taller de democràcia participativa, bona pràctica

Download Taller De Democràcia Participativa,  Bona Pràctica

Post on 04-Jul-2015

522 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 4a Jornada innovem La societat del coneixement a l'aulaDemocrcia, Participaci i Ciutadania activa CFA Concrdia- SabadellMarta Ferrer, Elisa Iglesias,Albert Jimnez, Teresa Maci iMargarida Massot Investigaci i Desenvolupament en Educaci de persones Adultes dijous, 11 / juny / 2009 Investigaci iDesenvolupament enEducaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activa Adultes

2. Bona prctica i Treball en XarxaBona Prctica s una El treball en xarxa fa referncia als tres iniciativa orientada a millorareixos daquesta metodologia de treball una situaci insatisfactria,Territori: arrelament al context on es incidir sobre una problemtica desenvolupen i on es pretn incidir, incorporant real o suplir una necessitat els diferents agents presents en lespai en detectada, de formaqesti. innovadora i efica, i que,Objectiu com: compartir finalitats, mantenir el donat el seu impacte positiu mateix nivell de comproms i de responsabilitat sobre la realitat sobre la qualen la presa de decisions per part dels diferents pretn incidir, constitueix un agents implicats. model per a altres iniciativesInterdisciplinarietat: representaci de diferents que pretenen respondre a mbits i/o perfils professionals en la seva problemes similars. organitzaci i gesti. dijous, 11 / juny / 2009 Investigaci iDesenvolupament enEducaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activa Adultes 3. ObjectiuConixer el nostre entorn poltic, com funciona i com podem participar-hi.La poltica no s incomprensible ni llunyana, sin que afecta la nostra vida quotidiana i s important que sapiguem com podem defensar els nostres interessos i treballar per una societat millor. dijous, 11 / juny / 2009Investigaci i Desenvolupament en Educaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activaAdultes 4. Presentaci De qu parlarem? A Catalunya (dins el marc espanyol) vivim en un sistema democrtic. No sempre ha estat aix i molt probablement membres de la vostra famlia van viure en la dictadura. Encara actualment hi ha pasos on no existeix una democrcia. Per, qu s exactament una democrcia? Quan podem apareix aquest sistema? Ha estat sempre igual? Sou de dretes o desquerres?Per qu volem treballar aquest tema?Vivim amb plenitud aquest sistema? Qu ens permet la democrcia que mai podrem fer en una dictadura? Per a qu us servir? Qu en podrem millorar per fer una societat ms lliure i ms justa? Comprendre millor el mn actual A partir de: Com ho farem? Saber quin s lorigen del sistema democrtic i - La reflexi guiada sobre la vostra experincia i la situaci actual. les dificultats de la seva aplicaci.- La lectura de textos i imatges. Conixer les eines de participaci i intervenci- Del treball en grup cooperatiu. democrtica i viure amb ms plenitud.-Del joc de rol Ser capaos dactuar polticament duna forma -De lestructuraci i lextracci de conclusions per a lelaboraci crtica. dun treball. Tenir eines per contrastar la informaci que-- De lexposici daquest treball en forma de debat. ens arriba des dels diferents mitjans. -- De lestudi de casos. Aprendre a treballar en equip i veure quin s el o Com savaluar el que heu aprs? vostre paper en un grup.- Presentaci del portafoli. Aprendre a argumentar, i exposar les vostres - Presentaci del discurs i exposici del mateix idees partint sempre de les dadeso Un 40% de la nota daquest treball ser Qu sespera de vosaltres? responsabilitat de la mestra, la qual valorar el - Assistncia diria document elaborat i el treball en grup (els - Implicaci, collaboraci i realitzaci del treballcontinguts, procediments i lactitud, incloent-hi - Una presentaci acurada del vostre treball tamb lexposici oral del treball). (exposici clara i ordenada) O Un 30% de lavaluaci ser exercida pels - Manifesteu les vostres opinions de maneracompanys/es, que valoraran, amb una pauta de argumentadacriteris prviament posada en com, lexposici - Respecteu les opinions dels altres oral (claredat, estructuraci, el debat posterior...). - La lectura dels documents facilitats O El 30% restant de lavaluaci ser - Lelaboraci dels exercicis que es proposi autoavaluaci, intentant posar de manifest dijous, 11 / juny / 2009 laportaci que el mdul ha fet sobre cadasc de Investigaci i Desenvolupament envosaltres: els mtodes de treball, la informaci...Educaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activa Resoluci creativa dels casos del tema Adultes de 5. En acabar el mdul heu de ser capaos de... Saber - Definir els conceptes de democrcia - Conixer quin s lorigen histric del concepte - Conixer les darreres etapes histriques del sistema democrtic - Respectar el torn de paraules - Distingir entre un partit de dretes i un desquerres -Identificar-vos amb el corrent ideolgic que ms respongui als vostres interessos i als vostres valors Saber fer - Treure les idees bsiques duna imatge. - Treure les idees bsiques dun text - Un esquema o mapa conceptual. - Explicar amb