thiet ke nha may san xuat malt vang voi

Download Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

Post on 12-Oct-2015

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  1/95

  .1

  LI M U

  Cng vi s pht trin ca nn kinh t th gii, Vit nam ang dnvn ln

  v t khng nh mnh, v vy i sng vt cht v tinh thn ca ngi dn khng

  ngng c nng cao. Vi quan im n no, mc m nh ngy xa khng cn na

  m thay vo l khng nhng n ngon m cn mc p. p ng nhu cu ca

  ngi tiu dng cc ngnh cng nghip ni chung v cng ngh thc phm ni

  ring khng ngng hon thinv cho ra i nhng sn phm rtphong ph v a

  dng v chng loi, trong c bia - y l ung c a chung hu ht ccnc trn th gii, m nguyn liu chnh sn xut bia l malt.

  Malt l sn phm c ch bin t cc ht ha tho nh i mch,tiu mch,

  thc, ng, sau khi ny mm trong iu kin nhit v m nhn to xc nh.

  Malt l mt loi bn thnh phm nhng rt giu cht dinh dng: cha 1618% cc

  cht phn t d hatan, ch yu l ng n gin, dextrin bc thp, cc axit amin,

  cc cht khong, cc nhm vitamin v c bit c h enzim phong ph, ch yu l

  amylaza v proteaza. Malt i mch khng nhng l tc nhn ng ha m cn l

  nguyn liu chnh sn xut cc loi bia. Ngoi ra malt cn c dng chbin

  cc loi thc phm c cht lng cao nh bt dinh dng cho tr em, cc loi

  ung tng hp cho ngi gi v ph nc thai, tc nhn dch ha trong sn xut

  cn t tinh bt,...

  p ng nhu cu ca ngi tiu dng nc ta hng lotcc nh my bia

  c mc ln, nhng nh my sn xut malt li rt t, v vy nguyn liu phi nhp

  tnc ngoi nn ko theo gi thnh sn phm cng tng cao. Trc tnh hnh ,

  victhitkv xy dngnh my snxutmalt l rtcnthit, do em c

  giao ti: Thit k nh my sn xut malt vng vi nng sut 18.000 tn sn

  phm/ nm.

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  2/95

  .2

  CHNG 1

  LP LUN KINH T- K THUT1.1. Tnh cn thit phi xy dng:

  Trcspht trinca nnkinh tnhhinnay th isngcon ngingy

  cng c nng cao, nhu cu s dng cc sn phm thc phm l rt ln v a

  dng. V vyhng lot cc nh my thc phm c mc ln nh nh my bnh

  ko, nh my bia, nh my ncgiikht, Trong nh my sn xut bia ngy

  cng c m rng v tng nng sut phc v nhu cu ngy cng tng ca ngitiu dng.

  Nguyn liu chnh sn xut bia l malt i mch nhng vi kh hu nc

  ta th khng thch hp cho vic trng cy i mch, x s ca chng l t cc nc

  Ty u. Chnh v vy m phi nhp malt t nc ngoi v nn gi c th trng ca

  sn phm cng tng ln.Mtkhc, Vit Nam l thnh vin ca tchcWTO nn

  vnchtlngv gi crtquan trngv phichuscnhtranh rt ln, v vy

  gy rt nhiu kh khn cho cc nh thc phm. Bi v l p ng nhu cu ca

  ngi tiu dng, snxutra cc snphmttv c gi thnh hpl th giiphp

  ttnht l c cnguncung cpnguyn liuchtlngv rtin. Chnh v vy

  vic xy dng nh mysn xut malt vng l rt cn thit. Ngoi ra, vic xy dng

  nh my sn xut malt cn mang li nhiu ngha kinh t: n gp phn lm tng

  ngn sch nh nc v gii quyt cng n vic lm cho ngi lao ng hn ch tht

  nghip gp phn gim thiu cc t nn x hi. Sau khi nghin cu kh nng cung cp ngun nguyn liu i mch v cc

  yu t nh hng n vic lp t, thi cng, s hot ng, kh nng thu hi vn, li,

  ... em quyt nh chn v tr t nh my ti khu cng nghip Ho Khnh, thnh ph

  Nng.

  1.2. C s thit k:

  1.2.1. c im t nhin: Nng l mt thnh ph ln ca c nc v l trung tm ca min Trung

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  3/95

  .3

  vi hng gi ch o l ng Nam. Kh hu c th chia lm hai ma: ma nng t

  thng 1 n thng 8, ma ma t thng 9 n thng 12, nhit trung bnh l 26 0C,

  nhit nng nht trong nm l 370C, m tng i ca khng kh l 77%.

