นิตยสาร energy saving ฉบับที่ 48...

Download นิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 48 เดือนพฤศจิกายน 2555

Post on 30-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

นิตยสารรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Thailand Energy Award 2010 และ 2012

TRANSCRIPT

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#48_p3_Pro3.ai 1 10/20/12 2:39 AM

 • 38

  41

  26

  464 l November 2012

  18

  ContentsIssue 48 November 2012

  Whats Up10 Energy News64 Energy Around The World72 Energy Movement

  Cover Story18 Cover Story : AEC HUB of ASEAN 93 Special Scoop : 100 Special Report :

  Interview 38 Energy Keyman : . + 41 Energy Keyman : . 2 80 Energy Concept :

  High Light14 Energy Focus : 32 Energy Best Award : ASEAN Energy Awards 201246 Residential : 67 Energy Tezh : Bio-Hydrogenated Diesel (BHD) 70 Energy Test Run : MAZDA BT-50 Pro 2.2 83 Energy In Trend : 86 Energy Exhibit : Power-Gen Asia 2012 Renewable Energy World Asia 2012 91 Insight Energy :

  Commercial35 Energy Showcase : 51 Greee4 U : 55 Greenovation : 88 Energy Loan : .

  Energy#48_p04,06_Pro3.indd 4 10/24/12 7:37 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#48_p5_Pro3.ai 1 10/20/12 2:14 AM

 • 62 0 waste idea : ..

  FAQ76 Energy Clinic : . Directory90 Energy Stat96 Classified@Energy Saving97 Energy Price98 Directory

  Regular Feature8 Editors Talk82 How to : D.I.Y. 89 Environment & Energy Legal : AEC102 Life Style : E85 Clean Energy Drive 103 Members : 104 Energy Thinking : ... 105 Event & Calendar 106 Experience Interchange : CPN Green Building

  Industrial & Residential24 Tools & Machine : Hybrid26 Green Industrial : LEED Certification 30 Saving Corner : Energy from Waste (EfW) Technology ( 1) : 44 Energy Design : ... 48 Energy management :

  Transportation & Alternative Energy 68 Vehicle Concept : Porsche 918 Spyder Prototype Plug-in Hybrid78 Green Logistics : . 84 Renergy : . :

  Environment Protection54 Green Vision : (Mission Zero) 58 Green Space : Smiling Road 60 Environment Alert : : :

  6 l November 2012

  ContentsIssue 48 November 2012

  68

  48

  Energy#48_p04,06_Pro3.indd 6 10/24/12 7:45 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#48_p7_Pro3.ai 1 10/20/12 2:23 AM

 • 8 l November 2012

  Editors Talk

  (.)

  .

  10

  (AEC) AEC . . . .

  jiraporn@ttfintl.com

  200/12-14 6 . 4 / 10250

  (66) 2717-2477 (66) 2318-4689, (66) 2717-2466

  ENERGY SAVING

  Energy#48_p8_Pro3.indd 8 10/20/12 1:58 AM

 • 54/15-17 10500President Chemical Co., Ltd. 54/15-17 Soi Santiparb, Surawongse Road, Bangkok 10500Tel (02)2333126, 2344171-4, 2357812-3 Fax (02)6316216 | sales@pcc.in.th | www.pcc.in.th

  : Cooling Tower, Air WasherDryers, Cooled Heat Exchanger, Air Cooled Condensers

  Tower, Air WasherCooled Condensers

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#45_Ad Econ_Pro3.ai 1 7/25/12 1:17 AM

 • 10 l November 2012

  Energy News

  ...

  2555 573 3,000,000

  Thailand Energy Awards 2012 Thailand

  Energy Awards 2012 ENERGY SAVING 2010 Synergy Hall

  .

  () (MOU)

  Energy#48_p10-13_Pro3.indd 10 10/24/12 10:41 PM

 • November 2012 l 11

  -

  () - E85 Eco Assist Econ Mode

  30

  30 (Theme) ASEAN Green Connectivity

  MOU 2

  () 2 2555 1

  Energy#48_p10-13_Pro3.indd 11 10/25/12 4:39 PM

 • 12 l November 2012

  1 -. .

  1 - 2 1 1

  . ASEAN & TEA 2012

  . (.) . (On-Grid) . Thailand Energy Awards 2012

  4.0

  4.0 THE INNOVATION OF GAS TECHNOLOGY LPG NGV 4 , LPG, NGV ()

  Energy#48_p10-13_Pro3.indd 12 10/25/12 4:40 PM

 • November 2012 l 13

  . CBG

  (.) (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 3

  IEA-MoEN Regional Workshop....

  IEA-MoEN Regional Workshop on Energy Security Oil Security and Regional Emergency Preparedness IEA Centera Grand

  3

  (.)

