นิตยสาร energy saving ฉบับที่ 44 เดือนกรกฎาคม...

Download นิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 44 เดือนกรกฎาคม 2555

Post on 05-Mar-2016

244 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

นิตยสารรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Thailand Energy Award 2010

TRANSCRIPT

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#44_p3_Pro3.ai 1 6/22/12 12:47 AMEnergy#44_p3_Pro3.ai 1 6/22/12 12:47 AM

 • 38

  41

  26

  464 l July 2012

  18

  ContentsIssue 44 July 2012

  Whats Up10 Energy News64 Energy Around The World72 Energy Movement

  Cover Story18 Cover Story : 55 !93 Special Scoop : .. 100 Special Report :...

  Interview 38 Energy Keyman : . . : 41 Energy Keyman : Think Earth : 80 Energy Concept :

  High Light14 Energy Focus : 32 Energy Best Award : 46 Residential : 67 Energy Tezh : Pedestrian Airbag 70 Energy Test Run : ALMERA Eco Car 4 83 Energy In Trend : T.Sebifera 84 Energy Exhibit : Renewable Energy Asia 2012 and Thai Water 2012 91 Insight Energy : ...

  Commercial35 Energy Showcase : 54 Greeenovation : 88 Energy Loan :

  Energy#44_p04-05_Pro3.indd 4Energy#44_p04-05_Pro3.indd 4 6/27/12 1:01 AM6/27/12 1:01 AM

 • 48

  68

  July 2012 l 5

  Industrial & Residential24 Tools & Machine : Cooling Tower & 26 Green Industrial : ....Green World30 Saving Corner : 44 Energy Design : Butterfly Effect Small space / multiple use / big difference48 Energy management : Energy Saving : ?

  Alternative Energy & Transportation68 Vehicle Concept : EN-V 2.0 78 Green Logistics : . . 84 Renergy : Green Power Asia . :

  Environment Protection54 Green Vision : 57 Green Space : TEA TREE Heart 60 Environment Alert : : 62 0 Waste Idea : ..

  FAQ76 Energy Clinic : .

  Directory90 Energy Stat96 Classified@Energy Saving97 Energy Price98 Directory

  Regular Feature8 Editors Talk82 How to : 8 89 Environment & Energy Legal : 102 Life Style : ... 103 Members : 104 Energy Thinking : ...... 105 Event & Calendar106 Experience Interchange : GM 24.43%

  Energy#44_p04-05_Pro3.indd 5Energy#44_p04-05_Pro3.indd 5 6/27/12 10:52 PM6/27/12 10:52 PM

 • Energy#44_p6-7_Pro3.ai 1 6/22/12 9:02 AMEnergy#44_p6-7_Pro3.ai 1 6/22/12 9:02 AM

 • Energy#44_p6-7_Pro3.ai 2 6/22/12 9:02 AMEnergy#44_p6-7_Pro3.ai 2 6/22/12 9:02 AM

 • 8 l July 2012

  Editors Talk

  .

  2544-2545 48,293,260 9,630 10 () 10

  306 297 () 10 1 100

  jiraporn@ttfintl.com

  200/12-14 6 . 4 / 10250

  (66) 2717-2477 (66) 2318-4689, (66) 2717-2466

  ENERGY SAVING

  Energy#44_p08_Pro3.indd 8Energy#44_p08_Pro3.indd 8 6/27/12 1:06 AM6/27/12 1:06 AM

 • Energy#42_p17_Pro3.ai 1 4/23/12 9:09 PMEnergy#42_p17_Pro3.ai 1 4/23/12 9:09 PM

 • 10 l July 2012

  Energy News

  MOU

  Mr.Zhang Yuxhou Mr. Liu Feng ()

  2555

  2555 6 2555 Green Economy : Does it include you?

  ()

  . ()

  Energy#44_p10-13_Pro3.indd 10Energy#44_p10-13_Pro3.indd 10 6/30/12 12:47 AM6/30/12 12:47 AM

 • July 2012 l 11

  World Economic Forum ( WEF) on East Asia World Economic Forum World Economic Forum (WEF) on East Asia (Theme) Shaping the Regions Future through Connectivity 30 1 2555

  .-

  . () . ()

  @ @

  Energy#44_p10-13_Pro3.indd 11Energy#44_p10-13_Pro3.indd 11 6/30/12 12:47 AM6/30/12 12:47 AM

 • (Industrial Energy Efficiency :IEE) Mr.Chin-Pen CHUA Representative and Director of Regional Office in Thailand (UNIDO)

  12 l July 2012

  - 80 .. .

  . Think Earth 80

  () (Personal Occupant Requirement Terminal PORT) (Energy Control Option ECO)

  Energy#44_p10-13_Pro3.indd 12Energy#44_p10-13_Pro3.indd 12 7/2/12 8:44 PM7/2/12 8:44 PM

 • July 2012 l 13

  SCG EXPERIENCE

  (.) (.) (.) 2555 5

  - - -

  : Reduce Today Respect Tomorrow

  SMA .

  () Solar Inverter Solar Cell

  Energy#44_p10-13_Pro3.indd 13Energy#44_p10-13_Pro3.indd 13 6/30/12 12:48 AM6/30/12 12:48 AM

 • 14 l July 2012

  Energy Focus :

  Ft.

  Ft. Ft.

  Ft.

  2 Ft. ., ., .

  3 , 2.25 / 2543 3.1825 /

  Energy#44_p14,16_Pro3.indd 14Energy#44_p14,16_Pro3.indd 14 6/27/12 10:21 PM6/27/12 10:21 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#44_p15_Pro3.ai 1 6/22/12 12:54 AMEnergy#44_p15_Pro3.ai 1 6/22/12 12:54 AM

 • 16 l July 2012

  Ft.

