msg ms111 - ?· 5. obsŁuga techniczna stanowiska ... bieŻĄca naprawa stanowiska ... na temat...

Download MSG MS111 - ?· 5. OBSŁUGA TECHNICZNA STANOWISKA ... BIEŻĄCA NAPRAWA STANOWISKA ... na temat właściwości…

Post on 01-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE DO DIAGNOSTYKI SPRAREK KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

INSTRUKCJA OBSUGI

MSG MS111

2018.01.18

JAK

O

UN

IKA

LNO

IN

NO

WA

CJE

SZK

OLE

NIE

SER

WIS

GW

AR

AN

CJA

2

Instrukcja obsugi - Stanowisko diagnostyczne MSG MS111

1. INFORMACJE OGLNE ......................................................................................................................................... 3

2. INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA ....................................................................................................................... 4

3. OPIS I DZIAANIE ................................................................................................................................................. 63.1 Informacje oglne dotyczce pracy klimatyzatora samochodowego .......................................... 6 3.1.1 Opis i dziaanie stanowiska ............................................................................................................. 9 3.1.2 Specyfikacje techniczne ................................................................................................................... 10 3.1.3 Opakowanie i wyposaenie ............................................................................................................ 113.2 Opis i dziaanie czci skadowych stanowiska ................................................................................. 13 3.2.1 Informacje oglne i dziaanie ........................................................................................................ 13 3.2.2 Panel sterowania ............................................................................................................................... 14

4. EKSPLOATACJA WEDUG PRZEZNACZENIA ................................................................................................... 234.1 Ograniczenia eksploatacyjne ................................................................................................................... 234.2 Przygotowanie stanowiska do eksploatacji ........................................................................................ 234.3 Napenienie stanowiska ........................................................................................................................... 234.4 Eksploatacja stanowiska ........................................................................................................................... 24 4.4.1 Instalacja sprarki na stanowisku .............................................................................................. 24 4.4.2 Proces diagnozowania ..................................................................................................................... 25 4.4.3 Demonta sprarki ze stanowiska ............................................................................................. 28

5. OBSUGA TECHNICZNA STANOWISKA ........................................................................................................... 295.1 Obsuga techniczna przetwornicy czstotliwoci .............................................................................. 305.2 Obsuga techniczna pompy prniowej ............................................................................................... 315.3 Wymiana filtra stanowiska ....................................................................................................................... 33

6. BIECA NAPRAWA STANOWISKA .................................................................................................................. 34

7. PRZECHOWYWANIE ............................................................................................................................................. 35

8. TRANSPORTOWANIE .......................................................................................................................................... 36

9. UTYLIZACJA ............................................................................................................................................................ 36

10. CERTYFIKAT .......................................................................................................................................................... 36

KARTA GWARANCYJNA ............................................................................................................................................. 37

SPIS TRECI

3

Instrukcja obsugi - Stanowisko diagnostyczne MSG MS111

1. INFORMACJE OGLNEDzikujemy Pastwu za wybranie produktu firmy MSG equipment.

Stanowisko diagnostyczne do diagnostyki sprarek klimatyzatorw samochodowych MSG MS111 (dalej zwane MS111) jest wykonane z materiaw wysokiej jakoci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji sprztu diagnostycznego.

Cechy stanowiska MS111: Diagnostyka sprarek o rnej konstrukcji i rnych producentw Zapisywanie i wydruk wynikw diagnostyki Moliwo aktualizacji oprogramowania

Niniejsza Instrukcja obsugi (IO) zawiera informacje o przeznaczeniu, wyposaeniu, konstrukcji, zasadach dziaania, specyfikacji technicznej i zasadach eksploatacji stanowiska MS111.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i oprogramowania bez wczeniejszego powiadomienia uytkownikw. Przed uyciem MS111 naley uwanie zapozna si z niniejsz Instrukcj obsugi, jeli jest to konieczne odby specjalne szkolenie u producenta stanowiska. Staranne zapoznanie si z Instrukcj przyczyni si do bezpieczestwa pracy, a take zapewni pen prac stanowiska.

Naley uwanie przeczyta rozdzia "Instrukcje bezpieczestwa" i cile przestrzega instrukcji podanych podczas pracy z urzdzeniem.

Szczegln uwag naley zwrci na miejsca oznaczone napisami "NIEBEZPIECZESTWO", "OSTRZEENIE". Naley pamita, e postpowanie niezgodne z instrukcjami oznaczonymi jako "OSTRZEENIE" w okrelonych warunkach moe doprowadzi do powanych konsekwencji. W niniejszym dokumencie stosowane s nastpujce oznaczenia:

NIEBEZPIECZESTWO! Bezporednie zagroenie, ktre moe doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji dla zdrowia ludzi i uszkodzenia stanowiska.

