określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do ... ?· okreŚlenie zasad eliminacji mostkÓw...

Download Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do ... ?· okreŚlenie zasad eliminacji mostkÓw cieplnych…

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Okrelenie podstawowych wymogw, niezbdnych do osignicia oczekiwanych standardw energetycznych dla budynkw mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji projektw i sprawdzenia wykonanych domw energooszczdnych. ETAP I Wytyczne do weryfikacji projektw budynkw mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOiGW

Warszawa, 23 sierpnia 2012

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3

Spis treci

1. WSTP ......................................................................................................................................................... 5

2. OKRELENIE WYTYCZNYCH DOTYCZCYCH ZASAD PROJEKTOWANIA BUDYNKW MIESZKALNYCH ENERGOOSZCZDNYCH I PASYWNYCH ................................................................. 5

2.1. WSTP ..................................................................................................................................................... 5 2.2. OKRELENIE RODKW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO, PROWADZCYCH DO OSIGNICIA OCZEKIWANYCH STANDARDW ENERGETYCZNYCH, W SZCZEGLNOCI: ................................................................ 19 2.2.1. MINIMALNE GRUBOCI (W ZALENOCI OD MATERIAU) I PARAMETRW JAKOCIOWYCH OCIEPLENIA POSZCZEGLNYCH TYPW PRZEGRD ZEWNTRZNYCH ........................................................................................ 19 2.2.2. MINIMALNE WYMOGI W ZAKRESIE JAKOCI I PARAMETRW TECHNICZNYCH DLA OKIEN I DRZWI ................. 22 2.2.3. MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE PARAMETRW TECHNICZNYCH, JAKOCIOWYCH I UYTKOWYCH UKADW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPA .............................................................................. 25 2.2.4. MINIMALNE WYMOGI STANDARDU I JAKOCI WYKONANIA UKADW INSTALACJI GRZEWCZYCH (CO I CWU). 28 2.2.5. OKRELENIE MINIMALNYCH WYMOGW DOTYCZCYCH STANDARDW I JAKOCI WYKONANIA UKADW OWIETLENIOWYCH ............................................................................................................................................ 36 2.2.6. OKRELENIE MINIMALNYCH WYMOGW DOTYCZCYCH STANDARDW ENERGETYCZNYCH URZDZE ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU ............................................................................................................................. 39 2.2.6.1. NAPDY URZDZE I INSTALACJI (SILNIKI ELEKTRYCZNE) ......................................................................... 39 2.2.6.2. POMPY .................................................................................................................................................. 41 2.2.6.3. URZDZENIA AGD ................................................................................................................................. 43 2.2.6.4. WINDY ................................................................................................................................................... 44 2.3. OKRELENIE ZASAD ELIMINACJI MOSTKW CIEPLNYCH W KONSTRUKCJI BUDYNKW (KRTKIE WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE) ............................................................................................................................................... 45 2.4. PRZYKADOWE ROZWIZANIA DETALI KONSTRUKCYJNYCH DLA BUDYNKW W STANDARDZIE NF40 I NF15 47 2.4.1. POCZENI OCIENICA-OCIEE ........................................................................................................... 49 2.4.2. CIANKA ATTYKOWA ............................................................................................................................... 51 2.4.3. PYTA BALKONOWA ................................................................................................................................ 56 2.4.4. POCZENIE CIANY ZEWNTRZNEJ Z DACHEM STROMYM ......................................................................... 59 2.5. OKRELENIE WYTYCZNYCH DOTYCZCYCH POSADOWIENIA BUDYNKU, ZASAD KSZTATOWANIA POWIERZCHNI (BIORC POD UWAG ICH FUNKCJE UYTKOWE), USYTUOWANIA PRZESZKLE, STREF BUFOROWYCH, PRZEJCIOWYCH I NIEOGRZEWANYCH W BUDYNKACH..................................................................................................................... 63 2.5.1. BRYA BUDYNKU .................................................................................................................................... 63 2.5.2. MIEJSCE BUDOWY I LOKALIZACJA OKIEN ................................................................................................. 63 2.5.3. OCHRONA PRZED PRZEGRZEWANIEM ....................................................................................................... 64 2.5.4. STREFOWANIE TEMPERATUROWE ............................................................................................................ 65 2.6. OKRELENIE WYMAGA W ZAKRESIE GRANICZNYCH WARTOCI WSPCZYNNIKA A/V ................................ 66 2.7. OKRELENIE EWENTUALNYCH INNYCH WYMAGA, ISTOTNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH STANDARDW ..................................................................................................................................................... 66 2.7.1. METODYKA OKRELANIA POWIERZCHNI OGRZEWANEJ .............................................................................. 66 2.7.2. OGRANICZENIE ZUYCIA ENERGII WBUDOWANEJ ..................................................................................... 67 2.7.3. PODWYSZENIE SZCZELNOCI POWIETRZNEJ BUDYNKU ............................................................................ 67 2.8. ZDEFINIOWANIE ZASAD I ZAKRESU DOPUSZCZALNYCH ODSTPSTW OD WYTYCZNYCH WYCZNIE Z UWAGI NA OGRANICZENIA TERENOWE I MOLIWOCI USYTUOWANIA BUDYNKU NA DZIACE BUDOWLANEJ .............................. 69 2.9. OKRELENIE MOLIWOCI ZASTOSOWANIA W BUDYNKU INFRASTRUKTURY SIECI DOMOWYCH (HOME AREA NETWORK) ZESTAWU URZDZE, WZAJEMNIE KOMUNIKUJCYCH SI ZE SOB, SUCYCH MIDZY INNYMI DO ZARZDZANIA ZUYCIEM ENERGII I PRZYDOMOWEJ PRODUKCJI ENERGII ............................................................... 70 2.10. OKRELENIE MOLIWOCI WYKORZYSTANIA OZE W BUDYNKU DLA CELW PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ ................................................................................................................................................... 72 2.10.1. WSTP ................................................................................................................................................... 72 2.10.2. ARCHITEKTURA SONECZNA ................................................................................................................... 73 2.10.3. PASYWNE SYSTEMY SONECZNE ............................................................................................................... 74 2.10.4. AKTYWNE SONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE ............................................................................................. 75 2.10.5. SYSTEMY KONWERSJI FOTOELEKTRYCZNEJ KONWERSJI PROMIENIOWANIA SONECZNEGO (PANELE FOTOWOLTAICZNE) ............................................................................................................................................. 77 2.10.6. POMPY CIEPA ....................................................................................................................................... 78 2.10.7. BIOMASA ................................................................................................................................................ 80

