Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet

Download Lagstiftning om sektorövergripande samarbete och det uppsökande ungdomsarbetet

Post on 16-Mar-2016

50 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lagstiftning om sektorvergripande samarbete och det uppskande ungdomsarbetet. Ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Bakgrund. Merparten av de finlndska ungdomarna mr vl, men den sociala och mentala marginaliseringen av unga har kat. de snabba samhllsfrndringarna - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Lagstiftning om sektorvergripande samarbete och det uppskande ungdomsarbetet</p><p>Ylijohtaja Riitta Kaivosoja</p></li><li><p>BakgrundMerparten av de finlndska ungdomarna mr vl, men den sociala och mentala marginaliseringen av unga har kat. de snabba samhllsfrndringarna de splittrade och sektoriserade tjnstesystemen (strukturerna) oklarheter i befogenheter och ansvarsfrdelningolika tolkningar av regler fr sekretess och personskydd bristen p en ppen samarbetsattityd, kunnande och klar ledningsfunktion marginalisering r ett hot fr den unga sjlv, hans familj och nromgivning men ocks fr samhllet p mnga olika stt marginaliseringens nationalekonomiska konsekvenser r betydliga Statens revisionsverk berknar att den rliga ekonomiska frlusten per marginaliserad ung r 27500 ( medeltal utgende frn prognostiserad yrkesaktivitet i 40 r) utvecklingen av befolkningsstrukturen hller inte en bred marginalisering av arbetsfra i olika projekt har man ntt goda resultat erfarenheter frn de vriga nordiska lnderna</p></li><li><p>Kort om beredningenStatens revisionsverks rsberttelse 146/2007Regeringsprogrammet Statsminister Vanhanens II regering Politikprogrammet fr barns, ungas och familjers vlfrd Utvecklingsprogrammet fr barn- och ungdomspolitiken 2007 2011 Utltande av riksdagens bildningsutskott 10/2008 vp Regeringens stllningstagande politikrian statsrdets publikationsserie 14/2009 Tv arbetsgrupper har frberett rendetI arbetsgruppen har fljande varit representerade; undervisningsministeriet, arbets- och nringslivsministeriet, social- och hlsovrdsministeriet, frsvarsministeriet delegationen fr ungdomsfrgor representanter fr politikprogrammet fr barns, ungas och familjers vlfrd ( i den frsta gruppen ven kommunfrbundet, polisen, socialjouren och ungdomsforskningen)</p></li><li><p>Mlsttningar</p><p>Den offentliga sektorns tjnstesystem brjar frverkliga ett tidigt std fr unga Frbttra de ungas mjligheter att f de offentliga tjnster, som de behver</p><p>Strka de ungas sociala identitet genom att erbjuda ett bttre tidigt std i syfte att frmja deras levnadskontroll och intrde i arbete</p></li><li><p>Tre centrala frslag</p><p>Sektorvergripande samarbete mellan lokala myndigheter</p><p>Lagstiftning om det uppskande ungdomsarbete</p><p>Om verlmnade av information till det uppskande ungdomsarbetet</p></li><li><p>De lokala myndigheternas sektorvergripande samarbete (7a)koordinerande ntverk fr vgledning av och tjnster fr unga i kommunerna, i vilket finns representanter frundervisningsvsendet Social- och hlsovrdsvsendetungdomsvsendetarbetsfrvaltningenpolisfrvaltningenfrsvarsfrvaltningenkommunerna kan grunda ntverket interkommunalt ntverket fungerar i vxelverkan med sammanslutningar, som producerar tjnster fr unga</p></li><li><p>Uppgifter:Ntverket fr vgledning av och tjnster fr unga- gller alla ungdomar i regionensamla in information om ungdomars uppvxt- och levnadsfrhllanden och att utgende frn detta bedma de ungas situation till std fr beslutsfattande och planer p lokal niv frmja sammanfrandet och effektiviteten av tjnster som riktar sig till unga i syfte att ta fram tjnster som r kvalitativt hgtstende, ltt tillgngliga och som erbjuds i tillrcklig omfattning, planera och effektivisera gemensamma frfaringsstt fr att unga ska anlita tjnsterna och vid behov g ver frn en tjnst till en annan frmja smidigt utbyte av information som ansluter sig till anordnandet av tjnster fr unga genom att ta fram gemensamma frfaringsstt myndigheterna emellan. Behandlar och handlgger INTE frgor som berr enskilda individer kar INTE byrkratin</p></li><li><p>Det uppskande ungdomsarbetet som std fr unga att anlita tjnster. (7b)Lagstiftning om uppskande ungdomsarbeteMlsttningen r att n sdana ungdomar som r i behov av tjnster och hjlpa honom/henne att f de tjnster de behver eller annan tjnst som befrmjar hans uppvxt och sjlvstdighet och till trde till arbetsmarkanden eller utbildning Arbetet grundar sig i frsta hand p de uppgifter den unga gett och p hand egen bedmning av sitt behov av tjnsterKommunen utser den myndighet (ungdomssektorn) som ansvarar fr det uppskande arbetet .