  Energy#48_p10-13_Pro3.indd 13 10/25/12 4:42 PM

 • 14 l November 2012

  Energy Focus :

  2555 2555 100,000

  292,447 21,208 250,744 18,000

  31 2555 400,000 500,000 1-2

  2556 7,500 30,000-35,000

  Energy#48_p14,16_Pro3.indd 14 10/24/12 8:15 PM

 • Energy#42_p25_Pro3.ai 1 4/23/12 9:07 PM

 • 16 l November 2012

  2556 412,000 2556 80,700 2555 60 ,000 3 50% 30% 20%

  2 2554 1.8 2.3 2555 2556

  5-10% 10-15% 5-10%

  4-5% 3-5% 110

  Energy#48_p14,16_Pro3.indd 16Energy#48_p14,16_Pro3.indd 16 10/24/12 8:20 PM10/24/12 8:20 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#48_p17_Pro3.ai 1 10/20/12 2:46 AM

 • 18 l November 2012

  AEC HUB of ASEAN

  Cover Story :

  (AEC)

  AFTA AEC

  2546 (ASEAN Summit) 8 2545 (ASEAN Economic Community: AEC) (European Economic

  Community: EEC) (AEM) McKinsey (ASEAN Competitiveness Study) /

  Energy#48_p18-23_Pro3.indd 18 10/23/12 12:27 AM

 • November 2012 l 19

  / 2546 Bali Concord II AEC 2563 11 (priority sectors)

  12 10 2547 . 2548

  2555

  AEC

  2563 (..2020) (single market and single production base) .. 2015 5

  Energy#48_p18-23_Pro3.indd 19 10/23/12 12:28 AM

 • 20 l November 2012

  AEC

  0 2553 2558 2563 (AFAS) Outsourcing AEC

  . (.) ENERGY SAVING AEC

  LPG AEC 20

  AEC

  AEC

  0.7-1.2 33 (Liquid Natural Gas:LNG) (Carbon Capture and Storage:CCS)

  4.3% ( ) 73%

  Energy#48_p18-23_Pro3.indd 20 10/23/12 12:29 AM

 • November 2012 l 21

  7 7

  - 1 23 38,400 2 --, - 3 4 5 6 7

  ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015 1. 2. (Energy Security) 3.

  . (JGSEE) AEC 8% 2015 ( 2005) 15% 2015

  Energy#48_p18-23_Pro3.indd 21 10/23/12 12:29 AM

 • 22 l November 2012

  AEC

  . . AEC

  (.) 30

  Energy#48_p18-23_Pro3.indd 22 10/23/12 12:30 AM

 • November 2012 l 23

  20 (AEC) 2015

  2558 - 0 1 ..53- 1 ..58 - AEC - 70% 2558

  AEC AEC / AEC AEC

  Energy#48_p18-23_Pro3.indd 23 10/23/12 12:31 AM

 • 24 l November 2012

  HybridTools & Machine :

  ,

  Hybrid

  (Renewable Energy) 3 , ,

  Hybrid 4 30 60 10 20

  25% 100% 75% 3,000

  (Gravity) Booster Intelligent Controller

  Energy#48_p24_Pro3.indd 24 10/20/12 1:40 AM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#48_Ad Ministery_Pro3.ai 1 10/23/12 3:40 AM

 • 26 l November 2012

  Green Industrial :

  Green Building, Eco, Energy Saving, Co2, Carbon Footprint, LEED Certification

  LEED Certification

  LEED Certification 1

  LEED 3 (Third Place)

  Energy#48_p26-28_Pro3.indd 26 10/20/12 1:33 AM

 • November 2012 l 27

  LEED

  (Sustainable Sites) 2

  EER (Energy Efficiency Ratio) 11.6 100%

  LED 30% (Water Efficiency) (Low flow faucet/ Pitcher rinser)

  LEED . (Community Table)

  10

  Energy#48_p26-28_Pro3.indd 27 10/20/12 1:33 AM

 • 28 l November 2012

  LEED Certification

  LEED Certification 14 6 8

  Conservation Coffee

  3 Green Teams

  Energy#48_p26-28_Pro3.indd 28 10/20/12 1:34 AM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#48_p29_Pro3.ai 1 10/20/12 3:01 AM

 • 30 l November 2012

  Saving Corner

  Energy from Waste (EfW) Technology ( 1) Energy from Waste (EfW) Technology

  1 : http://www.hiwtc.com/products/waste-heat-recovery-boil-er-2576-2205.htm

  / . (Project Engineer)

  ( Energy from Waste, EfW)

  ( Energy from Waste, EfW )

  (Waste) (Heat waste)

  (Waste to Energy , WtE) 2

  (Heat waste to Energy) 3 1) 600-1,600 OC 2) 200-600 OC 3) 35-200 OC 2

  2

  1. 2. 3.

  4.

  Energy#48_p30-31_Pro3.indd 30 10/24/12 6:25 PM

 • August 2012 l 31

  2 Extended Surface

  5. 6. 7. 8.

  2

  1. (Heat Ex-changer)

  2 (Pre-heating) (Heat exchanger) ( Tubular) ( Plate Type) (Extended Surface) (Regenerative) 2

  1. (Shell and Tube Heat Ex-changer)

  2. (Plate Heat Exchanger)

  3. (Extended Surface) Fin

  2

  4. (Regenerative)

  3 : http://www.sciencedirect.com/scie

Recommended

View more >