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4

2.11. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI WRAZ Z UZASADNIENIEM, PODZIAU WW. WYMAGA NA OBLIGATORYJNE (NIEZBDNE DO OSIGNICIA WYSOKIEGO STANDARDU ENERGETYCZNEGO) I FAKULTATYWNE (ZALECANE DLA ZAPEWNIENIA JESZCZE NISZEGO ZUYCIA ENERGII BUDYNKU) ............................................................................. 80 2.11.1. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE ................................................................................................................. 80 2.11.2. WYMAGANIA OPCJONALNE ...................................................................................................................... 82

3. OKRELENIE WYTYCZNYCH DOTYCZCYCH ZAPEWNIENIA JAKOCI PROJEKTOWANIA I ZAWARTOCI PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA BUDYNKW ENERGOOSZCZDNYCH I PASYWNYCH ................................................................................................. 83

4. OKRELENIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOCI ROBT BUDOWLANYCH I PROCESU BUDOWLANEGO (M.IN. DOKUMENTOWANIE JAKOCI MATERIAW BUDOWLANYCH) ............................................................................................................... 84

5. OPISANIE PROCEDURY WERYFIKACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ WERYFIKATORA DZIAAJCEGO W IMIENIU FUNDUSZU, W TYM PROPONOWANEJ METODY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI, ZASAD UDOKUMENTOWANIA PRZEPROWADZONYCH OBLICZE .......................................................................................................... 86

6. PRZYGOTOWANIE WZORU LISTY SPRAWDZAJCEJ DLA WERYFIKATORA KONTROLUJCEGO ZGODNO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI OKRELONYMI W OPRACOWANIU........................................................................................................... 88

7. PRZYGOTOWANIE ZESTAWU ZALECE DLA OSB WYKONUJCYCH CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZN ZGODNIE Z ROZPORZDZENIEM, W CELU WYELIMINOWANIA BDW METODOLOGII. ..................................................................................... 90

8. LITERATURA .......................................................................................................................................... 92

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5

1. WSTP Celem pracy jest sporzdzenie propozycji wytycznych i wymaga dotyczcych zasad projektowania, wykonania i odbiorw robt budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynkw pasywnych i niskoenergetycznych na potrzeby funkcjonowania w NFOiGW programu dopat do tego typu budownictwa w