treći ciklus studija

Download Treći ciklus studija

Post on 11-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prijava za konkurs

TRANSCRIPT

PREDMET: PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA II CIKLUS STUDIJA

UNIVERZITET U TUZLI

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREI CIKLUS STUDIJA____________________________________

(Naziv fakulteta)____________________________________________________________________

(Naziv studijskog programa usmjerenje)

PrezimeIme ocaIme

Mjesto i drava roenjaDravljanstvoKontakt telefon

Opina i drava prebivalita/boravkaMjesto, ulica i broje-mail adresa

Naziv zavrenog osnovnog studija

dodiplomskog/prvog ciklusa

Mjesto, drava i godina sticanja diplome osnovnog studija

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Naziv zavrenog magistarskog/drugog ciklusa studija

Mjesto, drava i godina sticanja diplome

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Podaci o poslodavcu

Uz prijavu prilaem sljedea dokumenta: ..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

...........................................................................................................................................................

Datum podnoenja prijave: _________________________________________________

(potpis)

Napomena: Univerzitet e, uz saglasnost lica, njegove line podatke koristiti iskljuivo u svrhu prijave na Konkurs.UNIVERZITET U TUZLI

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREI CIKLUS STUDIJA

____________________________________

(Naziv fakulteta)

____________________________________________________________________

(Naziv studijskog programa usmjerenje)

PrezimeIme ocaIme

Mjesto i drava roenjaDravljanstvoKontakt telefon

Opina i drava prebivalita/boravkaMjesto, ulica i broje-mail adresa

Naziv zavrenog osnovnog studija

dodiplomskog/prvog ciklusa

Mjesto, drava i godina sticanja diplome osnovnog studija

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Naziv zavrenog magistarskog/drugog ciklusa studija

Mjesto, drava i godina sticanja diplome

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Podaci o poslodavcu

Uz prijavu prilaem sljedea dokumenta: ..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

...........................................................................................................................................................

Datum podnoenja prijave: _________________________________________________

(potpis)

Napomena: Univerzitet e, uz saglasnost lica, njegove line podatke koristiti iskljuivo u svrhu prijave na Konkurs.UNIVERZITET U TUZLI

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREI CIKLUS STUDIJA

____________________________________

(Naziv fakulteta)

____________________________________________________________________

(Naziv studijskog programa usmjerenje)

PrezimeIme ocaIme

Mjesto i drava roenjaDravljanstvoKontakt telefon

Opina i drava prebivalita/boravkaMjesto, ulica i broje-mail adresa

Naziv zavrenog osnovnog studija

dodiplomskog/prvog ciklusa

Mjesto, drava i godina sticanja diplome osnovnog studija

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Naziv zavrenog magistarskog/drugog ciklusa studija

Mjesto, drava i godina sticanja diplome

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Podaci o poslodavcu

Uz prijavu prilaem sljedea dokumenta: ..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

...........................................................................................................................................................

Datum podnoenja prijave: _________________________________________________

(potpis)

Napomena: Univerzitet e, uz saglasnost lica, njegove line podatke koristiti iskljuivo u svrhu prijave na Konkurs.UNIVERZITET U TUZLI

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREI CIKLUS STUDIJA

____________________________________

(Naziv fakulteta)

____________________________________________________________________

(Naziv studijskog programa usmjerenje)

PrezimeIme ocaIme

Mjesto i drava roenjaDravljanstvoKontakt telefon

Opina i drava prebivalita/boravkaMjesto, ulica i broje-mail adresa

Naziv zavrenog osnovnog studija

dodiplomskog/prvog ciklusa

Mjesto, drava i godina sticanja diplome osnovnog studija

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Naziv zavrenog magistarskog/drugog ciklusa studija

Mjesto, drava i godina sticanja diplome

Duina trajanja studija u semestrima

Ostvareni broj ECTS bodova

Ostvarena ukupna prosjena ocjena

Ako je diploma inostrana, da li je priznata, odnosno da li je u postupku priznavanja?

Podaci o poslodavcu

Uz prijavu prilaem sljedea dokumenta: ..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

..........................................................................................................................................................,

...........................................................................................................................................................

Datum podnoenja prijave: _________________________________________________

(potpis)

Napomena: Univerzitet e, uz saglasnost lica, njegove line podatke koristiti iskljuivo u svrhu prijave na Konkurs.UNIVERZITET U TUZLI

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREI CIKLUS STUDIJA

____________________________________

(Naziv fakulteta)

____________________________________________________________________

(Naziv studijskog programa usmjerenje)

PrezimeIme ocaIme

Mjesto i drava roenjaDravljanstvoKontakt telefon

Opina i drava prebivalita/boravkaMjesto, ul

Recommended

View more >