claredat el vostra discurs - Escoltar als companys/es - Arribar a una definici de consens respectant als altres. - Ordenar els arguments. - Utilitzar un llenguatge adient. - Exposar dirigint-vos a lauditori - Contrastar la informaci que ens arriba des dels diferents mitjans. - Argumentar, i exposar les vostres idees partint sempre de les dades. - Cercar informaci duna forma crtica - Aprendre a treballar en equip i veure quin s el vostra paper en un grup. Saber ser - Assertius - Tolerants amb les argumentacions dels companys/es - Respectuososdijous, 11 / juny / 2009Investigaci i Desenvolupament en Educaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activaAdultes 6. Contingut i desenvolupament del taller 1. Qu s la democrcia? dijous, 11 / juny / 2009 Investigaci iDesenvolupament enEducaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activa Adultes 7. Contingut i desenvolupament del taller 2. Sc de dretes o desquerres?Ms catal que espanyol ERCICVCIU Esquerra DretaPSC PP Ms espanyol que catal Habitatge Educaci Llibertats Immigracicivils dijous, 11 / juny / 2009Investigaci i Desenvolupament en Educaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activaAdultes 8. BLOC 1SESSI 3. I JO , SC DE DRETES O DESQUERRES? NIVELL: 1 Temporalitza ci CONTINGUT TASQUES seqenciaci /metodologia Recursos80min 1 sessi Dretes i esquerres3 sessi2 sessi2 sessiOrigen poltic de les dretes i 1. Individualment detecci ZDP: Quins partits poltics 1. Fitxa prof 1. 5esquerresconeixeu? Qu s, doncs, un partit poltic? Els partits que(liberalisme, conservadors,heu dit sn de dretes o desquerres? Per qu?neoconsevadors...2. Gran Grup: la persona docent recull a la pissarra all2. Pissarra 2. 40 que els alumnes diuen. Emmarca, clarifica i amplia el quePER A QU SERVEIX? ha sortit El professor explicar el concepte dreta i esquerra, partint des duna base histrica fins a la concepci actual. 3.Exercici / targetesSer capa de valorar quina 3. Activitats dels Eixos, per situar els partits actuals des plastificades 3: 10ideologia respon ms als dels eixos ESQUERRA-DRETA /CATALANISTA-(adjuntes)interessos personals deESPANYOLISTAcada votant i a una majoria4. Parelles.socialRelacionar amb fletxes els partits poltics amb la idea OBJECTIU FINALdesquerra o dreta. .QestionariAt dels participants t una targeta amb el nom dun Pissarra4: 5 partit i laltre meitat t targetes amb ideologia. Shan 5. 15Ser capa de distingir els demparellar correctament.objectius i les propostes4. Gran grup: reflexi conjuntadun partit de dretes i un 5. Parelles. Avaluaci targetes plastificadesdesquerres.Relacionar correctament les segents imatges(adjuntes) plastificades : fotografies de lders poltics- noms daquests .partits poltics- sigles. Sels reparteix les imatges de manera QU HA DE SABER aleatria.LALUMNE? Els participants representaran, en les properes sessions, als grups poltics (de dretes o desquerres) que els hagi tocat en aquesta dinmica.Definir i explicar lorigen6.En petits grups de 4 persones: el termmetre.dels dos conceptes. A cada petit grup se li facilita lndex del programa 6. A casaIdentificar els nous electoral dun partit que shagi presentat a les darrerescorrents, partits...amb elseleccions autonmiques.plantejaments econmics i Cada grup ha de trobar quins sn els aspectes, quesocials... segons el programa, sn ms calents ms importants per a aquest partit dijous, 11 / juny / 2009 Investigaci iDesenvolupament enEducaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activa Adultes 9. Contingut i desenvolupament del taller 3. Per qu existeixen els partits poltics? 4. s important la meva participaci dijous, 11 / juny / 2009 Investigaci iDesenvolupament enEducaci de persones Democrcia, Participaci i Ciutadania activa Adultes 10. BLOC 1 SESSI 4-5-6-7 NIVELL: 1TemporaPER QU EXISTEIXEN ELS PARTITS POLTICS?litzaciCONTINGUTTASQUES seqenciaci /metodologia Recursos4 sessions80/1 Sistema de partits4a sessi 4a sessi 4a sessi Partit polticProfe: Es recull el parlat el darrer dia i es conclou Pissarra i material Sindicatiniciant el debat: Qu s un partit poltic?dia anterior 5a sessi La persona docent recordant els grupsPER A QU SERVEIX? sorgits de la darrera sessi5a sessi Constituir un partit poltic. Triar-ne un nom, logo, color, Ordinadors i Per a potenciar laeslgan, etc. Shan de vendre, han de crear marca. creativitat Treballarem aix tamb lautoestima, el refor positiu, Pautes per a Afavorir lexpressi oral i lautoconeixement, la cohesi de grup...lelecci dels el discurs raonat.. Tamb shauran de triar els principals crrecs, aix comcrrecs Per aprendre a treballarelaborar les llistes (en aquest punt s important explicar en equip. els elements legals i criteris fer confeccionar les llistes i Ser capa de distingirles conseqncies que tenen les llistes obertes i OBJECTIU FINAL corrents ideolgics tancades).6a sessi Ser capa de redactar,6a sessi en equip, un programa Fer el programa electoral per a les eleccions. lgic, ordenat i coherent Primer donarem alguns aspectes i ells han de dir all amb la ideologiaque dirien els seus respectius partits (ex. Eutansia, defensada