andersson a404fdc manual

Download Andersson A404FDC Manual

Post on 20-Jan-2016

165 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TV manual.

TRANSCRIPT

 • BRUKSANVISNING FR

  BRUKSANVISNING

  OPERATING INSTRUCTIONS

  FRG TV MED FJRRKONTROLL

  FARGE TV MED FJERNKONTROLL

  COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

  A404FDC

 • Svenska - 1 -

  InnehllFunktioner............................................................... 2Inledning ................................................................. 2Frberedelse .......................................................... 2Skerhetsfreskrifter .............................................. 3Innehll i frpackning.............................................. 4Miljinformation ..................................................... 5

  Reparationsinformation....................................... 5Fjrrkontrollens knappar ......................................... 6LCD TV:ns funktionsknappar .................................. 7verblick ver Bakanslutningar .............................. 7verblick av anslutningarna - sidoanslutningar ...... 8Strmanslutning...................................................... 8

  Antennanslutning ................................................ 8Digitala multimediakontakter .................................. 9

  Anslutning av USB-minne ................................... 9Ansluta LCD-TV:n till en PC ................................... 9Ansluta en DVD-spelare ....................................... 10Anvnda AV-anslutningarna p sidan ................... 10Anvnda andra kontakter ..................................... 10Fjrrkontroll........................................................... 10

  Stta i batterierna ............................................. 10Sl p/av................................................................11

  Sl p TV:n ........................................................11Sl av TV:n ........................................................11Digital Text-tvt (** fr sndningar i Stor-Britannien) .........................................................11Analog Text-TV ..................................................11

  Val av ingng .........................................................11Att skta TV:n med knapparna p TV:n .............11

  Volyminstllning .............................................11Programval ....................................................11ppna huvudmenyn ......................................11AV-lge ...........................................................11

  Att skta TV:n med fjrrkontrollen......................11Volyminstllning .............................................11Programval (fregende eller nsta program) ....................................................... 12Programval (direkt tkomst) .......................... 12

  Frstagngsinstallation......................................... 13Automatisk instllning ........................................... 14

  Anvnda meny fr automatisk kanalskning .... 14Manuell Instllning ............................................... 14

  Digital antenn, manuell skning ........................ 14Digital kabel, manuell skning .......................... 14Analog manuell skning.................................... 15Analog fi njustering ............................................ 15Ntverkskanalskning....................................... 15Rensa servicelista (*) ........................................ 15

  Hantera stationer: Kanallista ................................ 15Skta kanallistan............................................... 16Flytta en kanal .................................................. 16Radera en kanal ............................................... 16

  Byt namn p en kanal ....................................... 16Lsa en kanal ................................................... 16

  Hantera stationer: Favoritet .................................. 16Knappfunktioner................................................ 17

  Hantera stationer: Sortera kanallista .................... 17Skrminformation ................................................. 17Mediauppspelning med Medialsaren .................. 17

  Visning av foton via USB .................................. 18Alternativ fr bildshow....................................... 18Visa musik via USB ........................................ 18Medialsare instllningar .................................. 19

  ndra bildstorlek: Bildformat................................. 19Konfi gurering av bildinstllningar.......................... 20

  Anvnda menyvalen fr bildinstllningar .......... 20Menyvalen fr bildinstllningar ......................... 20PC bildmenyinstllningar .................................. 20

  Konfi gurering av ljudinstllningar.......................... 21Anvnda menyvalen fr ljudinstllningar .......... 21Menyvalen fr ljudinstllningar ......................... 21

  Konfi gurering av din TV:s instllningar ................. 21Anvnda valen i instllningsmeny .................... 22Val i instllningsmeny ....................................... 22

  Anvnda en modul fr villkorlig tkomst ............... 22Visa menyn fr Access (*) ................................. 22

  Konfi gurera sprkpreferenser ............................... 22Sprkinstllningar ............................................. 23

  Frldrals............................................................ 23Menytgrd i Frldrainstllning (*) .................. 23

  Timers ................................................................... 24Instllning av insomningstimer.......................... 24Instllning av programtidrknare ...................... 24

  Lgga till en tidrknare ................................. 24Redigera en tidrknare ................................. 24Radera en tidrknare .................................... 24

  Konfi gurera instllningar av datum/tid .................. 24Konfi gurering av instllningar fr klla.................. 24Konfi gurering av vriga kllor ............................... 25

