narrow qrs tachycardia

Download Narrow QRS Tachycardia

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narrow QRS Tachycardia. Acil yaklaşım 12-lead EKG ? Hemodinamik durum ?. HEMODİNAMİK DURUM STABİL DEĞİLSE. Cardiyoversiyon Hikaye Cardiyoversiyon sonrası EKG CV öncesi ve sonrası EKG’nin mukayesesi. HEMODİNAMİK OLARAK STABİLSE. Juguler nabızda “frog sign” Vagal stimulation; - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Narrow QRS Tachycardia Acil yaklam12-lead EKG ?Hemodinamik durum ?

 • HEMODNAMK DURUM STABL DELSECardiyoversiyon Hikaye Cardiyoversiyon sonras EKGCV ncesi ve sonras EKGnin mukayesesi

 • HEMODNAMK OLARAK STABLSE Juguler nabzda frog sign Vagal stimulation; ayet baarszsa:Adenosin veya verapamil Verapamil 10 mg IV 3dak>; hasta beta bloker alyor veya hipotansif ise dozu 5 mga indir; ayet baarszsa :Procainamide 10 mg/kg, 5 dak>; ayet baarszsa :Electrical cardioversion.HikayeCV sonras EKGCV ncesi ve sonras EKGnin mukayesesi

 • DAR QRS TAKARD?Hz dakikada 100den fazla,QRS sresi 0.12 snden fazla ise,Dar QRS taikardidirAV iletimin AVN zerinden olduunu gsterir

 • DAR QRS TAKARD NEDENLERSins taikardisiAtriyal taikardiAtriyal flutterAtriyal fibrilasyonAV nodal reentri taikardisiOrtodromik circus movement tachycardia

 • SSTEMK YAKLAIMFizik Muayene Dar QRS taikardilerin farkl tiplerinin EKG zelliklerini ve mekanizmalarn anlamaya alTaikardi ve SR srasnda ayn derivasyonlardaki elektrogram karlatr.Karotid masaj srasnda EKGde ki deiimi gzle.

 • Data from Wellens, HJJ, Brugada P

 • AV nodal TaikardiEKGHzl, regler ritmParoksizmalQRS sresi
 • WPWAksesuar yol vardrTaikardi annda makro-reentri szkonusudur.

 • Circus Movement TachycardiaCMTnin eitleriOrtodromik CMT (Hzl iletili aksesuar yol )Ortodromik CMT (Yava iletili aksesuar yol)Antidromik CMT (Tip I)Atrium Aks. yol Ventrikl His, AVN AtriumAntidromik CMT (Tip II)Atrium Aks.yol Ventrikl Aks. yol Atrium

 • Ortodromik CMT (Hzl iletili aksesuar yol )

  Regler ritm, paroksizmalBBB mevcut olmadkca QRS

 • Ortodromik CMT (Yava iletili aksesuar yol)

  Regler ritmPersistentBBB mevcut olmadkca QRSPRP dalgas negatiftir; II,III, aVF, ve V3-V6.

 • Dar QRS taikardilerin EKG zellikleri

 • Dzenli dar QRS taikardi tansn

  Dar QRS taikardili hastalara sistematik yaklam

 • Vagal manavra tipleriKarotis sins masaj *rme refleksinin uyarlmasValsalva manevrasTrendelenburg pozisyonu The dive reflex (facial immersion in cold water)ksrkGze bask uygulama **

 • Karotis Masajnn Etkileri

  SVT tipiKSM etkisiSins taikardisiKalp hznda geii ve tedrici yavalamaAtriyal taikardi ParoksismalTK sonlanr veya hi etkilenmez SrekliKHda geii yavalama veya hi etki yokAtriyal FlutterGeii yavalama, AFye dnme, veya hi etki yokAtriyal FibrilasGeii yavalama veya hi etki yokAVNRTTK sonlanr veya hi etki yokCMTTK sonlanr veya hi etki yok

 • Geni QRS taikardilerAcil yaklam

 • Hemodinamik olarak stabil deilse CardiyoversiyonHikaye alAritmi etiyolojisini saptamak iin kardiyoversiyon ncesi ve sonras EKGleri karlatrHemodinamik olarak stabilseAV disosiasyon bulgular iin muayene et.12 lead EKGyi sistematik yaklamla deerlendir.Hikaye al.

 • VT var ise,TK iskemi ile ilikili deilse, Prokainamid ver, 10 mg/kg, IV 5dak>; sonra Lidokain ver. ayet bunlar baarsz ise:KardiyoversiyonTK nedenini saptamak iin SR srasnda ve VT srasnda EKGyi deerlendir.

 • Abberan iletili SVT var ise.Vagal stimulasyon; Baarszsa:Adenosin ver. Mevcut deilse:Verapamil 10 mg, IV 3 dak>; Hasta B bloker alyorsa veya hipotansif ise dozu 5 mg olarak uygula. Baarszsa; Prokainamid ver, Baarszsa; KardiyoversiyonTK mekanizmasn tayin etmek iin CV ncesi ve sonras EKGyi deerlendir.

 • Tan ile ilgili phe var ise,Verapamil verme, IV Prokainamid verTK dzensiz iseDijital veya verapamil vermeTorsade de point mevcut deilse IV prokainamid ver.

 • Geni QRS nedenleriSVT taikardilernceden veya fonksiyonel olarak gelien dal blou varlndaSins taikardisi, Atriyal TK, AVNRT, A flut, A FibOrtodromik CMTnceden veya fonksiyonel olarak gelien dal blou varlndaSVTAY zerinden ventrikle iletim varsaAntidromik CMTAV reentri TKAnteriyor iletim mahaim zerindenVT

 • Aberan iletim mekanizmalarFaz 3 aberasyon Sikls uzunluunda ani ksalma ile meydana gelirRetrograde concealed iletimFaz 4 aberasyonYava kalp hzlarnda meydana gelir.

 • Geni QRS TKler ve ayrc tansAV disosiasyon aranrVTlerin %50inde mevcutturVar ise VTdir

 • AV disosiasyonun fizik muayene bulgularJugler pulse, dzensiz cannon A waves1. Kalp sesi deiirSistolik kan basncnda atmdan atma deiim

 • Geni QRS TKler ve ayrc tans2.QRS genilii llrV1(+) patern var ise, ve QRS sresi >0.14 sn V1(-) patern var ise, ve QRS sresi >0.16 sn VTdir

 • Geni QRS TKler ve ayrc tans3. QRS aks tayin edilirNorthwest aks var ise V1(-) ve sa aks var ise VTdir

 • Geni QRS TKler ve ayrc tans4. QRS morfolojisi deerlendirilir.QRS morfolojisi iin V1i deerlendirmek ou vakada yeterlidir.V1in yetersiz olduu durumlarda V2, V6ya da ihtiya duyulur.

 • VT tans iin ilave kriterler Capture beats veya fusion beats

 • VT tans iin ilave kriterler Concordant pattern

Recommended

View more >