OSTRZEENIE! Niebezpieczna sytuacja, ktra moe doprowadzi do niegronych obrae lub szkd materialnych.

4

Instrukcja obsugi - Stanowisko diagnostyczne MSG MS111

4

2. INSTRUKCJE BEZPIECZESTWADo eksploatacji mog by dopuszczone wycznie wykwalifikowani mechanicy posiadajcy wiedz na temat waciwoci czynnikw chodniczych, podstawy dziaania systemw chodzenia, a take rodkw bezpieczestwa podczas pracy z elektrohydraulicznymi urzdzeniami wysokocinieniowymi.

1. Zabrania si wczania zasilania stanowiska przy otwartych drzwiczkach obudowy. Dotknicie odsonitych czci przewodzcych o potencjale elektrycznym do 380 V i grozi poraeniem prdem elektrycznym.

2. Zabrania si wykonywania jakichkolwiek pocze z zaciskami silnika elektrycznego i przetwornicy czstotliwoci, otwierania elementw zabezpieczajcych, demontau obudowy z podczonym napiciem sieciowym oraz w cigu 10 minut po wyczeniu zasilania, poniewa naadowane kondensatory utrzymuj niebezpieczne napicie na elementach przenoszcych prd przez jaki czas po wyczeniu sieci.

3. Nie zaleca si samodzielnego demontau, modyfikowania albo naprawiania stanowiska. Te czynnoci mog doprowadzi do poraenia prdem, poaru lub innych niezbezpieczestw. W celu wykonania naprawy prosimy o kontakt z Producentem.

4. Aby operator nie zosta poraony prdem elektrycznym, stanowisko jest wyposaone w uziemienie standardowe w przypadku korzystania ze zcza zasilania 3L + N + PE.

5. Wycz zasilanie wycznikiem awaryjnym, jeli wymagane jest wyczenie awaryjne. W normalnym trybie pracy stanowiska zaleca si wyczenie go poprzez interfejs programu uytkowego.

6. Przed rozpoczciem jakichkolwiek prac konwerwacyjnych, stanowisko naley odczy od sieci. Prace dotyczce ukadu elektrycznego stanowiska moe wykonywa tylko wykwalifikowany elektryk, poniewa istnieje prawdopodobiestwo poraenia prdem.

7. Nie pozostawiaj pracujcego stanowiska bez nadzoru.8. Producent zaleca stosowanie czynnika chodniczego R134a . Nie napeniaj stanowiska innym

czynnikiem chodniczym.9. Unikaj bezporedniego kontaktu czynnika chodniczego ze skr, poniewa moe to doprowadzi

do odmroe (temperatura wrzenia R134a wynosi -26 ).

1 Czynnik chodniczy R134a nie jest toksyczny i nie zapala si w caym zakresie temperatur eksploatacyjnych. Jednak gdy powietrze dostanie si do ukadu i bdzie si spra mog tworzy si mieszaniny palne. Nie naley miesza R134a z R12, poniewa powstaje azeotropowa mieszanina wysokiego cinienia z masowymi frakcjami skadnikw 50% i 50%. R134a rokzada si pod wpywem pomieni z powstawaniem trujcych i dranicych zwizkw, takich jak fluorowodr.

NIEBEZPIECZESTWO!

5

Instrukcja obsugi - Stanowisko diagnostyczne MSG MS111

10. Nie wdychaj oparw czynnika chodniczego. 11. Zaleca si wykorzystanie gogli i rkawiczek.12. Podczas uzupeniania stanowiska czynnikiem chodniczym naley unika przedostawania si czynnika chodniczego do rodowiska. 13. Podczas podczenia /odczenia stacji i stanowiska naley sprawdza pooenia zaworw na obu urzdzeniach.

1. Eksploatacja stanowiska powinna odbywa cile zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej Instrukcji.

2. Jeeli wystpi usterka w pracy stanowiska, wycz je i skontaktuj si z Producentem. 3. Korzystaj ze stanowiska MS111 tylko w wentylowanych pomieszczeniach.4. Podczas montau sprarki na stanowisko i nastpujcym demontau zachowaj szczegln

ostrono, aby nie dopuci do upadku urzdzenia.5. Przed eksploatacj stanowiska, ktre byo przechowywane przez dugi cz