kako ripati dvd film u divx

Download KAKO RIPATI DVD FILM U DIVX

Post on 02-Jul-2015

496 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAKO RIPATI DVD FILM U DIVX ~mali prirunik za FLASKmpeg~1. NEOPHODNI PROGRAMI: # DVD DECRYPTER ili SMARTRIPER (ili bilo koji drugi riper) # FLASK MPEG # DVD2AVI # SUBADJUST za obradu titla # SUBRIP za ripanje titla # HEAD AC3he za obradu zvuka # NANDUB za spajanje slike i zvuka # DIVX i XVID KALKULATOR za izraunavanje bitratea i rezolucije (najee se ve nalaze u vaem START meniju) te dva codeca; DIVX 5.0 (ili 5.01- 5.03), i XVID Dobar dio ovih programa se nalazi u paketu sa GORDIAN KNOT-om, ali isto tako ih moete nai i sve pojedinano. Pri tome ne mislim na FLASK jer je to ipak zasebni program za obradu videa, kao i njegov derivat XMPEG. Za poetak, pobrinite se da imate dovoljno mjesta na HD-u (otprilike 20-ak GB). Film moemo obraditi na dva naina: - prekopirati ga na hard-disk - obraditi direktno sa DVD-roma Druga varijanta pojednostavljuje postupak, izvodi se FLASK-om ili XMPEG-om i praktiki dobivate odmah gotov divx film. Ripanje traje u realnom vremenu ili 2030 minuta due od cijelog filma, a to ovisi o brzini procesora. Nedostatak ovog naina je da odmah obrauje zvuk i sliku te se u konanici gubi na kvaliteti zvuka. Naravno, mogue je odabrati i da program obradi iskljuivo sliku, ali onda moramo posebno obraditi zvuk. Takoer automatski e vam biti obraen i titl koji e biti ''zalijepljen'' na sliku, te ga nije vie mogue prepravljati (mijenjati veliinu fonta, izmjena greaka kojih uvijek ima itd) Jedina prednost toga je to se tedi vrijeme sa obradom i sinkronizacijom titla, no imajte na umu da je titl odvojen od filma bolja opcija, kao i posebna obrada slike a zatim i zvuka. I to je bitno, film na vaem HD-u moe ostati sve dok ga ne obradite na najbolji mogui nain. Imate vremena za provjeravanje opcija (kodiranje po 10-ak minuta filma itd).

Dakle, krenut emo prvo sa ripanjem filma na hard disk. Pokrenut emo program za ripanje: ''DVD decrypter''.

1

Nakon to program uita DVD, dobit e te ovakav prozor:

''Source'' je va DVD rom, pod ''Destination'' pritiskom na oznaku foldera odredit e te gdje ete smjestiti va film. Strelicama oznaene stavke ne dirajte. Zapiite duinu trajanja filma. (u ovom sluaju 01:30:03) Otvorite karticu ''stream processing'' i na njoj oznaite slijedee opcije: (ne zaboravite si negdje zapisati rezoluciju (720X576 i format slike (16:9))

Prvo, stavite kvaicu pod ''enable stream processing'' to nam omoguuje da u kartici iznad odredimo koje emo fajlove skinuti sa DVD-a. 2

A oni su, pod obavezno: - VIDEO-720x576 (PAL) 16:9 - AUDIO-AC3/6ch/ ENGLISH - SUBTITLE CROATIAN

(ili kakav ve je, zavisi od filma) (to je zvuk) (prijevod)

Obzirom da puno puta titlovi budu pomijeani (pod hrvatskim bude neki drugi), najbolje je da ostavite kvaice kod svih titlova, osim kod onih pokraj kojih pie da su prijevod nekog dodatka u meniju, to ete lako vidjeti. Dakle, stavite kvaice na gore navedeno i pritisnite tipku za ripanje:

...nakon ega e program krenuti, pregledati datoteku na DVD-u, odstraniti zatitu ako je ima, te poeti prebacivati film. To izgleda ovako:

