kristaps soms

Download Kristaps Soms

If you can't read please download the document

Post on 18-Jan-2017

228 views

Category:

Economy & Finance

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Uzmjdarbbas konkurtspjas departamenta direktorsKristaps Soms27.11.2015, OgreK reionls attstbas stratijas top, kda ir to loma un kda ir rel situcija valst?

EKONOMISK MODEA MAIA2Btiska kapitla ieplde

Augos iekjais pieprasjums

Strauja izaugsme2004-2007Izaugsmes stimuls iekjais pieprasjums2008-2009Pasaules finanu krzes ietekme

2011- Izaugsmes stimuls rjais pieprasjums

Veidojas riski:Iekj nesabalanstbarj nesabalanstbaSamazins rj kapitla ieplde Latvij

Samazins iekjais pieprasjums

Notiek teko konta ldzsvaroans

Samazins rjais pieprasjumsSamazins IKPPasaules finanu sistmas atkopans

Palielins rjais pieprasjums

Palielins Latvijas eksports

Pieaug iekjais pieprasjums

Pieaug IKP

32005.gads = 100n EM novrtjumsp prognozeParadigmas maia par labu eksportam

3

Preu eksports ir kuvis diversifictksPa valstu grupm, %Pa preu grupm, %

4

MVU Latvij un reionos5Bezdarba lmenis 2015.g. skum, %Ekonomiski aktvo tirgus sektora statistikas vienbu skaita sadaljums atbilstoi komercdarbbas formai, 2013.gadIndividulo komersantu un komerc-sabiedrbu skaits uz 1000 iedz., 2013.gadKopPanodarb. personasIndivid. komersantiKomerc- sabiedrbasZemnieku un zvejnieku saimniecbasskaits uz 1000 iedz.Rgas reions3,79005121 4613 13863 7301 72282,561,3Vidzemes reions6,5152546 7828255 0762 57168,526,5Kurzemes reions7,2177387 5851 4126 4832 25861,827,5Zemgales reions5,9148205 7301 1715 5672 35255,225,1Latgales reions11,8181609 3241 4374 9362 46356,619,9Latvij 5,915602350 8827 98385 79211 3667842,8

2013. gad Latvij bija 93 775 ekonomiski aktvi uzmumiEkonomiski aktvo komersantu un komercsabiedrbu skaits uz 1000 iedzvotjiem 78~60% komercsabiedrbu ir Rgas reionDatu avots: CSP 2013

Ekonomisk aktivitte reionosDatu avots: VRAA, Reionu attstba Latvij 2011

6

Iedzvotju skaita izmaias reionos

Datu avots: VRAA, Reionu attstba Latvij 2011

7

Darbaspka trkums var kt par izaugsmi bremzjou faktoruBezdarba lmenis 2007 6,1%Bezdarba lmenis 2010 19,5%Bezdarba lmenis 2020 6,4%

8

Zemo-vidjo ienkumu ekonomikas lamatas

Apstrdes rpniecbas struktra pc tehnoloijas lmeiem (2013.gad, %)LatvijaZviedrija, Dnija, Somija

9

Politikas galvenie uzsvariBiznesa vides uzlaboana

Vairk labi apmakstu darbavietu visos Latvijas reionos

Rpniecbas izaugsme

10

Latvija Doing Business 201611Latvija20162015IzmaiasUzmjdarbbas uzskana2736+9Bvataujas saemana3024-6Elektrbas pieslgumi6562-3Nekustam pauma reistrcija2330+7Kredtu reistrs1917-2Investoru (mazkuma) aizsardzba4946-3Nodoku nomaksa2724-3Prrobeu tirdzniecba22220Lgumsaistbu izpilde2535+10Uzmjdarbbas izbeigana4339-4

Uzmjdarbbas vides uzlaboanas virzieniUzmjdarbbas uzskanas atviegloana Starta nodoka rema ievieanaBvniecbas informcijas sistmas pilngas darbbas nodroinana Investoru tiesbu aizsardzbas uzlaboanaUzmjdarbbas izbeiganas pilnveidoanaE-dokumentu aprites ievieana tiesu iestdsInform vienreiz principa ievieanaUzmjiem pilnvrtgas informcijas nodroinana www.latvija.lv

Uzmjdarbbas vides uzlaboanas plns: iekauti 87 dadi uzlabojumi, stenoti 29

12

2007.-2013.gada ES fondu aktivittes

2007.-2013.gada ES fondu aktivittes

* Visa Latvija nozm, ka projekti tiek realizti vairkos vai visos Latvijas reionos

14

Izaicinjumi 2014-2020

2014.-2020.gada ES fondu aktivittes

16

Nodoku stimuli

17

Nodoku stimuli

18

Nodoku stimuli

19

Paldies!

Ekonomikas ministrijaAdrese: Brvbas iela 55, Rga, LV-1519Tlrunis: +371 6 7013 100Fakss: +371 6 7280 882E-pasts: pasts@em.gov.lvMjaslapa: www.em.gov.lvTwitter: @EM_gov_lv, @siltinamYoutube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrijaFacebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem