vjera za sva vremena zakir naik

Download Vjera Za Sva Vremena Zakir Naik

Post on 26-Dec-2015

488 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vjera Za Sva Vremena Zakir Naik

TRANSCRIPT

 • Zakir Naik

  Vjera za sva vremenaPreveo i uredio: Senad Redepovi

 • Z ak ir Naik

  VJERA ZA SVA VREMENATranskripti tribina i debata

  Novi Pazar, 2014 .

 • PREDGOVOR

  Dok sam itao rukopis knjige dr. Zakir Naika Vjera za sva vremena, prevedene na bosanski jezik na um mi je padala zbirka fetvi na arapskom jeziku Fatava Hindiyye od nekoliko tomova tampana u Istanbulu u tampariji Muharema Bonjaka prije vie od sto godina. Otkupio sam sedamdesetih godina prolog stoljea bogatu biblioteku kadije Gae iz Fojnice i u njoj je bilo i ovo kapitalno djelo bez koga se nije mogao zamisliti rad ni jednog kadije, muftije, muderrisa i sposobnijeg imama. Indija stoljeima raa i odgaja velike uenjake ije znanje je dopira-lo do Istanbula i Bosne. Dovoljno se sjetiti plejade alima iz Kandehlevija u Indiji ija sedjela kod nas danas prevode i itaju. Profil dr. Zakira Naika odgovara veliini uenjaka iz ranijeg vremena koje je davala Indija.

  Bio sam oduevljen beskompromisnim stavom o svakom pitanju koje mu je dolazilo na repertoar tokom njegovih tribina koje on dri po Indiji i drugim dijelovima svijeta, sve do SAD-a. On ima profil velikog savremenog islamskog misionara, da'ije, koji redovno izlazi pred desetine hiljada slualaca, sa njima se sueljava odgovarajui na najkontro- verzija pitanja kojima se danas bave muslimani i oni koji se zanimaju za islam, bilo da ga ele upoznati, ili da rade protiv njega.

  5

 • D r . Z akir N aik

  Ovaj savremeni islamski uenjak i misionar govori nekoliko svjetskih jezika. Perfektno vlada informacijama koje koristi u svojim predavanjima i diskusijama, u dokazima i odgovorima. Muslimani govore velikim brojem jezika koji pripadaju raznim jezikim porodicama kao to su in- do-evropska, afro-azijska, malajo-polineanska, uralo-al- tajska, nigero-kongoaka, ibero-kavkaka i neke druge. U sreditu je kulturalne zone muslimanskog svijeta: arapske, iranske, turske, indo-pakistanske, malajske, indonezijsko- polinezijske, crno-afrike, zona tzv. perifernog islama" i kulturalnih zona dijasporalnih muslimanskih zajednica. Na svim tim zonama naao se i okuao dr. Zakir Naik. Svugdje je pozivan i u svakom dijelu svijeta je vien. Vjernije i kompetentni sljednik rahmetli Ahmeda Didata, svoga vjernog uitelja u da'vi.

  U svakom vremenu meu muslimanima se javljaju tri skupine ljudi od kojih jedna pozitivno predstavlja uenje islama, druga pogreno razumije Vjeru i odvodi u zabludu ljude, a trea Vjeru iskoritava za svoje dunjaluke interese i time daje povoda neprijateljima islama da djeluju i govore protiv njega. Dr. Zakir Naik smatra da o islamu mogu govoriti kompetentni ljudi, oni koji e koristiti pozivanju na Pravi put rijeju i primjerom, a nee biti negativni do te mjere da sve to ine rade bolje" od najtvrdokornijih neprijatelja islama.

  Hvala Allahu, na bosanskome jeziku je objavljeno nekoliko knjiga dr. Zakira Naika u izdanju respektabilne izdavake kue El-Kelimeh" iz Novog Pazara. U tim izdanjima

  6

 • VJERA ZA SVA VREMENA / Smisao ivota

  su preneseni cjeloviti prijevodi nekih njegovih odranih tribina na raznim mjestima u svijetu. Izdavanje njegovih knjiga je znaajan interes alima - da'ija.

