kÜÇÜlme (downsİzİng)

Download KÜÇÜLME (DOWNSİZİNG)

Post on 11-Feb-2016

66 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KÜÇÜLME (DOWNSİZİNG). RAQİF QASIMOV. İÇİNDEKİLER :. Küçülme Nedir? Küçülmenin Hedefleri Küçülme ve Çöküş Küçülme Yöntemleri Küçülmenin Etkileri Küçülmenin İşten Ayrılanlar Üzerinde Etkileri Küçülmenin İşte Kalanlar Üzerinde Etkileri Örnek ve Tartışma Sorular. KÜÇÜLME NEDİR?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • KLME (DOWNSZNG)RAQF QASIMOV

 • NDEKLER:Klme Nedir?Klmenin HedefleriKlme ve kKlme YntemleriKlmenin EtkileriKlmenin ten Ayrlanlar zerinde Etkileri Klmenin te Kalanlar zerinde Etkilerirnek ve Tartma Sorular

 • KLME NEDR?Klme iletme ynetiminin bilinli olarak ald karalar ve uygulad stratejiler ile personel saysn, maliyetleri ve i srelerini azaltmasdr. Klme klerek irket iyiletirmedir.Klme rgtn sadece rgt yapsn deil, ayn zamanda iletme faaliyetlerini de gzden geirerek, temel kabiliyetlerinin dnda kalan faaliyetleri yerine getiren blm ve/veya birimleri kapatmas, tm sreleri gzden geirerek yeniden ekillendirmesi demektir. Klme, mevcut organizasyonel yapdan olmas gereken organizasyonel yapya gei olarak da tanmlanabilir.

 • KLMErgtler her bir alan iin katk/maliyet analizi yapmak mecburiyetindedir.Her bir rgt kapasitesine uygun i ve i gcne sahip olmaldr. Aksi halde uralan i ve istihdam edilen igc says ortaya konan ekonomik deerle orantl deilse iman bir rgt sz konusudur ve bu rgtn doru lee (rightsizing) gelmesi iin belli ilerden ekilmesi (downscoping) ve/veya mevkilerde ve igcnde indirime gitmesi (downscaling) gerekmektedir.

 • KLME NEDR?

 • Klme Stratejisi ile Varlmak stenen Hedeflerin Yzdesel karm

 • KLME VE KKlme, rgt performansn artrmak kastyla igcnn azaltlmasn ngren bilinli bir karardr.

  kme ise rgt ile evresinin uyum salayamamas sonucu ortaya kar. kme bir tepkime deildir. evresel artlardaki deiimi grememe (krlk), deiime gerekli tepkiyi verememe (atalet) veya yanl tepki verme sonucunda rgtn baarsz olmasdr.

 • Klme Uygulamalarn Besleyen Ynetim deolojilerialann zgveni deolojisi Brokratiksizletirme deolojisi

 • KLME YNTEMLEROrganizasyonlarda, deiik klme yntemleri uygulanmaktadr. Kullanlan klme yntemleri bakmndan klme uygulamalarn iki ana grupta toplamak mmkndr.Kapsam kltme; ar farkllamadan kaynaklanan hantallama, atl kapasite, yksek maliyet ve dk verimlilie bal olarak rekabet gcnn azalmas ve denetimin glemesi gibi problemlerin stesinden gelmek iin bavurulan bir klme yntemidir.lek kltme ise, organizasyonun leini kltmek yoluyla kaynaklarnn daha etkin kullanlmasn salamaya ynelik giriimler olarak tanmlanabilir.

 • KLME YNTEMLERKAPSAM KLTMEletme veya i birimlerinin azaltlmasrn veya hizmet eitlerinin azaltlmasLEK KLTMESrelerin yeniden dzenlenmesiOrganizasyon yapsnn yenilenmesiTeknolojinin yenilenmesi

 • KLMENN ETKLERKlmenin etkileri incelenirken konuya iki boyuttan yaklamak gerekir. Birincisi igrenlere etkileri; ikincisi ise rgte etkileri. Elbette bu iki boyut birbirine bal ve karlkl etkileim ierisindedir. Bu uygulamadan dolay iini kaybedenler zerindeki etkilerin bilinmesi, firmalara da bu konu ile ilgili olarak neler yapmalar gerektii konusunda fikir verecektir. Klmeden etkilenen igrenler de iki grupta incelenmelidir. Bu gruplardan ilki iinden atlanlar, dieri de sz konusu uygulama sonucu ite kalanlardr.

 • KLMENN TEN AYRILANLAR ZERNDE ETKLER Klmeden en ak biimde etkilenenler ilerini kaybedenlerdir. Bu etkilerin banda finansal kayplar ve geim skntlar, tutum ve davranlardaki bozukluk, aile ilikilerinde ortaya kan problemler ve demografik etkiler gelmektedir. Demografik etkiler incelenirken de zellikle iten atlanlarda cinsiyetin ve medeni durumun nemli bir yer tuttuu ifade edilebilir.

 • KLMENN TE KALANLAR ZERNDE ETKLER Klme olaynn ite kalanlar zerinde de olumsuz sonular bulunmaktadr. En nemli sorun ise alanlarn zerinde yaratt psikolojik baskdr. Bu basky stres, gelecek korkusu, endie ve verim dkl izleyebilir. Morali dk alan zamanla iletmeye olan balln yitirebilir, i tatmini der, devamszlk ve personel devri artabilir. alanlarn kaytszl ve yabanclamas artt gibi, ileri yaparken dikkatlerini toplama zorluu da yaayabilirler. Hatta alt ortama kar dmanca tutumlar gelitirip sabotajla da sonulanabilir.

