analiza ankete-ponasanje korisnika

Download Analiza Ankete-Ponasanje Korisnika

Post on 04-Jul-2015

459 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Saobraajni fakultet Univerzitet u Beogradu

Seminarski radPredmet: Ponaanje korisnika

Prof. Svetlana ievi

Studenti: eri Milena LO 080281 Lazi Jovana LO080003

Kao to je prikazano na Tabeli 11, postojalo je vie razlika u prosenim rezultatima dva ispitivanja zasnovana na odgovorima ena i mukaraca. Za ispitivanje Uivam u kupovini samo zato to je zabavna, ene (n = 197, M = 3.8, SD = 1.0) se slau vie nego mukarci (n = 135, M = 2.2, SD = .94). Vee standardno odstupanje koje se javlja kod ena (SD = 1.0), nagovetava da je kod njih bilo mnogo razlika u odgovorima. Slino, za ispitivanje Odlazak u kupovinu je jedna od aktivnosti u mom ivotu u kojima uivam, ene (n = 197, M = 4.0, SD = .95) se primetno vie slau nego mukarci (n = 135, M = 2.7, SD = .95). Pouzdanost izjava iz Upitnika stilova potroaa. Ispitivanjem pouzdanosti voena je istraga istinitosti pojedinanih izjava iz Upitnika stilova potroaa. Na Tabeli 12 prikazani su rezultati ispitivanja. Alfa koeficijenti za pojedinane izjave kreu se od -16 do 58. Pojedine izvetaji su opisani kao veze koje spajaju ceo dokument. Kao to je prikazano u Tabeli 10, svih 39 izvetaja iz Upitnika stilova potroaa su razvrastani po potroakim stilovima odluivanja, oba po ovom istraivanju i istraivanju Sproles & Kendall (1986). est istraivanja koji su svrstani u poseban deo, Zabavno/Hedonistiki stilovi potroakog odluivanja, pokazuju se najpouzdanijim izvetajima pri poreenju sa celokupnim dokumentom, kao to je prikazano u Tabeli 12. Preostali izvetaji su svrstani prema potroakim stilovima odluivanja odobrenim u istraivanju Sproles & Kendall (1986). Kao to je prikazano u Tabeli 11, Alfa koeficijenti u preostalim izvetajima potroakih stilova odluivanja nisu bili tako pouzdani kao istraivanja svrstana u deo Zabavno/Hedonistiki stilovi potroakog odluivanja u ovom istraivanju.

Tabela 12

Pouzdanost (Cronbachs Alpha*) izjava (n=333) IzjavaOblast / Potroaki stil odluivanja za ovo istraivanje

iz Upitnika stilova potroaa

Alfa

Zabavno/Hedonistiki Obino imam jedno ili vie odela u najnovijem stilu. oping je jedna od aktivnosti u ivotu u kojima se uiva. uvam svoju garderobu do trenutka promene mode. Uivam u kupovini samo zato to je zabavna. Moderan, atraktivan stil je veoma vaan a mene. Preferiram (dajem prednost) najprodavanijim brendovima.

.58 .58 .57 .56 .53 .50

Oblasti / Potroaki stilovi odluivanja bazirani na istraivanju Sproles And Kendall (1986) Zabavno/Hedonistiki Trni centri uludo troe moje vreme. oping nije prijatna aktivnost za mene. Obavljam svoj oping brzo.

.46 .31 .05

Noviteti, Modne svesti Zabavno je kupiti neto novo i uzbudljivo. .50 Radi promene,kupujem u raznim radnjama i biram razliite brendove. .18 Uobiajeni, verni brendovima Imam omiljeni brendove koji kupujem iznova, i iznova. .45 Idem u iste radnje svaki put kad kupujem. .22 Jednom kad pronaem proizvod ili brend koji mi se dopada, ostajem pri njemu. .19 Redovno menjam brendove koje kupujem. -.11 nastavak na sledeaj strani

*

CronbAchs Alpha - Alfa koeficijent po Cronbach-u

Tabela 12

Pouzdanost (Cronbachs Alpha) izjava (n=333)nastavak

iz Upitnika stilova potroaa

IzjavaSvestan brendova, Cena znai kvalitet Lepi odeljci i specijalizovane radnje nude mi najbolje proizvode. Poznat nacionalni brend je najbolji za mene. Skuplji brendovi su najee moj izbor Brend koji se najvie reklamira je najee veoma dobar izbor Via cena proizvoda, vei joj je kvalitet.