  Anvndning ....................................................... 25vriga funktioner .................................................. 26Text-TV ................................................................. 26Tips ....................................................................... 26Bilaga A: Typiska visningslgen via PC-ingng .... 27Bilaga B: AV- och HDMI Signalkompabilitet (Ingngssignaltyper) ............................................. 27Bilaga C: DVI-upplsningar som stds ................. 28Bilaga D: Stdda fi lformat fr USB-lge ............... 28Bilaga E: Uppgradering av mjukvara .................... 29Specifi kationer ...................................................... 30Digital mottagning (DVB-T)................................... 30Digital Reception (DVB-C) .................................... 30

  01_MB61_[SE]_5110UK_DVB-TC_BRONZE16_40883W_(power save mode)_10069370_50173542.indd 101_MB61_[SE]_5110UK_DVB-TC_BRONZE16_40883W_(power save mode)_10069370_50173542.indd 1 27.08.2010 11:18:4127.08.2010 11:18:41

 • Svenska - 2 -

  FunktionerLCD TV med fjrrkontroll. Fullt integrerad marksnd digital-TV (DVB-T - MPEG2) (DVB-T- MPEG4).Tv HDMI-anslutningar fr digitala ljud- och bildsignaler. Anslutningen r ven avsedd att stdja HD-signaler (fr hgupplst TV).USB-ingng. 1000 program (analog + digital). OSD-menysystem. Integrerad tuner DVB-T-C HD, kompatibel med MPEG 2/MPEG 4.Scart-uttag fr externa enheter (video, videospel, ljudanlggning, m.m.).Stereoljud. (Tyska + Nicam) Text-TV, Fastext, TOP-text. Anslutning for hrlurar. Automatiskt programsystem (APS). Manuell instllning framt eller bakt. Insomningstimer/barnls. Automatisk ljudavstngning nr ingen kanal tas emot.NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivanpassning). Automatisk avstngning. PLL (frekvensskning). PC-ingng. Plug-and-play fr Windows 98, ME, 2000, XP och Vista.Spellge

  InledningVar vnlig ls igenom motsvarande anvisningar fr denna handbok innan produkten anvnds fr frsta gngen, ven om du r frtrogen med hur man anvnder elektroniska produkter. Uppmrksamma speciellt kapitlet SKERHETSFRESKRIFTER. Frvara handboken skert fr framtida referens. Dessa anvisningar mste tfljas produkten om den sljs eller ges bort.Tack fr att du har valt denna produkt. Instruktionsboken innehller anvisningar om hur du ska anvnda TV:n. Innan du anvnder TV:n br du lsa instruktionerna noga. Spara instruktionsboken s att du kan kolla upp saker i den i framtiden.Apparaten r avsedd att ta emot och visa TV-program. De olika anslutningsalternativen lgger till ytterligare mjligheter fr mottagning och visning (mottagare, DVD-spelare, DVD-inspelare, videobandspelare, PC, osv). Apparaten r endast lmpad fr anvndning i torra miljer. Apparaten fr endast anvndas i privata hushll och inte i ett industriellt eller kommersiellt syfte. Vi frnsger oss i princip ansvar om apparaten inte anvnts p avsett stt eller om ej auktoriserade modifi eringar har utfrts. Om LCD-TV:n anvnds i extrema miljer kan det orsaka skador p apparaten.

  FrberedelseGod ventilation krver att du lmnar minst 10 cm avstnd runt TV:n. Fr att frhindra fel eller skerhetsrisker br du inte placera freml p apparaten. Anvnd denna apparat endast i rumstemperatur.

  10 cm

  10 cm

  10 cm

  01_MB61_[SE]_5110UK_DVB-TC_BRONZE16_40883W_(power save mode)_10069370_50173542.indd 201_MB61_[SE]_5110UK_DVB-TC_BRONZE16_40883W_(power save mode)_10069370_50173542.indd 2 27.08.2010 11:18:4227.08.2010 11:18:42

 • Svenska - 3 -

  SkerhetsfreskrifterLs igenom fljande skerhetsfreskrifter noga fr din egen skerhet.StrmkllaDenna TV fr endast anvndas vid anslutning till eluttag med vxelstrm 220-240 V och 50 Hz. Kontrollera att du valt rtt spnningsinstllning.

  NtsladdPlacera inte enheten, en mbel osv. direkt p sladden (strmkabeln) och se till att den inte blir klmd. Hll i sladdens stickpropp. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden och rr aldrig sladden med vta hnder,