 • KLMENN TE KALANLAR ZERNDE ETKLER Klme ilemi genellikle alanlar tarafndan ynetimin beceriksizlii olarak yorumlanr. Bunun nlenmesi iin alanlar iletmenin yeni vizyonuna ynlendirilmelidir. Ynetim, klmeyi asla ksa vadeli bir ilem olarak grmemeli, aksine yaplan deiimleri iletme adna yeni bir vizyona adapte etmelidir. Bu sayede alanlar klmenin nedenini daha iyi kavrayacak, yneticilerin klme hareketi ile organizasyonu belli bir hedefe doru bilinli bir ekilde gtrmeye altklarn anlayacaklardr. Ayrca alanlar yaptklar ilere yeni anlamlar ykleyebilecek ve hangi ynde ilerlemeleri gerektiini kestirebileceklerdir.

 • RNEK Teksas Houston'da Tenneco firmasnda, 1200 alan alt haftalk zamanda iden karlmtr. Grg tan olan avukatlara gre askerler ofis kapsnda sabahn erken saatlerinde grld zaman alanlar daha fazla orada kalma anlar olmadn anlamlard. stelik askerler onlara masalarn toparlamalar iin kutular verdiklerinde. 20 dakikalk binay terk etme sresi verilen afallam iiler, askerlerin onlar seyretmelerine maruz kalarak, kendilerine ait hereyi toparlamak ve firmadaki eya dolaplarn boaltmak zorunda kalmlardr.

  Houston i dergisinde bir ii "bunu en rezil, fena ve insann ahsiyet ve haysiyetine yaplm katliam" olarak bahsetmitir. Tenneco'nun bunu nceden planlad aikardr. Araba kuponlar nceden alnmt, kutular nceden sipari verilmiti ve iileri evlerine brakacak kadar taksi kuyruu merkez ofis nnde vard.

 • RNEKHewlett-Packard (HP)'de bunun tam tersi olmutur. 1970lerde zor gnler geirmitir. O sralarda elektronik endstrisinde bir d vard ve bir ok firma byk miktarda iden karmaya gitmiti. Hewlett-Packardda yaplan tahminler %10 orannda ktlar ksmak ve maa demelerini ksmak seklinde olmutur. st ynetim iten karmaktan kanmtr. Ynetim, bakandan en dk cretli iiye kadar her kesin %10 maandan kesmeye karar vermitir ve iki haftada bir Cuma gnlerinde allmamasna karar vermitir. Hewlett-Packard insan kaynaklarn kaybetmekten ve iten karmalara kar denmesi gereken fiyattan kanmtr.Burada HPnin i stratejisi gl yapsn korumak eklinde olmutur. Kltr insanlar tarafndan yaatlr. Baz deerler ve amalar yksek iten karmalar sayesinde korunamaz.Birok firmann klmeye yaklamlar bu iki firmann uygulad taktiklerin arasnda bir yerdedir.

 • RNEKKlme sonunda amalanan hedeflerin her zaman edinilemedii aratrmalar sonucu da ortaya kmtr. rnein ABD'deki nsan Kaynaklar Ynetimi Birlii tarafndan 1990 ylnda yaplan bir aratrmaya gre klme geiren 1468 irketin %50'sinden fazlasnda retimin klmeden sonra ayn dzeyde kald yada dt grlmektedir.

  retimlerinde art grlen irketlerin de bu ykselii srekli klamad ve uzun vadede bu irketlerin de retim miktarlarnda dme grld belirtilmitir. Bunun yan sra, aratrmalar insan kaynanda yaplan %10'luk bir azalmann giderlerde sadece %1.5 azalmaya sebep olduunu, klen irketlerin sene iinde hisse senedi artlarnn %4.7 olmasna karlk klmeyen irketlerde bu artn %34.3 olduu ve karllk orannn klen irketlerin sadece yarsnda ykseldiini gsteriyor .

 • Toyota 2001 krizinde ii karmadToyota otomotiv, Adapazar fabrikasnda Ylda 100.000 kapasite ile kurduu fabrikasn 2001 krizi dneminde ylda toplam 7000 araba retmesine ramen ii karmad.Srekli iyiletirme ve tasarrufa gitti. Yeni personel almad. Haftann belirli gnleri retim yapt dier gnleri retim hatlarn altrmad. Toyota ynetimi, alanlar fabrikann en nemli deeri olarak grd. Bugn Toyota da alanlar altklar yerden gurur duyuyor ve irketini tm otomotiv sektr ierisinde liderlie tamak iin srekli iyiletirme yaklam ile durmadan alyor.Bu almalar sonucunda; Toyota otomotiv kapasitesini 160.000 ara / yl a kard ve hedef 240.000 ara. Toyota otomotiv Trkiye, dnyadaki tm Toyota fabrikalar ierisinde yaplan denetimlerde yllardr 0 hata ile birinci oluyor. Bu yl Toyota otomotiv 2. kez Trkiye ihracat ampiyonu oldu. Bunda alanlar ile birlikte hareket eden karlkl gvene dayal insana deer veren ynetim anlaynn etkisi ok byktr.

 • TARTIMA SORULARIKlme uygulamalarnn gereken sonular vermemesinin sebepleri sizce nelerdir?Klen bir iletmede geride kalanlarn motivasyonlar nasl salanr? Rekabet stnln koruyup, tm iletme baznda yeniden yaplanma sreci nasl baar ile ynetilir?