  Dok sam itao rukopis knjige dr. Zakira Naika Vjera za sva vremena, u pitanjima sam oekivao greku ali se, ipak, nije desila. Bio sam zadovoljan njegovom sposobnou da na ravni izazova bude na braniku islamskih vrijednosti i da na pitanja zainteresiranih ima kvalitetan odgovor. Ova metoda je na ravni kur'anskih izazova gdje se ukazuje na problem i daje odgovor a onda se oponentima ponudi da to pobiju ako mogu. Zahvaljui tome na stotine je njegovih slualaca koji su u toku trajanja tribina donosili odluku da se vrate islamu jer su u njemu i roeni i da budu muslimani do kraja svoga ivota i svoj ehadet izgovore pred dr. Zaki- rom. To je velianstveno i sami vrh tih mubarek dogaaja!

  Dr. Zakirova filozofija pozivanja u islam je: nee niko zaaliti ko se Allahu, d.., pokorio; nee imati ni najmanje tete ako se bude harama klonio; i nee biti ponien ko duu svoju oisti i pobonou je ukrasi i oplemeni. Poetak njegovog misijskog rada je bio teak, do kraja neizvjestan kao let ptice u trenutku snanog uragana. Vidio je veliko neprijateljstvo prema islamu i na to neadekvatne odgovore muslimana. Odluio je da ide putem plemenitih ashaba, znajui da e Allahova pomo biti izdana a pomo od ljudi nedovoljna. Vremenom, rezultati rada njegove organizacije i samog njega su bili dobri. Sada djelovanje ovakvih islamskih djelatnika ima globalne razmjere.

  Dr. Zakir kae da bi muslimani trebali imati najvei broj

  7

 • D r . Z akir N a ik

  da'ija, jer Uzvieni kae u Kur'anu: Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepi nain raspravljaj! (En-Nahl, 125) Naalost, kae on, mi muslimani ne radimo svoj posao kako treba. Osim toga, na zapadnim medijima se vodi estoka kampanja protiv islama i muslimana. Zablude o islamu su dostigle epidemijske razmjere. Svaki musliman je duan boriti se protiv ovih zabluda najuvjerljivijom argumentacijom.

  Bez obzira na to, uvjeren je on, radili muslimani svoj posao ili ne, Allah je obeao da e Njegova vjera biti gornja: On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok! (El-Feth, 28.) Uzvienom Allahu nije potrebna niija pomo da bi se ovo ostvarilo. On daje priliku svakome da ini dobro za ovu vjeru i uestvuje u promociji Pravoga puta kako bi na njega izali svi ljudi. Muslimani su nemarni zato to nedovoljno razumiju poruke Kur'ana, a samo kroz razumijevanje kur'anskih poruka mogue je spoznati sve to je potrebno za dobro na oba svijeta: A ko govori ljepe od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela ini i koji govori: "Ja sam doista musliman!" (Fussilet, 33.)

  Izdavau preporuujem da bez odlaganja izda ovu knjigu, ime bi se iznova osvjeavali hizmeari islamske misli i oni koji tragaju za Istinom.

  Sarajevo, 27. oktobra 2013.

  Recenzent: Muharem Omerdi

 • VJERA ZA SVA VREMENA / Smisao ivota

  Hvala Allahu. Neka su mir i spas na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Utjeem se Allahu od prokletog ejtana.

  Dine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. (Ez-Zarijat, 56)

  Gospodaru moj, uini prostranim prsa moja i olakaj zadatak moj. Odrijei uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj.

  Koliko nas je istinski razmiljalo o stvarnoj svrsi ivota na ovome svijetu? Koliko puta smo se pitali: "Koja je svrha naeg postojanja? ta radimo ovdje? Zato smo ovdje?"

  Krenimo zajedno na putovanje ka odgovorima na ova pitanja.

