stl brochure (+erratum)

Download STL Brochure (+erratum)

Post on 21-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stl, nova college

TRANSCRIPT

 • Zeevaart

  Binnenvaart

  Transport & Logistiek

  Algemene Operationele Techniek

  Techniek2011/2012

  Scheepvaart, Transport & Logistiek

 • 3Weet je wanneer iemand zich

  gelukkig voelt? Als hij iets doet waar hij goed in is. Of dat nu dansen is of een

  muur metselen. Een schip besturen of een groentetaart bakken.

  Op zon moment ben je helemaal in je element. In die zin zou

  je kunnen zeggen dat wij opleiden tot gelukkig mens. Want bij

  het Nova College gaan we ervan uit dat iedereen ten minste n

  talent heeft. Dat talent kun je bij ons ontwikkelen tot een beroep.

  In Economie, Techniek of Zorg & Welzijn.

  Maar alleen een beroep leren is niet voldoende. Daarom leer je je

  bij het Nova College ook ontplooien als mens. Onze school biedt

  daarvoor een prettige en veilige plek. Waar je fouten mag maken.

  Omdat je daar nu eenmaal van leert. Een plek waar je jezelf kunt

  zijn. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Want we

  willen dat je niet alleen slaagt in je werk, maar ook in je leven.

  Welkom bij ROC Nova College

 • Zeevaart 4

  Koopvaardij 5

  Schipper/Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW) 5

  Koopvaardij Officier Kleine Schepen 5

  Koopvaardij Officier Alle Schepen 7

  Binnenvaart 8

  Matroos (Rijn- en Binnenvaart) 9

  Schipper Rondvaart 9

  Schipper (Rijn- en Binnenvaart) 11

  Kapitein (Rijn- en Binnenvaart) 11

  Transport & Logistiek 12

  Medewerker Havenoperaties 13

  Logistiek Medewerker 13

  Chauffeur Goederenvervoer 13

  Cordinator Havenoperaties 13

  Logistiek Teamleider 15

  Manager Transport & Logistiek 15

  Manager Havenlogistiek 15

  Opleidingen door het bedrijfsleven betaald 16

  Allround Operationeel Technicus (AOT) 17

  Technicus Middenkader Engineering (MTECH) 17

  Technicus Middenkader Engineering (ETECH) 19

  4

 • 5Onze andere opleidingen 20

  Belangrijke informatie 24

  Niveaus 25

  Ons onderwijs 25

  Wanneer beginnen? 25

  Bol en bbl 25

  Afspraken 26

  Welkom @ Nova College 26

  Toelatingsvoorwaarden versnelde opleidingen 26

  Alvast studeren in het mbo 26

  Toelatingsvoorwaarden 27

  Aanmelding en intake 28

  Afmelding en uitschrijving 28

  Kosten 28

  Persoonlijke begeleiding 29

  Extra taal en rekenen 29

  Nova Ondernemershuis 29

  Vertrouwenspersoon 29

  Nova Sport op Maat 29

  Adressen 30

  Open huis 32

 • 6Zeevaart

  Niet iedereen voelt wat voor een bestaan als landrot. Herken jij je hierin?

  Dan kan de scheepvaart ht alternatief voor je zijn. Werk je in de koopvaar-

  dij, dan kom je over de hele wereld. n er zijn zeer goede toekomstmoge-

  lijkheden! Regelmatig zal je enkele weken op zee zijn maar erna heb je ook

  veel tijd priv beschikbaar thuis. Goed opgeleide officieren zijn in Nederland

  maar ook internationaal zeer gewild. Ook aan wal biedt een maritieme

  carrire goede vooruitzichten. Na een aantal vaarjaren ben je welkom bij

  veel bedrijven. Dus wil je je talent ontdekken, kom aan boord bij de

  Maritieme Academie.

 • Zeev

  aart

  KoopvaardijKoopvaardij is de handel met behulp van schepen. Ons land is van oudsher

  een handelsland. Door de ligging aan zee groeide Nederland uit tot een

  belangrijk koopvaardijland in de wereld. Deze branche biedt veel werkgele-

  genheid: op kustvaarders, tankers, bulkcarriers, veer boten en cruiseschepen.

  Bij de koopvaardij gaat er een wereld voor je open!

  Schipper/Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW) (niveau 2)Je bent inzetbaar op alle schepen en bevoegd te varen als kapitein op kleine

  schepen, zoals havensleepboten en patrouillevaartuigen tot op dertig mijl

  vanuit een werkhaven.

  Koopvaardij Officier Kleine Schepen (niveau 3)Je werkt op schepen in de handelsvaart, supplyvaart, scheepvaart en/of

  aannemersmaterieel. Na een aantal vaarjaren kun je de functie van

  kapitein of hoofdwerktuigkundige vervullen. Of direct kiezen voor de

  opleiding Koopvaardij Officier Alle Schepen.

  Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

  2 Schipper/Machinist Beperkt

  Werkgebied (SMBW) 2 bol

  3 Koopvaardij Officier Kleine Schepen

  StuurmanKleineSchepen 3 bol

  ScheepswerktuigkundigeKleineSchepen 3 bol

  MaritiemOfficierKleineSchepen 3 bol

  4 Koopvaardij Officier Alle Schepen

  StuurmanAlleSchepen 4 bol*

  ScheepswerktuigkundigeAlleSchepen 4 bol*

  MaritiemOfficierAlleSchepen 4 bol*

  * Laatste 1,5 jaar worden in IJmuiden verzorgd.

  7

 • 8

 • Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/zeevaart.

  Praktische infoWat leer je?Naast de algemene vakken leer je in alle opleidingen Zeevaart over veiligheid, laden en lossen, reparatie en onderhoud, navigatie en scheepstechniek. We beschikken over moderne simulatoren waarop je je vaardigheden op nautisch en technisch gebied kunt trainen. De leeromgeving is met een wireless net-werk uitgerust. De leerma-terialen haal je vaak met je laptop van het netwerk.

  Stage koopvaardij op zee?Werkervaring opdoen en leren gaat bij ons samen. Wij maken ook gebruik van leslocaties op zeeschepen.

  Unieke situatie want ook jouw trainer is dan aan boord en zal je tijdens het uitwerken van praktijkop-drachten op zee kunnen begeleiden.

  Modern onderwijs!Van Full Mission simulator met 320 graden beeld rondom op de locatie IJmuiden tot gekoppelde simulatoren op alle loca-ties, de meest geavanceer-de opleidingsfaciliteiten van Noordwest-Nederland zijn beschikbaar op onze Maritieme Academie.

  Huisvesting cursisten:Vlakbij locatie IJmuiden is huisvesting voor cursisten beschikbaar. In Harlingen

  hebben we gloednieuwe kamers in een monu-mentaal gebouw naast de nieuwbouw Maritieme Academie.

  Keuringen:Voor alle opleidingen is een medische keuring vereist door een keurings-arts, aangewezen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het keurings-bewijs moet je vr aanvang van de opleiding overleggen.

  Toelatingsvoorwaarden: pagina 27Kosten: pagina 28Locaties: IJmuiden en Harlingen, pagina 30Open huis: pagina 32

  9

  Koopvaardij Officier Alle Schepen (niveau 4)In deze belangrijke functie maak je gebruik van de nieuwste technologi-

  sche ontwikkelingen in een van de drie richtingen: Stuurman Alle Schepen,

  Scheepswerktuigkundige Alle Schepen of Maritiem Officier Alle Schepen.

  Je vaart op alle typen schepen over de hele wereld. Je kiest ervoor om aan

  boord van een gigantisch cruiseschip te varen of juist misschien op een

  mega containerschip. Je brengt het schip veilig naar alle zeehavens waar

  ook ter wereld. Je kunt opgeleid worden voor een functie op de brug van

  het schip of in de techniek, de machinekamer. Zie jij jezelf al aan boord

  van zon zeereus staan?

  Zeev

  aart

 • Binnenvaart

  10

  De binnenvaart biedt je volop perspectieven. En in de logistieke sector

  wordt de binnenvaart steeds belangrijker; een containerschip bijvoorbeeld

  kan de vracht van 300 vrachtwagens vervoeren! Omdat je op de Europese

  wateren vaart, is je werk heel afwisselend. En natuurlijk geldt ook hier, dat je

  na het varen allerlei kansen hebt aan wal. Dus kom aan boord bij de

  Maritieme Academie.

 • Matroos (Rijn- en Binnenvaart, niveau 2)Je assisteert de stuurman of schipper bij het vervoeren van goederen over

  binnenwateren en algemeen onderhoud aan het schip. Denk bijvoorbeeld aan

  schilderen en kleine reparaties. Je helpt bij aan- en afmeren van het schip en

  mag onder toezicht van de schipper het schip besturen.

  Schipper Rondvaart (niveau 2)Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen op het schip. Als

  gastheer zorg je er natuurlijk voor dat jouw gasten het naar hun zin hebben.

  Niveau Opleiding Aantal jaar Leerweg

  2 Matroos (Rijn- en Binnenvaart) 2 bbl

  2 Schipper Rondvaart 2 bbl

  3 Schipper(Rijn-enBinnenvaart) 2,5 bbl*

  4 Kapitein(Rijn-enBinnenvaart) 3,5 bbl*

  * Ook in Harlingen.

  Binn

  enva

  art

  11

 • 12

 • Binn

  enva

  art

  Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/binnenvaart.

  Praktische infoWat leer je?Naast de algemene vakken leer je in alle opleidingen Binnenvaart over veilig-heid, laden en lossen, reparatie en onderhoud, navigatie en scheeps-techniek. We beschikken over moderne simulatoren waarop je je vaardigheden op nautisch gebied kunt trainen. De leeromgeving is met een wireless net-werk uitgerust. De leerma-terialen haal je vaak met je laptop van het netwerk.

  Keuringen:Voor alle opleidingen is een medische keuring vereist door een keurings-arts, aangewezen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het keu-ringsbewijs moet je vr aanvang van de opleiding overleggen.

  Toelatingsvoorwaarden: pagina 27Kosten: pagina 28Locaties: IJmuiden en Harlingen, pagina 30Open huis: pagina 32

  13

  Schipper (Rijn- en Binnenvaart, niveau 3)Je bent in dienst van een binnenvaartonderneming en hebt als taak het

  beheren van het schip, navigeren, manoeuvreren, laden en lossen.

  Kapitein (Rijn- en Binnenvaart, niveau 4)Je hebt dezelfde taken als de Schipper, maar beschikt ook over een

  ondernemersdiploma. Daarmee kun je je eigen binnenvaartbedrijf starten.

 • Transport & Logistiek

  14

  Zonder transport staat alles stil. Ons leven zou er heel anders uitzien als alles

  wat we dageli