Alfa

.37 .35 .32 .29 .24

Perfekcionisti, Svesti o visokom kvalitetu Moji standardi i oekivanja u vezi proizvoda koji kupujem su veoma visoki. 35 Kupovina veoma dobrog kvaliteta je veoma vana za mene. .32 Posebno se trudim da izaberem najbolji mogui kvalitet proizvoda. .27 Generalno, obino se trudim da kupujem najbolji celokupni kvalitet. .25 Proizvod ne mora da bude savren, ni najbolji, da me zadovolji. .22 Pazarim brzo, kupujem prvi proizvod ili brend koji izgleda dovoljno dobro. .17 Zaista ne mislim i ne brinem mnogo o ceni kupljenih stvari. .09 Impulsivni, lakomisleni Impulsivan sam kada kupujem. esto lakomisleno kupujem a kasnije se kajem. Paljivo posmatram koliko troim. Trebalo bi da planiram kupovinu paljivije nego to to inim. Odvajam vreme da paljivo pazarim zbog bolje kupovine. .27 .23 .13 .12 -.04

nastavak na sledeaj strani

Tabela 12

Pouzdanost (Cronbachs Alpha) izjava (n=333)nastavak

iz Upitnika stilova potroaa

Izjava

Alfa

tedljivi, Cene novac Kupujem to je vie mogue po snienim cenama (na rasprodajama). .27 Paljivo gledam da korisno potroim novac. -.06 Proizvodi sa niim cenama su esto moj izbor. -.16 Zbunjeni izborom to vie ui o proizvodima,izgleda tee izabrati najbolji. .19 Veliki je izbor brendova, esto se oseam zbunjeno. .14 Sve informacije koje dobijam o razliitim proizvodima me zbunjuju. .12 Ponekad je teko izabrati radnju za oping. .06

Rezultati povezanosti izmeu pola potroaa i potroakog naina odluivanja. Prouavanje pitanja broj sedam: Da li je znaajna povezanost izmeu pola potroaa i Stilova potroakog odluivanja studenata poetnika? Da bi ispitali da li postoji povezanost faktora Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja sa polom potroaa u ovom istraivanju, uraen je test sumiranja rangova po MannWhitney. Kao to je prikazano u Tabeli 13, postoji znaajna veza sa polovima, p = .00, z = -9.98, izmeu Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja i polova potroaa. ene su izjavile veu saglasnost sa izjavama Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja od mukaraca. Povezanost izmau naina razmiljanja i potroakih stilova odluivanja. Prouavanje pitanja broj osam: Postoji li povezanost izmeu rezultata naina razmiljanja po Gregorc-u i stilova potroakog odluivanja studenata poetnika? Da bi ustanovili da li postoji povezanost faktora Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja u ovom istraivanju sa studentskim nainom razmiljanja po Gregorc-u, koriene su Pearson-ove korelacije. Trebalo bi napomenuti da rezultati naina razmiljanja po Gregorc-u, prikazani u Tabeli 14, odraavaju nain razmiljanja svakog studenta poetnika, kao i da je ovo vana odlika dokumenta o Nainu opisivanja po Gregorc-u. Korienjem alfa podele za p < .01, vrednosti alfa koeficijenta pokazuju pozitivnu, znaajnu povezanost izmeu Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja sa ukupnim rezutatima (zbir est izjava iz Upitnika stilova potroaa) kao to je prikazano u Tabeli 14 i rezultati naina razmiljanja po Gregorc-u za: Konkretan random i Apstraktan random. Negativan alfa koeficijent, p = -.21, pokazuje znaajnu, suprotnu vezu izmeu rezultata Apstraktnog randoma i Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja. Nije postojala znaajna povezanost, p = .07, izmeu rezultata Konkretnog randoma i Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja. Dalje istraivanje povezanosti izmeu naina razmiljanja studenata poetnika i faktora Zabavno/Hedonistiki stilovi potroakog odluivanja, voena je diskusija o Pearson-ovim korelacijama est pojedinanih izjava ovog faktora i rezultata naina razmiljanja za svakog studenta.