  Izgubljeni putnik

  Posluajmo jedan primjer. Jedan ovjek je putovao. Doao je do raskrsnice i nije znao kuda dalje ii. Upitao je prvog prolaznika: "Kuda vode ovi putevi?" Prolaznik ga upita: "A gdje e ti?" ovjek odgovori: "Bilo gdje." Prolaznik mu ree: "Onda kreni kojim hoe putem, ako ti je svejedno." Putniku je, zaista, bilo svejedno. Htio je otii bilo gdje. Nisu mu bili bitni ni putevi ni djela na tim putevi- ma. Mnogi od nas ive poput ovog putnika.

  Zamislite graevinca, koji je zapoeo izgradnju velike zgrade. Iskopao je velike rupe za njene temelje. Kada biste ga upitali: "Koliko spratova e imati tvoja zgrada?", on odgovara: "Ne znam." Pitate ga: "Kolika e joj biti povrina

  13

 • D r . Z a k ir N a ik

  osnove?", on opet odgovara: "Ne znam. Nisam razmiljaoo tome." Taj graevinac nema nikakav cilj.

  Bio jednom jedan ovjek, koji je svome komiji rekao: "Tvoj pas stalno juri za automobilima! Pitam se: da lije ikada uspio uloviti neki automobil?" Komija mu odgovara: "Ja se ne pitam da li je uhvatio automobil, ve se pitam ta bi uradio kad bi uhvatio neki od njih?" Komija je, izgleda, gledao dalje od ovog to je postavio pitanje. Pitao se: ta bi se desilo kad bi pas uspio to to je namjeravao, i ta mu je, ustvari cilj. Mnogi od nas na isti nain traimo ivote: bez svrhe iz ambicija.

  Pitajte neke ljude: "Zato eli da diplomira na tom i tom fakultetu?" Mnogi e odgovoriti da im je trenutno cilj samo da zavre fakultet i da uope nisu razmiljali o tome ta e raditi nakon diplomiranja.

  Mnogi kopiraju tui nain ivota, bez razmiljanja i analiziranja. Imitiraju glumce i modele, ne shvatajui ta zapravo rade. Jedna osoba je dola iz sela u veliki grad, s namjerom da postane milioner. Kad su ga pitali: "Zato si doao u veliki grad?", odgovorio je: "Gledao sam film u kome je taj i taj glumac, takoer, doao u veliki grad i preko noi postao milioner." Zbog najezde takvih ambicija, siromatvo se samo poveava.

  Glumci i biznismeni bez cilja

  Mnogi glumci su angairani kao promoteri odreenih robnih marki i industrijskih proizvoda. Jedan mladi iz Mumbaija je kupio novi automobil marke "Hjundai". Kada

 • VJERA ZA SVA VREMENA / Smisao ivota

  su ga pitali: "Zato si odabrao ba taj automobil?", rekao je: "Moj omiljeni glumac ga vozi." isto sumnjam da je taj njegov omiljeni glumac ikada sjeo u "Hjundai", osim dok je snimao reklamu za njega. On vjerovatno vozi "Mercedes" ili "BMW", ali teko da e voziti automobil srednje klase.

  Slijepo slijedimo tue naine ivota, bez razmiljanjao svrsi toga, poput ovjeka koji napamet kupuje ogromnu fabriku tekstila, jer je uo da se u tom poslu ostvaruje veliki profit. Kada ga upitate: "Ima li studiju izvodljivosti?", odgovara da nema. Kada ga pitate: "Jesi li uposlio strunjake koji e ti voditi posao?", odgovara da nije. Kada ga pitate: "Koji procenat profita oekuje? Gdje e kupiti sirovine? Kome e prodavati tekstil?", opet odgovara da ne zna. ta mislite: da li e takav ovjek ostvariti ikakav profit?

  Neki ljudi imaju cilj, ali nemaju sredstvo. Jedan mladi je htio postati najbolji naunik na svijetu. Analizirao je biografije svih naunika u historiji i zakljuio da je najvei naunik bio lsak Njutn. Nije pogrijeio - lsak Njutn jeste bio najvei naunik svih vremena. Sada, ovaj momak je htio