471454)9 ati-4-r-ati

Download 471454)9 ati-4-r-Ati

Post on 29-Jan-2017

244 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Treolet ik

  1-1111t5

  471454)9 ati-4-r-Ati

 • ch sb 1-1

  o9 4-RW1V

  IMO 4 Er9 fOrrri

  MIR A' 49' fkIntn-4 tAFIT cm sm.! atarmtlwilt nr-4

  cri4504-1 3tqrqui1---r-qr cwiict, wrdwq *Tc-19 .7 01t) T4

  9 TT-6.W q qfi4i-- MliTT1

  ? 44

  -FT 1--41311 q ipio fitli

  v Iftf 43. f-0-Fr

 • 311wT

  (T4)

  -

  TITM cfift

  .,11\51Rwict, TifiERTNT

  ~itia 44 *rya

  TrIT 3O-Rtt-471- 3t41-q. 209

  (14cku14 -)1-31)

  9. 1-41c-1-1 4 NI111-1

  R. 41 7.-4Tiru

  vtai-gr ft&-fur

  4-1 34-ifk

  (1. cl-itfuluT T . .

  4-10114-1

  gmur4cou1 4 1r

  f1T-Tf 4-4 1:Rj .

  chc,,qiunv-ic, 4)1 .

  90. 4-1 ft71.4-1614-1 ,5co, 4-161 11= +iqifci

  (-1 -1-9

  9Q -V?

  (-SU

  1-sC - 991

  99E, - 9R0

  9R9 -1:Q0

  930 - (Q6

  - 9V9

 • 1411-dact)

  cfruco Itur ITFr #11-144: cilLkcil TT-yr ,0.-11,41%=Tr Ro.co c-11101

  T11:1-ft LVS.04 -q=f1-9. 1cNlic,11 auf6r zrr q161-aligl muit a 4-1-Licilgl 4-iorcirr-11A-O-c -fi-rq-T0-4-4t

  3Tt. t-Efir-d-r4tfl--41317{-d7 t41-41' f T-4I1=P cb717 01a gitCf

  LIRMul. a ii 11 ttaIT cP144,riicf 4 c0f-c151411u1 3frOPMR4PN11c1 4-16-cc11-4 -21.17 300 TZITTP:f .W)isfTFT Tfl-crIff-81- 4-1-5V ftWd)r.

  R. 07* 3T- 11-477- 31t 774i .4TErr 3Trft c41-c1sfrilu1 61c)z]. tT, (97* RPTI

  6c111-11.-f, la-T4T-TRuT 4 311-tm 34T-TRuf 31TRIT1171141e1 WHT4I-th -cli+1011:01717. e10)'3iffirr -?=1.TTS5 Ocn-c-LIT Q-1

  . 4t,t) a 6114-11-111.5 4. (311414)1,2-T. JUT PiTht. 07. cl-N-1-101-4 -14 cN cik-c100

  TITP 410 TilpTh- *tt TiTz-FT w I T1. 31711-51MT 0-0.T1 fr i f it u r 1 3TT 4 ce-IIT-11

  ucrzn-Tr F4-ftg ucr T 31t. cr,r -cr ket #R-uur, .3,-4lq-r 4 -hrirRrch zik-"NRtiqcp) 37f1 cil rTkai4 -m-r4 1 urf 3rrffr 14144 4 31- , q-9. 4 c115 31-rPT 44 4 c,i),T zrr-dr- 4-16-ccircz41 .11colk--Aqq44 Tait f1 f. cptc-ir TfrEfd---4t

  . 4-11-4 34-117311L cp 4-1 -cr-11 t "itt0. cill cil ef Th-1-# 5sFTT.f 304 3111:6T T4PP 4 -1Icn r 11T1-- fF rcichk1 41

  0140-)4-filo ftAisfff: Tit-814rd 61- aufb-r Tzrrz1-4 3rif44Rft 3I1PT 4 -g--qir4 olcb

  Tr-7 oa. irr c1I cIk ztll fir q-9-r-cfr 141-R-trzrrftts Trzi 31-1 +-1 -cc11-4 30 Tzlit TT-6 3177t f arr474m---4-r 7ft .

  V. 07 ft4TP-rrwia- 07415 L11 31-ErT cOlqiu-11 fc),Aulitzu 31-m-rlOrF q6I Wqrczir 0,1c-11.1)cNn-f u0Icf

  9. #0101-14 SPIN1-1.

