ons sending

Download ONS SENDING

Post on 06-Jan-2016

73 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ONS SENDING. Les 9 vir 30 Augustus 2014. Die sending van die Kerk en elke lidmaat is om die opdragte wat Jesus aan ons toegeken het uit te voer :. GESTUUR DEUR JESUS. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Presentacin de PowerPoint

PETRUS EN DIE HEIDENELes 9 vir 29 Augustus 2015PINKSTERParthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotmi, Juda en Kappadci, Pontus en Asi, Frigi en Pamfli, Egipte en die streke van Lbi by Cirne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiereons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. (Hand 2:9-11)Net tien dae na Jesus se Groot Opdrag, het Petrus onder inspirasie van die Heilige Gees Jesus verkondig voor n skare Jode van oor die hele wreld.Petrus se preek was eenvoudige, duidelik en oortuigend.Die profesi was in vervulling (Hand 2:16-21).Die Bybel voorspel Jesus se voorbeeldige lewe en Sy wonderwerke. Hy het opgestaan en is verhoog na die regter hand van God (Hand 2:22-36).Te danke aan Sy dood, is ons sonde vergewe deur berou en doop (Hand 2:37-39).

En daar was in Cesara n man met die naam van Cornelius, n hoofman oor honderd van die sogenaamde Italiaanse lerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God. (Hand 10:1-2)CORNELIUS'n Jood sou skaars vir 'n onbesnede man preek, daarom moes God op n buitengewone manier ingryp.God het 'n engel gestuur sodat redding vir Cornelius se huis kon kom. Die engel verkondig nie die evangelie aan Cornelius nie; hy het hom in kontak met die Kerk gebring. God wil h dat ons die Evangelie versprei; dit is nie die doel van die engele nie.

En Petrus het sy mond geopen en ges: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is. (Hand 10:34-35)Cornelius was gretig om God se wil beter te verstaan, daarom luister hy na die engel en het 'n paar mense na Joppe gestuur om Petrus te soek (50 km of 31 myl na die suide van Cesara).

Hy het die evangelie aangeneem, daarom stuur God die Heilige Gees op heidene vir die eerste keer. Dit verbaas Petrus en die ander Jode.God het mense wat Hom liefhet in elke plek en godsdiens. Hy wil h ons moet die goeie nuus van verlossing aan hulle verkondig.

Cornelius was bereid om Petrus te aanbid (Hand 10:25), daarom was dit nodig om redding op n dieper manier te verstaan (Hand 11:14).CORNELIUSEn weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. (Hand 10:15)PETRUSDie Jode beskou onbesnedenes as onrein. Daarom word hulle as onwaardig beskou vir die ontvangs van die seninge wat God se mense verdien.n Laken wat aan die vier hoeke vasgebind is.Die Aarde.Die viervoetige diere, kruipende diere en die vols van die lug.Nie-Jode, die heidene.Petrus staan op, maak dood en eet."Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want Ek het hulle gestuur." (Hand 10:20).Wat God rein verklaar mag moet jy nie onrein beskou nie.God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. (Hand 10:28)In n visioen aan Petrus breek God die kulturele versperring, sodat die Evangelie aan die heidene verkondig kan word.PETRUSWat ons uit hierdie verhaal kan leer is dat almal voor God aanvaarbaar is, maar nie elke godsdiens nie.Ons kan Jesus nie gelyk stel aan enige ander "weg na verlossing" nie.Daar is net een weg, Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Joh 14:6).God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. (Hand 17:30)

Ons moet na die mense toe gaan waar hulle ook kan wees. Ons moet ook hulle oortuigings en gebruike respekteer... En ons moet hulle altyd 'n beter weg wys, die Weg.Die heidene en veral die Grieke, was uiters losbandig, en daar was die gevaar dat sommige met n onbekeerde hart, 'n belydenis van geloof kon af l, sonder om afstand te doen van hul bose praktyke. Die Joodse Christene kon nie die onsedelikheid, wat nie eens as krimineel deur die heidene beskou was, duld nie. Vir die Jode was dit gepas dat die heidense bekeerlinge hulself laat besny en die seremonile wette onderhou as 'n toets van hul opregtheid en toewyding. Hierdeur het hulle geglo dat die toevoeging tot die kerk van diegene wat die geloof aanneem, sonder ware hartsbekering, later skande kan voorkom deur onsedelikheid en onmatigheid.E.G.W. (The Acts of the Apostles, cp. 19, pg. 192)DIE JERUSALEM-VERGADERINGDIE JERUSALEM-VERGADERINGDie argument oor die onderhouding van die Joodse wette kon afgehandel gewees het toe Petrus by die kerk in Jerusalem was volgens Hand 11: 1-18.Nietemin toe Paulus meer ekstensief vir die heidene begin preek het, het die probleem vererger. 'n Vergadering is byeen geroep sodat die kerk die punt kon bespreek (Hand 15: 1-29).Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te l nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel!. (Hand 15:28-29)

Die verordening van die vergadering het n algemene platform geskep waarvolgensJoodse- en heidense Christene saam kon verkeer in gemeenskap. Joodse kernwaardes is gerespekteer; Heidene is toegeleet om besnydenis te vermy. Die vergadering se besluite was beide prakties en teologies. Dit het n patroon geskep vir die kerk om kwessies en probleme te skik voordat dit onenigheid teweeg kan bring.Omdat Cornelius in gehoorsaamheid geleef het volgens die onderrig wat hy ontvang het, het God die gebeure so beskik dat hy meer waarheid ontvang het ...Daar is in ons wreld baie wat nader is aan die koninkryk van God as wat ons dink. In hierdie donker wreld van sonde het die Here baie kosbare juwele, na wie Hy Sy boodskappers sal lei. Oral is daar diegene wat standpunt sal neem vir Christus. Baie sal God se wysheid prys sonder enige aardse voordeel, en sal getroue ligdraers word. Gedwing deur die liefde van Christus, sal hulle ander dwing om na Hom toe te kom.E.G.W. (The Acts of the Apostles, cp. 14, pg. 140)