personeel – tripartiete overeenkomst mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit....

Download Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit. Maart 2013

Post on 08-Jul-2015

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Dia 2
 • Personeel tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuteit. Maart 2013
 • Dia 3
 • Agenda 1.Tripartiete overeenkomst inhoud en uitgangspunten 2.De kalender activiteiten en mijlpalen 3.Continuteit van voorzieningen & expertise
 • Dia 4
 • Tripartiete overeenkomst (1-5-2012 31-7-2017) Ministerie OCW Werkgeversorganisaties (PO-raad, VO-raad) Werknemersorganisaties (Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, AVS, CMHF) Behoud van expertise en werkgelegenheid Inspanningsverplichting & acceptatieverplichting Professionalisering van ondersteuning
 • Dia 5
 • Inspanningsverplichting om verlies van expertise (ontslag) te voorkomen. Regelt het overleg om medewerkers rekening houdend met hun expertise in een nieuwe functie te plaatsen Vergelijkbaar met hun huidige functieniveau Met de visie en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband als uitgangspunt Tripartiete overeenkomst
 • Dia 6
 • Verlies van arbeid en expertise voorkomen door: Herbestedingsverplichting tijdens 2015 -2016 Overdracht naar nieuwe of andere werkgever: -Het samenwerkingsverband -Een (nieuw) expertisecentrum of centra -Een schoolbestuur -Een combinatie Tripartiete overeenkomst
 • Dia 7
 • Over wie hebben we het dan? -Ambulante begeleiders en andere medewerkers ( in dienst REC en/of (V)SO cluster 3-4) -Medewerkers in dienst van RECs -Medewerkers in dienst van bestaande SWV en/of centrale diensten -Medewerkers benoemd in schooldeel LGF
 • Dia 8
 • Tripartiete overeenkomst Niet geregeld, maar wel aandacht vragend: -Medewerkers van basisscholen bekostigd uit WSNS- middelen, zoals IBers -Medewerkers die weliswaar werkzaam zijn voor een SWV, maar daar geen dienstverband hebben (uitgeleend door een schoolbestuur) -Medewerkers die hun baan verliezen als gevolg van teruglopende leerlingenaantallen en verevening
 • Dia 9
 • Wat wordt voor u geregeld: Nulmeting door participatiefonds (op basis van 1 mei 2012) en een 2 e keer na aanvang van het schooljaar 13-14. Landelijke registratie en monitoring door Participatiefonds Landelijke begeleidingscommissie voor de uitvoering van het akkoord Tripartiete overeenkomst
 • Dia 10
 • Agenda 1.Tripartiete overeenkomst inhoud en uitgangspunten 2.De kalender activiteiten en mijlpalen 3.Continuteit van voorzieningen & expertise
 • Dia 11
 • Mijlpalen a) Schooljaar 2014 2015 Opting Out (overgangsartikel XI van wet Passend Onderwijs) Middelen AB in 2014/2015 naar (V)SO-besturen, tenzij afspraken over alle personele gevolgen (overdracht, herbesteding). Voor 1 mei 2014 vraagt het SWV aan bij DUO, verrekening via DUO. Alle betrokken besturen (per 1-10-2013) gaan akkoord. Geen overleg, geen overeenstemming, geen opting out.
 • Dia 12
 • Mijlpalen b)Schooljaar 2015 2016 Verplichte herbesteding (overgangsartikel XIa Wet Passend Onderwijs) In het tweede jaar gaan de AB-middelen over naar SWV, maar er geldt een herbestedingsverplichting bij de (V)SO-besturen, op basis van de omvang van 1 augustus 2013. Herbesteding naar rato verminderd bij overname medewerkers Geen herbestedingsverplichting na natuurlijk verloop Niet via DUO maar rechtstreekse verrekening
 • Dia 13
 • Mijlpalen c)Schooljaar 2016-2017: overleg Nog vast te leggen in AMvB: Geen afspraken, geen akkoord dan overleg tussen werkgevers en vakcentrales DGO over restgroep die geen plek heeft gekregen in nieuwe constellatie.
 • Dia 14
 • Werkkalender voor de regio Zelf inventariseren: Mensen, functies, taken, disciplines, fte Werkgever, kosten SWV, (V)SO, SBO, REC Een eerste beeld van welke taken en of functies waar worden uitgevoerd op basis van het ondersteuningsplan. Was Wordt
 • Dia 15
 • Agenda 1.Tripartiete overeenkomst inhoud en uitgangspunten 2.De kalender activiteiten en mijlpalen 3.Continuteit van voorzieningen & expertise
 • Dia 16
 • Continuteit .. en verbeterde kwaliteit? Voor leerlingen en ouders Voor werknemers en werkgevers Voor onderwijs, jeugdzorg en gemeenten Van voorzieningen en (toegepaste) expertise Van werkgelegenheid Van onderwijs & ondersteuning
 • Dia 17
 • Continuteit .. en verbeterde kwaliteit? Inventarisatie: Wat verdwijnt: Welke voorzieningen hebben we en voor wie? Wie voert welke werkzaamheden uit en wie is werkgever? Wat komt? Wat blijft?: Welke voorzieningen en voor wie? Welke werkzaamheden en welke expertise is daar voor nodig? Wie zijn de risicodragers (nu en straks) Kwaliteit van ondersteuning Mensen en organisaties Financin
 • Dia 18
 • Inventarisatie Wat wordt anders of verdwijnt? Het rugzakje in de basisschool, -de begeleiding van de leerkracht bij de uitvoering -assistentie bij de uitvoering -materiaal voor de uitvoering Het rugzakje in het SBO Trajectbegeleiding vanuit het SWV en (S)BO (Tussen) voorzieningen voor eigen rekening Et cetera > eigen inventarisatie
 • Dia 19
 • Inventarisatie Wat komt? Wat blijft? Ondersteuningsplan Ondersteuningstoewijzing en arrangementen Benodigde expertise Ontwikkelen van expertise
 • Dia 20
 • Continuteit .. en verbeterde kwaliteit? Mobiliteit als kans, door: de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten te garanderen de benodigde expertise als uitgangspunt te nemen selectie van medewerkers op basis van het kunnen toepassen van expertise expertise naar de school toe te brengen
 • Dia 21
 • Overwegingen Mobiliteitscentrum: Actief matchen Loopbaanbegeleiding en outplacement Assessment Selectie Professionalisering Functiebeschrijving en functiewaardering
 • Dia 22
 • Overwegingen Regionaal is goed, bovenregionaal is beter Sectorgewijs is goed, sectoroverstijgend is beter Prioriteiten: Werk of expertise Personeel en leerling