3

Ponekad se desi da DVD dobijete izgreban i oteen, pa e onda program to javiti i od vas zatraiti da ponovo pokua proitati taj sektor. Nakon uspjenog prebacivanja u direktorij koji ste odredili u njemu e se pojaviti nekoliko VOB datoteka koje predstavljaju va DVD film. Moete izvaditi DVD iz vaeg DVD rom-a jer nam vie nije potreban. Iz dosadanjeg iskustva zakljuio sam da je najbolje u slijedeem koraku obraditi zvuk. Prvo ga moramo odvojiti od VOB datoteka koje smo dobili ripanjem. Pokrenemo program ''DVD2AVI''. Na slici je prikazano pokretanje iz ''GORDIAN KNOT'-a, moete ga pokrenuti i zasebno

Kad se program pokrene, iz prozora odaberite: FILE- OPEN te potraite mjesto gdje su vam kopirane VOB datoteke, kliknite prvu nakon ega e vam se otvoriti ovakav prozor sa oznaenom zadnjom datotekom te samo kliknite ''OK''

4

Nakon toga ekran e se proiriti u format 4:3, pritisnite tipku F5 nakon ega e se otvoriti dodatni prozor:

Sa tipkom ESC zaustavite proces, na glavnom prozoru u meniju ''VIDEO'' Postavite opcije (kvaice) kako slijedi: IDCT ALGORITAM: 32-bit SSE MMX FIELD OPERATION: NONE COLOR SPACE: YUV 4:2:2 YUV-RGB: PC SCALE U meniju ''AUDIO'' postavite kvaice pod: TRACK NUMBER: TRACK 1 CHANEL FORMAT: DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL: DEMUX ALL TRACKS MPEG AUDIO: DEMUX ALL TRACKS 48-44.1 KHZ: NONE Nakon toga odite na FILESAVE PROJECT te odaberite lokaciju gdje e te snimiti svoje datoteke. Dobit e te dvije: jednu sa nastavkom .d2v a drugu sa nastavkom .AC3 Na njoj e takoer pisati koliko nam je kanjenje zvuka, pa na to obratite panju, trebat e nam kasnije. Ova zadnja je izdvojeni zvuk. Datoteka d2v nam u naem sluaju obrade sa flaskom ne treba. Ukoliko ete kodirati sa Gordianom onda e vam kasnije koristiti. Sad kreemo na obradu AC3 zvuka. Nju radimo iskljuivo ako elimo originalni AC3 zvuk obraditi u MP3. Ukoliko elite ostaviti originalni AC3 ovo preskoite. Originalni zvuk razdvaja kanale u dolby surround ili dolby digital sistemu pa je time i konana kvaliteta cijelog filma bitno bolja. 5

Otvorit emo program ''HeadAc3he''

Pod ''SOURCE'' potraite vau AC3 datoteku. Pod ''DESTINATION'' odredite kamo ete je smjestiti. Pod ''OPTIONS'' postavite: -INPUT CHANELS: -CENTER :-8db/ normal -REAR LEFT : 2 db -REAR RIGHT : 2 db -LFE : -1db Ostale kvaice ne dirajte. Pokrenite START i priekajte dok program ne odradi svoje, to je cca 15-20 minuta. Nakon zavretka dobit emo WAV datoteku veliine cca 1,5 GB koju e onda biti potrebno obraditi u MP3. 6

Dakle, za obradu u MP3 sada pod source file potraite vau WAV datoteku, odredite mjesto gdje ete spremiti MP3 a pod ''DESTINATION FORMAT'' odaberite opciju MP3

Ako elite u opcijama si jo moete pojaati neke kanale. Pritisnite START i pustite program da odradi svoje.

7

RIPANJE PODNASLOVA /ili ja b' malo i it'o ispod filma / 1. Pokrenemo program ''SUBRIP'' 2. FILE-OPEN VOB(S) (otvori se dodatni prozor u sredini) 3. OPEN IFO (treba biti samo jedan u direktoriju gdje je izripan film) 4. pod language stream odaberite ''hrvatski'' 5. ukoliko nisu stavljene kvaice na vob fileove desno, stavite ih. 6. kliknite ''START''

Nakon nekoliko trenutaka pojavit e se prozor s pitanjem:

8

Ako je sve u redu, odnosno prijevod je ispravan, kliknite OK, i sada nastavljamo ''uiti'' Subrip prepoznavanju znakova. Kada vam Subrip zaokrui slovo, utipkajte isto te kliknite OK. Subrip ponavlja postupak sve dok ne naui sve znakove a tada poinje sa ripanjem teksta. Po zavretku spremite tekst na tvrdi disk, zatvorite Subrip i pokrenite Subadjust.

pod ''source'' odaberemo datoteku koju smo dobili Subripom, a pod ''target file(s)'' odaberite mjesto gdje ete spremiti *.sub datoteku. Pod ''options'' odaberite konverziju u microDVD player i kliknite ''GO''. Time smo zavrili obradu titla.

