radna sveska za praktiČne veŽbe i embriologija - radna... · ŽuČna kesa – vesica fellea ......

Download RADNA SVESKA ZA PRAKTIČNE VEŽBE i embriologija - radna... · ŽuČna kesa – vesica fellea ... mokraĆna…

Post on 17-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU

RADNA SVESKA ZA PRAKTINE VEBE IZ

HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE

- DRUGI SEMESTAR-

Ime i prezime studenta: _________________________

Broj indeksa: ______________________

Broj grupe: _____________

Vebodra: _____________________

1

VEBA 1 - ULA I KOA

RONJAA - CORNEA

DETALJI:

IRIDOKORNEALNI UGAO

DETALJI:

2

DUICA - IRIS

DETALJI:

CILIJARNO TELO CORPUS CILIARE

DETALJI:

3

MRENJAA - RETINA

DETALJI:

PREDNJI DEO OKA

DETALJI:

4

SUZNA LEZDA GL. LACRIMALIS

DETALJI:

VATER PACINI TELACE

DETALJI:

5

GUSTORECEPTIVNA KVRICA - JEZIK

DETALJI:

OLFAKTORNA REGIJA

DETALJI:

6

KOA - CUTIS

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

7

VEBE 2 - DIGESTIVNI SISTEM I

USNA LABIA ORIS

DETALJI:

JEZIK - LINGUA

DETALJI:

8

JEDNJAK - OESOPHAGUS

DETALJI:

ELUDAC - GASTER

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

9

VEBA 3 - DIGESTIVNI SISTEM II

DUODENUM

DETALJI:

JEJUNUM

DETALJI:

10

ILEUM

DETALJI:

DEBELO CREVO - COLON

DETALJI:

11

CVRULJAK - APPENDIX

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

12

VEBA 4 - LEZDE PRIDODATE DIGESTIVNOM TRAKTU

JETRA - HEPAR

DETALJI:

GUTERAA - PANKREAS

DETALJI:

13

UNA KESA VESICA FELLEA

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

14

VEBA 5 RESPIRATORNI SISTEM

EPIGLOTIS - EPIGLOTTIS

DETALJI:

DUNIK - TRACHEA

DETALJI:

15

PLUA PULMO

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

16

VEBA 6 - ENDOKRINI SISTEM

HIPOFIZA HYPOPHYSIS

DETALJI:

EPIFIZA EPIPHYSIS CEREBRI

DETALJI:

17

TITASTA LEZDA GLANDULA THYREOIDEA

DETALJI:

PARATITASTA LEZDA GLANDULA PARATHYREOIDEA

DETALJI:

18

NADBUBRENA LEZDA GLANDULA SUPRARENALIS

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

19

VEBA 7 URINARNI SISTEM

BUBREG - REN

DETALJI:

MOKRAOVOD - URETER

DETALJI:

20

MOKRANA BEIKA VESICA URINARIA

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

21

VEBA 8 - MUKI GENITALNI SISTEM

SEMENIK - TESTIS

DETALJI:

PASEMENIK - EPIDIDYMIS

DETALJI:

22

SEMOVOD DUCTUS DEFERENS

DETALJI:

SEMENA KESICA - VESICULA SEMINALIS

DETALJI:

23

KESTENJAA - PROSTATA

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

24

VEBA 9 - ENSKI REPRODUKTIVNI SISTEM

JAJNIK - OVARIUM

DETALJI:

JAJOVOD TUBA UTERINA

DETALJI:

25

MATERICA - UTERUS

DETALJI:

GRLI MATERICE - CERVIX UTERI

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

26

VEBA 11 KARDIOVASKULARNI SISTEM

SRCE - COR

DETALJI:

ARTERIJE

DETALJI:

27

VENE

DETALJI:

KAPILARI

DETALJI:

28

VEBA 12 - EMBRIOLOGIJA I

MEZENHIMNO TKIVO

DETALJI:

SLUZNO VEZIVNO TKIVO

DETALJI:

29

PUPANA VRPCA FUNICULUS UMBILICALIS

DETALJI:

POSTELJICA - PLACENTA

DETALJI:

30

INDIREKTNO OKOTAVANJE

DETALJI:

DIREKTNO OKOTAVANJE

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

31

VEBA 13 - EMBRIOLOGIJA II

JETRA

DETALJI:

ZUB

DETALJI:

POTVRDA O PRISUSTVU:

32

VEBA 10 - PONAVLJANJE 1

POTVRDA O PRISUSTVU:

VEBA 14 - PONAVLJANJE 2

POTVRDA O PRISUSTVU:

SEMINARSKI RAD

TEMA: