan kaldrarak Avrupann batsnda oluturulmu

  olan Avrupa Topluluklarn yeni araylara ynlendirmitir. Yeni devletlerin ortaya kmas

  ve bu devletlerin Bat tipi ekonomik ve siyasi model benimsemeleri, Avrupada birlik

  oluturma ideali iin karlamaz bir frsat yaratmtr. Avrupa Topluluklar yeni sisteme

  kendini uydurmak ve siyasi birlik kavramn yerletirmek amacyla balatt yenilenme

  srecinden stunlu Avrupa Birlii modeliyle km, ikinci stunu olan Ortak D ve

  Gvenlik Politikas ile Avrupa btnlemesinin siyasi boyutunu salamay hedef edinmi ve

  ODGPyi 1990l yllar boyunca gelitirilerek ekonomik dev, siyasal cce tanmlamasndan

  kurtulmak istemitir. ODGPnin baarl olup olmadnn snava tabi tutulduu yer ise byk

  ounlukla Bat Balkanlar olmutur.

  Avrupa Birlii ve Bat Balkan lkelerinin uluslararas sistemde yerini almas, 1990

  sonrasna ait gelimelerdir. Her ikisinin de gemii 1990 ncesine dayanmasna ramen

  dnem koullar nedeniyle gelitirilemeyen ilikiler, Souk Sava sonras dnemde ina

  edilmeye balanmtr. Yeni sistemin dengeleri ierisinde kendine yol bulmaya alan AB-

  Bat Balkan ilikileri bu nedenle bir ok kez sorunla karlam, sorunlarn zm iin bir

  ok yeni politika retilmi ve sonuta ABnin klasik d politika anlay olan genileme

  sreci ile bir temele oturtulmutur.

  Avrupa btnlemesinin salanmas iin ABnin en etkili d politika arac olan

  genileme, 1990 sonrasnda Merkezi ve Dou Avrupa lkelerine ynelmitir. 2004 ylnda 10

  yeni yeyi bnyesine katarak 25 yeli bir yapya ulaan ABnin 2007 ylnda Romanya ve

  Bulgaristan da iine alarak neredeyse tm Avrupa ktasna yaylmas sz konusudur. ABnin

  1

 • Avrupann tmn iine almasnn nnde ise iki engel bulunmaktadr: Derinleme ve Bat

  Balkanlarn belirsiz durumu. Bu nedenle Bat Balkan lkeleri ile ABnin ilikisi, genileme

  srecinin tamamlanarak AB btnlemesinin salanmas iin nemli bir admdr. Avrupann

  en sorunlu bu blgesinin gelecei, btnlemi Avrupa idealinin srmesi ve ABnin

  blgeye ynelik politikalar, AB siyasi kimliinin inandrcl ile dorudan balantldr.

  AB ile Bat Balkan lkelerinin ilikileri, 1990lar boyunca yaad skntl dnemleri

  atlattktan sonra 2000 ylndan itibaren dzene girmi gibi grnmektedir. Bununla birlikte

  ilikilerin gelecei asndan olumlu bir tablo izilmekte zorlanlmaktadr. Hem ABnin i

  dinamiklerinden kaynaklanan hem de Bat Balkan lkelerindeki mevcut ve muhtemel

  sorunlar olumlu seyreden sreci tersine evirebilir. ABnin geleceine ilikin tartmalar

  yaplrken genileme politikasnn devam edip etmeyecei phelidir. ABnin Bat Balkan

  lkelerini iine almadan bu blgede etkin bir rol oynamas ise ksa vadede mmkn

  grnmemektedir. Bu nedenle ODGPnin gelitirilmesi, ABnin Bat Balkanlar ile ilikisinin

  temelindeki en nemli konulardan biridir. ABnin ODGPyi oluturma srecine Bat

  Balkanlarn etkisi veya tersten bakldnda ODGPnin geliiminin Bat Balkanlara etkisi

  ilikilerin tarihi ve gelecei asndan incelenmesi gereken alanlarn banda gelmektedir. Bu

  kapsamda, Bat Balkanlarda olup bitenin daha iyi anlalabilmesi iin blgenin corafyas ve

  tarihi hakknda bilgi vermek yerinde olacaktr.

  Balkanlar en ksa tanmyla, Avrupa ktasnn gney

Recommended

View more >