9

Sada dolazi na red izraunavanje bitratea za va film. U tu svrhu koristit emo DIVX ili XVID kalkulatore. U grubo, bit rate je broj koji predstavlja kompresiju originalnog filma u DIVX. On ovisi o nekoliko stvari: -broj CD-a na koliko elite smjestiti film, -rezolucija -koju vrstu zvune datoteke elite staviti na film (AC3 ili MP3). Ono o emu vrijedi voditi rauna je vrsta filma. Akcijski filmovi zahtijevat e drugaiji bitrate. Ukoliko odluite smjestiti takav film na jedan CD, morat ete odustati u prvom redu od AC3 zvuka (koji u prosjeku iznosi 300-400MB) te zvuk kodirati u MP3 (60-90 MB) te ete za sliku morati napraviti veu kompresiju a koja e sigurno dovesti do gubitka kvalitete slike, te e u brzim scenama, ili kod eksplozija i tome sl. doi do pojavljivanja ''kockica'' i zamuivanja slike. Drugi razlog je duina trajanja filma. Filmove bez ''brzih'' scena moete komotno pokuati staviti na jedan cd. Dakle, da zakljuimo: vea izlazna datoteka u konanici znai kvalitetniji film, to znai da film napravite u prosjeku na 2 cd-a, te si onda moete dopustiti da ga oplemenite originalnim 5.1 AC3 zvukom ili MP3 sa kvalitetnijim bitrateom. U sluaju da elimo kodirati XVID codecom odabrat emo XVID kalkulator:

1. Upiemo duinu filma koju smo ustanovili smartriperom, 2. odaberemo veliinu filma u MB (ovisno o broju cd-a, 1x700 ili 2x700...)

Odaberemo nau datoteku sa zvukom; AC3 ili MP3

Ovo je va BITRATE

Ovo je veliina vaeg filma u KB. Nju je potrebno upisati kod podeavanja XVID codeca, zato je upamtite. 10

Ovdje podesimo rezoluciju, format i aspect ratio. Rezoluciju podeavate Dok vam se u donjem panelu ne makne crvena boja i napie poruka u prikazanom stilu

Vau rezoluciju moete odmah provjeriti u FLASK-u, pa ako su vam likovi izdueni i sploteni onda je promijenite. Broj za izraunavanje mora biti dijeljiv sa 16 (svaki frame se sastoji od 16 pravokutnika). Iz dosadanjeg iskustva, na rezoluciji / razluivosti od 720 X 576 najbolje je odabrati 592 X 336. No ponavljam, to ovisi o rezoluciji originalnog filma. Ukoliko niste dobro odredili postavke brojke pod ''RESULTS'' bit e oznaene crvenom bojom to znai da trebate ponovo podeavati.

11

Isto tako, ukoliko smo odluili da film obradimo sa DIVX 5 codecom, koristit emo njegov kalkulator. U ovom sluaju, Ecuador's ABC7:

Prvo podesimo osnovne postavke:

Na bitrate uz komentar o kvaliteti odmah ispod njega

takoer i rezoluciju:

12

Ovaj kalkulator ima jo funkcija koje moete vidjeti na osnovnoj ploi, pa ukoliko vam trebaju iskoristite ih. Time smo zavrili dio posla i sada moemo krenuti na kodiranje filma. Pokreemo flaskMPEG:

Na meniju FILE-OPEN otvorimo prvu VOB datoteku u direktoriju, te dobijamo ovakav prozor:

13

Na meniju gornjeg prozora odaberemo: OPTIONSADVANCED OPTIONS te se otvara slijedei prozor:

Ovdje emo obratiti pozornost na nekoliko stvari; a) FRAME SIZE b) DUAL PASS c) TIME BASE d) VIDEO STRUCTURE FRAME SIZE je rezolucija koju smo dobili prethodnim

Recommended

View more >