  R. 'i-iefq7.

  vffruuT 4ffwu-r.

  v. 49 -#41-R-uf 3rrft

  ch-N14 zft7-9T.

  Et. chilo4K-i,

  t9. 4c6 iicio5ui 4 --lirejt.

  c. f f ticrd7 47-7-R2

  Q. cl.),31:100. 4)(11u1Dtizici.) ct>1

  90. 1#-FtTZ' cPI41P71-f 3117 4-I6NN 7.177.

  M. ?R -97 rtil col co,u,th Trela. 4 1.-Tt---4d't cw-ir I414 1.--4t 7110

  4,Q)(4 c1,1451,,r-1,-u-czu 4fi f41TP1fft09 ft '41777 \iLleier-T cfrto-I f c c 13 11I ch12-1 3Trg7 k

  . 41rR TJ:ft

  col 451.),1 .

  -,iRcper TrP'411 tut f i col4cp,r.

  v. 1,1 cpcf ,AT r chlzist)41.

  ti. w-Twicfl ffTM \3Liq

  4-4tF col Trr f411-rrn-4 co14-1 lirrr T0T T-zrr ft1TrrrEvai 31-0 .

 • (R)

  '11-11,( 4)1 5171-1

  (9)

  (TI)v1.11)

  .TITT 4 t4-W1T u 4174-e1 ATT)Th- c i ffi-u-KR-fr-81- 31I zll 141 1=t-q7 ct)I 311 TIT44, T(36111) .-4-rd'r TT 440-44 ch-P4, pittc ' c1i 5 , 311F1RIT) uf-c-TR-24T4-4, 44 i #1TfI4111 TZTTt 4 4 c41e1I c114 lud 3Tf- ThItt 4TN-r 4T4149 ckcjAl-rq 6)cf 31-ThA -41 -U4 44.111-qefFbTur 4 1''1002-11 4114 4)e-1 3Tt. UTITIt OLIeei

  '9. fl ri I cl ri 4 AVTT-il

  ff3-1-1-rt-d* ,4111, cr T1-4 Ocild -cur-U Trfi N7r4u- ri-kffru41:ru-r9- Er-k-Nai-c, (47 4e1 TTr) cqit-4r 31-f4TF-u-R3F-jt 3u-ft q-4 ffrffur, , c.:Lticr-) 14 T'Lt)EfITh771 4 4 -4 v114, TT4 31-1-ek31.1r fq-ffr/z 31-14w1-41 4,117urr w4t W1-4.11--ET T.

  -1-TTV,111DI41 11-CqT T-T-4, 41'4 chiTilel 41 -4 I VI TITTT 4I414 444sP4-f-9 1=1 g'014414-6-14).

  R. Tivr'ru-ff

  34[ 51V14 Tj-Eqi 4 fl tr4T.14, 11/1417 4 APTE-ToT 71 4IT41 .11114 0-1Iql I eft 49. -RiVN-9-Tt ThTi Z1-41-V 4Ic '{Ico4f TT-7TWT 1I 472TTE14,Tha4 51)10-41 e,-)-)11-4u-rutrit, 11-4-1-Aftr-41- 4414)ully4ickld TTPuTT, c c1)I4s1,41 4rMT-4TO saki. 41-41-4-d 41c l4,4cti44i -cr-o-r41.

  qftruur a ftruirr

  (2-1cr -u-FT4{i -Tr-c'zi-ro cbr 04-1N-F8't vita-To-r 31f04-rf1 4 44-1-cr 1--24 IT-ft 3TRP-4 4)11 311. VT6TV virt 12T1TT, 4 44m--44e-T44* Afti&-TuT c-N)TT 3jof1 q-110-ruirr i m-Fr T11 4144)-41ic1'ic.1 4l vi.-)T.1 l 4 i c l 6)d 31-RM. 4 I 4-140.

  4)1 V1-3 Tr c 4WI441 44 41.

  v. u9 -Riu-rvuT arerr ftwrRi

  4414TILVT 4.1N1 4 14-) 11- 4 c111-f&,.1-75-fuT4 f4- 14k1t,41 it'll-711u 41044'2 14-4.-N17131-Td- 31-T-6-U. cErl 111114k1R.qI(4) E-) A114 gaff, 44 afurr 4 -14,k11-41 triq 317-d-Tff . 4111 IT IN-1-ff 4 4.1{i{41, 4 I T) 1*-1737 4 -1 411441, 1-9i4W), Th-r4 31rutq---4r

