plasticitate note de curs. c 9. - om.ugal.ro carmen/desc/plasticitate...4.2. prelucrare prin...

Download PLASTICITATE Note de curs. C 9. - om.ugal.ro Carmen/desc/Plasticitate...4.2. Prelucrare prin deformare

Post on 15-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Cadru didactic titular,

  Sef lucr. dr. ing. Carmen-Penelopi Papadatu

  Sursa: Papadatu C.P., Prelucrarea plastică a materialelor (I). Plasticitatea materialelor metalice.

  Note de curs. ISBN 978-973-627-577-7 (I)

  PLASTICITATE

  Note de curs. C 9.

 • Zone de temperatură la deformarea plastică la cald

  În funcţie de influenţa reciprocă a fenomenelor ce au loc la deformarea la cald (întărire, revenire, recristalizare) se deosebesc următoarele faze:

   deformare plastică la rece (td < 0,2 tt) - acţionează ecruisarea;

   deformare incompletă la rece ( 0,2tt < td < 0,4tt) – apare fenomenul de ecruisare şi de revenire. Se constată în cazul prelucrării cu viteze mari de deformare;

   deformarea incompletă la cald (0,4tt < td < 0,6tt) – Se caracterizează prin acţunea completă a fenomenului de revenire şi acţiunea incompletă a fenomenului de recristalizare. Grăunţii cristalini sunt neuniformi iar materialul este puternic tensionat, rezultând fisuri în structura cristalină;

   deformarea la cald (0,6tt < td < 0,85tt) - se caracterizeazã prin lipsa efectelor întăririi după prelucrare şi printr-o structură fină şi omogenă a materialului metalic ca urmare a acţiunii complete a revenirii şi recristralizării;

   De menţionat: td = temperature de deformare;

   tt = temperature de topire a materialului metalic.

 • Fenomene nefavorabile care apar

  la încălzirea semifabricatelor.

 • Capitolul 4. Aspecte privind prelucrarea prin deformare

  plastică a materialelor metalice

  4.1. Elemente de teoria laminãrii.

  Prin definiție, laminarea este un procedeu de prelucrare prin deformare plastică care constă în prinderea şi antrenarea unui semifabricat printre doi cilindri aflați în mişcare de rotație, care se rotesc în sensuri contrare, dȃnd semifabricatului o direcție de deplasare numitã direcție de laminare.

  Utilajul cu care se realizeazã acest procedeu de prelucrare prin deformare plasticã se numeşte laminor. O linie reprezentativã de laminare are urmãtoarele componente principale: motor electric, reductor (reduce viteza de rotație), sistem de bare de cuplare şi transmitere a mişcãrii de rotație cãtre caja de laminare.

  Partea activã a unui laminor este caja de laminare.

  Caja de laminare se compune din urmãtoarele elemente: cadrul cajei, cilindrii de laminor, fusuri de sprijin şi de antrenare, dispozitivul de reglare a saltului, saltul fiind distanța dintre doi cilindri de laminor, în interiorul cajei.

 • . Partea activã a cajei este formatã din cilindrii de laminor. Cilindrii de laminor au sensuri contrare de rotaţie, iar axele cilindrilor sunt paralele şi plasate într-un plan vertical. Partea activã a cilindrilor de laminor se numeşte tãblie. Tãblia poate fi netedã sau profilatã, fiind suprafața cilindrului care vine în contact direct cu semifabricatul supus deformãrii plastice prin laminare.

  Cajele se pot clasifica astfel:

  a). Dupã sensul de rotație a cilindrilor, se disting: caje reversibile (cilindrii îşi pot schimba sensul de rotație) şi caje ireversibile.

  b). Dupã numãrul cilindrilor de laminor, se disting caje: duo (a) - cu doi cilindri, trio (b) - cu trei cilindri, cuarto (c) - cu patru cilindri, sexto (d) - cu şase cilindri, cajă policilindrică planetară (e), conform figurii de mai jos.

 • 4.1.1. Elemente geometrice

  în zona de deformare plasticã la laminare

 • .

 • 4.2. Prelucrare prin deformare plasticã

  a tablelor subţiri

  Tablele sunt semifabricate la care una din dimensiuni este mult mai micã decȃt celelalte. Prelucrarea lor prin deformare plasticã asigurã obținerea unor piese cu forma apropiatã de forma finalã. Piesele obţinute din table subţiri au o largă utilizare înlocuind piese obţinute prin alte procedee.

  Clasificarea operaţiilor de prelucrare prin deformare plasticã

  a tablelor subţiri

  A).Operaţii simple de deformare:

  -îndoirea: curbarea, roluirea

  -ambutisarea

  -fasonarea: reliefarea, umflarea, gâtuirea, răsfrângerea, bordurarea, planarea, etc.

  B).Operaţii combinate.

 • . Îndoirea

  Este operaţia de prelucrare prin deformare plastică a tablelor care constă în schimbarea orientãrii axului semifabricatului, fãrã afectarea

  lungimii lui.

  Totodatã, prin îndoire are loc modificarea formei semifabricatului

  prin încovoiere plană în jurul unei muchii rectilinii.

  Zonele de întindere şi de compresiune sunt separate de fibra neutră

  în care eforturile sunt egale cu zero.

  Figura 4. Modificarea secţiunii la întindere