quantrac qa qc

Download Quantrac qa qc

Post on 02-Jul-2015

955 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

07MT Khoa Môi trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

TRANSCRIPT

  • 1. Trng i hc Khoa Hc T Nhin Khoa Mi TrngBo co ti:QA-QC trong quan trc vphn tch mi trng ncGVHD: Th.s Nguyn Vn ngThc hin: Nhm 10Tp. H Ch Minh, thng 12, nm 2010

2. 1. Ni DungS cn thit ca QA/QC trong QTMT Mt s khi nimqHng dn c th m bo QA/QCtrong QT&PT MTKt lun 3. S cn thit ca QA/QC trong QTMTNgunLaovnngX HINLSX ThngtinQTMTThng tinHng ha thng tinQAQC 4. 2. Cc nh ngha Enviromental monitoring: L qu trnh theo di c h thng v mi trng,cc yu t tc ng ln mi trng nhm cung cp thngtin phc v nh gi hin trng, din bin cht lng mitrng v cc tc ng xu i vi mi trng. 5. Setting monitoring Program objectiveStudy design Field Sampling program Laboratory analyses Data analysis and interpretaionNgun:Autralian guidelines forSetting monitoring Water quality monitoring and Program objectivereporting-2000 6. Quality Assurance: m bo cht lngt h ng ch p ct ngn lyva ky t trong t t cm o m cho t ng quan c ming t c c tiu ntng a quy nh. Quality Control: m bo cht lngcc n c n p nh gia,theo i va pi u nh t c nh c va p trung a cp o theo yu u a c tiun tng m o m chot ng quan c ming t ctiunt ng y 7. 3. m bo QA/QC trong QTMT Qu Cc Tnh ton trnh hot Cc hotkt qu Bochun ng ngv ghico kt b vngoitrongchp squln k hinPTNliuhochtrng 8. 3.1 Qu trnh chun b v ln khochLp k hoch v thit kThit k mng lichng trnh Xc nh ni dung quan trc B tr nhn lc . Xc nh nhn lc a im ly mu. Yu cu trang thit b Tn sut v thi gian. Lp k hoch ly mu Cc dng ly mu, mu o Phng php ly mu v phn ti hin trng, mu mang vtch PTN. D ton kinh ph m bo tnh kh thi v an Cc vn an ton con ngi ton.va trang thit b hot ng 9. 3.2 Cc hot ng ngoi hin trng QA QC Nhn vin c o to Chun b cng tc thc a chu o. S dng cc loi mu QC: Phng php ly mu tun theoHot vn bn.ung Dng c ly mu c kim trau nh k ly Quy nh thng nht v nhn umudng mu ng Cn c bin bn nht l ly mup Quy nh cch thc bo qun p mu Mu thm m bo phn tch ngoi hin trng vi cc iu kin mi trng bn ngoi 10. 3.2 Cc hot ng ngoi hin trng QA QC m bo s lng v cht lng. Phi c nhn Hot Th tc sp xp ng Yu cn trong qu trnh S dng mu trng vnvnvn chuyn.chuynchuyn Phng tin vn chuyn mu Giao v nhn mu theo quy trnh trong bin bn(ngoi hin trng, PTN) 11. 3.2 Cc hot ng ngoi hin trng QA La chn pp ph hp Nhng thay i bt Hot thng khi ly mu ng Thit b o v Ngn nga s nhimbn phntch tihintrngQC S dng cc mu QC 12. 3.3 Cc hot ng trong phng th nghimQC S dng cc mu QA MT thit b, MTQC: php, Mu lp, Mu thm,phngPhng php phn tch Mu Trang thit bchun i xng, Mu thm tra. iu phn tch, o cc mu QC Cc kt qukin mi trng phng chth nghimc gi tr khi a ra cc gii hn so snh v Qun l muxc nh sai s cho php. tra cht lng s Kim Bo m s liu liu bng pp litk Tham gia so snh lin phng th nghim. 13. 4. X L S LiU Cc ti liu, h s phi lp y , trung thcv kip thi. lu gi v bo qun theo ng quy nh. Cc s liu o c v phn tch c phic kim tra tnh ton v x l. Nu c sai st phi bo co v hy b. Trung thc vi kt qu quan trc 14. 5. BO CO Phi c bo co quan trc mi t v bo cotng kt mi trng hng nm. Cc bo co phi m bo tnh trung thc, kpthi chnh xc v khch quan. Phi c cc cp lnh o ca n v ngdu v xc nhn. 15. KT LUN Hot ng QA/QC trong sut qu trnh quan trc l scn thit. Tuy nhin, mt s hot ng quan trc cht lng nc nc ta hin nay, vn cha c quan tm nhiu trong vicbo m cht lng v kim sot cht lng. Do , cn gim st cht ch trong mi hot ng phthuy ti a vai tr ca QA/QC trong hot ng quan trc vphn tch mi trng ni chung v mi trng nc niring 16. Chn thnhCm n Thy v cc bn.