  -up 4 1 4T4rer,r-p-tu-R-urr21 (1-11(mur, q4D4,11 uriqqra4iu ,i-rrc--u-r42t 4)c, 31* -J. 41t-d. 416741T-zir 9-rft-tV1c-rw- 1ulM044 441cilef 31 4.r -dt . 4 Au cr141-a-ir 91(1141 , Ict,iziter cilocko, Rt4qrt-F

  l4 X19431 4-.1-t--A- f4tsm: crTQI, (b)e-611F, 114d410O, ?Tr u-p-rr-41--6 ILTitft-TO) 1 . c1M-14) 311 . 3144 4T4I 4 4) LIAITi) T.1) ,44161,4") .-YLTT4-141. 1141-4--41 311* 4-TCql 41 c5Z11 441c4 c14 I cbsco 31113. 9so..s-6Et4 4 Rc114 Olt tlTfi dyk-full 4141.7=fr Ac cigifluff c.vaf evju iTql-R-i-g RR

  c-NRiun 7-2.11-4-k4lk1-1144-T41 fkt.

  V.9. (9) tfur X ri4l4Uf1 1IcfdI RV c1131 -14-R-ff 3TRI0- 11 c1l111Uil 4-r-q-zift 44wr 31-R--fr 311*. 3-T 1 31-Lckkr4T41114741-11,3114q104) .5[1-414 -itIcfidt-- TITIT 31-4u p 61e1T1141-4 8 ck-r 4r-d-Tft c44 411 3Tru-m-rrRi ci osfdul r r4 .7317 31451 31 0.141-r)qt814 qurrO't- 9

  TITET41 31*-d. 114 ROOC-off 11 IT)- a-11-4 ch+-1T41-4I-11 9?OQ 1-111uIE4ttu-4RT 3114 31-16d.

  V.9. (R) VE4tV4T 4 'Tfu-r q--41-u4 r -4T TA-I)1& 44 4 Lft-dtRi 31-r445IT-TRI 3154 44117 c-114 TT +j- '1H T14T 4* 91cm t-dr 1=1- 31=4 qc1-) 413111 311*.

  V.R. TT T.6.1k 4 e11tff cI zlcoIITZar ch14 4PH414141 34Tcrl5a1ciU4IY11 11 4 1111-I -rfT 31I4Y44) 3114311op. 3TO cll IN t100417.1 3144 iUthtRitT c111T4 4 il4vilTzI1 I16qchl4I61 vie14 +1144-T414I--41c1I64I4r \34414 6:1747

  193-0. 49. f41-Trnfl4 4111 1:11c1t9T vq1-R-4--614>VJLIIT) 3111*

  . (9) 31IRT PiTcr4T F< ci 4 i 11 a-TuITUTITZ11-4 4) 'I 6 vT11-41 tl t 4P 3114. 1isI I 1 ft11-19. , 9 QVR 411-1Z4 1 81T41 (F4r 31-111 RNI-NicN cr,scr, TIT 7.14-R-urtq-RTR 31117 fi'R-uft 4rco,14i 4144411 TI)-F 4 nq

  crr-:41-crft 1-Ri RE, 11410 11-4

  (R) 33111 u4jTZII PzAcr 7T14 clIcILI4N1 61LIE11 3111;. 41iIY.EiIIrT4 41,31u41c1 4ETFT-q11 f 451 F-41-4T 4#F 9-4t4 \3 4 I LI 4r1 i 111314 4I c1 317f1 131*.

 • 0)

  ftWTRiWR. 4R:r4k9 rf ar-4--o1r :

  V.V. 4:1-0TRT -(T9 .M4>ki cf? 3TrefT1, ''10 T411 WCTI9' cr) q211:r 'flu4l-c-z11 144 cpc1 cfrflqqi -icH 3171F ulici&i cHo w-rick

 • (v)

  3frft t'iii TT4 w{u1-Tr-rt Tiutt zIT 3ITPT c-41fH 3.4 3.17111

  )44iti1 33-rt. vikilit413WITT-441,-i ti4 cfltzilT14Tfitt zufk fl4&9131, R141i4-) ,-f T1T4T 4-)1c,14 Th7F4M-ff ,(I4 \sift( 311 4-9'&1-q1u41 gtitf1171iep l lllc tIci 474W-47 3Tra-Piit FfIIiITzi 1,1t6-1 3T-1 T -\rfff R09R-9

  4)ut_vic,11)(-0 (1.00 'FF3f ckc-j4t. 401414 11' c 47 1t7ITITT4 31T-criT ow-no .(1081uT #txttzfi- IfN R09R--q TiTt b-114 Li.00 Ro,q-9V -rRt zit-q-4RTE81 4.00'Fai 3i1 .

  .9 . TF-VIETTPIT21 & cAcMuf.-t 1 1T .fl\rzilcnci 51117i iD1I 4IuiciM T1514uT 7ru4 M-TR31-rf--4Tt8,-)--RTF-81 'flu-4 4 'fluick-11011 -)k-N) (ic c-Nclq&-d1. R093-9V 7if zT 3Q0V.Vc ftITZ

  3Trit4I 11 34N)\31.)c1 31*.

  ,fluil 1 --T zftq-4 ataT1U tif 1:44;1Ti.---1411.0181Trit VoS.19(-1 c1101-En .ff.'Iq 1N-clad cMuLlIcf 3474f 3it.

  3fttiffiTW 4 alltflft 3,-V-1 111141 4-q $1151r411M6taii c11,14 zi-179T R090-Ro9 TTR-0 fwcl colcouqld 31Ttd't 311t.

  41-04 44141,01 471414)4i.-1-141fNulit 715r4 -Mira ticil um um 4fflmtuiltgirfl 31T tu4Nii 47.fm-41 7TVT LT cr) st, i .41 4)1431-driU R09R-9 7TO 9E,00.00 .F174741 ct

 • (Ls)

  (9. f41-ii igEh "1tiq TOT

  Zn---43t-d-ri-d -arra 1,1,0-t-i TV-a- --ark4 3TlizfRuzTU MI-Muff ar-a- -f- R,flooar @ l X11 til 1 1 w i ci l clT-471-11

  Titq-43icHicl R09R-9 1:Rt VVCC .00 rlIItfl c-Nclq Roci-c1V Th-tEdT fe-Yr Tclt

  1N-dad 31t.

  C. 3744 .4 c4)(4-11 I tiqcb 411 st)I4 4

  4 Li ccbmi Ro9R-.9P lilt TIT z11Q11 4SCC.00 MIci +I +10,AI 3s11-1Ic1

  TA-M-1)-tf IIr cOlc-R11-a-11 49"1.4Z-9-RITt ck) -4 #Trff-o- t14ki1ociciti 209--925 TRir

  3T1*. 3Tr . syNcElci ,P, IN -421 q1-1 fail J

  cmuql

  g. c cb1I-1 VI4 3iftF 4-16N115 9-FrV

  g. trtq, ,3k-Hiqq4-9-ff -)41c-N 4

  4-1 - 5051-41 1") ttrt ct)i-i41c1 +161+-i50of -4 3T aiPT Tcra ml-tt 61a. ,-161 4-iScol -Of clopoo

  X11+Iltl 41 14 1 ctr uql -41 .Wct)(' -1 11(41 ct) FINTijI #7 4)(11 6)c11. c-LIIT-Ik ct)144),-1 9SCZ,--Cl9 -I1 LIM1100q14 f cT -(11dcr11. ITtg,

  1ict)cA-1 3T 11 4-161 4-i506 litrq ci-ncu1ITLII 4)14V-110 116ITI71 3)1. 47441 I-TM

  ON1181 F4-41-4 T211-W-A-171Td1 TA-zrm-R-r-41c-ipt0k

  311t. c(-(1a if3R4)-t1 'd-1 0,098-9 19T.A. 7FT (-1.00 carte k-Nclq 1c11. Ro,p-cry 1-rdr (i.00 ckclq

  31*.

  : 4161 1 Ylk-11 \51-1 ql -c)ct)511c4 /(1)1. 922525, f 9F.,-R-Roo6 31 iIfrTuir

  fir 4Tf4- zit-A-9T 1 .4t -7-0a TIT 14 .R141-{td. ct)14,-k5c11 311=MM 3Trjt (fl4flm-rTor I r T X111 IIYf1 i -1Lidcziq . 1-1

  3rf4wF ktrard- 3f1-6\

  co 454-41 ki 81 g 4-11903ra-ii chlpf o-,4-HT111 flpi c115 (fr)l

  t14.-ROV-R

 • ()

  cbi4sb9 4 .mTera uil cp

 • (9)

  7{4 cbl4b111j1c1 (11 r4I 1:1-4-q111, da.1Hi1 47nuI14

  4 1)4c1k1

  PERSONNEL SUMMARY

  TABLE-II

  3T. Serial

  No.

  (1)

  1:1-q-9Tff

  (2)

  15 4 G