  Khu cng nghip Ha Khnh c v tr kh thun li: gn ng quc l 1A,

  gn trung tm thnh ph c iu kin thun li v giao thng, c nhiu cng, sn

  bay quc t,ng thi l trung tm cung cp nguyn liu cho cc nh my bia

  nh: bia Larger, bia Larue, bia Huda, bia Dung Qut, bia Qui Nhn,

  V vy vi iukinkh huv a hnhnhth,victhit k xy dngmt

  nh my snxutmalt y rtl hp l.

  1.2.2. Ngun cung cp nguyn liu:

  i vi cc nh my thc phm ni chung v sn xut malt ni ring th vic

  cung cp nguyn liu l rt quan trng, phi c mt ngun cung cp nguyn liu n nh.

  i mch l loi cy khng thch hp vi kh hu nc ta, n ch c trng

  th nghim mt s vng nh Cao Bng, SnLa. V vy ngun cung cp nguyn

  liu cho nh my c nhp t cc nc Ty u. Vi h thng giao thng ca

  thnh phv hthngcucngln, sn bay quc t, th vicnhpkhuv vnchuynnguyn liusrtthuntinv nhanh chng.

  1.2.3. Ngun cung cp in:

  Trong nh my s dng in vn hnh thit b, chiu sng, phc v cho

  sinh hot,

  Ngun in cung cp cho nh my hot ng c ly t mng in quc gia

  thng qua cc trm bin p ca khu vc t 500KW xung cn 220/380V.

  Ngoi ra m bo cho nh my hot ng lin tc v ch ng trong sn

  xut, trong nh my cn lp t thm mt my pht in d phng.

  1.2.4. Ngun cung cp hi:

  Vi nng sut 18.000 tn sn phm/nm th vic vn hnh mt s thit b

  trong nh my (c bit l h thng sy malt) cn s dng mt lng hi kh ln.

  V vy nh my cn t l hi vi cng sut hp l. Nc dng cho l hi phi m

  bo cc ch tiu ha l cn thit va ko di tui th ca l hi va m bo an

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  4/95

  .4

  ton cho cng nhn vn hnh. Trc khi vo l hi nc phi c x l qua h

  thng ring.

  1.2.5. Ngun cung cp nhin liu:

  Ngun nhin liu m nh my s dng l du DO, FO, xng, nht, du

  diezen, c cung cp bi cc cng ty xng du trong khu vc.

  1.2.6. Ngun cung cp nc:

  Nc ng vai tr rt quan trng trong nh my, n c dng vo nhiu

  mc ch khc nhau, phc v cho nhiu cng on khc nhau. V vy khu vc

  Ha Khnh c nh my nc Thy T vi cng sut 140.000m3/ngy m phc v

  cho dn c Ha Khnh v cc vng ln cn ng thi cng phc v cho khu cng

  nghip Ha Khnhtrong c nh my chng ta cn t.

  Ngoi ra m bo cho vic sn xut lin tc nh my cn o thm ging

  nhng nc phi c x l trc khi a vo sn xut.

  Ty thuc vo mc ch s dng v tng cng on m yu cu cht lng

  nc cng khc nhau, do vy trong nh my c khu vc x l nc.

  1.2.7. Vn thot nc:Nh my t gn bin nn rt thun li cho vic thot nc. Ton b nc

  thi ca nh my c a qua h thng x l nc thi ri cho thot ra bin.

  Nhng phi m bo ncthot ra khng gy nhim mi trng; h thng thot

  nc tt, khng ng gy nh hngn nh my cng nh cc khu vcxung

  quanh.

  1.2.8. Giao thng vn ti:

  Nng l mt thnh ph pht trin mnh ngy cng cng nghip ha, hin

  i ha, n p ng y cc yu cu v giao thng vn ti. Vi h thng ng

  b(nm trn tuyn hnh lang kinh t ng Ty vi ng quc l 1A chy qua),

  ng thy, ng st lin kt chy t Bc vo Nam ng thi c sn bay quc t

  rt thun li cho vic vn chuyn,nhp nguyn liu hay xut sn phm.M khu

  cng nghip Ha Khnh khng nm xa trung tm thnh ph nn vic i li, vn

  chuyn rt thun li.