Tabela 13

Mann-Whitney* test sumiranja rangova faktora Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja - sumirani rezultati prema polovima potroaa (n = 332)

Pol

Broj

Srednji rang sumiranih rezultata*

Zbir rangova

enski Muki

197 135

209,92 103,14

41353,50 13924,50

Napomena: Sa podelom alfa koeficijenta sa p < .05 , p = .00, z = -9.98. *Mann-Whitney test sumiranja rangova je korien za ovu analizu zato to su oba pola pokazala prekoraenje pretpostavki od normalnog (George & Mallery, 2000). ** Zabavno/Hedonistiki faktor je sastavljen od ukupnih rezultata (zbir rezultata za est izjava) izvetaja Upitnika potroakih stilova odluivanja svrstanih u ovaj faktor. Izjave su poreane na sledei nain: 1 = Potpuno se ne slaem, 2 = Ne slaem se, 3 = Izmeu toga, 4 = Slaem se, 5 = Potpuno se slaem. est izjava svrstanih u Zabavno/Hedonistiki faktor su glasile: oping je jedna od aktivnosti u ivotu u kojima se uiva. Uivam u kupovini samo zato to je zabavna. Preferiram (dajem prednost) najprodavanijim brendovima. Obino imam jedno ili vie odela u najnovijem stilu. uvam svoju garderobu do trenutka promene mode. Moderan, atraktivan stil je veoma vaan za mene.

Tabela 14

Pearson-ove korelacije Zabavno/Hedonistikih stilova potroakog odluivanja i ukupnih rezultata naina razmiljanja po Gregorc-u (n = 333)

Naini razmiljanja _____________________________Faktor potroakog odluivanja za tekuu studiju Konkretan Apstraktan Konkretan Apstraktan sekvencijalan sekvencijalan random random

Zabavno/Hedonistiki

.07

-.21**

.17**

.04**

Napomena: Svaki student je podneo izvetaj u vidu numerikog rezultata za svaki nain razmiljanja i to se odrazilo na rezultate naina razmiljanja celokupne analize. Zabavno/Hedonistiki faktor je sastavljen od ukupnih rezultata (zbir rezultata est izjava) izvetaja Upitnika potroakih stilova odluivanja svrstanih u ovaj faktor. Izjave su poreane na sledei nain: 1 = Potpuno se ne slaem, 2 = Ne slaem se, 3 = Izmeu toga, 4 = Slaem se, 5 = Potpuno se slaem. est izjava svrstanih u Zabavno/ Hedonistiki faktor su glasile: oping je jedna od aktivnosti u ivotu u kojima se uiva. Uivam u kupovini samo zato to je zabavna. Preferiram (dajem prednost) najprodavanijim brendovima. Obino imam jedno ili vie odela u najnovijem stilu. uvam svoju garderobu do trenutka promene mode. Moderan, atraktivan stil je veoma vaan za mene.

** * *

Povezanost je znaajna do p < .01 nivoa (2. dodatak)

Tabela 15

Pearson-ove korelacije Zabavno/ Hedonistikih stilova potroakog odluivanja i izjava naina razmiljanja po Gregorc-u (n = 333)

Naini razmiljanja _____________________________ Izjave potroakog naina odluivanj