export opportunities in azerbaijan (cze language)

Download Export opportunities in Azerbaijan (CZE language)

Post on 12-Feb-2017

234 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prezentace aplikace PowerPoint

Chcete exportovat do zerbjdnu?Festival Exportu 18.6.2015

Ano jedeme dl!Ne - mte 20min na kvu1

#Baku2015

Baku2015 velmi poveden akce, organizan zvldnut, kvalitativn posun Baku na mle dopedu. Infrastruktura! Vidte m v sektoru 303?2

Data

Rozloha:86,6tis km2Obyvatelstvo : 9,5milPodl obyvatel do 26 let in tm 43%Podl hlavnch odvtv na rstu HDP: prmysl 46,3%, stavebnictv 11,8%Tba ropy a zemnho plynu: 42 mil. Tun, resp 30mld m3 (podl na HDP pes 40%, na vvozu 93%)

Zdroj: CzechTrade

Realita

Stroje automatizovanho zpracovn dat jednotky, snmae apodAuta osobn a vozidla motorov pro pepravu osobVozidla motorov pro dopravu nkladnSklo stoln domcensk kuchysk aj zboStroje mechanick Rozvade panely rozvodn stoly aj ovldacTurbiny kola vodn regultorySvtidla reklamy ukazateleNdob a pedmty pro domcnost z porcelnuZdroj: Businessinfo

EkonomikaVroce 2015 sttn rozpoet pot stransferem 13 miliard USD ze Sttnho ropnho fondu, co bude vytvet 53,4 % rozpotovch pjm. Do zerbjdnsk ekonomiky bylo vloni (2014) vloeno 27 miliard USD investic, ztoho 11 miliard USD tvoily zahranin investice, smrovan zejmna do rozvoje ropnho prmyslu. Vrmci rznch sttnch program na podporu zemdlstv bylo vminulm roce poskytnuto 390 milin USD bezronch vr zFondu na podporu rozvoje podnikn. Hlavnm pjemcem byl agrosektor vrmci strategie dosaen sobstanosti ve vrob zkladnch potravin.

Zdroj: Businesssinfo

Aktivity

20142,33739,043-36,706Zdroj: Czechtrade

Mise

Monosti v oblasti ivotnho prosted - itn vody, recyklace a spalovny odpadu, rekultivace zem poznamenanch tbou ropyAlternativnch zdroj energie program 202020 20% energie z obnovitelnch zdroj do roku 2020Zpracovn zemdlsk produkce, pivovary, mlkrny, pekrny, mal zemdlsk technika potravinov sobstanost. Rok 2015 rokem zemdlstv. Pleitosti v budovn agropark.Modernizace pozemnch dopravnch koridor, zejmna ropovod, plynovod, eleznin a dopravn st vetn dostavby a modernizace metra v Baku. Nov terminly a zpracovatelsk prmysl v oblasti ropy a plynu.Vstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitanch zazen projekty Nrodnho fondu na pomoc podnikn pi Ministerstvu pro ekonomick rozvoj - Inovan inkubtory pro zanajc podnikatele.Vrobky tradinch odvtv jako je sklo a kilObrbc stroje

Data

RealitaEkonomikaAktivityMise

Data

RealitaEkontiAktivityMise

#DREAM

Hlavn argumenty

Siln znaka made in Czech republicTradin exportn teritoriumPodpora EB a EGAP (EGAP zvil teritoriln limit na 55mld korun a 13,5 je voln limit nap. Kazachstn 24mld / 20,9mld K data z 09/2014)Vrazn hospodsk rstSnaha o sobstanost v oblasti vroby potravinVelk prostedky z prodeje ropy a plynu a investice sttu do kvality obyvatelstva (kolstv, zdravotnictv a infrastruktura)Dobr dostupnost (pm let Praha Baku 4h letu)Jednac jazyk anglitina/rutina

Monitoring trhu pro vae innostiZajitn podpory a promo pro vae projektyVyhledn vhodnch projekt na teritoriuIndividuln pe a servis domluven osobnch schzek Vyhledn partner pro podporu Vaeho podnikn Pedstaven vaeho projektuAktivn podpora vaeho obchodnho ppadu Osobn kontakty a vztahy Pozvnky na spoleensk akce

Pidejte se k nm!www.czeaze.euSledujte ns na LinkedIN!

Dkuji za pozornostMartin Kouilkouril@czeaze.eu+420 777 343 773