</p><p>Kommunen kan ocks skaffa det uppskande arbetets tjnster frn sammanslutning, som erbjuder sdana tjnster efter att frst ha frskrat sig om tjnstens kvalitet</p></li><li><p>Att verlmna uppgifter till det uppskande ungdomsarbetet. (7c)verlmnande av uppgifter krver att den unga gett sitt tillstnd drtill Uppgifter om den unga br utan hinder frn sekretessbestmmelser verlmnas, om den unga Frsummar att delta i grundlggande utbildning i lropliktslder Oberoende av mlsman eventuella vgranUnder 25 r som innevarande r inte har skt, ftt, mottagit studieplats eller inlett studiernaUnder 25 r och avbryter yrkes- eller gymnasiestudier Befrias frn vrnplikt eller civiltjnstgring pga. att han inte r tjnsteduglig eller avbryter tjnstgringenDet r inte frga om knsliga uppgifter Ifrgavarande uppgifter finns redan och innebr att inga nya uppgifter behver samlas in Uppgifter behver inte lmnas ut, om man p basen befintliga uppgifter, den ungas situation och bedmningen av den ungas behov av std bedmer att utlmning av uppgifter inte r ndvndigt fr att hjlpa den unga. Motsvarande skyldighet gller och myndighet, vars tjnster den unga utnyttjar, om man bedmer att den unga r i behov av std. </p></li><li><p>Att verlmna uppgifter till det uppskande ungdomsarbetet (7c)Efter att ha erhllit uppgifter om den unga, tar det uppskande ungdomsarbetet kontakt med den unga och utreder om den unga r i behov av sdant std eller tjnster som befrmjar dennes uppvxt, sjlvstndighet och underlttar dennes intrde till utbildning och arbetsmarknad ( att stda den ungas levnadsbana)Studiehandledare, skolkurator, skolpsykolog, ungdomsverkstad, TE-byrn hlsocentral, mentalvrdsbyr etc.Det uppskande arbetet erbjuder inte den unge tjnstehelheter, utan hjlper den unga att hitta de tjnster som r lmpliga fr denne</p></li><li><p>Frslagets frhllande till skyddet fr privatlivetGrundlagens 10 : "tryggas vars och ens privatliv, heder och hemfrid. Bestmmelser om skydd fr personuppgifter genom lag. Enligt lagfrslaget skulle i lagen nmnda myndighet f i lagen bestmt avgrnsade uppgifter om den unga som r ndvndiga fr identifiera den unga som lper risk att hamna utanfr utbildning och arbete eller att marginaliserasDen myndighet som skter uppskande arbete kan i samma syfte kombinera datauppgifter som erhllits frn olika myndigheterUppgifterna mste frstras genast nr de inte lngre r ndvndiga fr att n den unga eller fr att bedma dennes behov av tjnster. </p></li><li><p>Resurser</p><p>De koordinerande ntverket fr vgledning och tjnster fr unga franleder inga direkta kostnader, d arbetet organiseras som ed del av befintliga tjnsteinnehavares arbetsbeskrivning. Nr befogenheterna och arbetsfrdelningen blir klarare kan man undvika verglappande tjnster och d behver man inte mngdubbla resurser fr samma verksamhet Genom att bttre kombinera kunnande och frenhetliga verksamhetskulturen r det mjligt att spara resurser Det uppskande arbetet har fr r 2009 beviljats 2,5 milj i statsstd En nivfrhjning p samma moment 150 000 euro inrikats till det uppskande arbetet I regeringens budgetria har man kommit verens om hja anslaget fr uppskande arbetet med 2 milj. Euro r 2010. r 2010 r anslaget fr uppskande arbete samanlagt 4,65 milj euro</p></li><li><p>Den fortsatta beredningenHearing om lagfrslaget 26.87.2009Representanter fr 30 olika instanserRemissrunda avslutades 4.9.2009Mer detaljerad konsekvensbedmning ( ekonomiska etc) under beredningJust nu genomgng av remiss-svaren Lagfrslaget preciseras p basen av remiss svaren Om man vill att frndringarna skall trda i kraft frn brjan av 2010 br regeringens frslag ges till riksdagen i oktober. </p></li></ul>

Recommended

View more >