logan manual cze

Download Logan Manual Cze

Post on 10-Sep-2014

65 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Vtejte za volantem svho novho vozidla DACIATento nvod k pouit a drb sdruuje informace, kter Vm umon: co nejlpe poznat svj vz znaky DACIA a za optimlnch provoznch podmnek pln vyut vech technickch zlepen, ktermi je vybaven. doshnout optimlnho provoznho vkonu prostm, avak pesnm dodrovnm pokyn pro drbu, bez plin ztrty asu elit drobnm problmm, kter nevyaduj zsah odbornka. as strven tenm tohoto nvodu Vm bohat vynahrad informace, kter se v nm dozvte, a technick novinky, kter dky nmu objevte. Pokud Vm pesto nebudou nkter body jasn, pro techniky na prodejn st bude potenm poskytnout Vm jakkoli dal informace, kter budete potebovat.

Abychom Vm pomohli ve ten tohoto nvodu, uvdme nsledujc symbol:

pro oznaen rizika, nebezpe nebo bezpenostnho pravidla.

Popis model, kter jsou uvedeny v tomto nvodu, byl vypracovn na zklad technickch charakteristik znmch v dob sepsn tohoto dokumentu. Nvod sdruuje soubor vybaven (sriovch nebo volitelnch), kter pro tyto modely existuj. Jejich ptomnost ve vozidle zvis na verzi, vybranch volitelnch doplcch a zemi prodeje. Stejn tak mohou bt v tomto dokumentu popsna nkter vybaven, kter by se mla objevit v prbhu nsledujcho roku. astnou cestu za volantem Vaeho vozu DACIA.

Koprovn nebo peklad tohoto dokumentu, i kterkoli jeho sti, je bez psemnho svolen DACIA 2004 zakzno.

0.01

Strun pehled Tlak v pneumatikch ............................................................................................. 0.04 Sezen sedadel a msta idie .................................................................. 1.08 1.10 Dtsk zdrn systmy ............................................................................. 1.18 1.25 Svteln kontrolky ..................................................................................... 1.28 1.33 Zvukov a svteln signalizace .................................................................. 1.39 1.42 Odmrazovn a odmlovn ............................................................. 1.43 - 3.06 3.09 Zpsob jzdy pi zbhu ............................................................................ 2.02 2.10 Topen a klimatizace .................................................................................. 3.04 3.11 Oteven kapoty ...................................................................................................... 4.02 Hladiny provoznch kapalin ....................................................................... 4.03 4.09 Rezervn kolo ............................................................................................. 5.02 5.06 Praktick rady (vmna rovek, pojistky, odstrann poruch, funkn poruchy) ........................................................................................ 5.02 5.340.02

OPoznejte sv vozidlo Zpsob jzdy Vae pohodl drba

B

S

A

HKapitoly

...................................................................................

1 2 3 4 5 6 7

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................................

Praktick rady

................................................................................................

Technick charakteristiky Abecedn rejstk

.......................................................................

..........................................................................................

0.03

TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKCH ZASTUDENA (v barech)Rozmry pneumatik Rozmry rfk Pedn Zadn 165/80 R 14 5,5 J 14 2,0 2,0 185/65 R 15 6 J 15 1,9 2,1

Bezpenost pneumatik a instalace etz Pejdte na odstavec Pneumatiky kapitoly 5, v n naleznete informace o podmnkch drby a podle verze i informace o podmnkch instalace snhovch etz.

(1) Zvltnosti pro vozidla pouvan v plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten) a s pvsem: Maximln rychlost mus bt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru. Hodnoty hmotnost naleznete v odstavci Hmotnosti v kapitole 6.0.04

Kapitola 1: Seznamte se s Vam vozidlem

Kle ..................................................................................................................................................... 1.02 - 1.03 Dvee .................................................................................................................................................... 1.04 - 1.05 Systm blokovn startovn ............................................................................................................................ 1.06 Oprky hlavy - sedadla .......................................................................................................................... 1.07 - 1.08 Bezpenostn psy a doplkov zdrn prostedky k pednm bezpenostnm psm ........................ 1.09 1.15 Zadn bezpenostn psy ....................................................................................................................... 1.16 - 1.17 Bezpenost dt ................................................................................................................................... 1.18 1.25 Msto idie ........................................................................................................................................... 1.26 - 1.27 Kontroln pstroje .............................................................................................................................. 1.28 1.36 Hodiny ............................................................................................................................................................ 1.37 Zptn zrctka ................................................................................................................................................ 1.38 Vnj osvtlen asignalizace ................................................................................................................. 1.39 - 1.40 Sezen svtlomet ......................................................................................................................................... 1.41 Zvukov a svteln vstran zazen ............................................................................................................. 1.42 Strae/odmrazovn ....................................................................................................................................... 1.43 Palivov ndr (tankovn paliva) .......................................................................................................... 1.44 - 1.451.01