  3-4 Ft.

  3-4

  50%

  2552-2564 9,200 Ft.

  (.) Ft. 8 / 2555

  . () 2,400 Ft. 5 /

  (.) Ft. - 14,000 2556 . Ft.

  Ft.

  . 2556

  38.22 / 10-15 . Ft.

  90 50 12,000 / 3,000 / 7 5

  Ft. ...

  Energy#44_p14,16_Pro3.indd 16Energy#44_p14,16_Pro3.indd 16 6/27/12 10:22 PM6/27/12 10:22 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#44_p17_Pro3.ai 1 6/22/12 1:05 AMEnergy#44_p17_Pro3.ai 1 6/22/12 1:05 AM

 • 18 l July 2012

  55 !

  Cover Story :

  2555

  Energy#44_p18-23_Pro3.indd 18Energy#44_p18-23_Pro3.indd 18 6/27/12 10:31 PM6/27/12 10:31 PM

 • July 2012 l 19

  1 ()

  1 80%

  50 491 40,000 335 19,000 128 208

  11%

  (K-Energy Saving Guarantee Program) / /

  (Energy Service Company - ESCO)

  (Self-Financing Project)

  (K-Energy Saving Guarantee Program) 100% 7 0% 6 MLR-1% 7-18 (K-Energy Saving Guarantee Program) 3,000

  LH Bank

  () LH Bank 5

  Energy#44_p18-23_Pro3.indd 19Energy#44_p18-23_Pro3.indd 19 6/27/12 1:23 AM6/27/12 1:23 AM

 • 20 l July 2012

  10% 25% 50% (SyndicatedLoun)

  5 SME

  35,000 KTB Green Loan KTB Energy Saving

  Top 100

  Scientific and Technological Enterprises of China,Top 100 Chinese Enterprises in Electronic Information Top 500 World Brands KTB Green Loan SME

  Energy#44_p18-23_Pro3.indd 20Energy#44_p18-23_Pro3.indd 20 6/27/12 1:23 AM6/27/12 1:23 AM

 • July 2012 l 21

  NGV

  . () NGV . NGV 65,000 130,000

  35,618 27,286 6.7

  ()

  (Energy Efficiency & Renewable Energy Loan)

  Carbon Carbon Foot Print

  Energy#44_p18-23_Pro3.indd 21Energy#44_p18-23_Pro3.indd 21 6/27/12 10:35 PM6/27/12 10:35 PM

 • 22 l July 2012

  50 / 7 (Grace Period) 1 (MLR) 1 2555

  (.)

  30 1

  . 2,000 2554 8,252 888 ., 3,000 2,300

  3 . ,

  (IFC) Clean Technology Fund(CTF)

  Clean Technology Fund (CTF) multi-donor (World Bank) UNFCCC CTF

  Energy#44_p18-23_Pro3.indd 22Energy#44_p18-23_Pro3.indd 22 6/27/12 1:24 AM6/27/12 1:24 AM

 • July 2012 l 23JJuullyy 2

  (Investment Plan) CTF CTF CTF 300 CTF

  (.)

  . 20 3 50,000

  269 231 315 353 277 19 3.9 76

  CIMB 55 CIMB 2555

  30 % 4

  1-1.5 2-3 2 3-5 2/55 1 5-6%

  200 360 3 . . (.) ..- .. 2 3 2/55 7 Adder 8 /

  1 3-7

  ... !!

  Energy#44_p18-23_Pro3.indd 23Energy#44_p18-23_Pro3.indd 23 6/27/12 10:39 PM6/27/12 10:39 PM

 • 24 l July 2012

  Cooling Tower &

  Tools & Machine :

  ENCON Energy Saving Fans Cooling Tower Aerodynamics Aerodynamics twist Hub

  expired date Fiberglass Epoxy Fiberglass Epoxy friction loss

  Aluminium Fiberglass Epoxy 2.5 Gear Box load Gear Box Bearing load

  ENCON Energy Saving Fans 25 - 30%

  1) Design of Blade Airfoil section Profile of blade at difference radii & staggering Chord length at difference radii Blade twist Thickness and Camber Angle of attack2) Design of Hub Minimum Air Cycling loss3) No. of Blades Air volume & Pressure requirement4) Fan RPM For tip speed along with Noise & Vibration Criteria

  Energy#44_p24_Pro3.indd 24Energy#44_p24_Pro3.indd 24 6/27/12 1:28 AM6/27/12 1:28 AM

 • Back to the Basic. :

  = ( ,lm/W) (Lumen:lm) (Power:W)

  Power (W)

  Lumen (lm)

  (lm) (W)

  (W) 70 % 10-15 %

  5-20 lm/W (CFL)

  40 80 lm/w 4- 5

  ( 1000

  6000 )

  T-5 70 - 90 lm/w

  T-8 45-80 lm/W

  . :

  ( ,lm/W) (Lumen:lm)Power (W)

  Lumen (lm)

  (lm) (W) 10-15 %

  4- 5 1000

  45-80 lm/W

  = ( ( ) (Power:W)

  (W)

  70 %

  5-20 lm/W (CFL)

  40 80 lm/w

  (

  6000 )

  T-5 70 - 90 lm/w

  T-8

  (CFL) 64 lm/w 14 lm/w

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#44_p25_Pro3.ai 1 6/28/12 1:00 AMEnergy#44_p25_Pro3.ai 1 6/28/12 1:00 AM

 • 26 l July 2012

  Green Industrial :

  ....Green World....Green World

  Energy#44_p26-28_Pro3.indd 26Energy#44_p26-28_Pro3.indd 26 6/27/12 1:47 AM6/27/12 1:47 AM

 • July 2012 l 27

  BEAT

  Green World

  3 1

  /

  2

Recommended

View more >