นิตยสาร energy saving ฉบับที่ 39 เดือน...

Download นิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 39 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

Post on 28-Mar-2016

246 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

นิตยสารรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Thailand Energy Award 2010

TRANSCRIPT

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p3_Pro3.ai 1 1/26/12 10:07 PMEnergy#39_p3_Pro3.ai 1 1/26/12 10:07 PM

 • 38

  41

  26

  464 l February 2012

  18

  ContentsIssue 39 February 2012

  Whats Up10 Energy News86 Energy Around The World72 Energy Movement

  Cover Story18 Cover Story : Thailand Best O Waste of ASEAN93 Special Report : 100 Special Scoop : (Tar sands)

  Interview 38 Energy Keyman : 41 Energy Keyman : () (DEMCO) : SWOT 80 Energy Concept :

  High Light14 Energy Focus : 255532 Energy Best Award : 46 Residential : ...... 61 Energy Tezh : Zeolite 70 Energy Test Run : WD Green Power 83 Energy In Trend : ..!!84 Energy Exhibit : BOI Fair 2011 Going Green for the Future 91 Insight Energy : ?

  Commercial35 Energy Showcase : 48 Green4U : 88 Energy Loan :

  Energy#39_p4-6_Pro3.indd 4Energy#39_p4-6_Pro3.indd 4 1/27/12 11:43 PM1/27/12 11:43 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p5_Pro3.indd 1 1/25/12 11:15 PMEnergy#39_p5_Pro3.indd 1 1/25/12 11:15 PM

 • 51

  68

  6 l February 2012

  ContentsIssue 39 February 2012

  Industrial & Residential24 Tools & Machine : ZETA ROD 26 Green Industrial : .. 30 Saving Corner : Nancy Banks : 44 Energy Design : 48 Green4U : 51 Take a break : 11 ?? ()

  Alternative Energy & Transportation64 Renergy : 68 Vehicle Concept : Daihatsu Pico 78 Logistics Solution : .

  Environment Protection58 Green Space : Green Monkey 60 Green Vision : 62 Environment Alert : ...

  66 0 Waste Idea : Zero Waste () ..

  FAQ76 Energy Clinic : . Directory90 Energy Stat96 Classified@Energy Saving97 Energy Price98 Directory

  Regular Feature8 Editors Talk82 How to : 10 (1)89 Environment & Energy Legal : NGV102 Life Style : 103 Members : 104 Energy Thinking : ? ...105 Event & Calendar106 Experience Interchange :

  Energy#39_p4-6_Pro3.indd 6Energy#39_p4-6_Pro3.indd 6 27/1/2012 20:5527/1/2012 20:55

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p7_Pro3.ai 1 1/25/12 11:22 PMEnergy#39_p7_Pro3.ai 1 1/25/12 11:22 PM

 • 8 l February 2012

  Editors Talk... .

  .. 2 17 .. 55 .. .

  9

  9 2554

  - 3 91 95 6.7 7.5 2.8 15

  -

  - NGV 6 2555

  4 ...

  jiraporn@ttfintl.com

  /

  200/12-14 6 . 4 / 10250

  (66) 2717-2477 (66) 2318-4689, (66) 2717-2466

  ENERGY SAVING

  Energy#39_p8_Pro3.indd 8Energy#39_p8_Pro3.indd 8 1/26/12 5:17 PM1/26/12 5:17 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p9_Pro3.ai 1 1/25/12 11:21 PMEnergy#39_p9_Pro3.ai 1 1/25/12 11:21 PM

 • 10 l February 2012

  Energy News

  . . .()

  150

  TBCSD TBCSD

  . . . (), ()

  Energy#39_p10-13_Pro3.indd 10Energy#39_p10-13_Pro3.indd 10 1/25/12 12:16 AM1/25/12 12:16 AM

 • February 2012 l 11

  . 6

  6 . . 6

  BOI FAIR 2011

  2011 Green Clean & Energy Innovation 3

  TBCSD

  . . . Natural Disaster .

  Energy#39_p10-13_Pro3.indd 11Energy#39_p10-13_Pro3.indd 11 1/25/12 12:16 AM1/25/12 12:16 AM

 • 12 l February 2012

  .

  6

  Exclusive Hitachi BOI 2011 Pavilion Tour () .

  () Hitachi Pavilion 2011 Tomorrow Together Hitachi Pavilion

  EM

  4 22

  Energy#39_p10-13_Pro3.indd 12Energy#39_p10-13_Pro3.indd 12 1/25/12 12:16 AM1/25/12 12:16 AM

 • February 2012 l 13

  THAILAND ESCO FAIR

  THAILAND ESCO FAIR ESCO ESCO

  (ETG)

  105 KW (Prime Rat-ing) 30

  4,600

  () 27 4,600 700 500 8 9

  Energy#39_p10-13_Pro3.indd 13Energy#39_p10-13_Pro3.indd 13 1/25/12 8:57 PM1/25/12 8:57 PM

 • 14 l February 2012

  Energy Focus :

  2555

  2555

  Innomart Technomart 2012

  Adder

  2

  25% 10 500MW 2,000MW

  Energy#39_p14-16_Pro3.indd 14Energy#39_p14-16_Pro3.indd 14 1/17/12 9:46 PM1/17/12 9:46 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p15_Pro3.ai 1 1/26/12 12:46 AMEnergy#39_p15_Pro3.ai 1 1/26/12 12:46 AM

 • 16 l February 2012

  E10-E85

  5 1

  2553 , ED95, , BHD

  (Supply) (Demand)