KLE A RADIOFREKVENN DLKOV OVLDNZamykn a odemykn dve1 2Stisknte tlatko dlkovho ovldn 2 na cca jednu vteinu pro zamknut a tlatko 3 pro odemknut. - Zamknut je signalizovno dvma bliknutmi nouzovch svtel a bonch blika. - Odemknut je signalizovno jednm bliknutm nouzovch svtel a bonch blika. Poznmka: pokud jsou nkter dvee (bonho nebo zavazadlovho prostoru) patn zaveny nebo zstanou oteveny, nedojde k blikn nouzovch svtel.

3

Dlkov ovldn zamykn, kdovan kl spnae-spoute pro ovldn dve. Zamknut nebo odemknut dve je zajitno dlkovm ovldnm 1. Je napjeno bateri, kterou je vhodn vymnit (viz odstavec radiofrekvenn dlkov ovldn: baterie v kapitole 5).

Zodpovdnost idie Nikdy neopoutjte sv vozidlo s klem ve startovacm spnai, pokud zstv uvnit dt (nebo zve). Mohlo by dojt ke sputn motoru nebo k uveden do chodu elektrickch zazen (nap. ovldn oken), co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm.

1.02

KLE A RADIOFREKVENN DLKOV OVLDN (pokraovn)Poznmka: u nkterch vozidel pokud nejsou piblin do 30 sekund od odemknut oteveny dn dvee se dvee opt automaticky zamknou. V ppad ztrty, nebo pokud si budete pt dal sadu kl nebo dlkov ovldn, se obrate vhradn na Vaeho zstupce DACIA. V ppad vmny dlkovho ovldn je nezbytn pijet s Vam vozem k prodejci voz DACIA, protoe je nutn dlkov ovldn sesynchronizovat s vozidlem. Je mon pout a tyi dlkov ovladae k jednomu vozidlu. Zajistte, aby byla baterie v dlkovm ovldn vdy nabita jej ivotnost je piblin dva roky. Pejdte na odstavec radiofrekvenn dlkov ovldn: baterie v kapitole 5.

RuenV zvislosti na blzkm okol (vnj instalace nebo pouit pstroj, kter pouvaj stejnou frekvenci jako dlkov ovldn) me bt funkce dlkovho ovldn ruena.

Dosah dlkovho ovldnJe rzn podle prosted: dejte pozor na manipulaci s dlkovm ovldnm, pi kter by mohlo dojt k nechtnmu zamknut nebo odemknut dve!

1.03

OTEVEN DVE3 2

4 1

Run oteven dve zvenU nkterch typ vozidel kl slou k zamknut/odemknut dve idie nebo vech ty dve. Pedn: Odemknte pomoc kle jeden ze zmk 2 pednch dve. Umstte ruku pod rukoje 1 a thnte smrem k sob. Zadn: Nadzvednte zevnit odemykac kolk 3 a zathnte za rukoje dve.

Run oteven dve zevnitZathnte za rukoje 4.

Zvukov signalizace pi zapomenut zhasnut svtelPi oteven nkterch dve pi vypnutm zapalovn se ozve zvukov signl jako upozornn, e zstala rozsvcena svtla (nebezpe vybit akumultoru atd.).

Zodpovdnost idie Nikdy neopoutjte Vae vozidlo s klem ve startovacm spnai, pokud uvnit vozidla zstv dt (nebo zve). Mohlo by dojt ke sputn motoru nebo k uveden do chodu elektrickch zazen (napklad ovldn oken), co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm.

1.04

ZAMKNUT DVE

1

2 3

Run ovldnPedn: Zven pouijte kl, nebo zevnit stisknte kolk 1 pi zavench dvech. Zadn: Stisknte kolk 1 na obou dvech.

Elektrick ovldnUmouje zamknut zmk vech ty dve zrove. Zamknut provete stisknutm spodn sti spnae 2. Pi otevench dvech neme bt provedeno zamknut pednch dve.

Bezpenostn dtsk pojistkaPro zamezen oteven zadnch dve zevnit pemstte pku 3 obou dve a zevnit zkont