tomasz rudolf - icanpilot value propositions

Download Tomasz Rudolf - iCanPilot value propositions

Post on 28-Nov-2014

2.029 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tomasz Rudolf - iCanPilot value propositions, "Cykl szkoleń dla start-upów, BIC Summer Start" - http://MamStartup.pl

TRANSCRIPT

 • 1. Tworzenie wartoci dla klientaJak unikn rynkowej poraki nowych przedsiwzi?BIC Summer Start, 18.08.2011
 • 2. We create tools that help product developerswork smarter, hit huge goals and have a life.
 • 3. Czy znacie te wyzwania?
 • 4. Stworzenie rozwizania oferujcegounikaln wartowybranej grupie klientw.
 • 5. Moja historia
 • 6. DOS
 • 7. Its graphical
 • 8. It works as one
 • 9. This is a phone that has no wires
 • 10. Rozwizanie
 • 11. Mohan SawhneyKellogg School of ManagementValue Proposition Expert
 • 12. KORZYCI KOSZTY
 • 13. Twoja kolej!1. Wybierz partnera z innym wyzwaniem.2. Przeprowad wywiad na temat VP (20)3. Zamiecie si rolami (20).4. Wymiecie si kartkami.
 • 14. Value Proposition __________________________ Teeter Totter framework by Mohan Sawhney 3 4 6 5 7 8 1 2Source: Mohan Sawhney
 • 15. Pozycjonowanie Dla (odbiorca) ________________________________________ ktry (zadanie / scenariusz uycia) _______________________________________ (Twj produkt) jest (kategoria) _______________________________________ ktry (daje nastpujce korzyci) ______________________________________________ W odrnieniu od innych (kategoria) ____________________________________ (Twj produkt) (czym si wyrnia) _____________________________Source: Mohan Sawhney
 • 16. Jakie s 4 kroki tworzenia value proposition?
 • 17. Wybierzcie grup docelow i scenariusz uycia
 • 18. Analiza Alternatyw__________________________ TWOJA OFERTA OFERTA KONKURENCYJNA ALTERNATYWNA OPCJA NAZWA OFERTY NAZWA OFERTY NAZWA OPCJI Jakie s gwne przyczyny, dla ktrych odbiorca moe wybra Twoj Jakie s gwne przyczyny, dla ktrych odbiorca moe wybra t Jakie s gwne przyczyny, dla ktrych odbiorca moe wybra t ofert? ofert? opcj? + + + Jakie s gwne powody, dla ktrych odbiorca moe nie zdecydowa Jakie s gwne powody, dla ktrych odbiorca moe nie zdecydowa Jakie s gwne powody, dla ktrych odbiorca moe nie zdecydowa si na Twoj ofert? si na t ofert? si na t opcj? - - -
 • 19. Przeanalizujcie dowiadczeniez konkurencyjnymi produktami.
 • 20. Odkryjcie najwaniejsze frustracje i niezaspokojone potrzeby.
 • 21. Patrzcie przez pryzmat zada.
 • 22. Szybko komunikowa Sucha muzyki w Drukowa zdjcia w si z dowolnego czasie wicze domu bez komputera miejsca Znale drog w Odtwarza muzyk w czasie jazdy kadym pokoju Czyci zby i jzykrdo: Strategyn
 • 23. Poznajcie frustracje i niezaspokojone potrzeby.
 • 24. Wejdcie w buty klienta.
 • 25. Bdcie jak dzieci.
 • 26. Rozmawiajcie z klientami.
 • 27. DuPont: Jestemy globaln firm.
 • 28. Klienci: Chcemy lokalnej obecnoci
 • 29. Stwrzcie hipotezy.
 • 30. Testujcie
 • 31. Stwrzcie produkt, ktry daje podan warto.
 • 32. Sprawdzajcie, czy wasze hipotezy s suszne.
 • 33. Nowa oferta musi by 10x lepsza ni alternatywne eby skoni ludzi do zmiany.
 • 34. Stwrzcie klarown komunikacj.
 • 35. Bdcie skoncentrowani.
 • 36. Southwest Airlines
 • 37. IKEA
 • 38. Dodawanie funkcjonalnoci lub wchodzenie w nowe obszary jest kuszce
 • 39. Pozycjonowanie zajmuje lata
 • 40. Jakie s gwne bdy?
 • 41.