  200 500MW

  20

  5

  800MW 1,200MW

  2

  2

  3,700MW 3,630MW

  120MW 600MW

  160MW 40,000 500MW

  Energy#39_p14-16_Pro3.indd 16Energy#39_p14-16_Pro3.indd 16 1/17/12 9:46 PM1/17/12 9:46 PM

 • Energy#28_p31_Pro3.ai 1 2/22/11 4:24 AMEnergy#28_p31_Pro3.ai 1 2/22/11 4:24 AM

 • 18 l February 2012

  Thailand Best 0 Waste of ASEAN

  15 40,000 10,000 1,000 1,000 0.67 1 60-70% 60% 15-20%

  10

  150 (Open Dump) (Sanitary Landfill) 90%

  Waste Energy 63.57% / 16.83%

  8.19% 3.47% 2.10% 1.37% 0.74% / 0.50% 3.23%

  Waste Energy ENERGY SAVING

  (Adder)

  Cover Story :

  Energy#39_p18-23_Pro3.indd 18Energy#39_p18-23_Pro3.indd 18 27/1/2012 21:0627/1/2012 21:06

 • February 2012 l 19

  Waste Energy

  1. (Hazardous Waste) (Non-Hazardous Waste) (E-waste)

  2. 3.

  Zero Waste 900 (landfill) Zero Waste () 0 Waste 3

  ?

  (RDF: Refuse Derived Fuel)

  Energy#39_p18-23_Pro3.indd 19Energy#39_p18-23_Pro3.indd 19 27/1/2012 21:0627/1/2012 21:06

 • 20 l February 2012

  ? 1.

  50-80

  2. Gasification

  3.

  (E-Waste)

  (E-Waste) WEEE Directive 10 :

  300 2-3

  Energy#39_p18-23_Pro3.indd 20Energy#39_p18-23_Pro3.indd 20 27/1/2012 21:0627/1/2012 21:06

 • February 2012 l 21

  1.

  2.

  3. IT

  4.

  5.

  6. 7.

  8.

  9.

  10.

  (Waste from

  Electrical and Electronic Equipment : WEEE)

  - 10 - US - 3-4 350

  Energy#39_p18-23_Pro3.indd 21Energy#39_p18-23_Pro3.indd 21 27/1/2012 21:0627/1/2012 21:06

 • 22 l February 2012

  (WEEE Directive) (RoHS Directive) RoHS WEEE

  ( . )

  (.)

  - 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 30%

  /, Green Products , .v , /

  Energy#39_p18-23_Pro3.indd 22Energy#39_p18-23_Pro3.indd 22 27/1/2012 21:0627/1/2012 21:06

 • February 2012 l 23

  - 40%

  /, .

  (WTE) , /

  - & HW 30% , ,/ , / WEEE,

  / 63.57% (RDF : Refuse Derived Fuel)

  / : (.) (.)

  RDF RDF 3-5 RDF

  Waste Energy ...

  Energy#39_p18-23_Pro3.indd 23Energy#39_p18-23_Pro3.indd 23 27/1/2012 21:0627/1/2012 21:06

 • 24 l February 2012

  ZETA ROD

  Tools & Machine : Mr. T

  Zeta Rod Bio Film Bio Film

  Zeta Rod

  6 0.3 mm 12 %

  Zeta Rod Cooling Tower 80-100%

  Cooling Tower

  Cooling Tower

  Zeta Rod Cooling Tower ZetaRod Cooling Tower ZetaRod Cooling Tower

  Zeta Rod X / ( THM) X / X / X / / / Corrosion X / Cooling Host Chiller X / X / X / X /

  Zeta Rod Cooling Tower

  Energy#39_p24_Pro3.indd 24Energy#39_p24_Pro3.indd 24 1/17/12 10:32 PM1/17/12 10:32 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p25_Pro3.ai 1 1/26/12 2:54 PMEnergy#39_p25_Pro3.ai 1 1/26/12 2:54 PM

 • 26 l February 2012

  Green Industrial :

  ..

  Zero Carbon

  Zero Carbon Green Industrial

  . .

  .

  Energy#39_p26-28_Pro3.indd 26Energy#39_p26-28_Pro3.indd 26 1/26/12 5:22 PM1/26/12 5:22 PM

 • February 2012 l 27

  3 2

  LED

  ()

  Energy#39_p26-28_Pro3.indd 27Energy#39_p26-28_Pro3.indd 27 1/26/12 5:22 PM1/26/12 5:22 PM

 • 28 l February 2012

  9

  50% 2563 2549

  Zero Carbon

  Energy#39_p26-28_Pro3.indd 28Energy#39_p26-28_Pro3.indd 28 1/26/12 5:22 PM1/26/12 5:22 PM

 • CM

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Energy#39_p29_Pro3.ai 1 1/25/12 11:13 PMEnergy#39_p29_Pro3.ai 1 1/25/12 11:13 PM

 • 30 l February 2012

  Saving Corner

  ( HVAC )

  - -

  : :

  (Latent Load)

  : Nancy Banks / :

  17.8 C

  25-40

  Energy#39_p30-31_Pro3.indd 30Energy#39_p30-31_Pro3.indd 30 1/13/12 10:21 PM1/13/12 10:21 PM

 • February 2012 l 31

  ( Comfort Zone ) 24 40%

  40% 55%

  -

  DX (Direct Expansions - )

  DX

  HVAC 40% 45% 10% 15%

  : http://www.achrnews.com/articles/improving-supermarket-operations

Recommended

View more >