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  5/95

  .5

  1.2.9. Ngun nhn lc:

  Ngun nhn lc y rt di do, ngoi dn c thnh ph ra cn thu ht

  ngun lao ng t cc khu vc ln cn nh: Qung Nam, Qung Ngi, Bnh nh,

  Hu,c bit l ngun nhn lc c o to vi cht lng cao cc trng

  i hc v Cao ng, Trung cp hay cc trng ngh Nng v cc khu vc ni trn.

  Vi i ng cng nhn v cn b cht lng cao s gp phnnng cao nng

  sut cho nh my, em li hiu qu kinh t cao.

  1.2.10. Th trng tiu th:

  Nng ngy cng pht trin i sng ca ngi dn ngy cng c nng

  cao, nhu cu tiu dng ngy cng ln, Nng ang tr thnh th trng hp dn

  ca cc nh u t. Cc c s, chi nhnh sn xut bia ngy cng mc ln nhiu -

  l ngun tiu th u tin sn phm ca nh my malt, ngoi ra malt cn c cung

  cp lm nguyn liu cho cc nh my bia cc tnh ln cn.

  Qua nhng phn tch trn, em thy vic xy dng mt nh my sn xut malt

  ti khu cng nghip Ha Khnh vi nng sut nh vy l hon ton hp l v kinh

  t. Vic xy dng nh my y khng nhng gii quyt vic lm cho ngi dnthnh ph m c cc tnh ln cn, gp phn tng ngn sch nh nc ng thi

  p ng nhu cu ca ngi tiu dng, a thnh ph Nng i ln mt tm cao mi.

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  6/95

  .6

  CHNG 2

  TNGQUAN VNGUYN LIUV CHT H TRKTHUT

  Ngun nguyn liu chnh sn xut malt vng l i mch - c nhp

  khu t cc nc Ty u, ngoi ra trong qu trnh sn xut cn s dng cht h tr

  k thut.

  2.1. i mch:

  i mch l ging gieo trng thuc nhm thc vt c ht, phn nhm b t,

  lp 1 l mm, h la m. C ngun gc t Iran chu rt

  khe c trng nhiu vng n i, vi kh hu nc

  ta vic trng cy la mch khng thch hp nn nguyn

  liu i mch c nhp khu t nc ngoi.

  Chu k sinh sn ca ht i mch t 100120 ngy,

  hoa i mch nm phn trn cng ca cy v kt thnhbng, mi bng gm 2 b phn: trc bng v gi. Gi

  thc cht l cun ht nh trc tip vo trc bng. Tu vo s hng m ta c i

  mch hai hng hay i mch a hng.

  Trong cng nghip sn xut bia dng ch yu l i mch hai hng, du hiu

  c trng ca chng l hnh dng ht rt cn i.

  2.1.1. Cu to ht i mch:

  Xt theo quan im thc vt hc, ht i mch l mt loi ht ging bnh

  thng ging nh ht ca cc loi qu. Ht ca i mch bao gm 3 b phn chnh:

  v, ni nh v phi.

  2.1.1.1. V:

  Hu ht ht cc loi i mch c bao bc bn ngoi bng lp v tru, c

  mts t i mch khng c lp v ny, nhng loi i mch khng dng sn

  xut bia.

  Hnh 2.1: Cy i mch.

 • 5/22/2018 Thiet Ke Nha May San Xuat Malt Vang Voi

  7/95

  .7

  V tru c hnh thnh t i hoa, i hoa l cng c bo v cc c quan

  bn trong ca ht trong qu trnh hnh thnh v chuyn ha ca n. i mch hai

  hng, v tru ca ht kh mng v mm mi, cn i mch a hng th v tru

  dy v th hn.Thnh phn ha hc ca v tru ch yu l xenlluloza kt cht li nh

  cht khong v linhin.

  Di lp v tru l lp v qu c cu to t 3 lp t bo, vi cu trc nh

  vy lp v qu rt dai v bn vng.

  Di lp v qu l lp v ht bao gm 2 lp t bo: lp ngoi dy, lp trong

  trong sut. Lp v ht ny c vai tr nh mt mng bn thm: ch cho nc thm

  vo bn trong ht ng thi gi cc cht ha tan trong ht khng cho thm ra ngoi.

  Trong cc loi v th v tru l cu t chim trng lng ca v nhiu nht.

  V tru chim 78% i vi i mch hai hng c cht lng cao, cn i mch a

  hng chim 1011%.

  Trng lng ca v chim 10,513% trng lng ca ht, v ht l thnh

  phn khng c gi tr dinh dng.

  2.1.1.2. Ni nh:y l thnh phn ln nht ng thi l phn c gi tr nht ca ht i mch.

  Phn ngoi cng c